Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДНАОП 1.8.10-1.06-97 (НПАОП 15.4-1.06-97) ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Название (рус.) ДНАОП 1.8.10-1.06-97 (НПАОП 15.4-1.06-97) ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ МАСЛО-ЖИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Рег. номер 1.8.10-1.06-97 (НПАОП 15.4-1.06-97)
Дата принятия 22.04.1997
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

 

    

 

 

 

 

               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА

 

                          ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

 

                      ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

 

 

 

 

 

  ДНАОП 1.8.10-1.06-97 (НПАОП 15.4-1.06-97)

 

 

      ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Київ

 

      F


 

 

 

E

 

 

 

                 ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО

 

                        ОХОРОНУ  ПРАЦІ

 

 

 

 

                                              Затверджено

 

                                      наказом Державного комітету

                                      України по нагляду за охоро-

                                      ною праці

                                      від___22.04.97_____N 99_____

 

 

 

 

 

                 Д Н А О П 1.8.10. - 1.06 - 97

 

 

 

 

                      ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

 

 

             ДЛЯ  ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО  ВИРОБНИЦТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Київ

 

                          1997

 

 

 

 

                     П Е Р Е Д М О В А

 

 

          Правила безпеки для олійно-жирового виробництва

                                                  1997

 

          Розроблено Українським науково-дослідним інститутом пиво-

безалкогольної, кондитерської та  харчоконцентратної промисловості,

(УкрНДІхарчопром), ТОВ "НТЦхарчопром".

          Внесені на розгляд і затвердження Держхарчопромом України

 

 

 

          Редакційна комісія:

                          (голова комісії) -  А.П. Сазонов

 

                          ( член комісії ) -  В.І. Левченко

                                те ж       -  Г.А. Прочаковський

                               - " -       -  М.А. Саган

                               - " -       -  А.О. Кучашвілі

                               - " -       -  Л.О. Вінниченко

 

 

 

 

     Правила опрацьвані замість:

     - Правил  техніки  безпеки та виробничої санітарії у виробництві

 маргаринової продукції і майонезу,  затверджені Мінхарчопромом  СРСР

 23.08.77;

     - Правил техніки безпеки та виробничої санітарії  у  виробництві

 гідрованих жирів, затверджені Мінхарчопромом СРСР 09.04.69;

     - Правил техніки безпеки та виробничої санітарії  у  виробництві

 оліфи і сикативів олійно-жирової промисловості,  затверджені Мінхар-

 чопромом СРСР 21.05.78;

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          4

 

 

 

 

 

                         Зміст

 

                                                          стр.

    Частина 1...........................................    9

 1. Галузь застосування.................................    9

 2. Нормативні посилання ...............................    9

 3. Загальні положення .................................   16

    3.1.Загальні вимоги ................................   16

    3.2.Обов'язки, права та відповідальність за порушення

    Правил .............................................   18

    3.3. Порядок розслідування аварій та нещасних випадків 20

    3.4. Організація навчання та вимоги до персоналу ...   20

 4. Вимоги пожежної безпеки ............................   21

    4.1. Загальні вимоги ...............................   21

    4.2. Протипожежне водопостачання, пожежна техніка і

    засоби зв'язку .....................................   23

    4.3. Вимоги пожежної безпеки до технологічного ус-

    таткування .........................................   25

    4.4. Евакуація людей із приміщень і будівель .......   25

 5. Територія підприємства .............................   29

    5.1. Благоустрій території підприємства ............   29

    5.2. Автомобільні проїзди та залізничні колії ......   31

 6. Будівлі і споруди ..................................   34

    6.1. Виробничі будівлі .............................   34

    6.2. Складські будови ..............................   39

         6.2.1. Загальні вимоги ........................   39

         6.2.2. Вимоги до зберігання та транспортування

         кислот, лугів та інших хімікатів ..............   41

         6.2.3. Склади балонів з горючими газами .......   44

    6.3. Адміністративні та побутові будівлі та приміще-

    ння ................................................   46

         6.3.1. Загальні вимоги ........................   46

         6.3.2. Санітарно-побутові приміщення ..........   47

         6.3.3. Приміщення охорони здоров'я ............   48

         6.3.4. Приміщення підприємств громадського хар-

         чування, торгівлі, служби побуту ..............   49

    6.4. Вимоги до улаштування освітлення ..............   49

         6.4.1. Загальні вимоги ........................   49

         6.4.2. Аварійне та евакуаційне освітлення .....   50

         6.4.3. Освітлювальна арматура .................   51

    6.5. Вимоги безпеки до обладнання  сигналізації та

         зв'язку .......................................   52

    6.6. Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря...   53

         6.6.1. Загальні положення .....................   53

         6.6.2. Опалення ...............................   53

         6.6.3. Вентиляція та кондиціювання повітря.....   54

    6.7. Вимоги до улаштування та експлуатації систем

    водопостачання та каналізації ......................   61

         6.7.1. Загальні вимоги ........................   61

         6.7.2. Вимоги до систем водопостачання ........   61

         6.7.3. Вимоги до систем каналізації ...........   62


 

 

                                                          5

 

 

         6.7.4. Вимоги безпеки при експлуатації споруд

 водопостачання та каналізації .........................   63

    6.8. Шум та вібрація ...............................   64

 7. Вимоги безпеки до технологічних процессів і вироб-

 ництв .................................................   66

    7.1. Загальні вимоги ...............................   66

    7.2. Вимоги безпеки до окремих видів робіт .........   68

         7.2.1. Загальні вимоги безпеки ................   68

         7.2.2. Роботи усередині ємкості ...............   69

    7.3. Специфічні вимоги до виконання робіт у сило-

 сах та бункерах .......................................   73

    7.4. Миття та дезинфекція ємкостей .................   74

    7.5. Нанесення захисних покрить на внутрішні поверхні

 технологічних посудин .................................   74

    7.6. Вогневі роботи ................................   77

    7.7. Вимоги безпеки при виконанні робіт в лаборато-

 ріях ..................................................   77

    7.8. Зливання, наливання та транспортування ЛЗР по

 трубопроводах .........................................   80

 8. Вимоги безпеки до виробничого устаткування .........   82

    8.1. Загальні вимоги ...............................   82

    8.2. Вимоги до головних елементів конструкцій ......   83

    8.3. Вимоги до механізмів керування ................   86

    8.4. Вимоги до огороджувальних та запобіжних прист-

    роїв ...............................................   88

    8.5. Вимоги до живильників .........................   89

    8.6. Вимоги до розміщення устаткування .............   89

    8.7. Вимоги до технологічних трубопроводів і армату-

 ри ....................................................   90

    8.8. Вимоги до улаштування площадок, містків та схо-

 дів ...................................................   92

    8.9. Монтаж та ремонт технологічного устаткування ..   94

    8.10.Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика,

 прилади безпеки та запобіжні пристрої .................   94

    8.11.Вимоги безпеки при хімічному очищенні устатку-

 вання .................................................   96

 9. Вимоги до посудин, які працюють під тиском не більше

 0.07 МПа (0.7 кгс/кв.см) ..............................   97

    9.1. Загальні положення ............................   97

    9.2. Реєстрація та дозвіл на пуск посудини в експлу-

 атацію ................................................   98

    9.3. Технічний огляд посудин .......................   98

 10.Електробезпека .....................................  102

   10.1. Загальні вимоги ...............................  102

   10.2. Технічна документація .........................  103

   10.3. Обслуговування устаткування ...................  105

   10.4. Захисні заходи електробезпеки від ураження еле-

 ктричним струмом ......................................  106

   10.5. Захист будівель та споруд від блискавки .......  111

   10.6. Робота з переносним електроінструментом .......  111

   10.7. Засоби захисту, які використовуються при робо-

 ті з електроустаткуванням..............................  112

   10.8. Вимоги безпеки до акумуляторних установок .....  114

 11. Вантажно-розвантажувальні роботи ..................  115

   11.1. Загальні вимоги ...............................  115


 

 

                                                          6

 

 

 

   11.2. Внутрішньозаводські вантажно-розвантажувальні

   роботи ..............................................  116

   11.3. Вантажно-розвантажувальні роботи на транспорті.  116

   11.4. Вантаження та розвантаження сировини, твердо-

   го та рідкого палива, допоміжних матеріалів,

   готової продукції, сипких та штучних вантажів........  116

   11.5. Робота з небезпечними вантажами ...............  117

   11.6. Вантажопідйомне та транспортне устаткування,

   машини та механізми..................................  118

   11.7. Авто- та електронавантажувачі..................  118

   11.8. Візки транспортні .............................  119

   11.9. Конвеєри ......................................  119

   11.10.Стрічкові конвеєри ............................  119

   11.11.Роликові конвеєри (рольганги)..................  120

   11.12.Гвинтові конвеєри .............................  120

   11.13.Скребкові конвеєри ............................  121

   11.14.Ковшові елеватори .............................  121

   11.15.Гравітаційні транспортери (гвинтові та похилі

   спуски) .............................................  122

   11.16.Валкові мішкопідйомники .......................  122

   11.17.Вантажопідйомні машини, керування якими здійс-

   нюється з підлоги (талі, тельфери) ..................  122

   11.18.Штабелеукладачі ...............................  123

   11.19.Порядок та терміни технічного огляду ..........  123

   11.20.Пневматичний транспортер ......................  124

12. Засоби індивідуального захисту .....................  125

   12.1. Загальні вимоги ...............................  125

   12.2. Вимоги до засобів індивідуального захисту .....  126

 

   Частина 2............................................  130

 

  1. Зберігання жирової сировини........................  130

 

  2. Зберігання допоміжних матеріалів...................  132

 

  3. Виробництво рафінації і дезодорації жирів..........  132

 

  4. Виробництво гідрованих жирів.......................  135

 

  5. Виробництво переетеріфікації жирів.................  137

 

     5.9. Зберігання алкоголяту натрію..................  138

 

  6. Виробництво маргарину..............................  138

 

     6.44. Зберігання маргарину.........................  140

 

  7. Виробництво майонезу...............................  141

 

     7.14. Зберігання майонезу..........................  141

 

  8. Виробництво оліф і сикативів.......................  142

 


 

 

                                                          7

 

 

     8.46. Зберігання олії, жирів і натуральної оліфи...  145

 

     8.47. Зберігання розчинників і оліфи, яка містить

     розчинник..........................................  145

 

  9. Миття тари і устаткування..........................  147

 

 

Додаток 1. Норми мікрокліматичних параметрів повітря ро-

           бочої зони  для олійно-жирового виробництва... 150

 

Додаток 2. Нормативи щодо забезпечення санітарно-побуто-

           вими приміщеннями та обладнанням для олійно-

           жирового виробництва.......................... 168

 

Додаток 3. Норми освітленості  (при штучному освітле-

           нні)  робочих  місць  виробничих  приміщень

           для олійно-жирового виробництва............... 188

 

Додаток 4. Категорii примiщень за вибухопожежною та по-

           жежною небезпекою, класифiкацiя зон у відпо-

           відності з ПУЕ  для  олiйно-жирового вироб-

           ництва........................................ 203

 

Додаток 5. Перелік будівель і приміщень, які підлягають

           обладнанню автоматичними засобами  пожежога-

           сіння і автоматичною пожежною сигналізацією... 206

 

Додаток 6. Перелік робіт з підвищеною небезпекою......... 208

 

Додаток 7. Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані

           проходити  попередню і  періодичну  перевірку

           знань з охорони праці......................... 214

 

Додаток 8. Колірна  гама, допустима кількість кольору

           та допустимий колірний контраст у залежності

           від категорії робіт, характеру освітлення

           і санітарно-гігієнічних умов у виробни-

           чих приміщеннях............................... 216

 

Додаток 9. Технічний  журнал з експлуатації  будівель і

           споруд........................................ 218

 

Додаток10. Рекомендації щодо оснащення об'єктів первинними

           засобами пожежогасіння........................ 219

 

Додаток11. Фізико-хімічні та  токсикологічні   характе-

           ристики шкідливих та небезпечних речовин...... 224

 

Додаток12. Класифікація приміщень щодо небезпеки уражен-

           ня електричним струмом........................ 233

 

Додаток13. Перелік робіт з підвищеною небезпекою по цеху,

           дільниці (форма).............................. 234

 

Додаток14. Наряд-допуск на виконання  робіт з  підвищеною

           небезпекою.................................... 235


 

 

                                                          8

 

 

Додаток15. Перелік робіт, що виконуються на підприємст-

           ві за нарядами-допусками...................... 237

 

Додаток16. Журнал реєстрації  нарядів-допусків  на прове-

           дення робіт на підприємствах.................. 238

 

Додаток17. Журнал обліку робіт з підвищеною небезпекою, що

           виконуються без наряду-допуску................ 239

 

Додаток18. Журнал перевірки  знань з техніки  безпеки у

           персоналу з групою по електробезпеці I........ 240

 

Додаток19. Журнал реєстрації та огляду посудин, що працю-

           ють під тиском та іншого устаткування, на яке

           не поширюються правила Держнаглядохоронпра-

           ці............................................ 241

 

Додаток20. Прийоми надання першої допомоги............... 242

 

 

 

 

 

 


 

 

                                                          9

 

 

 

                Д Н А О П   1.8.10 - 1.06 - 97

 

         Правила безпеки для олійно-жирового виробництва

 

                           Дата введення__01.10.97_______

 

 

 

 

 

 

 

                       Ч А С Т И Н А  1

 

 

                    1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

 

 

 

 

      Ці EПравилаF поширюються на всіх працівників, які виконують робо-

 ти  щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налаго-

 джування, ремонту, технічного діагностування та єксплуатації підпри-

 ємств, господарств, установ та організацій, у тому числі науково-ви-

 робничих  об'єднань, проектних та науково-дослідних інститутів, спе-

 ціальних конструкторських бюро та лабораторій, що виробляють олійно-

 жирову продукцію, незалежно від форм власності і видів господарської

 діяльності (надалі - підприємств).

 

 

 

 

E

       2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

F

 

 

 

       В  цих  Правилах використані  такі  законодавчі  та нормативні

акти:

       2.1. Закон України Про охорону праці,  введений в дію постано-

вою Верховної Ради України від 14.10.92 N2695-ХII.

       2.2. Закон  України Про  пожежну безпеку, введений в дію  пос-

тановою Верховної Ради України від 17.12.93 N3747-XII.

       2.3. ДНАОП 0.00-4.14-94. Положення про опрацювання, прийняття,

перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних

актів про охорону праці,  затверджене  наказом  Держнаглядохоронпраці

України  від  16.03.94  N19  та  зареєстроване  Міністерством України

12.05.94 N94/303.

       2.4. ДНАОП 0.00-4.13-94.  Положення про порядок побудови, вик-

ладу та  оформлення  державних  нормативних  актів про охорону праці,

затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.03.94 N16.


 

 

                                                         10

 

       2.5. ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуата-

ції вантажопідіймальних кранів,  затверджені  наказом  Держнаглядохо-

ронпраці України від 16.12.93 N128.

       2.6. ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуата-

ції посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Держнаглядо-

хоронпраці України від 18.10.94 N104.

       2.7. ДНАОП 0.00-1.08-88. Правила будови і безпечної експлуата-

ції парових і водогрійних котлів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР

18.10.88.

       2.8. ДНАОП 0.00-1.11-90. Правила будови і безпечної експлуата-

ції трубопроводів пари і гарячої води, затверджені Держгіртехнаглядом

СРСР 09.01.90.

       2.9. ДНАОП 0.00-1.20-90. Правила безпеки у газовому господарс-

тві, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 26.12.90 N3.

       2.10. ДНАОП  0.00-1.21-84.  Правила   технічної   експлуатації

електроустановок споживачів і Правила техніки безпеки під час експлу-

атації електроустановок споживачів, затверджені Головдерженергонагля-

дом Міненерго СРСР 21.12.84.

       2.11. ДНАОП 0.00-1.22-72.  Правила технічної експлуатації теп-

ловикористовуючих установок і теплових мереж і Правила техніки безпе-

ки  при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж,

затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72.

       2.12. ДНАОП 0.00-4.21-93.  Типове положення про службу охорони

праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 03.08.93

за N73 та зареєстроване Міністерством юстиції України 30.09.93 N140.

       2.13. ДНАОП 0.00-5.12-74. Типова інструкція з організації без-

печного ведення вогневих робіт на  вибухопожежонебезпечних  об'єктах,

затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 07.05.74.

       2.14. ДНАОП 0.00-8.01-93.  Перелік посад посадових  осіб,  які

зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охоро-

ни праці,  затверджений  наказом  Держнаглядохоронпраці  України  від

11.10.93 N94 та зареєстрований Міністерством юстиції України 20.10.94

N154.

       2.15. ДНАОП 0.00-8.02-93.  Перелік робіт з підвищеною небезпе-

кою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від  30.11.93

за N123  та  зареєстрований  Міністерством  юстиції  України 23.12.93

N196.

       2.16. ДНАОП 0.03-8.06-94. Перелік робіт, де є потреба у профе-

сійному  доборі, затверджений  наказом  Мінохорони  здоров'я  України

23.09.94  N263/121.

       2.17. ДНАОП 0.03-4.02-94.  Положення  про медичний  огляд пра-

цівників  певних  категорій,  затверджене наказом Мінохорони здоров'я

України 31.03.94 N45 та зареєстроване Міністерством  юстиції  України

21.06.94 N138/345.

       2.18. ДНАОП 0.00-8.03-93.  Порядок опрацювання та затвердження

власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємс-

тві, затверджений наказом  Держнаглядохоронпраці України від 21.12.93

N132  та  зареєстрований  Міністерством  юстиції   України  07.02.94

N20/224.

       2.19. ДНАОП.  Правила  пожежної безпеки в Україні, затверджені

виконуючим обов'язки  головного  державного  інспектора  України  від

22.06.95 N400.

       2.20. ДНАОП 0.00-5.11-95. Типова інструкція з організації без-

печного ведення газонебезпечних робіт, затверджена Держгіртехнаглядом

СРСР 20.02.85.

       2.21. ДНАОП 0.00-1.13-71.  Правила будови і безпечної експлуа-

тації стаціонарних компресорних установок,  повітроводів і газопрово-


 

 

                                                         11

 

дів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 7.12.71.

       2.22. ДНАОП 0.00-1.02-92.  Правила будови і безпечної експлуа-

тації ліфтів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 17.06.92.

       2.23. ДНАОП  Інструкція  з  технічної  експлуатації і ремонту

виробничих будівель і споруд на підприємствах харчової промисловості,

затверджена Управлінням будівництва Мінхарчопрому СРСР  12.11.85.

       2.24. ДНАОП 0.00-4.12-94.  Типове положення про навчання, інс-

труктаж і  перевірку  знань працівників з охорони праці,  затверджене

наказом Держнаглядохоронпраці України 04.04.94  N30,  зареєстроване

Міністерством юстиції України 12.05.94 N95/304.

       2.25. ДНАОП 0.00-4.03-93. Положення про розслідування та облік

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах,

в установах і організаціях, затверджене постановою кабінету Міністрів

України  10.08.93 N623.

       2.26. ДНАОП 0.03-8.07-94. Перелік важких робіт і робіт з шкід-

ливими і  небезпечними умовами праці,  на яких забороняється застосу-

вання праці неповнолітніх,  затверджений наказом Мінохорони  здоров'я

України  31.03.94  N46,  зареєстрований  Мінюстом  України  28.07.94

N176/385.

       2.27. ДНАОП 0.03-8.08-93. Перелік важких робіт і робіт з шкід-

ливими і небезпечними умовами праці,  на яких забороняється  застосу-

вання  праці жінок,  затверджений наказом Мінохорони здоров'я України

від 29.12.93 N256, зареєстрований Мінюстом України 30.03.94 N51/260.

       2.28. ДНАОП 0.03-3.28-93.  Граничні норми підіймання і перемі-

щення важких речей жінками,  затверджені Мінохорони здоров'я  України

від 10.12.93 N241, зареєстрований Мінюстом України 22.12.93 N194.

       2.29. Інструкція про порядок зупинки експлуатації об'єктів при

наявності порушень  нормативних актів про охорону праці,  затверджена

наказом Держнаглядохоронпраці 30.12.94 N133.

       2.30. НАОП 5.1.11-1.22-90.  Правила техніки безпеки і виробни-

чої санітарії при вантажно-розвантажувальних роботах на  залізничному

транспорті ЦМ-4771,  затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР

15.02.90.

       2.31. НАОП  5.1.11-1.10-82.  Правила  охорони праці на автомо-

більному транспорті   111-14720,   затверджені   Міністерством   СРСР

30.03.82.

       2.32. ДНАОП 0.05-3.03-81. Типові галузеві норми безплатної ви-

дачі спецодягу,  спецвзуття  та інших засобів індивідуального захисту

робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх  галузей  на-

родного господарства  і окремих виробництв,  затверджені Держкомпраці

СРСР 12.02.81.

       2.33. ДНАОП  0.03-3.14-85.  Санітарні  норми допустимих рівнів

шуму на робочих місцях,  затверджені наказом Мінохорони здоров'я CРСР

за N3223-85.

       2.34. ДНАОП 0.03-1.47-89. Санітарні правила при виробництві та

використанні епоксидних  смол і матеріалів на їх основі,  затверджені

Мінохорони здоров'я СРСР N5159-89.

       2.35. НАОП 2.2.00-1.01-86. Правила безпеки при ремонті та тех-

нічному обслуговуванні машин та устаткування в системі СРСР, затверд-

жені Держагропромом СРСР 12.12.86.

       2.36. ДНАОП 0.00-1.16-71.  Правила  атестації  зварювальників,

затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 22.06.71.

       2.37. НАОП 1.3.00-1.02-72.  Правила   захисту  від   статичної

електрики  у виробництвах хімічної,  нафтохімічної та нафтопереробної

промисловості, затверджені Мінхімпром СРСР 31.01.72.

       2.38. Положення  про  добровільні  пожежні  дружини (команди),

затверджене МВС України 27.09.94 N521.


 

 

                                                          12

 

       2.39. Типове положення про пожежно-технічну комісію,  затверд-

жене МВС України  27.09.94  N521.

       2.40. НАОП 5.1.11-1.42-86.  Правила технічної експлуатації за-

лізниць СРСР ЦТЕХ-4345, затверджені МШС СРСР 02.01.86.

       2.41. ПУЕ.  Правила улаштування електроустановок,  затверджені

Міненерго СРСР 06.07.84.

       2.42. НАОП 8.1.00-1.04-90. Правила будови і безпечної експлуа-

тації аміачних холодильних установок,  затверджені Держкомітетом Ради

Міністрів СРСР з питань продовольства 27.09.90.

       2.43. НАОП 1.4.10-1.04-86.  Правила з техніки безпеки і вироб-

ничої санітарії при електрозварювальних роботах, затверджені Мінхім-

машем СРСР 22.05.86.

       2.44. ГОСТ 12.1.003-83.  ССБТ.  Шум. Общие требования безопас-

ности.

       2.45. ГОСТ  12.1.004-91.  ССБТ.  Пожарная безопасность.  Общие

требования.

       2.46. ГОСТ  12.1.005-88.  ССБТ.  Общие санитарно-гигиенические

требования к воздуху рабочей зоны.

       2.47. ГОСТ 12.1.007-76.  ССБТ. Вредные вещества. Классификация

и общие требования безопасности.

       2.48. ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требо-

вания.

       2.49. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие

требования.

       2.50. ГОСТ 12.1.029-80.  ССБТ. Средства и методы защиты от шу-

ма. Классификация.

       2.51. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ.  Электробезопасность.  Защитное

заземление, зануление.

       2.52. ГОСТ 12.1.044-89.  ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и

материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

       2.53. ГОСТ 12.1.050-86. ССБТ. Методы измерения шума на рабочих

местах.

       2.54. ГОСТ 12.2.003-91.  ССБТ.  Оборудование производственное.

Общие требования безопасности.

       2.55. ГОСТ  12.2.007.0-75.  ССБТ.  Изделия электротехнические.

Общие требования безопасности.

       2.56. ГОСТ 12.2.007.7-83. ССБТ. Устройства комплектные  низко-

вольтные. Требования  безопасности.

       2.57. ГОСТ  12.2.009-80.  ССБТ.  Станки металлообрабатывающие.

Общие требования безопасности.

       2.58. ГОСТ 12.2.013.0-91.  ССБТ.  Машины ручные электрические.

Общие требования безопасности и методы испытаний.

       2.59. ГОСТ 12.2.016-81.  ССБТ. Оборудование компрессорное. Об-

щие требования безопасности.

       2.60. ГОСТ 12.2.022-80.  ССБТ. Конвейеры. Обшие требования бе-

зопасности.

       2.61. ГОСТ 12.2.026.0-93. ССБТ. Оборудование деревообрабатыва-

ющее. Общие требования безопасности к конструкции.

       2.62. ГОСТ 12.2.028-84.  ССБТ.  Вентиляторы общего назначения.

Методы определения  шумовых  характеристик.

       2.63. ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении ра-

бот сидя.  Общие эргономические требования.

       2.64. ГОСТ 12.2.033-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении ра-

бот стоя.  Общие  эргономические требования.

       2.65. ГОСТ 12.2.061-81.  ССБТ.  Оборудование производственное.

Общие  требования  безопасности  к рабочим местам.

       2.66. ГОСТ 12.2.062-81.  ССБТ.  Оборудование производственное.

Ограждения защитные.


 

 

                                                         13

 

       2.67. ГОСТ 12.2.063-81.  ССБТ. Арматура промышленная трубопро-

водная. Общие требования безопасности.

       2.68. ГОСТ 12.2.064-81. ССБТ. Органы Управления производствен-

ным оборудованием. Общие требования безопасности.

       2.69. ГОСТ 12.2.085-82.  ССБТ. Сосуды, работающие под давлени-

ем. Клапаны предохранительные. Требования безопасности.

       2.70. ГОСТ 12.2.124-90.  ССБТ. Оборудование продовольственное.

Общие требования безопасности.

       2.71. ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. Процессы производственные. Общие

требования безопасности.

       2.72. ГОСТ 12.3.003-86.  ССБТ. Работы электросварочные. Требо-

вания безопасности.

       2.73. ГОСТ 12.3.006-75. ССБТ. Эксплуатация водопроводных и ка-

нализационных сооружений и сетей.  Общие требования безопасности.

       2.74. ГОСТ 12.3.008-75.  ССБТ.  Производство покрытий металли-

ческих и неметаллических неорганических. Общие требования безопаснос-

ти.

       2.75. ГОСТ 12.3.009-76.  ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные.

Общие требования безопасности.

       2.76. ГОСТ 12.3.010-82.  ССБТ. Тара производственная. Требова-

ния безопасности при эксплуатации.

       2.77. ГОСТ 12.3.016-87. ССБТ. Строительство. Работы антикорро-

зийные. Требования безопасности.

       2.78. ГОСТ 12.3.020-80.  ССБТ.  Процессы перемещения грузов на

предприятиях. Общие требования безопасности.

       2.79. ГОСТ 12.4.013-85Е.  ССБТ. Очки защитные. Общие техничес-

кие условия.

       2.80. ГОСТ 12.4.026-76.  ССБТ.  Цвета сигнальные и знаки безо-

пасности.

       2.81. ГОСТ  12.4.034-85.ССБТ.  Средства  индивидуальной защиты

органов дыхания.  Классификация и маркировка.

       2.82. ГОСТ 12.4.040-78. ССБТ. Органы управления производствен-

ным оборудованием. Обозначения.

       2.83. ГОСТ 12.4.121-83.  ССБТ.  Противогазы промышленные филь-

трующие. Технические условия.

       2.84. ГОСТ 12.4.122-83.  ССБТ.  Коробки фильтропоглощающие для

промышленных противогазов. Технические условия.

       2.85. ГОСТ 12.4.137-84.  ССБТ. Обувь специальная  кожаная  для

защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взры-

воопасной пыли.  Технические условия.

      2.86. ГОСТ 12.4.166-85Е.  ССБТ.  Лицевая часть ШМП  для промыш-

ленных противогазов.  Технические  условия.

       2.87. ГОСТ 10807-78.  ССБТ.  Знаки дорожные. Общие технические

условия.

       2.88. ГОСТ 17770-86 ССБТ. Машины ручные. Требования к вибраци-

онным характеристикам.

       2.89. ГОСТ 2874-82.  ССБТ. Вода питьевая. Гигиенические требо-

вания и контроль за качеством.

       2.90. ГОСТ  8.001-80.  Организация  и порядок проведения госу-

дарственных испытаний средств измерений.

       2.91. ГОСТ  8.002-86.  Государственный  надзор и ведомственный

контроль за средствами измерений. Основные положения.

       2.92. ГОСТ 9.402-80. Покрытия лакокрасочные. Подготовка метал-

лических поверхностей перед окрашиванием.

       2.93. ГОСТ 3241-91.  Канаты стальные. Технические условия.

       2.94. ГОСТ 4666-75.  Арматура трубопроводная. Маркировка и от-

личительная окраска.

       2.95. ГОСТ 9980.1-86Е. Материалы лакокрасочные. Правила прием-

ки.

       2.96. ГОСТ  10434-82.  Соединения  контрольные  электрические.

Классификация. Общие технические требования.


 

 

                                                         14

 

       2.97. ГОСТ 21130-75. Изделия электротехнические. Зажимы зазем-

ляющие и знаки заземления.  Конструкция и размеры.

2.98. ГОСТ 21786-76.  Система "человек-машина".  Сигнализаторы

звуковые неречевых сообщений.  Общие эргономические  требования.

       2.99. ГОСТ  25772-83.  Ограждения  лестниц,  балконов  и  крыш

стальные. Общие  технические условия.

       2.100. ГОСТ 13188-67.  Тележки грузовые.  Типы, основные пара-

метры и размеры.

       2.101. ГОСТ  14202-69. Трубопроводы  промышленных предприятий.

Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

       2.102. ГОСТ 16504-81.  Система государственных испытаний  про-

дукции. Испытания  и контроль качества продукции.  Основные термины и

определения.

       2.103. ГОСТ 16215-80Е. Автопогрузчики вилочные общего назначе-

ния. Общие технические условия.

       2.104. ГОСТ 18962-86. Машины напольного безрельсового электри-

фицированного транспорта.  Общие технические условия.

       2.105. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркиров-

ка.

       2.106. ГОСТ 20258-87Е. Машины моечные для стеклянной тары. Об-

щие технические условия.

       2.107. СНиП II-4-79.  Нормы проектирования. Естественное и ис-

кусственное освещение. Затверджений Держбудом СРСР 27.06.79.

       2.108. СНиП  III-4-80*.  Техника безопасности в строительстве.

Затверджений Держбудом СРСР 09.06.80.

       2.109. СНиП 2.01.02-85*.  Противопожарные нормы.  Затверджений

Держбудом СРСР 17.12.85.

       2.110. СНиП  2.09.03-85.  Сооружения промышленных предприятий.

Затверджений Держбудом СРСР 29.12.85.

       2.111. СНиП 2.04.05-91.  Отопление, вентиляция и кондициониро-

вание. Затверджений Держбудом СРСР 28.11.91.

       2.112. СНиП  2.09.04-87.  Административные  и  бытовые здания.

Затверджений Держбудом СРСР 30.12.87.

       2.113. СНиП  2.04.01-85.  Внутренний  водопровод и канализация

зданий. Затверджений Держбудом СРСР 04.10.85.

       2.114. СНиП 2.04.02-84.  Водоснабжение. Наружные сети и соору-

жения. Затверджений Держбудом СРСР 27.07.84.

       2.115. СНиП 2.04.03-85.  Канализация. Наружные сети и сооруже-

ния. Затверджений Держбудом СРСР 21.05.85.

       2.116. СНиП  2.05.02-85.  Автомобильные  дороги.  Затверджений

Держбудом СРСР 17.12.85.

       2.117. СНиП 2.05.07-91.  Промышленный транспорт.  Затверджений

Держбудом СРСР 01.07.89.

       2.118. СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания. Затверджений

Держбудом СРСР 10.12.85.

       2.119. СНиП 2.11.01-85*.  Складские здания. Затверджений Держ-

будом СРСР 30.12.85.

       2.120. СНиП 2.11.02-87.  Холодильники.  Затверджений Держбудом

СРСР 01.07.88.

       2.121. СНиП II-39-79. Железные дороги  колеи 1520 мм.

Затверджений Держбудом СРСР 14.07.76 за N107.

       2.122. ВБН 8.2.2-58.1-94. Проектування складів нафти і нафтоп-

родуктів з тиском насичених парів не више 93.3 кПа.  Затверджені  Мі-

ністерством України в справах будівництва і архітектури 1994.


 

 

                                                         15

 

 

       2.123. СНиП 3.05.05-84.  Технологическое оборудование и техно-

логические трубопроводы. Затверджений Держбудом СРСР 07.05.84, N72.

       2.124. ОНТП 24-86. Определение категорий помещений и зданий по

взрывопожарной и  пожарной опасности.  Затверджені МВС СРСР 27.02.86.

       2.125. СН 181-70. Указания по проектированию цветовой отделки

интерьеров производственных зданий промышленных предприятий. Затверд-

жені Держбудом СРСР 21.01.70.

       2.126. СН 441-72*.  Указания по проектированию ограждений пло-

щадок и участков предприятий,  зданий и сооружений. Затверджені Держ-

будом СРСР 26.05.72.

       2.127. РД 34.21-122-87.  Инструкция по устройству молниезащиты

зданий и сооружений. Затверджена Міненерго СРСР, 1987.

       2.128. ОСТ 18-3.402-82. Система технологической документации в

пищевой промышленности.  Технологические регламенты. Требования к со-

держанию и оформлению. Затверджена Мінхарчопромом СРСР, 1982.

       2.129. Перелік  будівель і приміщень підприємств агропромисло-

вого комплексу,  які підлягають обладнанню автоматичною пожежною сиг-

налізацією  і  автоматичними установками пожежогасіння.  Затверджений

Держкомiсiєю Ради  Мiнiстрiв  СРСР  по  продовольству  та  закупiвлям

07.07.90.

     2.130. Положення про порядок видачі органами державного пожежно-

го нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підп-

риємцям дозволу на початок роботи.  Затверджене наказом  МВС  України

26.10.96 N580.

     2.131. Типове положення про спеціальне навчання,  інструктаж  та

перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в устано-

вах та організаціях України. Затверджене наказом МВС України 17.11.94

N628.

     2.132. Перелік посад,  при призначенні на які особи  зобов'язані

проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та по-

рядок його організації.  Затверджений наказом  МВС  України  17.11.94

N628 на підставі постанови Кабміна України 26.07.94, N508.

     2.133. Інструкція щодо технологічного проектування підприємств з

виробництва  маргаринової продукції,  затверджена Мінхарчопромом СРСР

27.12.85.

     2.134. НАОП 1.8.10-5.28-79. Інструкція  з  приймання підприємств

після капітального ремонту щодо стану техніки безпеки.  Олійно-жирове

виробництво, затверджена Мінхарчопромом СРСР 09.07.79.

     2.135. Тимчасова інструкція з безпечного зберігання, транспорту-

вання і застосування шкідливих речовин,  які використовуються в олій-

но-жировій промисловості, затверджена Мінхарчопромом СРСР 19.05.76.

     2.136. НАОП 1.8.10-3.06-73. Норми санітарного одягу для робітни-

ків олійно-жирової  промисловості,  затверджені  Мінхарчопромом  СРСР

12.03.73.

     2.137. ДБН А.3.1-3-94.  Прийняття в експлуатацію закінчених  бу-

дівництвом об'єктів.  Основні положення. Затверджені наказом Держком-

містобудування України від 05.10.94 за N48 і введені в дію 01.01.95.

     2.138. ГОСТ 12.1.018-93.  ССБТ.  Пожаровзрывобезопасность стати-

ческого электричества. Общие требования.

     2.139. ГОСТ 12.4.124-83.  ССБТ.  Средства защиты от статического

электричества. Общие технические требования.

     2.140. Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів  з

тиском пари не більше 0.07 МПа (0.7 кгс/кв.см.), водогрійних котлів і

водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 1150 С. Затверд-

жені  наказом Держнаглядохоронпраці N125 від 25.06.96 і введені в дію

01.12.96.

                                                            16

       3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

       3.1.  Загальні вимоги

       3.1.1. Термін приведення у відповідність з вимогами цих Правил

планування території, будівель та споруд, розміщення устаткування, що

введені в експлуатацію  до видання EПравилF,  встановлюються  місцевими

органами  Державного  комітету  України  по нагляду за охороною праці

(надалі - Держнаглядохоронпраці) за  участю інших  державних  органів

нагляду та управління  охороною  праці відповідно до законів  України

Про охорону праці та Про пожежну безпеку.

       План приведення підприємства у відповідність з іншими вимогами

EПравилF (технологічні процеси, устаткування, арматура, транспортні за-

соби, їх утримання, обслуговування та організація технічного нагляду)

і термін його виконання адміністрація підприємства повинна опрацювати

та узгодити з місцевими органами Держнаглядохоронпраці та Держпожнаг-

ляду не пізніше шести місяців після введення EПравилF в дію.

       3.1.2. У разі  відсутності у EПравилахF вимог,  дотримання  яких

необхідне   для   забезпечення  безпеки  праці  конкретно  на  даному

підприємстві, керівник (надалі - власник)  підприємства  зобов'язаний

вжити  узгоджених  з місцевими органами Держнаглядохоронпраці і Держ-

пожнагляду   відповідно до їх компетенції   заходів,  що забезпечують

безпеку працівників.

       3.1.3. Проектування виробничих об'єктів, розробка нових техно-

логій,  засобів виробництва,  засобів колективного та індивідуального

захисту працюючих повинні проводитися з урахуванням вимог щодо охоро-

ни  праці  і пожежної  безпеки.  Не дозволяється будівництво (реконс-

трукція,  технічне переоснащення) виробничих об'єктів, виготовлення і

впровадження нових технологій і вказаних засобів без попередньої екс-

пертизи (перевірки) проектної документації на їх відповідність норма-

тивним актам про охорону праці та пожежної безпеки.

       Фінансування цих  робіт  може проводитися лише після одержання

позитивних результатів експертизи.

       3.1.4. Введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єк-

тів виробничого призначення,  виготовлення і передача  у  виробництво

зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів вироб-

ництва,  впровадження нових технологій без дозволу органів державного

нагляду не дозволяється.

       3.1.5. Проектні організації зобов'язані здійснювати авторський

нагляд  за  дотриманням проектних рішень з питань охорони праці і по-

жежної безпеки при будівництві та  експлуатації  запроектованих  ними

підприємств і об'єктів.

       3.1.6. Відступ від вимог EПравилF при проектуванні, будівництві,

монтажу, реконструкції, технічному переоснащенні не допускається.

       3.1.7. Машини,  механізми,  устаткування, транспортні засоби і

технологічні процеси, що впроваджуються у виробництво і в стандартах,

на які є вимоги щодо забезпечення безпеки праці, життя і здоров'я лю-

дей,  повинні мати сертифікати, що засвідчують безпеку їх використан-

ня, видані у встановленому порядку.

       3.1.8. Не  дозволяється  застосування  у виробництві шкідливих

речовин,  на які не розроблені гранично допустимі нормативи (концент-

рації),  методика,  засоби  метрологічного  контролю і які не пройшли

токсікологічну експертизу.

       3.1.9. У разі надходження на  підприємство  нових  небезпечних

речовин або наявності такої кількості небезпечних речовин,  яка вима-

гає вжиття додаткових заходів безпеки,  власник зобов'язаний завчасно

повідомити про це органи державного нагляду,  розробити і узгодити  з

ними заходи щодо захисту здоров'я та життя працівників,  населення та

охорони навколишнього природного середовища.


 

 

                                                          17

 

3.1.10. Зміни і доповнення окремих пунктів EПравилF допускаються

лише  з  дозволу  Держнаглядохоронпраці  та  органів,  що  їх узгоди-

ли,  у відповідності з Положенням про порядок опрацювання, прийняття,

перегляд  та скасування державних міжгалузевих і галузевих  норматив-

них актів про охорону праці.

       3.1.11. На підприємствах наказом призначаються посадові особи,

відповідальні за справний стан і безпечну експлуатацію об'єктів  під-

вищеної небезпеки:

        -  електрогосподарства;

        -  газового господарства;

        -  парових і  водогрійних  котлів і іншого  устаткування  ко-

тельних;

        -  посудин, що працюють під тиском;

        -  пересувних транспортних засобів;

        -  водопровідно-каналізаційного і вентиляційного господарства;

        -  зварювальних апаратів та їх зберігання;

        - проведення вогневих робіт на спеціально виділених постійних

місцях, їх підготовка і проведення;

        - іншого устаткування і робіт з підвищеної  небезпеки.

       Керівник підприємства призначає відповідальних за пожежну без-

пеку окремих будівель,  споруд, приміщень, дільниць тощо, технологіч-

ного устаткування,  а також за утримання і експлуатацію технічних за-

собів протипожежного захисту.

       Накази про  призначення  цих працівників видаються після пере-

вірки у встановленому порядку знань ними відповідних нормативних  ак-

тів щодо охорони праці та пожежної безпеки (правил, інструкцій, поло-

жень тощо).

       3.1.12. Виробничі будівлі, споруди, устаткування, технологічні

процеси,  транспортні засоби повинні відповідати вимогам, що забезпе-

чують нешкідливі і безпечні умови праці.

       Ці вимоги включають безпеку використання території та виробни-

чих приміщень, безпечну експлуатацію устаткування та організацію тех-

нологічних  процесів,  захист працюючих від впливу шкідливих і небез-

печних виробничих факторів, утримання виробничих приміщень та робочих

місць  у  відповідності з санітарно-гігієнічними нормами і правилами,

обладнання санітарно-побутових приміщень.

       3.1.13. Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування,

транспортні засоби, придбані за кордоном, допускаються в експлуатацію

лише  за  умови  відповідності  їх  до  нормативних актів про охорону

праці, пожежну безпеку та охорону навколишнього середовища, які діють

в Україні.

       3.1.14. Заміна устаткування  на інше, що  має відмінні, ніж  у

того, що замінюється, виробничо-технічні характеристики (принцип дії,

конструкцію,  продуктивність,   параметри   технологічного   процесу,

розміри,  масу  тощо),  або  його  перекомпонування,  або зміна схеми

обв'язки повинні виконуватися за  проектом,  узгодженим  інженером  з

охорони праці підприємства, у необхідних випадках  -  галузевими  на-

уково-дослідними інститутами, і затвердженим у встановленому порядку.

       Вносити зміни в конструкцію устаткування та в  технічні  пара-

метри, наведені в паспорті, без узгодження з заводом-виробником, спе-

ціалістами з охорони праці підприємства, а по устаткуванню з підвище-

ною небезпекою також з органами Держнаглядохоронпраці, не дозволяєть-

ся.

       3.1.15. У випадку зміни технологічного процесу,  заміни устат-

кування, виникнення аварійної ситуації, аварій або травмування працю-

ючих  технологічні регламенти та інструкції, нормативні акти з охоро-

ни  праці  підприємства необхідно переглянути і при потребі внести до

них зміни,  затвердити  у встановленому порядку до закінчення терміну

їх дії.


 

 

                                                          18

 

       3.1.16. Температура,  відносна  вологість,   швидкість   руху

повітря, концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони вироб-

ничих приміщень підприємств повинні відповідати вимогам, викладеним у

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: