zwcad arcon


Зміни до "Каталогу нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів" (за станом на 01.01.2006 року), що затверджені в 2006 році

 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация

Название (рус.) Изменения к "Каталогу нормативных документов в отрасли строительства и промышленности строительных материалов" (по состоянию на в 01.01.2006 году), что утверждены в 2006 году
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

Видання офіційне

МІНБУД УКРАЇНИ

ЗМІНИ

до

«КАТАЛОГУ

НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ У ГАЛУЗІ

БУДІВНИЦТВА І ПРОМИСЛОВОСТІ

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"

(за станом на 01.01.2006 року), що затверджені в 2006 році

ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ!

Це видання слід розглядати разом з "Каталогом нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів" (за станом на 01.01.2006 року), який містить всю необхідну інформацію про чинні нормативні документи, їх класифікацію, розробників та правила користування Каталогом

Укрархбудінформ Київ 2007


УДК 69(083.74)

ББК 65.9(4 Укр)31-372

К-29

 Зміни до "Каталогу нормативних документів у галузі будівництва                 і промисловості будівельних матеріалів" (за станом на 1 січня 2006 року), що затверджені в 2006 році. Видання офіційне / Укрархбудінформ, К: 2007. - 28 с.

ISBN 966-8539-44-3

 Схвалені секцією з питань технічного регулювання у будівництві НТРМінбуду України (протокол № 3 від 23.03.2007 р.)

Видання погоджене листом Мінбуду України від 02.04.2007 р. № 11/9-360

Зміни до Каталогу підготовлені згідно з вимогами "Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів" (наказ Держспоживстандарту і Держбуду України від 24.02.2003 року № 27/12) та на підставі "Положення про Фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів" (наказ Держбуду України від 25.02.2005 року № 41)

ISBN 966-8539-44-3

 УДК 69(083.74)

ББК 65.9(4 Укр)31-372


ПЕРЕДМОВА

"Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів" (за станом на 01.01.2006 року) та зміни до нього, що затверджені в 2006 році, містять чинні на 01.01.2007 р. в Україні державні (національні) стандарти та будівельні норми, що затверджені Мінбудом України (який є правонаступником Держбуду УРСР, Мінінвестбуду України, Мінбудархітектури України, Держкоммістобудування України та Держбуду України) та міждержавні нормативні документи, що затверджені колишнім Держбудом СРСР і дія яких не скасована на території України.

Каталог складається з двох частин:

Реєстр Фонду чинних державних (національних) нормативних документів у галузі
будівництва та промисловості будівельних матеріалів

Перелік чинних міждержавних нормативних документів у галузі будівництва та
промисловості будівельних матеріалів

Обидві частини подані за класифікацією Мінбуду України.

У Каталозі та змінах до нього використовуються такі умовні позначення:

ДСТУ - державний (національний) стандарт України

ДБН - державні (національні) будівельні норми України

РСТ - республіканський стандарт (колишньої УРСР, дію якого не скасовано)

РСН - республіканські будівельні норми (колишньої УРСР, дію яких не скасовано)

ГОСТ - государственный стандарт (стандарт колишнього СРСР, дію якого в Україні не скасовано)

СНиП - строительные нормы и правила (колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано)

РНиП - реставрационные нормы и правила (колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано)

СН - строительные нормы (колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано)

МСН - межгосударственные строительные нормы (чинні в СНД, до дії яких приєдналась Україна)

МРД - межгосударственный руководящий документ (чинний в СНД, до дії якого приєдналась Україна)


Класифікація нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінбуду України

Шифр

Найменування класів, підкласів та комплексів документів

А.

А1.

А1.1.

А1.2.

А1.3.

А2.

А2.1.

А2.2.

А2.3.

А2.4.

A3.

А3.1.

А3.2.

А3.3

Організаційно-методичні нормативні документи

Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія

Система стандартизації та нормування у будівництві

Система сертифікації продукції в будівництві

Система метрологічного забезпечення в будівництві

Вишукування, проектування і територіальна діяльність

Вишукування

Проектування

Територіальна діяльність в будівництві

Система проектної документації для будівництва

Виробництво продукції в будівництві

Управління, організація і технологія

Система стандартів безпеки праці

Система технологічної документації в будівництві

Б.

Б1.

Б1.1.

Б2.

Б2.1.

Б2.2.

Б2.3.

Містобудівні нормативні документи

Містобудівна документація та інформаційне забезпечення

Система містобудівної документації

Планування та забудова територій і населених пунктів

Регіональне планування і розміщення об'єктів містобудування

Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій

Планування і забудова сільських поселень

В.

В1.

В1.1.

В1.2.

В1.3.

В1.4.

В2.

В2.1.

В2.2.

В2.3.

В2.4.

В2.5.

В2.6.

В2.7

В2.8.

В3.

В3.1.

В3.2.

Технічні нормативні документи

Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції будівельного призначення

Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі

Система надійності та безпеки в будівництві

Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві

Система радіаційної безпеки в будівництві

Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення

Основи та фундаменти споруд

Будинки і споруди

Споруди транспорту

Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки

Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж

Конструкції будинків і споруд

Будівельні матеріали

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція

Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання споруд, зовнішніх мереж

Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів будівництва

Г.

Г1.

Рекомендовані нормативні документи, посібники

Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи

Д.

Д1.

Д1.1.

Д1.2.

Д2.

Д2.1.

Д2.2.

Д2.3.

Д2.4.

Д2.5.

Д2.6.

Кошторисні норми та правила

Організація робіт з кошторисного нормування

Кошторисна документація

Вартість будівництва об'єктів і робіт

Кошторисні норми

Кошторисні норми на проектно-вишукувальні роботи

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи

Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи

Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи

Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи


ЗМІНИ

ДО

"РЕЄСТРУ

Фонду чинних державних (національних)

нормативних документів

у галузі будівництва та промисловості

будівельних матеріалів"


Як користуватись реєстром Фонду чинних державних (національних) нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів

Реєстр та зміни до нього, що затверджені в 2006 році, містять чинні державні (національні) нормативні документи (ДСТУ, ДБН, РСТ та РСН), які прийняті Мінбудом* України за станом на 01.01.2007 р. і які зберігаються у його Галузевому Фонді.

Нормативні документи подані за класифікацією Мінбуду України і містять такий бібліографічний опис:

приклад

ДБН В.2.3-4-2000 (1)

93.080.10 (2)

Автомобільні дороги. (3)

Автомобильные дороги. (4)

009 (5)                                                    009 (6)

Чинні 3 01.07.2000 р.

(Наказ від 07.04.2000 р. № 66)

На заміну СНиП 2.05.02-85 та СНиП 3.06.03-85

Зміна № 1 чинна з 01.04.2002 р. (Наказ від 10.01.2002 р. №4,

БУ  1-2002 р.)

Зміна № 2 чинна з 01.01.2004 р. (Наказ від 15.06.2003 р. № 26, Збірник змін за 2003 р.)

003 (10)

(7)

(8)

(9)

 1.  Позначення нормативного документа - складається з абревіатури виду документа (ДБН),
  покажчика комплексу за класифікацією НД Мінбуду України (В.
  2.3), реєстраційного номера (4) та року
  прийняття
  (2000)
 2.  Класифікація НД відповідно до ДК 004-2003
 3.  Назва НД українською мовою
 4.  Назва НД російською мовою
 5.  Шифр організації-розробника НД**
 6.  Шифр організації, що здійснює супровід НД **
 7.  Термін надання чинності та наказ Мінбуду України про надання чинності
 8.  На заміну - містить перелік НД, на заміну яких введено даний НД
 9.  Зміна - містить перелік змін до НД (термін надання чинності та документ про прийняття
  кожної; видання, де вона надрукована
  ***)

(10) Шифр організації, що розповсюджує НД **

*     Мінбуд України є правонаступником Держбуду УРСР, Мінінвестбуду України, Мінбудархітектури України, Держкоммістобудування України та Держбуду України.

**    Шифри організацій - розробників нормативних документів у 2006 році, наведені на стор. 27.Позначення,

код за ДК-004

Назва, організація-розробник 

та організація, що здійснює супровід

Додаткові  дані

В. ТЕХНІЧНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

В 1. ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЖИТТЄВОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРОДУКЦІЇ

БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

В 1.1.  Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі

Защита от опасных геологических процессов, вредных эксплуатационных воздействий, от пожара

ДБН В.1.1-12:2006

91.120.25

Будівництво у сейсмічних районах України

023                                                                         023

Чинний з 01.02.2007 p.

(Наказ від 23.08.2006 p. № 282)

На заміну СНиП II-7-81* та

п. 3.6 ДБН 360-92**

003

В 1.2.  Система надійності та безпеки в будівництві (СНББ)

Система надежности и безопасности в строительстве (СНБС)

ДБН В.1.2-2:2006

91.120.25

Навантаження і впливи. Норми проектування

064                                                                          064

Чинні 3 01.01.2007 р.

(Наказ від 03.07.2006 р. № 220)

На заміну СНиП 2.01.07-85

064

ДСТУ Б В.1.2-3:2006

91.010.30

Прогини і переміщення. Вимоги проектування

064                                                                          064

Чинний з 01.01.2007 р.

(Наказ від 05.07.2006 р. № 224)

На заміну СНиП 2.01.07-85

064

ДБН В.1.2-4:2006

91.040.99

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

004                                                                          004

Чинні з 01.04.2007 р.

(Наказ від 04.08.2006 р. № 274)

На заміну СНиП 2.01.51-90

003

В 2. ОБ'ЄКТИ БУДІВНИЦТВА ТА ПРОМИСЛОВА ПРОДУКЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

В 2.2.  Будинки і споруди

Здания и сооружения

ДБН В.2.2-5-97

91.040.99

Захисні споруди цивільної оборони

Защитные сооружения гражданской обороны

014                                                                        014

Чинні з 01.01.98 p.

(Наказ від 08.07.97 p. № 106)

На заміну СНиП II-11-77

(крім додатка № 1, який діє)

Зміна № 1 чинна з 01.10.2006 р. (Наказ від 24.08.2006 р. № 85,

Збірник змін за 2006 р.)

003

ДБН В.2.2-17:2006

91.010.30

Доступність будинків і споруд

для маломобільних груп населення

014                                                                         014

Чинні з 01.05.2007 р.

(Наказ від 02.11.2006 р. № 362)

Введено вперше

003

В 2.3.  Споруди транспорту

Сооружения транспорта

ДСТУ Б В.2.3-13:2006

93.080.10

Огородження дорожні першої групи.

Порядок проведення натурних випробувань

044                                                                           044

Чинний 3 01.10.2006 р.

(Наказ від 06.05.2006 р. № 161)

Введено вперше

044

ДБН В.2.3-14.2006

91.010.30

Мости та труби. Правила проектування

043                                                                          043

Чинний з 01.02.2007 р.

(Наказ від 16.11.2006 р. №378)

На заміну СНиП 2.05.03-84

043


Позначення,

код за ДК-004

Назва, організація-розробник 

та організація, що здійснює супровід

Додаткові  дані

В 2.5.  Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж

Инженерное оборудование сооружений, внешних сетей

ДБН В.2.5-13-98

13.220.20

Пожежна автоматика будинків і споруд

Пожарная автоматика зданий и сооружений

053                                                                       053

Чинні з 01.04.99 р.

(Наказ від 28.10.98 р. № 247)

На заміну СНиП 2.04.09-84,

ВСН 25-09.67-85

Поправка - Збірник змін за 2005 р.

Зміна № 1 чинна з 01.01.2007 р.

(Наказ від 22.05.2006 р. № 176,

Збірник змін за 2006 р.)

003

ДБН В.2.5-27:2006

13.220.20

Захисні заходи електробезпеки

в електроустановках будинків і споруд

058                                                                        058

Чинні з 01.10.2006 р.

(Наказ від 29.03.2006 р. № 97)

Введено вперше

058

ДБН В.2.5-28:2006

91.160

Природне і штучне освітлення

058                                                                        058

Чинні 3 01.10.2006 р.

(Наказ від 15.05.2006 р. № 168)

На заміну СНиП ІІ-4-79

058

ДСТУ Б В.2.5-29:2006

91.140.40

Системи газопостачання. Газопроводи підземні

сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії

121                                                                       121

Чинний з 01.06.2007 р.

(Наказ від 22.12.2006 р. № 424)

Введено вперше

121

ДСТУ Б В.2.5-30:2006

91.140.60

Трубопроводи сталеві підземні систем

холодного і гарячого водопостачання. Загальні

вимоги до захисту від корозії

121                                                                        121

Чинний з 01.06.2007 р.

(Наказ від 22.12.2006 р. № 423)

Введено вперше

121

В 2.6.  Конструкції будинків і споруд

Конструкции зданий и сооружений

ДСТУ Б В.2.6-13:2006

(ГОСТ 538-2001)

91.190

Вироби замкові та скоб'яні.

Загальні технічні умови

Изделия замочные и скобяные.

Общие технические условия

011                                                                       011

Чинний з 01.08.2006 р.

(Наказ від 18.04.2006 р. № 126)

На заміну ДСТУ Б В.2.6-13-97

011

ДБН В.2.6-22-2001

91.100.99

Улаштування покриттів із застосуванням сухих

будівельних сумішей

Устройство покрытий с применением сухих

строительных смесей

067                                                                       067

Чинні з 01.01.2002 р.

(Наказ від 14.09.2001 р. № 184)

Введено вперше

Зміна № 1 чинна з 01.04.2007 р.

(Наказ від 22.12.2006 р. № 422,

Збірник змін за 2006 р.)

067

ДСТУ Б В.2.6-27:2005

91.060.50

Автоматизовані системи технічного

діагностування будівельних конструкцій.

Види випробувань

023                                                                       023

Чинний з 01.10.2006 р.

(Наказ від 04.05.2006 р. № 158)

Введено вперше

023

ДСТУ Б В.2.6-28:2006

(ГОСТ 5089-2003)

91.190

Замки і заскочки для дверей. Технічні умови

061                                                                       011

Чинний з 01.08.2006 р.

(Наказ від 18.04.2006 р. № 125)

На заміну ДСТУ Б В.2.6-1-95

011

ДСТУ Б В.2.6-29:2006

(ГОСТ 19091-2000)

91.190

Замки і заскочки для дверей.

Методи випробувань

061                                                                       011

Чинний з 01.08.2006 р.

(Наказ від 18.04.2006 р. № 125)

На заміну ГОСТ 19091-82

та ГОСТ 23306-87

011


Позначення,

код за ДК-004

Назва, організація-розробник 

та організація, що здійснює супровід

Додаткові  дані

ДСТУ Б В.2.6-30:2006

91.080.10

Профілі з алюмінієвих сплавів з термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

014                                                                       014

Чинний з 01.02.2007 р.

(Наказ від 30.08.2006 р. № 291)

Введено вперше

003

ДБН В.2.6-31:2006

91.120.10

Теплова ізоляція будівель

023                                                                       023

Чинні з 01.04.2007 р.

(Наказ від 09.09.2006 р. № 301)

На заміну СНиП ІІ-3-79,

наказів від 27.12.1993 р. № 247,

від 30.12.1993 р. №253

та від 29.12.1994 р. № 105

003

В 2.7.  Будівельні матеріали

Строительные материалы

ДСТУ Б В.2.7-7-94

91.100.30

Вироби бетонні стінові дрібноштучні.

Технічні умови

Изделия бетонные стеновые мелкоштучные. Технические условия

005                                                                       005

Чинний з 01.04.94 р.

(Наказ від 15.03.94 р. №55)

Введено вперше

Зміна № 1 чинна з 01.08.2001 p. (Наказ від 18.07.2001 p. № 145, Збірник змін за 2001 p.)

Поправка - Збірник змін за 2002 р.

Зміна № 2 чинна з 01.10.2006 р.

(Наказ від 06.05.2006 р. № 162, Збірник змін за 2006 р.)

003

ДСТУ Б В.2.7-43-96

91.100.30

Бетони важкі. Технічні умови

Бетоны тяжелые. Технические условия

023                                                                        023

Чинний з 01.01.97 p.

(Наказ від 02.09.96 p. № 157)

На заміну ГОСТ 26633-91

Зміна № 1 чинна з 01.07.2006 р.

(Наказ від 27.04.2006 р. № 148, Збірник змін за 2006 р.)

003

ДСТУ Б В.2.7-125:2006

9.100.15

Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови

043                                                                        043

Чинний з 01.02.2007 р.

(Наказ від 16.11.2006 р. № 379)

На заміну РСТ УССР 5028-90

043

ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006

91.100.30

Суміші будівельні сухі модифіковані.
Загальні технічні умови

015                                                                        015

Чинний з 01.10.2006 р.

(Наказ від 27.04.2006 р. № 219)

Введено вперше

015

ДСТУ Б В.2.7-127:2006

93.080.20

Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови

043                                                                       043

Чинний з 01.01.2007 р.

(Наказ від 03.07.2006 р. № 150)

Введено вперше

043

ДСТУ Б В.2.7-128:2006

81.040.20

Добавки активні мінеральні та добавки- наповнювачі до цементу. Технічні умови

074                                                                       074

Чинний з 01.01.2007 р.

(Наказ від 03.07.2006 р. № 218)

Введено вперше

003

ДСТУ Б В.2.7-129:2006

93.080.20

Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови

043                                                                       043

Чинний з 01.06.2007 р.

(Наказ від 22.12.2006 р. №425)

На заміну ГОСТ 18659-81

043


Позначення,

код за ДК-004

Назва, організація-розробник

та організація, що здійснює супровід

Додаткові дані

Д. КОШТОРИСНІ НОРМИ І ПРАВИЛА

Д1. Організація робіт з кошторисного нормування

Д 1.1. Кошторисна документація

ДБН Д 1.1-2-99

01.040.01

Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм

на будівельні роботи

110                                                                   110

Чинні 3 01.01.2000 р.

(Наказ № 270 від 05.11.99 р.)

На заміну ДБН IV-5-97

Доповнення № 1 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.)

Зміна № 1 чинна з 28.02.2006 р.

(Наказ № 55 від 28.02.2006 р.)

110

ДБН Д 1.1-3-99

91.040.01

Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм

на монтаж устаткування

110                                                                   110

Чинні 3 01.01.2000 р.

(Наказ №270 від 05.11.99 р.)

На заміну ДБН IV-6-97

Доповнення № 1 чинне з 11.03.2002 р. (Наказ № 48 від 11.03.2002 р.)

Доповнення № 2 чинне з 01.01.2003 р. (Наказ № 92 від 06.12.2002 р.)

Зміна № 1 чинна з 28.02.2006 р.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: