Email
Пароль
?
Войти Регистрация


(ДНАОП 0.00-1.08-94; НПАОП 0.00-1.08-94) Зміни до Правил будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

Название (рус.) (ДНАОП 0.00-1.08-94; НПАОП 0.00-1.08-94) Изменения к Правилам строения и безопасной эксплуатации паровых и водогреющих котлов
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 М І Н І С Т Е Р С Т В О
ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


Н А К А З

від 22.03.2002 року

№ 161

Про внесення змін до державних
нормативно-правових актів про охорону праці


З метою приведення у відповідність до чинного законодавства державних нормативно-правових актів про охорону праці щодо проведення реєстрації органами Держнаглядохоронпраці

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 р. № 104 та Правил будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.05.94 р. № 51, що додаються.

2. Наказ ввести в дію з 1 квітня 2002 року.
   тижневий термін довести цей наказ до відома територіальні управління та експертно-технічні центри Держнаглядохоронпраці.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Солдатенка М. О.

Міністр

І. Сахань

 


Зміни до Правил будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів,
затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України
від 26.05.94 р. № 51

1. В пунктах 10.1.1, 10.1.5, 10.1.6., 10.1.7, 10.1.9 слово "ЕТЦ" замінити словом "Держнаглядохоронпраці".

2. В пунктах 10.3.1. слово "ЕТЦ" замінити словами "органах Держнаглядохоронпраці".

 

Начальник управління
охорони праці

Л. Мельничук

 Спонсоры раздела:
    Скачать фильмы,avi,psp