Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Інформація про порядок розгляду та погодження проектів технічних умов і проектів змін технічних умов Мінбудом України.

Название (рус.) Информация о порядке рассмотрения и согласования проектов технических условий и проектов изменений технических условий Минбудом Украины.
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

Інформація про порядок розгляду та погодження проектів технічних умов і проектів змін технічних умов Мінбудом України.

Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України розглядає і погоджує проекти технічних умов (ТУ) та проекти змін технічних умов на продукцію будівельного призначення відповідно до чинного законодавства України, діючих національних нормативних документів, державних будівельних норм та інших нормативно-правових актів, у тому числі:

 •  Законів України "Про стандартизацію", "Про наукову та науково-технічну експертизу", Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію та сертифікацію", постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 56 "Про делегування повноважень щодо стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів";
 •  ДСТУ 1.0:2003 "Національна стандартизація. Основні положення";
 •  ДСТУ 1.2:2003 "Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів";
 •  ДСТУ 1.3:2004 "Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов";
 •  ДБН А.1.1-3-93 "Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів";
 •  ДСТУ 1.11:2004 "Національна стандартизація. Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів";

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. №56 погодженню Мінбудом України підлягають проекти технічних умов та проекти змін технічних умов на продукцію будівельного призначення (класи 91 і 93 згідно з Українським класифікатором нормативних документів ДК 004).

Технічні умови (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким мають відповідати продукція, процеси та послуги.

ТУ встановлюють вимоги до продукції, призначеної до самостійного постачання та регулюють відносини між виробником (постачальником) та споживачем (користувачем).

Технічні умови розробляють ініціативно або на замовлення, якщо:

 •  нема національних стандартів на розроблювану продукцію;
 •  потрібно конкретизувати, доповнити або підвищити вимоги чинних стандартів на дану продукцію, розширити асортимент.

Розроблення технічних умов здійснюють згідно з ДСТУ 1.3:2004 "Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов".

Зміст, викладання та оформлення технічних умов як складника конструкторської документації здійснюють відповідно до вимог ГОСТ 2.114, ГОСТ 2.105.


Порядок організації робіт під час розгляду та погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов

1. Мінбуд України розглядає та погоджує тільки остаточні редакції проектів технічних умов (редакції ТУ, які погоджені з організаціями до компетенції яких вони належать).

2. За надходженням до Мінбуду України проект технічних умов або проект Зміни технічних умов з необхідними супровідними документами (додаток А) направляються на розгляд до Управління технічного регулювання в будівництві та підрозділу Міністерства, до питань сфери компетенції якого належить проект ТУ.

У разі відсутності зауважень з боку підрозділу, до сфери питань якого належить проект ТУ, останній готується до розгляду на секції науково-технічної ради Мінбуду України з питань компетенції підрозділу та за умови прийняття позитивного рішення передається до Управління технічного регулювання в будівництві.

3. Управління технічного регулювання веде реєстрацію проектів ТУ та проектів Змін ТУ, перевіряє наявність необхідних матеріалів в комплекті.

4. Управління технічного регулювання в будівництві за умови комплектності всіх супровідних документів направляє проект технічних умов на експертизу, яка проводиться технічними комітетами стандартизації або базовими організаціями з науково-технічної діяльності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів.

Експертиза проводиться на підставі договору між власником ТУ та експертною організацією за кошти замовника.

Висновок експертизи виконується відповідно до вимог ДСТУ 1.11:2004.

5. При наявності позитивного висновку експертизи, проекту технічних умов, відкоригованого відповідно до зауважень експерта, документи готуються до розгляду на засіданні секції з питань технічного регулювання в будівництві науково-технічної ради Мінбуду України.

Розгляд проектів ТУ та проектів змін ТУ на засіданні секції з питань технічного регулювання в будівництві науково-технічної ради Мінбуду України відбувається за умови присутності представників організації-розробника та організації що здійснювала експертизу.

6. У разі схвалення проекту технічних умов або проекту зміни технічних умов на засіданні секції з питань технічного регулювання в будівництві документи готуються до розгляду на засіданні президії науково-технічної ради Мінбуду України.

7. У разі позитивного рішення науково-технічної ради Мінбуду України готується лист-погодження проекту технічних умов.

Додаток А

Для погодження власник технічних умов надсилає до Мінбуду України комплект документів, що містить:

 •  супровідний лист на проведення експертизи та подальше погодження проекту ТУ з гарантією оплати проведення експертизи (на бланку організації замовника, підпис керівника організації);
 •  примірник проекту технічних умов;
 •  копії листів-погоджень організацій до компетенції яких належать зазначені ТУ (Міністерство охорони здоров'я України, Державний департамент пожежної безпеки МНС України, Держпромгірнагляд);
 •  пояснювальна записка до проекту технічних умов українською мовою згідно з ДСТУ 1.2:2003 (додаток Б);
 •  довідка до проекту технічних умов українською мовою (електронний варіант) з обгрунтуванням необхідності розробки (коротко характеристика об'єкта стандартизації, сфера застосування, взаємозв'язок з іншими нормативними документами - чи існує ДСТУ, ГОСТ на даний вид продукції і чим відрізняються вимоги ТУ від вимог чинних ДСТУ, ГОСТ);

Для погодження Зміни до технічних умов подають:

 •  супровідний лист на проведення експертизи та подальше погодження проекту Зміни № 1 (2) до ТУ з гарантією оплати проведення експертизи (на бланку організації замовника, підпис керівника організації);
 •  проект Зміни № 1 (2) ТУ;
 •  копія ТУ;
 •  пояснювальна записка до проекту зміни технічних умов українською мовою згідно з ДСТУ 1.2:2003 (додаток Б);
 •  копії листів-погоджень організацій, які раніше погодили ТУ і до компетенції яких вони належать;
 •  довідка до проекту зміни технічних умов українською мовою (електронний варіант) з обґрунтуванням необхідності розробки (конкретно в чому полягає зміна технічних умов).Спонсоры раздела: