zwcad arcon


ДСТУ Б.В.2.5-25:2005. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Труби чавунні каналізаційні і фасонні частини до них. Технічні умови

 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация

Название (рус.) ДСТУ Б.В.2.5-25:2005. Инженерное оборудование сооружений, внешних сетей. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

ДСТУ Б.В.2.5-25:2005

 (ГОСТ 6942-98)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж

Труби чавунні каналізаційні і фасонні частини до них

Технічні умови

Инженерное оборудование сооружений, внешних сетей

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним

Технические условия

Engineering equipment of buildings, of external nets

Cast iron waste pipes and fitings

Specifications


Передмова

1   ВНЕСЕНО:

Управлінням науково-технічної політики та інформаційних технологій Держбуду України

ПЕРЕКЛАД і НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:

Державний науково-дослідний інститут санітарної техніки і обладнання будівель і споруд

2   НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Держбуду України від 20.07.2005 № 114

3   Національний стандарт відповідає ГОСТ 6942-98 "Трубы чугунные канализационые и фасонные части к ним. Технические условия".

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT) Переклад із російської мови (ru)

4   НА ЗАМІНУ ГОСТ 4.227-83, ГОСТ 6942.0-80 - ГОСТ 6942.24-80

Зміст

1  Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Сортамент

4 Типи, конструкції та розміри

5 Технічні вимоги

6  Правила приймання

7  Методи контролю

8 Транспортування та зберігання

9  Вказівки щодо монтажу та експлуатації

10  Гарантії виробника

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ГОСТ 6942-98 "Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия".

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, ТК - "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які віді   чідають чинному закноодавству.

Цей стандарт замінює ГОСТ 4.227-83, ГОСТ 6942.0-80 - ГОСТ 6942.24-80, які технічно застаріли і не відповідають міжнародним вимогам.

Чинний від 2006-01-01

1   СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Даний стандарт поширюється на чавунні каналізаційні труби та фасонні частини до них, що призначені для систем внутрішньої каналізації будинків.

Обов'язкові вимоги до якості продукції викладені в 5.1; 5.2.2-5.2.4; 5.2.7; 5.2.8; 5.3.1; 5.3.2.

2   НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використані посилання на такі стандарти:

ГОСТ 164-90        

Штангенрейсмасы. Технические условия

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) 

Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 1412-85 

Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки

ГОСТ 9812-74 

Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия

ГОСТ 11506-73

Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

ГОСТ 15150-69 

Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 18510-87 

Бумага писчая. Технические условия

ГОСТ 26358-84 

Отливки из чугуна. Общие технические условия

ГОСТ 26598-85 

Контейнеры и средства пакетирования в строительстве. Общие технические условия

ГОСТ 26645-85 

Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку

3 СОРТАМЕНТ

3.1 Сортамент труб і фасонних частин повинен відповідати зазначеному в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування

Умовні проходи, мм

Умовне позначення

Dy

dy

графічне графическое

літерне буквенное

Труби

50

100

150

-

-

-

ТЧК- Dy L

Патру6ки

50

100

150

-

-

-

П- Dy  L

Патрубки компенсаційні

100

150

-

-

ПК- Dy

Патрубки перехідні

50/100

100/1 50

-

-

ПП- Dyl ? Dy

Коліна

50

100

150

-

-

-

K- Dy

Коліна низькі

100

-

KH-100

Відводи 110° та 120°

50

100

-

-

B*110°- Dy a6o B*120°- Dy

Відводи 135°

50

100

150

-

-

-

B*135°- Dy 

Відводи 150°

50

100

100Д

150

-

-

-

-

B*150°- Dy

Відводи-трійники приладові

100

50

-

ВТПр*-100?50 або ЛВТПр*-100?50

Відступи

50

100

150

-

-

-

BTC*- Dy

Трійники прямі

50

100

100

100

100

150

150

150

50

50

100

100K

100Д

50

100

150

Т?-Dy ? dy

Трійники прямі компенсаційні

100

150

50

50

Т?К-Dy ? dy

Трійники прямі низькі

100

100

ТН-100 ? 100

Трійники прямі перехідні

100/50

100

ТПР- 100/50?100

Трійники прямі перехідні низькі

100/50

100

ТПРН-100/50?100

Трійники косі 45° та 60°

50

100

100

150

150

150

50

50

100

50

100

150

ТК45°- Dy ? dy та TK60°- Dy ? dy

Хрестовини прямі

50

100

100

150

150

50

50

100

50

100

??*- Dy ? dy

Хрестовини прямі зі зміщеною віссю відводу

100

50/100

XПЗ*- Dy ? dy

Хрестовини косі 45° та 60°

50

100

100

150

150

50

50

100

50         100

XK*45°- Dy ? dy тa XK*60°- Dy ? dy

Хрестовини двоплоскісні

100

150

110;50

100;50

ХД*- Dy ? dy ? dy ЛХД*- Dy ? dy ? dy

Муфти

50

100

150

-

-

-

МФ- Dy

Муфти насувні

50

100

150

-

-

-

МФН- Dy

Ревізії

50

100

150

-

-

-

P- Dy

Заглушка

50

100

150

-

-

-

3- Dy

Відводи- трійники перехідні

100

50

ВТП*-100?50

Прочистки

100

150

-

-

Пр- Dy

* Якщо літерні умовні позначення українською і російською мовами не збігаються, в документації, яка буде використовуватись в Україні, застосовуються позначення українською мовою, в інших країнах СНД - російською мовою.

4 ТИПИ, КОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗМІРИ

4.1 Труби

4.1.1 Конструкція та розміри труб повинні відповідати зазначеним на рисунку 1 і в таблиці 2.

Допускається за узгодженням між споживачем і підприсмством-виробником вироб-лення труб без розтрубів і поставка їх у комп-пекті з муфтами МФ. Довжина таких труб може відрізнятись від вказаної в таблиці.

Приклад умовного позначення чавунної каналізаційної труби Dy = 100 мм, L = 2000 мм:

ТЧК-100-2000 ДСТУ Б В.2.5-25:2005 

(ГОСТ 6942-98)

Рисунок 1

                                                             

Таблиця                                                                                                                             У міліметрах

Умовний прохід, Dy

 

Будівельна довжина, L

 

D1 

D2

D3

D4

D5

S 

l

b 

b1 

Маса, кг  

50 

750 

65 

72 

76 

86 

96  

4,0 

50 

10 

8 

4,5 

1000 

5,8 

2000 

11,0 

100 

750 

118 

123 

127 

138

151 

4,5 

55 

10 

10 

10,5 

1000 

13,9 

1250 

16,1 

2000 

24,9 

2100 

26,0 

2200 

27,1 

 

150

750

168 

176 

180 

192 

206 

5,0 

60 

10 

12 

15,7

1000 

20,7 

2000 

39,6 

2100 

41,5 

2200 

43,4 

4.2 Розтруби і хвостовики фасонних частин

4.2.1  Розтруби фасонних частин виготовляють чотирьох типів: І, II, III, IV.

4.2.2  Конструкція і розміри розтрубів типу І повинні відповідати вказаним на рисунку 2 і в таблиці 3, типу II - на рисунку 3 і таблиці 4, типу III - на рисунку 4 і типу IV - на рисунку 5. Розміри надані без врахування антикорозійного покриття. Допускається варіант виготовлення розтрубів типу І. II, IV без кільцевої канавки на внутрішній поверхні розтрубів.

* Розміри для довідок

Рисунок 2 - Розтруб типу І

Таблиця 3                                                                                                                          У міліметрах

Умовний прохід, Dy  

D1

D2

D3

D4

D5

b

bl

S

Sl

lmin

C

50

65

72

76

81

90

13

8

4,0

4,5

55

10

100

118

123

128

133

145

14

10

4,5

5,0

55

10

150

168

176

182

187

202

15

12

5,0

5,5

55

10

Таблиця 4                                                                                                                            У міліметрах

Умовний

прохід, Dy 

D

D1

D2

D3

D4

b

bl

lmin

С

Sl

50

72

76

81

90

67

13

8

55

9

4,5

100

123

128

133

145

118

14

10

55

10

5,0

150

176

182

187

202

170

15

12

55

12

5,5

* Розміри для довідок

Рисунок 3 - розтруб типу II

Рисунок 4 - Розтруб типу III

Рисунок 5 - Розтруб типу IV

4.2.3 Конструкція і розміри хвостовиків фасонних частин повинні відповідати вказаним на рисунку 6 і в таблиці 5.

Рисунок 6 - Хвостовик

Таблиця 5                                                                                                                           У міліметрах

Умовний прохід, Dy

D

D1

S

50

58

62

4,0

100

109

114

4,5

150

160

164

5,0

4.3 Патрубки

4.3.1 Конструкція та розміри патрубків повинні відповідати вказаним на рисунку 7 І в таблиці 6.

Приклад умовного позначення патрубка Dy = 100 мм, L = 250 мм:

П-100-250 ДСТУ Б В.2.5-25:200 (ГОСТ 6942-98)

1 - розтруб типу I; 2 - хвостовик

Рисунок 7

Таблиця 6                                                                                                                                У міліметрах

Умовний прохід  Dy

Будівельна довжина, L

Маса, кг

50

250

2,0

350

2,5

400

2,8

100

200

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: