Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


СОУ 45.2-00018112-006:2006. Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг

Название (рус.) СОУ 45.2-00018112-006:2006. Безопасность дорожного движения. Порядок ограждает и организация дорожного движения в местах проведения дорожных работ из строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Дата принятия 01.01.2006
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

СОУ 45.2-00018112-006:2006

СТАНДАРТ УКРАВТОДОР

Безпека дорожнього руху

ПОРЯДОК ОГОРОДЖЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В МІСЦЯХ ПРОВЕДЕННЯ ДОРОЖНІХ РОБІТ З БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЯ

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

КИЇВ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

(УКРАВТОДОР) 

2006


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Українське державне виробничо-технологічне підприємство "Укрдортехнологія"

РОЗРОБНИКИ: С. Вернусь, Н. Дудник, Г. Жучко, В. Нагайчук (канд. техн. наук), В. Резник (канд. техн. наук, керівник розробки),
Є. Столбов, О. Титенко, Т. Хрипушина

ПРИ УЧАСТІ: Я. Забишного, О. Крижанівського, Б. Овсієнка,

Л. Полєтаєвої, О. Антонюка

2 ПОГОДЖЕНО: ДНДЦ БДР ДДПСММ МВС України

лист від 30.11.2005 р. № 45/2179,

Департамент Державтоінспекції МВС України

лист від 06.03.2006 р. № 4/7-1081

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) від 01.03.2006 р. № 76

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ЗАРЕЄСТРОВАНО ДП "УкрНДНЦ" за № 32595752/1138 від 27.03.2006

6 3 введенням в дію цього стандарту втрачають силу положення
ІНУВ.
3.2-218-051-95 "Інструкції по забезпеченню безпеки дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах"


ЗМІСТ

[0.0.0.1] СОУ 45.2-00018112-006:2006

[0.0.1] Безпека дорожнього руху

[0.1]
ПЕРЕДМОВА

[1] 1 Сфера застосування

[2] 2 Нормативні посилання

[3] 3 Терміни та визначення понять, познаки, скорочення

[4] 4 Загальні положення

[5] 5 Тимчасові технічні засоби організації дорожнього руху

[6] 6 Вимоги до об'їзду місць проведення робіт

[7] 7 Облаштування місць проведення робіт

[8] 8 Тимчасові схеми огранізації дорожнього руху в місцях проведення робіт

[9] 9 Вимоги безпеки та охорони навколишнього природного серидовища

[10] Додаток А

[11] Тимчасові типові схеми ОДР при проведенні робіт

[12] Додаток Б

[13] Бібліографія


СОУ 45.2-00018112-006:2006

СТАНДАРТ УКРАВТОДОР

Безпека дорожнього руху

ПОРЯДОК ОГОРОДЖЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В

МІСЦЯХ ПРОВЕДЕННЯ ДОРОЖНІХ РОБІТ З БУДІВНИЦТВА,

РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЯ

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Безопасность дорожного движения

ПОРЯДОК ОГРАЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТЕ И СОДЕРЖАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Чинний від 2006-03-01

1 Сфера застосування

 1.  Цей стандарт установлює порядок огородження та організацію безпеки дорожнього руху на ділянках та місцях проведення робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування (далі  доріг).
 2.  Основні положення та типові схеми організації дорожнього руху цього стандарту застосовують під час будівництва, реконструкції, ремонті і утриманні доріг, штучних споруд, проведенні аварійних та інших робіт у межах смуги відведення доріг.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2587-94 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Метод контролю. Правила застосування

ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху

ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення

ДСТУ 2984-95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці, залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 3849-99 Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали транспортних засобів оперативних і спеціальних служб. Загальні вимоги

ДСТУ 4092-2002 Світлофори дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування та вимоги безпеки

ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 4159-2003 Безпека дорожнього руху. Організація дорожнього руху. Умовні позначення на схемах і планах

ДСТУ Б В.2.3-8-2003 Споруди транспорту. Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей

ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБТ. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБТ. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 2688-80 Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 х 19 (1+6+6/6) + 1 о.с. Сортамент (Канат подвійного звивання типу ЛК-Р конструкції 6 x 19 (1+6+6/6) + 1 о.с. Сортамент)

ГОСТ 3067-74 Канаты стальные. Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6 x 19 (1+6+12) +1 x 19 (1+6+12). Сортамент (Канати сталеві. Канат подвійного звивання типу ТК конструкції 6 х 19 (1+6+12) + 1 х 19 (1+6+12). Сортамент)

ГОСТ 3068-74 Канаты стальные. Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6 х 37 (1+6+12+18) + 1 х 37 (1+6+12+18). Сортамент (Канати сталеві. Канат подвійного звивання типу ТК конструкції 6 х 37 (1+6+12+18) + 1 х 37 (1+6+12+18). Сортамент)

ГОСТ 3070-74 Канаты стальные. Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6 х 19 (1+6+12) + 1 о.с. Сортамент (Канати сталеві. Канат подвійного звивання типу ТК конструкції 6 x 19 (1+6+12) + 1 о.с. Сортамент)

ГОСТ 3071-74 Канаты стальные. Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6 х 37 (1+6+12+18) + 1 о.с. Сортамент (Канати сталеві. Канат подвійного звивання типу ТК конструкції 6 х 37 (1+6+12+18) + 1 о.с. Сортамент)

ГСТУ 218-03450778.092-2002 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги загального користування. Проект (схема) організації дорожнього руху на автомобільній дорозі

ГСТУ 218-03449261-095-2002 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДБН В.2.3-4-2000 Споруди транспорту. Автомобільні дороги

ДНАОП-5.1.14-1.1-96 Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг та на інших об'єктах дорожнього господарства

ПОР-218-141:2005 Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією, капітальним ремонтом) автомобільних доріг

3 Терміни та визначення понять, познаки, скорочення

У цьому стандарті застосовано терміни та визначення понять, подані у ДБН В.2.3-4: штучна споруда; ДСТУ 2935: організація дорожнього руху (далі ОДР); ДСТУ 2984: дорожній транспортний засіб (далі  ДТЗ); ДСТУ Б В.2.3-10: зона небезпечна, пристрій амортизаційний; ГСТУ 218-03449261-095: огородження дорожні тимчасові, а також такі:

3.1 виконавець робіт (далі  виконроб)

Фізична особа, до обов'язків якої за посадовою інструкцією входить організація виконання робіт у межах смуги відведення дороги.

3.2 ділянка, місце проведення робіт

Площа, обмежена зонами дії технологічного транспорту, машин і механізмів, розміщенням технологічного обладнання і складуванням матеріалів для проведення дорожніх, аварійних та інших робіт в межах смуги відведення дороги.

3.3 дозволена швидкість руху

Максимальна швидкість ДТЗ, встановлена "Правилами дорожнього руху України" [1] та технічними засобами згідно з схемою ОДР на визначеній ділянці автомобільної дороги.

3.4 пересувний знак-сигналізатор небезпеки

Тимчасовий технічний засіб організації безпеки дорожнього руху, призначений для позначення місця безпосереднього виконання дорожніх і аварійних робіт, а також місця проведення робіт у темну пору доби на діючих дорогах, вулицях, залізничних переїздах.

3.5 тимчасова стримувальна система для транспорту

Система обладнання ділянки дороги (штучної споруди), призначена для відвернення з'їзду транспортних засобів на ділянку, місце проведення робіт. Складається з з'єднаних між собою блоків ТБ згідно з ДСТУ Б В.2.3-10. Систему розраховують на дозволену швидкість руху транспорту на ділянці її застосування.

4 Загальні положення

4.1 У проектній та (або) технологічній документації на реконструкцію, ремонт ділянки дороги повинно бути передбачено застосування тимчасових типових (згідно з вимогами цього стандарту) або тимчасових індивідуальних схем ОДР на період виконання робіт у межах смуги відведення дороги. Індивідуальні схеми підлягають погодженню з місцевим органом Державтоінспекції.

4.2 Проведення робіт на діючій ділянці дороги фізичні та юридичні особи здійснюють після огородження та облаштування технічними засобами ОДР ділянки, місця проведення робіт згідно з тимчасовою схемою ОДР, наданій у:

- проектній (технологічній) документації на реконструкцію або ремонт ділянки дороги;

- ордері [2] (або дозволі [3]), одержаному в установленому порядку від власника дороги або уповноваженого ним органу.

Ділянки дороги, на яких виконують аварійні роботи, роботи з поточного ремонту та утримання доріг, ліквідації недоліків експлуатаційного стану, визначених перевіркою згідно з ДСТУ 3587, операційний контроль якості робіт слід облаштовувати за тимчасовими типовими схемами ОДР (додаток А).

 1.  Якщо жодна з тимчасових типових схем (додаток А) не ураховує у повній мірі умови руху користувачів дороги та (або) умови виконання робіт на визначеній ділянці дороги, розробляють тимчасову індивідуальну схему ОДР.
 2.  До обладнання ділянки дороги тимчасовими технічними засобами ОДР згідно із наведеною у дозволі тимчасовою схемою та виконання належних заходів (4.3) забороняється вести будь-які роботи і завозити матеріали, конструкції та дорожньо-будівельну техніку на місце проведення робіт.
 3.  Термінові обмеження або заборону руху на ділянці дороги застосовують у випадках, пов'язаних з стихійними явищами, а також у разі виконання аварійних робіт.
 4.  Прийняття в експлуатацію закінченої реконструкцією або капітальним ремонтом ділянки дороги здійснюють згідно з ПОР-218-141 та виконання заходів щодо ОДР, зазначених у ордері або дозволі (4.2).
 5.  Завершена реконструкцією або капітальним ремонтом ділянка дороги підлягає невідкладній передачі організації, що утримує цю дорогу, згідно з установленим ордером порядком, про що складається відповідний акт. До підписання акта передачі ділянки дороги до експлуатаційного утримання, відповідальність за забезпечення безпеки руху на ділянці дороги несе виконроб підприємства, яке виконувало роботи.

5 Тимчасові технічні засоби організації дорожнього руху

5.1 Пересувний знак-сигналізатор небезпеки

Для позначення місця безпосереднього виконання дорожніх або аварійних робіт на діючих дорогах і вулицях слід застосовувати пересувний знак-сигналізатор небезпеки (далі  знак небезпеки) згідно з Технічними умовами, розробленими, узгодженими та затвердженими у встановленому порядку.

У разі задовільних погодних умов, у світлу пору доби, при проведенні робіт на ділянці дороги протяжністю менш ніж 100 м, знак небезпеки дозволяється не застосовувати.

5.2 Дорожні знаки

5.2.1 Дорожні знаки для облаштування місць проведення робіт повинні відповідати Технічним умовам на їх виготовлення та вимогами ДСТУ 4100. Місця встановлення знаків зазначені на тимчасовій схемі ОДР для визначеної ділянки будівництва, реконструкції або ремонту дороги.

5.2.2 Знаки слід встановлювати на узбіччі і розділювальній смузі на переносних опорах на висоті 1,9 м ... 2,1 м в населеному пункті і 1,7 м ... 1,9 м  за його межами. На проїзній частині знаки встановлюють на опорах, бар'єрах згідно з ГСТУ 218-03449261-095 на висоті 0,6 м ... 1,5 м. Відстань від краю знака до краю проїзної частини або діючої смуги руху повинна бути не менша ніж 1,0 м.

5.3 Розмітка дорожня

Тимчасову дорожню розмітку згідно з ДСТУ 2587 із застосуванням самоклеючої пластикової стрічки, спеціальної фарби тощо на час виконанні робіт передбачають у індивідуальній тимчасовій схемі ОДР.

5.4 Світлофори

 1.  В місцях в'їзду на односмугову ділянку дороги, де не забезпечена видимість протилежного з'їзду до неї, для почергового пропуску зустрічного транспорту слід використовувати світлофори типу 1, виконання Т1.1 ... Т1.3, Т1.16, Т.1.17 згідно з 7.1 ДСТУ 4092. Послідовність вмикання сигналів  згідно з 7.29 ДСТУ 4092. Режим роботи світлофора встановлюють відповідним розрахунком, який ураховує час проїзду ділянки.
 2.  Світлофори встановлюють на стояках на висоті 2,0 м ... 3,0 м від поверхні проїзної частини і на відстані 1,0 м ... 2,0 м від краю проїзної частини. Місця встановлення світлофорів зазначені у тимчасовій схемі ОДР.

На стояку світлофора слід передбачити встановлення дорожнього знака 2.5 або 2.6 згідно з ДСТУ 4100 залежно від інтенсивності зустрічного руху транспорту на ділянці виконання робіт.

5.5 Тимчасова стримувальна система для транспорту (3.5)

5.5.1 Тимчасову стримувальну систему слід застосовувати для поздовжнього та поперечного огородження ділянки проведення робіт згідно з 9.8 ДСТУ Б В.2.3-10. Система повинна перекривати ділянку виконання робіт та підхід до неї і мати амортизаційні пристрої.

 1.  У якості тимчасових стримувальних систем застосовують огородження у вигляді металевих, поліетиленових, залізобетонних блоків ТБ згідно з ДСТУ Б В.2.3-10 або інші збірно-розбірні конструкції огороджень парапетного типу. Допускається використання збірних бетонних блоків розмірами не менше 2000 мм х 300 мм х 500 мм згідно з переліком бетонних і залізобетонних виробів [4], які застосовують у дорожній галузі.
 2.  Бетонні блоки встановлюють з проміжком (відстанню між блоками) не більше ніж 1,5 м. Блоки повинні бути з'єднані між собою єдиним сталевим канатом діаметром від 10 мм згідно з ГОСТ 2688 або ГОСТ 3067 (ГОСТ 3068, ГОСТ 3070, ГОСТ 3071), пропущеним через закладні деталі блоків по всій довжині небезпечної зони.

5.6 Огородження дорожні тимчасові (3)

Щити огороджувальні, бар'єри огороджувальні та поперечні, віхи та конуси напрямні, стрічки та шнури сигнальні слід застосовувати відповідно до їх призначення згідно з 7 ГСТУ 218-03449261-095 та тимчасовими схемами ОДР.

5.7 Тимчасові містки для пішоходів

В місцях переходу пішоходів через проїзну частину, узбіччя, розділювальну смугу при наявності на них рову, траншеї тощо, слід передбачити тимчасовий місток шириною не менше 1,0 м з перилами висотою 1,0 м. Місце розташування містка повинно бути зазначено на індивідуальній схемі ОДР.

6 Вимоги до об'їзду місць проведення робіт

6.1 Загальні вимоги

 1.  Об'їзд влаштовують із розрахунку забезпечення безпечного руху транспорту на весь період виконання робіт по реконструкції або ремонту ділянки дороги. Об'їзд по всій довжині повинен мати тверде покриття.
 2.  Ширина проїзної частини об'їзду не повинна бути меншою: для односмугового руху транспорту  3,5 м, двосмугового  6,0 м. Ширина узбіччя  1,5 м ... 1,75 м.
 3.  Дозволяється організація двостороннього руху по односмуговому об'їзду з використанням світлофорної сигналізації згідно з 5.4 та ДСТУ 4092.
 4.  Мінімальні радіуси кривих в плані на об'їзді визначають залежно від обмеження швидкості руху транспорту згідно з таблицею 2.2 ДБН В.2.3-4, але не менше 30 м. Розширення проїзної частини  згідно з 2.7 ДБН В.2.3-4.
 5.  Поздовжні похили на ділянці об'їзду встановлюють залежно від величини дозволеної швидкості руху транспорту на об'їзді згідно з таблицею 2.2 ДБН В.2.3-4, але не більше 10 %.

6.1.6 Поперечний ухил проїзної частини встановлюють залежно від дорожньо-кліматичної зони згідно з таблицею 2.5 ДБН В.2.3-4. Профіль може бути двосхилим або односхилим (у бік від дороги).

6.1.7 Поперечний ухил узбіччя слід призначати згідно з 2.13
ДБН В.2.3-4.

6.1.8 При застосуванні у якості об'їзду мережі існуючих доріг, вулиць необхідно передбачити встановлення на перехрестях знаків пріоритету та знаків індивідуального проектування для позначення напрямку головної дороги.

6.2 Вимоги до в'їзду і виїзду з дороги на об'їзд

6.2.1 В'їзд і виїзд на об'їзд слід розташовувати:

- не ближче 20 м від місця проведення робіт;

- у місцях, де забезпечена взаємна оглядовість та видимість учасників дорожнього руху згідно з ДСТУ 2935, у тому числі технологічного транспорту.

6.2.2 Криву у плані в'їзду та виїзду на об'їзд слід виконувати трьома спряженими радіусами 3R-R-6R, де R  не менше 12 м.

6.2.3 Поздовжні похили на ділянках в'їзду та виїзду на об'їзд повинні бути не більше 4 %, радіуси вертикальних кривих  не менше 600 м.

7 Облаштування місць проведення робіт

7.1 Підготовка до проведення робіт

Виконроб (майстер) попередньо повинен визначитись щодо:

місця виконання робіт на зміну, технологічних особливостей і терміну їх проведення, необхідності будівництва об'їзду;

тимчасової типової схеми ОДР на ділянці проведення робіт залежно від виду робіт, технології їх виконання згідно з додатком А цього стандарту чи розробити тимчасову індивідуальну схему і узгодити її в установленому порядку;

необхідності застосування тимчасової стримувальної системи та вибору її конструкції на ділянці виконання робіт;

необхідної кількості тимчасових технічних засобів ОДР для облаштування ділянки виконання робіт, їх видів, типів, типорозміру, у тому числі  застосування пересувного знака небезпеки;

штучного освітлення ділянки дороги при виконанні робіт у темну пору доби, освітлення у місці стоянки машин та механізмів.

7.2 Облаштування місця проведення робіт технічними засобами ОДР

7.3.1 До початку проведення робіт, визначену ділянку або місце виконання робіт слід облаштувати тимчасовими технічними засобами згідно з тимчасовою схемою ОДР. Постійні дорожні знаки, дія яких розповсюджується на ділянку проведення робіт і суперечить прийнятій схемі ОДР, повинні бути зняті або зачохлені на період виконання робіт.

Перед ділянкою на період виконання робіт допускається встановлювати транспаранти, які інформують про місце і характер робіт. Транспаранти слід розміщувати за межами узбіччя дороги разом з першим тимчасовим знаком 1.37 згідно з ДСТУ 4100.

 1.  При прибутті до місця проведення робіт транспортний засіб з технічними засобами ОДР установлюють на узбіччі або на розділювальній смузі у напрямку виконання робіт, на відстані 30 м ...
  40 м від їх початку.
 2.  Розвантажувати тимчасові технічні засоби ОДР слід по мірі їх встановлення від початку визначеної ділянки дороги у напрямку виконання робіт.
 3.  На ділянці дороги в першу чергу встановлюють найбільш віддалені попередні та інформаційно-вказівні тимчасові дорожні знаки згідно з ДСТУ 4100 на узбіччі, потім  в безпосередній близькості на проїзній частині та на узбіччі, далі  облаштовують знаками об'їзди (при їх наявності), поперечними та поздовжніми тимчасовими огородженнями, пішохідними містками (при необхідності), світлофорами тощо. Останніми встановлюють дорожні знаки на узбіччі смуги руху протилежного напрямку.
 4.  При наявності знака небезпеки, його переміщення на нове місце повинно відбуватися у межах позначеної конусами або віхами смуги руху, на якій виконують роботи. Розміщення знака небезпеки від місця безпосереднього виконання робіт (підрозділу, який виконує роботи) повинно бути на відстані 30 м ... 50 м.

7.4 Завершальні роботи

 1.  По закінченню робіт реконструкції або ремонту на ділянці дороги прибирають залишки будівельних матеріалів і сміття, встановлюють постійні дорожні знаки у відповідності до проекту чи схеми ОДР для існуючого стану дороги. В останню чергу ліквідують з'їзди і виїзди з дороги на об'їзд, знімають тимчасові технічні засоби ОДР у зворотній послідовності їх встановлення.
 2.  Відновлення руху транспорту після реконструкції або капітального ремонту на визначеній ділянці дороги здійснюється після передачі її по акту підприємству, яке утримує дорогу (4.7).

8 Тимчасові схеми огранізації дорожнього руху в місцях проведення робіт

 1.  Тимчасові типові схеми ОДР (далі  типові схеми), що наведені у додатку А, застосовують відповідно до виду і технології виконування робіт з урахуванням умов дорожнього руху на визначеній ділянці дороги.
 2.  Якщо умови виконання робіт чи умови руху не відповідають жодній з приведених типових схем, розробляється тимчасова індивідуальна схема облаштування ділянки проведення робіт засобами ОДР з частковим використанням рішень типових схем та урахуванням руху технологічного транспорту (при його наявності), вимог ДСТУ 2587, ДСТУ 4092, ДСТУ 4100, ДСТУ Б В.2.3-10, ГСТУ 218-03449261-095.
 3.  Тимчасова індивідуальна схема ОДР повинна бути оформлена згідно з вимогами ГСТУ 218-03450778.092, Дозволяється виконувати схему у будь-якому масштабі в поздовжньому напрямку дороги з додержанням поперечного масштабу параметрів дороги за ГСТУ 218-03450778.092 (1 : 1000 або 1 : 500) та зазначенням відстаней у метрах між технічними засобами ОДР. Умовні позначення на схемі  згідно з таблицею А.1.

8.4 Проведення робіт по влаштуванню дорожньої розмітки згідно з ДСТУ 2587 слід здійснювати за типовими схемами:

- А.1...А.3 при нанесенні позначок ліній горизонтальної поздовжньої дорожньої розмітки;

- А.4 ...А.6 при нанесенні горизонтальної поздовжньої дорожньої розмітки розміточною або самохідною машиною;

- А.7 ... А.14 при нанесенні горизонтальної дорожньої розмітки по трафаретах або лекалах;

- А.15 при нанесенні вертикальної дорожньої розмітки у межах узбіччя або розділювальної смуги дороги.

8.5 При фарбуванні (нанесенні вертикальної розмітки згідно з
ДСТУ
2587) бордюрів, елементів штучних споруд, посадочних площадок автобусних зупинок, укріпленні узбіччя, ремонті та влаштуванні тротуарів, рух транспорту організовують згідно з типовою схемою А.15.

 1.   При проведенні робіт за межами проїзної частини (скошування трави, вирубка чагарнику, ремонт та утримання водовідвідних споруд, нанесення вертикальної розмітки, очищення і ремонт дорожніх знаків, дорожніх огороджень, напрямних пристроїв тощо) та при складуванні матеріалів на узбіччі дороги застосовують типову схему А.16.
 2.  При виконанні робіт по утриманню проїзної частини дороги, ямковому ремонті покриття, ремонті швів цементобетонних покриттів, ліквідації деформацій дорожнього одягу, влаштуванню поверхневої обробки, застосовують типову схему А.17 (за необхідності з світлофорним регулюванням згідно з 5.4). Проведення робіт одночасно з протилежних напрямків дороги не дозволяється.
 3.  По типовим схемам А.17, А.23 ... А.25 організують дорожній рух при виконанні натурних випробувань та досліджень покриття, взяття вирубок (проб), визначення шорсткості згідно з ДСТУ Б В.2.3-8, вимірювання коефіцієнта зчеплення переносними пристроями, проведення геодезичних зйомок на проїзній частині дороги.
 4.  При проведенні тривалих робіт на одній смузі руху або робіт по всій ширині проїзної частини дороги, а також при капітальному ремонті штучних споруд, рух транспорту організовується по об'їзду згідно з типовими схемами А.18 ... А.21.

При використанні мережі існуючих доріг для об'їзду місць проведення робіт на кожному перехресті цих доріг встановлюють тимчасові дорожні знаки 1.4.1  1,4.3 та 5.57.1  5.57.2 згідно з ДСТУ 4100, а перед об'їздом на головній дорозі  5.56 та 5.57.1 або 5.57.2.

8.10 При виконанні робіт на проїзній частині ділянок доріг з трьома смугами руху застосовують типові схеми А.22, А.23.

 1.  При виконанні робіт з утримання та ремонту ділянок доріг з чотирма смугами руху застосовують типові схеми А.24 ... А.26.
 2.  У разі проведення робіт на розв'язках у різних рівнях повинні бути розроблені тимчасові індивідуальні схеми ОДР з застосуванням рішень, наведених на типовій схемі А.27.
 3.  В місцях початку виконання робіт при капітальному ремонті і реконструкції доріг І категорії слід застосовувати типову схему А.28, а на ділянках переходу руху транспорту через розділювальну смугу  типові схеми А.29, А.30.
 4.  При виконанні робіт з утримання і ремонту розділювальної смуги дороги І категорії, з обох напрямків руху встановлюють дорожні знаки 1.37 згідно з ДСТУ 4100.

9 Вимоги безпеки та охорони навколишнього природного серидовища

9.1 Під час транспортування технічних засобів ОДР та їх складових частин слід дотримуватись діючих "Правил дорожнього руху України" та вимог безпеки згідно з ГОСТ 12.3.002.

 1.   Розвантаження і завантаження переносних опор, тимчасових дорожніх знаків, конусів, бар'єрів тощо слід виконувати у відповідності до вимог ГОСТ 12.3.009.
 2.  Забезпечення пожежної безпеки в місцях виконання робіт повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004, охорони праці  ДНАОП-5.1.14-1.1.
 3.  Робітники, що працюють на дорозі, повинні знаходитись у межах встановленого тимчасового огородження і бути одягнені у спецодяг (оранжеві жилети і такого ж кольору головний убір).
 4.  Технологічний транспорт, машини і механізми, що застосовуються для виконання робіт, повинні бути у технічно справному стані та обладнані розпізнавальними знаками, пофарбовані згідно з ДСТУ 3849.
 5.  Машини і механізми, які виконують роботу, повинні мати включені проблискові маячки жовтого (оранжевого) кольору. В процесі роботи їх габарити не повинні виходити за межі огородженої зони проведення робіт. Проводити ремонт та технічне обслуговування дорожніх машин та механізмів у зоні проведення робіт забороняється.
 6.  При виконанні робіт у темну пору доби і при тумані поперечні бар'єри та віхи напрямні згідно з ГСТУ 218-03449261-095 повинні бути встановлені на відстані 10,0 м ... 15,0 м один від одного та обладнані ввімкненими ліхтарями червоного кольору. Прокладка електричного дроту повинна виключати наїзд та дотик транспорту, технологічних машин і механізмів, не заважати руху працюючих на дорозі та пішоходів. Місця проведення робіт у темну пору доби слід освітлювати з двох боків ліхтарями верхнього світла від 10 лк.
 7.  Після, закінчення зміни, дорожні машини і обладнання повинні бути поставлені на майданчик за межами земляного полотна. Нетранспортабельні машини, механізми, що залишаються на дорозі у темну пору доби, слід розміщати за межами проїзної частини діючої дороги і огороджені згідно із схемою А.16. Для попередження аварійних ситуацій повинно бути передбачено не менше двох комплектів автономного живлення для сигнальних ліхтарів на випадок відключення їх від основної системи живлення.
 8.  Відходи виробництва повинні бути зібранні і вивезені до місця їх організованого складування або включені у виробничій цикл.


Додаток А 

(рекомендований)

Тимчасові типові схеми ОДР при проведенні робіт

Таблиця А.1 Умовні позначення на схемах

Позначення 

Найменування 

Згідно з ДСТУ 4159 та ГСТУ 218-03450778.092 

Елементи дороги, знаки дорожні згідно з
ДСТУ
4100, огородження дорожні та напрямні пристрої згідно з ДСТУ 2735, світлофори дорожні згідно з ДСТУ 4092 

 

Конуси, віхи згідно з ГСТУ 218-03449261-095 

 

Щити згідно з ГСТУ 218-03449261-095 

 

Бар'єр огороджувальний та бар'єр поперечний згідно з ГСТУ 218-03449261-095 

 

Робітник з візком на якому закріплені дорожні знаки 

 

Робітник з курвіметром (наносить позначки ліній повздовжньої розмітки) 

 

Робітники, які натягують шнур (канат) 

 

Робітник, який наносить позначки лінії розмітки 

 

Автомобіль обладнаний для нанесення позначок лінії розмітки 

 

Автомобіль з причепом для транспортування розміточної машини 

 

Розміточна машина з ручним управлінням 

 

Машина прикриття 

 

Самохідна розміточна машина 

 

Зона виконання робіт 

 

Напрямок нанесення позначок лінії розмітки 

 

Напрямок руху транспорту 

 

Знак-сигналізатор небезпеки 

Примітка. На схемах: 

 не наведені постійно діючі дорожні знаки для визначеної ділянки дороги; 

 розміри у дужках надані для ділянок у межах населеного пункту; 

 дорожні знаки, які позначені зірочкою (*) у межах населеного пункту не встановлюються


Продовження додатку А

 

Схема А.1 Нанесення позначок лінії осьової розмітки вручну 

 

Схема А.2 Нанесення позначок лінії крайової розмітки вручну 


Продовження додатку А

 

Схема А.3 Нанесення позначок лінії крайової розмітки автомобілем 

 

Схема А.4 Нанесення осьової лінії розміточною машиною з ручним управлінням 


Продовження додатку А

 

Схема А.5 Нанесення крайової лінії самохідною машиною 

 

Схема А.6 Нанесення осьової лінії самохідною машиною 

 


Продовження додатку А

 

Схема А.7 Нанесення розмітки по трафаретах або лекалах на 2-х смугових дорогах за допомогою ручної розміточної машини 

 

Схема А.8 Нанесення розмітки по трафаретах або лекалах на правій смузі дороги І категорії з чотирма смугами руху 


Продовження додатку А

 

Схема А.9 Нанесення розмітки по трафаретах або лекалах на лівій смузі дороги І категорії з чотирма смугами руху 

 

Схема А.10 Нанесення розмітки по трафаретах або лекалах на 2-х смугових дорогах з перехідно-швидкісною смугою 


Продовження додатку А

 

Схема А.11 Нанесення розмітки по трафаретах або лекалах на смузі гальмування 

 

Схема А.12 Нанесення розмітки по трафаретах або лекалах на смузі розгону 

 


Продовження додатку А

 

Схема А.13 Нанесення розмітки на примиканнях по трафаретах або лекалах ручною розміточною машиною

 

 

Схема А.14 Нанесення розмітки на примиканнях по трафаретах або лекалах ручною розміточною машиною 


Продовження додатку А

 

Схема А.15 ОДР при нанесенні вертикальної розмітки та поточному ремонті узбіччя, тротуару тощо

 

 

Схема А.16 ОДР при роботах по утриманню дороги за межами проїзної частини 


Продовження додатку А

 

Схема А.17 ОДР при роботах по ямковому ремонту, поверхневої обробці, виконанні натурних випробувань та досліджень покриття (8.8) 

 

Схема А.18 ОДР при влаштуванні об'їзду для одного з напрямків руху 

Продовження додатку А

 

Схема А.19 ОДР при влаштуванні об'їзду для одного з напрямків руху 

 

Схема А.20 ОДР при влаштуванні об'їзду з двома смугами руху 


Продовження додатку А

 

Схема А.21 ОДР при влаштуванні об'їзду для кожного напрямку руху 

 

Схема А.22 ОДР при ремонті ділянок доріг з трьома смугами руху 

Продовження додатку А

 

Схема А.23 ОДР при ремонті ділянок доріг з трьома смугами руху, виконанні натурних випробувань та досліджень покриття (8.8) 

 

Схема А.24 ОДР при утриманні та ремонті зовнішньої смуги руху ділянок доріг з чотирма смугами руху, виконанні натурних випробувань та досліджень покриття (8.8) 


Продовження додатку А

 

Схема А.25 ОДР при утриманні та ремонті внутрішньої смуги руху ділянок доріг з чотирма смугами руху, виконанні натурних випробувань та досліджень покриття (8,8) 

 

Схема А.26 ОДР при утриманні та ремонті внутрішніх смуг руху на ділянках доріг з чотирма смугами руху у межах населеного пункту 


Продовження додатку А

 

Схема А.27 ОДР при ремонті з'їзду на дорожній розв'язці у різних рівнях 

 

Продовження додатку А

 

Схема А.28 ОДР в місцях початку виконання робіт при реконструкції та капітальному ремонті доріг І категорії 


Продовження додатку А

 

Схема А.29 ОДР в місцях переходу через розділювальну смугу зліва направо при реконструкції та капітальному ремонті доріг І категорії 

Продовження додатку А

 

Схема А.30 ОДР в місцях переходу через розділювальну смугу справа наліво при реконструкції та капітальному ремонті доріг І категорії 


Додаток Б

(довідковий)

Бібліографія

1. Правила дорожнього руху України (Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306)

2. Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування (Затверджено Державною службою автомобільних доріг України; наказ № 414 від 29.09.2005 p.; зареєстровано Міністерством юстиції України від 26.10.2005 р. №1266/11546).

3. Положення про надання дозволу на виконання будівельних робіт (Затверджено Держбудом України, наказ № 273 від 05.12.2000 p.; зареєстровано Міністерством юстиції України від 25.12.2000 р.
 945/5166).

 1.  Відомчий каталог бетонних і залізобетонних мостових і дорожніх виробів (Міністерство транспорту України. Укравтодор. Укрдортехнологія. 1999 p.).
 2.  Закон України "Про дорожній рух" (Президент України, 30.06.93 p.).


Код УКДК 93.080.30Спонсоры раздела: