Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ Б В.2.3-11-2004. Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови

Название (рус.) ДСТУ Б В.2.3-11-2004. Сооружения транспорта. Ограждение дорожное перильного типа. Общие технические условия
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

Семинар Современные теплоизоляционные материалы
 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНЄ

ПЕРИЛЬНОГО ТИПУ

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ Б В.2.3-11-2004

Київ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

2004


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Українське державне виробничо-технологічне підприємство "Укрдортехнологія"

РОЗРОБНИКИ: Г. Жучко, Г. Мельничук, В. Резник, канд. техн. наук (керівник розробки), Є. Столбов, Т. Хрипушина

ПРИ УЧАСТІ: С. Вернусь, О. Крижанівського, Б. Овсієнка

 1.  ВНЕСЕНО: Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)

Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Держбуду України

 1.  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури від 02 липня 2004 р. № 142

ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

[1] 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

[2] 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

[3] 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

[4] 4 КЛАСИФІКАЦІЯ, ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ

[5] 5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

[6] 6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

[7] 7 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

[8] 8 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

[9] 9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

[10] 10 ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ, ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

[11] 11 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

[12] ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ОГОРОДЖЕНЬ ПЕРИЛЬНОГО ТИПУ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНЄ ПЕРИЛЬНОГО ТИПУ

Загальні технічні умови

Сооружения транспорта

ОГРАЖДЕНИЕ ДОРОЖНОЕ ПЕРИЛЬНОГО ТИПА

Общие технические условия

Transport constructions

ROAD SAFETY RAILING

General specifications

Чинний від 2005-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на стаціонарні дорожні огородження другої групи згідно з ДСТУ 2735  перильного типу, які призначені для використання на мостах, шляхопроводах, естакадах, тунелях, надземних пішохідних переходах, галереях (далі  штучних спорудах) автомобільних доріг, вулиць.

 1.  Стандарт установлює загальні технічні вимоги до конструкцій огороджень перильного типу та порядок їх застосування.
 2.  Вимоги цього стандарту є обов'язковими при проектуванні, будівництві, реконструкції і ремонті штучних споруд та підходів до них.

1.4 Вимоги щодо безпечності продукції викладено в розділі 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху.

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці, залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану.

ГОСТ 9.307-89 ЕСЗКС. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля (ЄСЗКС. Покриття цинкові гарячі. Загальні вимоги і методи контролю).

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед покрашиванием (ЄСЗКС. Покриття лакофарбні. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням).

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги).

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги до безпеки).

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки).

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия. (Штангенциркулі. Технічні умови).

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические требования. (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні вимоги).

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. (З'єднання зварні. Методи контролю якості).

ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие. (Сталі високолеговані і сплави корозійностійкі, жаростійкі).

ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия. (Рулетки, вимірювальні металеві. Технічні умови).

ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия (Лінійки перевірочні. Технічні умови).

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия. (Товщиноміри і стінкоміри індикаторні з ціною поділок 0,01 і 0,1 мм. Технічні умови).

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для климатических районов. Категории, условия эксплуатации и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади і інші технічні вироби. Виконання для кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації і транспортування в частині дії кліматичних чинників зовнішнього середовища).

ГОСТ 16337-77 Полиэтилен высокого давления. Технические условия. (Поліетилен високого тиску. Технічні умови).

ГОСТ 16338-85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия. (Поліетилен низького тиску. Технічні умови).

ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. (Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент).

ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент (Прокат листовий холоднокатаний. Сортамент).

ГОСТ 23118-78 Конструкции металлические строительные. Общие технические условия. (Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови).

ГОСТ 30136-94 (ИCO 8457-1-89) Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия. (Катанка з вуглецевої сталі звичайної якості. Технічні умови).

ДБН В.2.3-4-2000 Споруди транспорту. Автомобільні дороги.

ДНАОП-5.1.14-1.1-96 Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг та на інших об'єктах дорожнього господарства.

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии. (Захист будівельних конструкцій від корозії).

СниП 2.05.03-84 Мосты и трубы. (Мости і труби).

СНиП II-23-81 Строительные конструкции. (Будівельні конструкції).

СНиП III-18-75 Металлические конструкции. (Металеві конструкції).

ІНУВ.3.2-218-051-95 Інструкція по забезпеченню безпеки дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті подані такі терміни та визначення понять:

3.1 каркас

Несуча система, базовий конструктивний елемент огородження, призначений (разом з заповненням) перешкоджати пішоходу рух (переміщення) у небезпечну зону.

3.2 небезпечна зона для пішоходів

Простір або ділянка місцевості вздовж автомобільної дороги, штучної споруди, у разі виходу до якої існує пряма загроза здоров'ю та життю людей.

3.3 перила

Деталь огородження, яка дозволяє людині опиратися на верхню частину огородження долонею без обхвату пальцями.

3.4 поручень

Деталь огородження, що дає можливість людині під час руху триматися за огородження рукою з обхватом її пальцями.

3.5 система стримувальна для пішоходів

Комплекс технічних засобів пасивної безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях, штучних спорудах призначений для запобігання виходу людей до небезпечної зони.

3.6 стояк (опора)

Конструктивний елемент огородження, який утримує каркас і огородження в цілому у вертикальному положенні.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ, ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ

4.1 Огородження дорожнє перильного типу (далі огородження) технічний засіб облаштування дороги, вулиці, штучної споруди для запобігання виходу пішохода у небезпечну зону. Складається з стояків, каркаса заповненням, перил та поручнів.

Огородження відноситься до дорожньої стримувальної системи для пішоходів.

4.2 Залежно від місця встановлення за призначенням огородження поділяються на групи: "А"  при встановленні біля краю споруди на тротуарі загального користування; "Б"  на службовому тротуарі, проході.

4.3 За заповненням каркаса, огородження підрозділяються на види:

"Р"  решітчасті, "Ц" спеціальні комбіновані, "Д"  декоративні.

4.4 Матеріал, із якого виготовляються базові елементи огородження позначається першою літерою цього матеріалу, наприклад: "М"  з металу.

4.5 Огородження класифікуються за марками. Марка конструкції огородження складається з літерного позначення типу огородження "ПО" (перильне огородження) та групи, виду заповнення каркасу і матеріалу базового елемента, цифрового позначення кроку стояків (без зазначення розмірності) та позначення цього стандарту.

4.6 Приклади умовного позначення марки огородження, що призначене для встановлення:

- на тротуарі загального користування штучної споруди з спеціальним комбінованим заповненням металевого каркаса та кроком стояків (L)  2,2 м:

- ПОАЦМ  2,2 ДСТУ...;

 •  на службовому тротуарі споруди з металевим каркасом і кроком стояків (L)  1,8 м:

- ПОБ РМ  1,8 ДСТУ...

4.7 Основні параметри огороджень, номінальні розміри та відстані між елементами огороджень (додаток А) повинні відповідати наведеним в таблиці 1.

Таблиця 1

У міліметрах

Група огородження, вид заповнення

Висота

Відстань між каркасом і стояком, а, не більше

Міжрешітчастий простір, b, не більше

загальна, Н

розміщення поручнів, h

ПОА-Р

1200

800

100

150

ПОА-Ц

1800

800

100

80x80

ПОБ

900

900

-

-

4.8 При проектуванні огородження для встановлення на штучній споруді довжиною більше 150 м слід передбачити пристрій для компенсації різниці лінійного температурного розширення матеріалу прогінної будови споруди і огородження.

5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Вимоги призначеності та надійності

5.1.1 При контакті пішохода з огородженням воно не повинно:

бути зруйновано розібрано на складові конструктивні елементи;

наносити травми при користуванні перилами, поручнями, бруднити та пошкоджувати одяг.

5.1.2 Огородження групи А повинні витримувати горизонтальні та вертикальні рівномірно розподілені навантаження 1,3 кH на перила, групи Б  горизонтальні зосереджені навантаження 0,5 кН у будь-якому місці по довжині. При проектуванні огородження слід приймати коефіцієнт горизонтального перевантаження 1,2.

5.1.3 При розрахунку конструкції огородження на штучній споруді слід ураховувати місця розміщення стояків, які забезпечують мінімальне послаблення несучої конструкції споруди від встановлення огородження.

5.1.4 Огородження перильного типу не призначене для затримання транспортних засобів при з'їзді з проїзної частини.

5.2 Конструктивні вимоги

5.2.1 Огородження слід виготовляти у відповідності до вимог цього стандарту, ГОСТ 23118, згідно з технічними умовами на огородження конкретної групи по робочим кресленням, розробленими і затвердженими у встановленому порядку.

5.2.2 Граничний відхил параметрів та відхилення форми огородження від номінальних розмірів згідно з таблицею 1 наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

У міліметрах

Назва показника

Граничний відхил

Довжина L: до 1500

від 1501 до 4000 

4

6

Висота Н та h (таблиця 1) 

4

Розмір а та b (таблиця 1) 

2

Перпендикулярність стояків (опор) 

4

Прямолінійність в площині та зовні при L: до 1500

від 1501 до 4000 

5

10

Примітка. Граничний відхил від прямолінійності відносяться як до окремого елемента так і до огородження в цілому.

5.2.3 Матеріали для елементів огороджень з решітчастим заповненням каркаса повинні прийматись згідно з СНиП II-23.

 1.  Розміщений у будь-якому місці отвір ("вікно") декоративного заповнення каркаса огородження повинен мати максимальний розмір 150 мм.
 2.  Каркаси огороджень слід виготовляти зварними, клепаними, штампованими або литими. Зварювання металевих деталей каркаса слід виконувати згідно з СНиП III-18 на підприємстві-виробнику.

5.2.6 Матеріали для сітчастого заповнення каркаса слід приймати згідно з ГОСТ 30136 з розмірами чарунок від 30 х 30 мм до 80 х 80 мм.

5.2.7 Заповнення каркаса спеціального комбінованого огородження слід здійснювати: внизу  металевим листом згідно з ГОСТ 19903 або ГОСТ 19904 товщиною 1, 1,7 мм оцинкованим згідно з ГОСТ 9.307 або листом із поліетилену згідно з ГОСТ 16337, ГОСТ 16338, товщиною 2,0  2,5 мм; зверху сітчастим заповненням згідно з 5.2.6.

Конструкція спеціальних комбінованих огороджень повинна мати деталі кріплення для заміни каркаса (заповнення каркаса) та нижнього металевого або поліетиленового листа.

5.2.8 Перила огороджень повинні бути виконані із металевої смуги згідно з ГОСТ 19903, ГОСТ 19904 або поліетиленової смуги згідно з ГОСТ 16337, ГОСТ 16338. Смуга, шириною 60-80 мм, повинна бути закруглена у кутах та прикріплена до верхнього елементу решітчастого каркаса зварюванням або деталями кріплення, що не виходять за горизонтальну площину смуги.

5.2.9 Для поручнів слід використовувати труби діаметром 20  40 мм із нержавіючої сталі згідно з ГОСТ 5632. Поручні повинні бути закріплені на консолі на відстані 70  100 мм від площини огородження.

 1.  Кінцеві частини перил та поручнів повинні бути загнуті до низу під кутом не меншим 120° із зовнішнім радіусом 50-150 мм.
 2.  На елементах та деталях огородження не допускається наявність гострих крайок, задирок та нерівностей, які можуть стати причиною травматизму.
 3.  З'єднання каркасів (секцій) огородження, перил, поручнів, сіток одна до одної, а також з'єднання огороджень різних груп повинне бути виконане на стояках (опорах) зварюванням або клепанням.

5.2.13 Металеві елементи огороджень, крім поручнів, повинні бути захищені від корозії згідно з СНиП 2.03.11.

Для захисту від корозії елементи огороджень повинні бути покритими стійкими за будь-яких кліматичних умов лакофарбовими матеріалами IV групи: перхлорвініловими або на сополімерах вінілхлориду, які наносять на відповідну ґрунтовку згідно з СНиП 2.03.11 (додаток 16).

Покриття повинно бути нанесене на підприємстві-виробнику огородження. При застосуванні гарячого цинкового покриття згідно з ГОСТ 9.307 товщина шару цинку повинна бути не менше 0,06 мм.

5.2.14 Строк служби огородження повинен бути не менше 10 років.

5.3 Комплектність

5.3.1 Огородження повинні поставлятися комплектно.

В комплект поставки повинна входити технічна документація згідно з ГОСТ 23118, а також для огородження ПОА: стояки (опори) з елементами кріплення, секції (каркаси з заповненням та поручнями), перила, деталі кріплення, каркаси з сітчастими заповненнями та металеві або пластмасові листи (тільки для ділянок ПОА-Ц); для огородження ПОБ  секції (ділянки) огородження, готові для монтажу на споруді.

5.3.2 Кількість комплектуючих огородження визначається протяжністю штучної споруди з урахуванням додаткових секцій і стояків за її межами та запасних трьох секцій, чотирьох стояків.

5.4 Маркування, пакування

 1.  Всі елементи огородження повинні бути зібрані в пакети.

Укладання елементів в пакети і засіб закріплювання здійснюються відповідно до пакувального листа, схеми пакування і укладання, розробленими підприємством-виробником огороджень. Маса одного пакета не повинна перевищувати одну тону.

 1.  Кожен пакет повинен мати нанесене на ярлик маркування:

найменування марки огородження та набору деталей кріплення;

кількість і найменування елементів (наборів) в пакеті;

маса пакета;

тавро (штамп) відділу технічного контролю або підрозділу, який здійснив упакування;

назва підприємства-виробника.

6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

 1.  Сировину, складові частини та готову продукцією слід переміщувати, вантажити та транспортувати у відповідності до вимог ГОСТ 12.3.002 та ГОСТ 12.3.009.
 2.  Пожежна безпека повинна бути забезпечена шляхом застосування негорючих матеріалів і покрить. Забезпечення пожежної безпеки при влаштуванні та монтажу огородження повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004.
 3.  Забезпечення безпеки дорожнього руху в місцях виконання робіт по встановленню та заміні огородження на штучній споруді повинно відповідати ІНУВ-3.2-218-051, забезпечення охорони праці  згідно з ДНАОП-5.1.14-1.1.
 4.  Матеріали, з яких виготовляють елементи огороджень, не повинні виділяти шкідливі речовини. Відходи виробництва повинні бути повернуті у виробничий цикл або вивезені в місця їх організованого складування.

7 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

 1.  Елементи огородження повинні бути прийняті органом технічного контролю підприємства-виробника, огородження в цілому  приймальною комісією ділянки дороги, штучної споруди.
 2.  Відповідність елементів огородження вимогам цього стандарту перевіряється приймально-здавальними і періодичними випробуваннями.
 3.  Випробування елементів огородження здійснюється вибірково, в кількості 5 % від партії огородження, але не менше трьох стояків та двох каркасів. До партії належать однотипні огородження, виготовлені по одній і тій же технології для одного об'єкта.
 4.  Приймально-здавальні випробування повинні проводитись шляхом зовнішнього огляду та перевірки розмірів, наведених в таблицях 1 і 2 та 4.7, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.8...5.2.11, 5.2.13, а також перевірки наявності маркування пакета згідно з 5.4.3.
 5.  При періодичних (раз на рік) випробуваннях слід перевіряти прямолінійність каркасів в площині та зовні згідно з вимогами таблиці 2.

7.6 При незадовільних результатах перевірки партія огородження до виправлення виявлених недоліків та повторних випробувань прийманню не підлягає.

8 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

 1.  Якість матеріалів, із яких виготовляються елементи огородження, повинна бути підтверджена супроводжуючими документами, сертифікатами і перевірена органом технічного контролю підприємства-виробника до їх використання.
 2.  Перевірка геометричних розмірів деталей і елементів огородження повинна здійснюватись:

лінійкою вимірювальною металевою з діапазоном вимірювання 0 500 мм і ціною поділки 1 мм згідно з ГОСТ 427;

рулеткою вимірювальною металевою, довжиною 10 м, клас точності 2 згідно з ГОСТ 7502;

штангенциркулем типу ШЦ-П, з діапазоном вимірювання 0 200 мм і точністю вимірювання 0,05 мм згідно з ГОСТ 166.

 1.  Перевірка наявності антикорозійного захисту та якості фарбування здійснюється візуально. Для контролю товщини шару фарби необхідно застосовувати товщиномір з ціною поділки 0,01 мм згідно з ГОСТ 11358.
 2.  Контроль якості антикорозійного покриття (5.2.13) повинен бути проведений згідно з ГОСТ 9.307, ГОСТ 9.402 та СНиП 2.03.11.

8.5 Контроль відхилення каркаса (секції) огородження від прямолінійності у просторі (таблиця 2), повинен бути проведений на горизонтальній площадці з твердим покриттям, яка має розміри не менше 5 х 3 м.

Контроль проводиться лінійкою перевірочною, довжиною 1000 мм, тип ШМ, клас точності 2 за ГОСТ 8026.

 1.  Контроль якості зварних швів і їх розмірів повинен бути проведений згідно з ГОСТ 3242.
 2.  Контроль виконання вимог призначеності та надійності огородження (5.1) здійснюється за встановленим порядком при прийманні робіт по будівництву, реконструкції, ремонту автомобільної дороги, вулиці, штучної споруди.

9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

 1.  Транспортування елементів огородження повинно здійснюватись в пакетах автомобільним, залізничним або водним видами транспорту за умов дотримання вимог "Правил транспортування вантажів", діючих на конкретному виді транспорту.
 2.  Навантаження і розвантаження пакетів повинні бути здійснені способом, який виключає пошкодження елементів огороджень і їх захисного покриття.
 3.  Пакети для транспортування повинні бути укладені на підкладки і прокладки згідно з 9.6.
 4.  Умови транспортування огороджень повинні відповідати групі Ж-1 ГОСТ 15150.

9.5 До супроводжуючої транспортування огородження документації належать: сертифікат відповідності цьому стандарту та інструкція по монтажу. Документація повинна бути передана безпосередньо замовнику або надіслана йому.

9.6 Елементи огороджень, які упаковані і ув'язані, повинні зберігатись за марками огороджень.

Пакети повинні опиратись на дерев'яні підкладки і прокладки. Підкладки під нижній ряд пакетів повинні мати товщину не менше 20 мм, ширину не менше 100 мм і укладені на горизонтальній основі через 1000 1050 мм. Прокладки між пакетами повинні мати товщину не менше 20 мм і ширину не менше 100 мм.

9.7 Умови зберігання пакетів елементів огородження повинні відповідати групі
Ж-2 
ГОСТ 15150. Допускається зберігання пакетів просто неба.

10 ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ, ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

10.1 Огородження застосовується при будівництві, реконструкції та ремонті штучних споруд згідно з ДБН В.2.3-4, СНиП 2.05.03, ДСТУ 2735.

 1.  У прогінній будові споруди повинні бути передбачені відповідні закладні деталі для кріплення стояків огородження. До крайніх стояків огородження на споруді повинне бути передбачене встановлення хоча б по одній аналогічній секції огородження за межами споруди, на тротуарі або на узбіччі.
 2.  У місці розміщення під прогінною будовою штучної споруди лінії електропередачі для електропотягу, тролейбусу, трамваю або іншого електротранспорту слід застосовувати ділянку огородження з спеціальним комбінованим заповненням  ПОА  Ц. Довжина такої ділянки повинна бути не менше 4 м (не менше 2 м з кожного боку дроту електропередачі).

10.4 При проектуванні надземного пішохідного переходу, сходів і площадок до нього слід застосовувати огородження ПОА. В умовах, наведених в 10.3, на надземному пішохідному переході слід застосовувати ділянки огородження ПОА Ц.

10.5 При розташуванні ліній електропередач, зазначених у 10.3, на відстані менше 3 м з боку сходів (площадок) надземного пішохідного переходу, на цих сходах (площадках) слід застосовувати похиле огородження ПОА Ц. Починатись таке огородження на сходах повинне нижче 1,5 м від рівня дроту електропередачі і закінчуватись вище 1,0 м від цього рівня на сходах або площадці (рисунок А4).

10.6 Контроль експлуатаційного стану огородження слід здійснювати щомісячно. Недоліки огородження повинні бути ліквідовані в строки визначені ДСТУ 3587.

11 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

11.1 Підприємство-виробник елементів огородження повинно гарантувати відповідність їх вимогам цього стандарту при дотриманні технологічних вимог встановлення на споруді та умов транспортування, зберігання і експлуатації.

11.2 Гарантійний строк експлуатації огородження повинен бути не менше 10 років з дня встановлення.


ДОДАТОК А

(довідковий)

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ОГОРОДЖЕНЬ ПЕРИЛЬНОГО ТИПУ

де : 1 перила, 2 поручень, 3   стояк,

4 металевий (поліетиленовий) лист,

5 сітка.

Рисунок А1 Огородження ПОА-Р

Рисунок А2 Огородження ПОБ

 

Рисунок A3 Огородження ПОА  Ц

 

Рисунок А4 Огородження ПОА Ц на сходах надземного пішохідного переходу


93.080.30Спонсоры раздела:
  Скачать фильмы,avi,psp