Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про внесення змін до державних нормативно-правових актів про охорону праці

Название (рус.) О внесении изменений в государственные нормативно-правовые акты об охране труда
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Дата принятия 20.03.2022
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

М І Н І С Т Е Р С Т В О
ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


Н А К А З

від 22.03.2002 року

№ 161

Про внесення змін до державних
нормативно-правових актів про охорону праці


З метою приведення у відповідність до чинного законодавства державних нормативно-правових актів про охорону праці щодо проведення реєстрації органами Держнаглядохоронпраці

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 р. № 104 та Правил будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.05.94 р. № 51, що додаються.

2. Наказ ввести в дію з 1 квітня 2002 року.
   тижневий термін довести цей наказ до відома територіальні управління та експертно-технічні центри Держнаглядохоронпраці.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Солдатенка М. О.

Міністр

І. Сахань

 

Додаток
до наказу Мінпраці
від 22.03.2002 р. №161

Зміни до Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском,
затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України
від 18.10.94 р. № 104

1. В пунктах 6.2.1; 6.2.2; 6.2.5; 6.4.2 та в підпункті четвертому пункту 7.1.2 слово "ЕТЦ" замінити словами "органах Держнаглядохоронпраці".

2. В пункті 6.2.4, 6.2.6 слово "ЕТЦ" замінити словами "орган Держнаглядохоронпраці".

3. В пункті 6.4.1. після слів "що підлягають реєстрації в" слово "ЕТЦ" замінити словами "органах Держнаглядохоронпраці".

4. В назві таблиць 10, 11, 12, 13, 14, 15 слова "ЕТЦ" замінити словами "органах Держнаглядохоронпраці".

5. В підпункті 5 пункту 7.1.2. слово "ЕТЦ" замінити словами "органів Держнаглядохоронпраці".

6. Підпункт 3 пункту 7.1.2 викласти в редакції:
"3) здійснювати контроль за підготовкою і своєчасним пред'явленням по-судин для опосвідчення".

7. В підпункті 5 пункту 9.1.10 слово "ЕТЦ" замінити словами "органах Держнаглядохоронпраці".


Зміни до Правил будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів,
затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України
від 26.05.94 р. № 51

1. В пунктах 10.1.1, 10.1.5, 10.1.6., 10.1.7, 10.1.9 слово "ЕТЦ" замінити словом "Держнаглядохоронпраці".

2. В пунктах 10.3.1. слово "ЕТЦ" замінити словами "органах Держнаглядохоронпраці".

 

Начальник управління
охорони праці

Л. Мельничук

 Спонсоры раздела: