Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ Б В.2.7-66-98. Будівельні матеріали. Цементи. Номенклатура показників якості

Название (рус.) ДСТУ Б В.2.7-66-98. Строительные материалы. Цемент. Номенклатура показателей качества
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

Семинар Современные теплоизоляционные материалы
 ДСТУ Б В.2.7-66-98

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

Цементи. Номенклатура показників якості

Строительные материалы

Цементы. Номенклатура показателей качества

Building materials

Cements. Nomenclature of quality ratings


Передмова

1.   РОЗРОБЛЕНИЙ

Відкритим акціонерним товариством "Укрдіцемент"

Виконавці: А.Й. Здоров, канд. техн. наук; М.В. Бабич, інж., Е.Є. Кіряєва, канд. техн. наук; І.Г. Меркулова; Л.С. Полонська, інж.

ВНЕСЕНИЙ

Управлінням будівельної індустрії, механїзації і промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України

2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом  Держкоммістобудування України від 30.03.1998 р. № 65

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

З наданням чинності цьому стандарту на території України припиняє дію ГОСТ 4.214-80

Чинний від 01.07.1998

Зміст

1  Галузь використання

2  Нормативні посилання

3  Вимоги

3.1  Номенклатура показників якості

3.2 Застосовність критеріїв і показників якості

1   Галузь використання

Цей стандарт поширюється на всі типи і види цементів і встановлює номенклатуру показників їх якості для застосування при:

-   розробленні стандартів, технічних умов і інших нормативних документів;

-   сертифікації цементів;

-   виборі оптимального варіанта виробництва нового типу цементу; розробленні систем керування якістю цементу;

-   складанні звітності та інформації про якість.

Норми, вимоги і методи контролю показників якості повинні встановлюватись відповідними стандартами і технічними умовами на окремі типи цементів.

2   Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 4.200-78

Система показателей качества продукции. Строительство. Основные положения

ГОСТ 8.417-81

Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин

ДСТУ 2462-94

Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення 

ГОСТ 15895-77

Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения

3 Вимоги

3.1 Номенклатура показників якості

3.1.1  Якість цементу характеризується такими критеріями:

-   технічний рівень;

-   стабільність якості; конкурентоспроможність;

-   стан стандартів, технічних умов і інших нормативних документів.

3.1.2  Номенклатура показників якості за критеріями, одиниці вимірювання І умовні позначення показників якості відповідають вимогам ГОСТ 4.200, ГОСТ 8.417, ДСТУ 2462, ГОСТ 15895 і наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування критерію, показника якості і одиниці вимірювання

Умовне позначення показників якості

1 ТЕХНІЧНИЙ РІВЕНЬ 

1.1 Показники призначення 

               1.1.1 Показники призначення загальні 

               1.1.1.1     Стандартна міцність при стиску (28 діб), МПа (Н/мм2) 

Rст

1.1.1.2     Рання міцність при стиску (1, 2, 3, 7 діб), МПа (Н/мм2) 

Rp ст

1.1.1.3    Строки тужавлення, год, хв

-

1.1.1.4    Речовинний склад, % за масою 

-

1.1.1.5     Вміст ангідриду сірчаної кислоти (SO3), % за масою 

-

               1.1.2 Показники призначення додаткові 

1.1.2.1     Міцність при вигині (1, 2, 3, 7, 28 діб), МПа (Н/мм2) 

Rвиг

1.1.2.2     Тонкість помелу (ступінь дисперсності), за залишком на ситі, % за масою або за     

                питомою поверхнею, м2/кг 

-

1.1.2.3     Вміст у клінкері оксиду магнію (МgО), % за масою 

-

1.1.2.4     Вміст у клінкері вільного оксиду кальцію (СаО3), % за масою 

-

1.1.2.5     Мінералогічний склад клінкеру, % за масою 

-

1.1.2.6     Хімічний склад цементу, % за масою 

-

1.1.2.7     Вміст нерозчинного залишку, % за масою 

-

1.1.2.8     Вміст втрат при прожарюванні, % за масою 

-

1.1.2.9     Рухливість цементі ю піщаного розчину, мм 

-

1.1.2.10   Гідрофобність, хв

-

1.1.2.11   Екзотермія, кДж/кг

-

1.1.2.12   Хибне тужавлення 

-

1.1.2.13  Лінійне розширення, %

-

1.1 .2.14  Самонапруження, МПа (Н/мм2) 

-

1.1.2.15   Розтічність цементного тіста, мм 

-

1.1.2.16   Водовідділення цементного тіста, %

-

1.1.2.17   Густина цементного тіста, кг/м3 

-

1.1.2.18   Час загуснення, хв 

-

1.1.2.19   Водонепроникність 

-

1.1.2.20   Вогнетривкість, °С

-

1.1.2.21   Група з ефективності пропарювання

-

1.2 Показники довговічності 

Д

1 .2.1 Рівномірність зміни об'єму, візуально або мм 

-

1.3 Показники зберігання 

-

1.3.1 Гарантійний строк зберігання, діб 

-

1 .3.2 Умови зберігання 

-

1.4 Показники естетичності

EC

1.4.1 Ступінь білості, %

-

1.4.2 Колір 

-

1.5 Показники технологічності 

?х

1.5.1 Питома витрата палива, кДж/т цементу 

-

1.5.2 Питома витрата електроенергії, кВт.год/т цементу 

?

1.6 Показники транспортабельності 

Тр

1.6.1 Показники транспортабельності загальні 

1.6.1.1     Маса нетто однієї упаковки, кг/т 

?

                1 .6.2 Показники транспортабельності додаткові 

1.6.2.1     Температура цементу, що відвантажується, °С

-

                1.7 Ергономічні показники 

Ер

                1.7.1 Сумарна питома активність природних радіонуклідів у цементі, Бк/кг 

Арн

2 СТАБІЛЬНІСТЬ ЯКОСТІ

Ст

                2.1 Показники стабільності якості загальні

2.1 .1        Нижня довірча границя міцності при стиску, МПа (Н/мм2)

Lн ст

2.1.2         Наявність рекламацій 

-

                2.2 Показники стабільності якості додаткові 

2.2.1        Нижня довірча границя міцності при вигині, МПа (Н/мм2) 

Lн виг

2 2.2        Коефіцієнт варіації границі міцності при стиску, %

V

3 КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

               3.1 Показник патентної чистоти 

Пч

               3.2 Показник патентного захисту 

Пз

4 СТАН СТАНДАРТІВ

               4.1 Відповідність Державній системі стандартизації 

-

               4.2 Відповіді IJCTU сталдартам СНД і Єоропсйськсго соіозу 

-

3.2 Застосовність критеріїв і показників якості

3.2.1   Застосовність критеріїв і показників якості цементів повинна відповідати ГОСТ 4.200.

3.2.2 Показники якості технічного рівня і стабільності розподіляються на:

-   загальні, обов'язкові для всіх типів і видів цементів;

-   додаткові, обов'язкові для окремих типів і видів цементів.

3.2.3  Загальні показники якості, що позначені в таблиці 1 під номерами 1.1.1.1 - 1.1.1.5, а також 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.7.1, 2.1.1 і 2.1.2, є обов'язковими для всіх типів і видів цементів.

Примітка. Обов'язкові показники якості 1.1.1.1, 1.2.1 і 2.1.1 не застосовуються для тампонажного цементу; 1.1.1.1 і 1.2.1 - для високогли-ноземистого цементу; 1.1.1.1, 1.1.1.5 і 1.2.1 -для глиноземистого цементу; 1.1.1.1- для гіпсоглиноземистого цементу, який розширяється, та цементу для для виробництва азбестоцементних виробів; 1.1.1.2 і 1.2.1 -для напружуючого цементу; 1 1.1.2 - для сульфатостійкого, білого, кольорового та цементу для будівельних розчинів.

3.2.4 Додаткові показники якості, що позначені в таблиці 1 під номерами 1.1.2.1 - 1.1.2.21; 1.4.1; 1.4.2; 2.2.1 і 2.2.2, застосовуються в залежності від типу і виду цементів і с обов'язковими згідно з вимогами таблиць 2-4. В цих І абліщях знак"+" означає, що показник якості застосовується для даного типу цементу, знак "" означає, що показник не застосується для даного типу цементу, знак "±" означає обмежене застосування показника якості.

Примітка. Додатковий показник якості 1.1.2.9 повинен застосовуватись для всіх типів цементів з пластифікуючою добавкою, а 1.1.2.10 - для всіх типів цементів з гідрофобізуючою добавкою.

3.2.5 Відповідно до галузі використання застосовуються:

-   при розробленні стандартів, технічних умов і при складанні звітності та інформації про якість - загальні показники якості згідно з 3.2.3 і додаткові показники якості згідно з 3.2.4, а також показники, що позначені в таблиці 1 під номерами 3.1, 3.2, 4.1 і 42;

при розробленні систем керування якісно цементу - показники якості згідно з 3.2.4 і 3.2.5, а також показники, що позначені в таблиці 1 під номерами 1.5.1; 1.5.2; 1.6.1; 1.6.2; 4.1 і 4.2;

-   при виборі оптимального варіанту виробництва нового типу цементу - показники якості з 3.2.4 і 3.2.5, а також показники 1.5.1; 1.5.2; 1.6.1; 1.6.2; 3.1; 3.2; 4.1 і 4.2.

Таблиця 2

Шифр показника якості

Цементи загальнобудівельного призначення*

Портландцемент для виробництва азбестоцементних виробів

Цементи сульфатостійкі

Цемент

для

будівельних розчинів

Портланд-цементи тампонажні

1.1.2.1

-

+

+

-

+

1.1.2.2

+

+

+

+

+

1.1.2.3

+

+

+

-

+

1.1.2.4

-

+

-

-

-

1.1.2.5

±

+

+

-

±

1.1.2.6

±

+

+

+

±

1.1.2.7

+

-

-

-

-

1.1.2.8

+

-

-

-

-

1.1.2.9

±

-

±

-

+

1.1.2.10

±

-

±

-

±

1.1.2.11

±

-

+

-

-

1.1.2.12

+

+

-

-

-

1.1.2.15

-

-

-

-

+

1.1.2.16

-

-

-

+

+

1.1.2.17

-

-

-

-

+

1.1.2.18

-

-

-

-

+

1.1.2.21

+

+

-

-

-

2.2.1

-

+

+

-

+

2.2.2

+

+

+

+

-

* ДСТУ... "Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови" 

Таблиця 3

Шифр показника якості

Портламдцемемти білі

Портландцемент кольоровий

1.1.2.1

-

+

1.1.2.2

+

+

1.1 2.3

+

+

1.1.2.4

-

+

1.1.2.6

±

±

1.1.2.7

+

-

1.1.2.12

+

-

1.1.2.21

+

-

1.4.1

+

-

1.4.2

-

+

2.2.1

-

+

2.2.2

+

+

Таблиця 4

Шифр показника якості

Цемент глиноземистий

Цемент високоглино-земистии

Цемент гіпсоглинозе-мистий, що розширяється

Цемент напружуючий

1.1.2.2

+

+

+

+

1.1.2.3

-

+

-

+

1.1.2.6

+

+

±

+

1.1.2.13

-

-

+

+

1.1.2.14

-

-

-

+

1.1.2.19

-

-

+

-

1.1 2.20

-

+

-

-

2.2.2

+

+

+

+

Застосовують номенклатури показників якості цементів при їх обов'язковій сертифіікації в Системі сертифікації УкрСЕПРО наведена у таблиці 5

Таблиця 5

Галузь використання

Номер критерію, показника якості згідно з таблицею 1

Цементи загально-будівельного призначення

Портландцемент для виробництва азбестоцементних виробів

Цементи сульфатостійкі

Цемент для будівельних ,  розчинів

Порт-ландце-менти тампонажні

Порт-ландце-менти білі

Портландцемент кольоровий

Цемент глиноземистий

Цемент високо-глиноземистий

Цемент гіпсо-глинозе-мистий. що розширяється

Цемент напружуючий

Обовязкова сертифікація

цементів

1.1.1.1 

1.1.1.2 

1.1.1.1 

1.1.1.1 

1.1.1.3 

1.1.1.1 

1.1.1.1 

1.1.1.2 

1.1.1.2 

1.1.1.2 

1.1.1.1 

1.1.1.2 

1.1.1.3 

1.1.1.3 

1.1.1.3 

1.1.2.1 

1.1.1.3 

1.1.1.3 

1.1.1.3 

1.1.1 3 

1.1.1.3 

1.1.1.3 

1.1.1.3 

1.1.1.5 

1.1.2.1 

І.2.1 

1.1.2.2 

1.2.1 

1.1.2.1 

1.1.2.2 

1.1.1.5 

1.1.1.5 

1.1.2.13 

1.1.2.5 

1 1.2.1 

1.1.2.3 

1.7.1 

1.1.2.15 

1.7.1 

1.2.1 

1.1.2.6 

1.1.2.2 

1.1.2.13 

1.1.2.14 

1.2.1 

1.1.2.2 

1.1.2.5 

 

1.1.2.16 

 

1.7.1 

1.7 1 

1.1.2.3 

1.1.2.19 

1.7.1 

1.7.1 

1.1.2.3 

1.2.1 

 

1.1.2.18 

 

 

 

1.1.2.6 

1.7.1

 

 

1.1.2.4 

1.7.1 

 

1.7.1 

 

 

 

1.1.2.20 

 

 

 

1.1.2.5 

 

 

 

 

 

 

1.7.1 

 

 

 

1.1.2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Примітка При добровільній сертифікації цементів номенклатура показників якості може змінюватись. 

Ключові слова: стандарт, цемент, вимоги, номенклатура, критерії, показники якості, одиниці вимірювання.Спонсоры раздела: