Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДБН В.2.8-14-2000. Правила зберігання будівельних машин

Название (рус.) ДБН В.2.8-14-2000. Правила сохранения строительных машин
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Рег. номер В.2.8-14-00
Дата принятия 30.06.2000
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ

БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

ДБН В.2.8-14-2000

Видання офіційне

Держбуд України

Київ 2000


РОЗРОБЛЕНІ

ВНЕСЕНІ

ЗАТВЕРДЖЕНІ ТА

ВВЕДЕНІ В ДІЮ

Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Держбуду України (Вернигора В.О., к.т.н.; Ковальський А.Ф. Ліхницький B.I.)

Відділом будіндустрії, промисловості будматеріалів і механізації Держбуду України (Демідас В.А.)

Наказом Держбуду України 142 від 30 червня 2000 p.  і набирають чинності з 1 січня 2001 p.


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

     Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент           ДБН В.2.8-14-2000

     Правила зберігання будівельних машин                                  Вводяться вперше

Ці норми встановлюють загальні правила зберігання будівельних машин (далі - машин) та їх складових частин.

Вимоги цих норм є обов'язковими для юридичних та фізичних осіб, які експлуатують машини, незалежно від форм власності та відомчої належності.

Перелік нормативних документів, на які є посилання в цих нормах, наведений у додатку А.

У даних нормах використовуються терміни та визначення згідно з додатком Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Зберігання машин повинно здійснюватися у відповідності з вимогами нормативної, експлуатаційної і ремонтної документації, ГОСТ 2.601 і ГОСТ 2.602, цих ДБН, з обов'язковим виконанням відповідних статей Закону України "Про охорону праці".

1.2 Безпека проведення робіт з підготування до зберігання, обслуговування в період зберігання і розконсервації повинна забезпечуватись дотримуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії, регламентованих ГОСТ 12.2.011 і СНіП ІІІ-4.

1.3 Пожежна безпека забезпечується системами запобігання пожежі та пожежного захисту відповідно до вимог ГОСТ 12.1.004 і "Правил пожежної безпеки в Україні".

1.4 Забезпечення захисту людей від ураження електричним струмом при проведенні робіт з підготування до зберігання, обслуговування в період зберігання і розконсервації повинне здійснюватись згідно з вимогами ГОСТ 12.1.019.

1.5 Машини на міжзмінне і короткочасне зберігання ставлять безпосередньо після закінчення робіт, а на тривале - не пізніше як за 10 днів після закінчення робіт.

1.6 Матеріально-технічна база зберігання в загальному вигляді може включати:

- закриті приміщення, навіси, відкриті майданчики для зберігання машин;

- майданчики для збирання та регулювання машин і комплектування агрегатів;

- склад для зберігання складових частин, що знімаються з машин;

- майданчики для списаних машин і машин, що підлягають списанню;

- загороди;

- пост очищення і миття машин;

- закритий або під навісом пост для нанесення антикорозійних покрить (захисних мастил та речовин, а також лакофарбових покрить);

- вантажопідіймальне обладнання, механізми, пристрої і підставки для встановлення машин і зняття їх зі зберігання;

- протипожежне обладнання і інвентар;

- освітлення;

- приміщення для оформлення і зберігання документації.

Примітка. В секторах зберігання при пунктах технічного обслуговування допускається не мати закритих приміщень для зберігання машин, майданчиків для списаних машин і машин, що підлягають списанню, освітлення.

1.7 Відкриті майданчики для зберігання машин повинні знаходитися на місцях, що не затоплюються, і мати по периметру водовідвідні канави. Поверхня майданчиків повинна бути рівною, з уклоном 2-3 градуси для стоку води, мати тверде суцільне покриття.

1.8 Місця відкритого зберігання машин повинні бути захищені від снігових заметів з боку вітрів, що переважають у цій місцевості.


ДБН В.2.8-14-2000 С.2

1.9 Міжзмінне і короткочасне зберігання машин здійснюється на місцях їх використання, а тривале - на спеціально відведених майданчиках або в приміщеннях.

1.10 Справні машини, складальні одиниці і деталі повинні зберігатись окремо від ремонтного фонду.

1.11 Тривале зберігання машин і їх складових частин здійснюють на відзначених місцях за групами, видами і марками з дотриманням відстаней між ними для проведення технічних дій, що забезпечують утримання в працездатному стані. Відстань між рядами повинна забезпечувати установлення, огляд і зняття машин і їх складових частин зі зберігання.

1.11.1 На відкритих майданчиках, що обслуговуються автокранами, автонавантажувачами, мінімальна відстань між машинами в ряду повинна бути не менше 0,7 м, а відстань між рядами машин - не менше 6 м.

1.11.2 На відкритих майданчиках, що обслуговуються козловими і мостовими кранами, відстань між машинами в ряду повинна бути не менше 0,7 м, а відстань між рядами машин - 0,7 - 1,0 м.

1.11.3 При зберіганні машин у закритих приміщеннях і під навісами відстань між машинами в ряду і від машин до стіни приміщення повинна бути не менше 0,7 м, а між рядами - більше 1,0 м.

1.12 Вміст шкідливих газів, парів і пилу у повітрі робочої зони (в закритих приміщеннях) не повинен перевищувати допустимих концентрацій за ГОСТ 12.1.005.

1.13 Машини та їх складові частини, що очікують ремонту, зберігаються у відповідності з вимогами ГОСТ 24408.

1.14 Зберігання машин, складальних одиниць і деталей, що очікують ремонту, здійснюється у відповідності з вимогами встановленими для короткочасного зберігання. За необхідності зберігання більше двох місяців діють вимоги тривалого зберігання.

1.15 Перед поставленням машин на тривале зберігання перевіряють їх технічний стан із застосуванням, за необхідності, засобів технічного діагностування.

1.16 Підготовку і поставлення машин на тривале зберігання здійснюють у відповідності з експлуатаційною документацією ГОСТ 9.014.

2 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ЗБЕРІГАННІ МАШИН

2.1 При зберіганні машин повинні виконуватися вимоги Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

2.2 До зберігання допускаються машини при безумовному дотриманні екологічних норм.

2.3 Не допускаються до зберігання машини, що забруднюють навколишнє природне середовище витіканнями палива, масел і технічних рідин.

2.4 Збирання відпрацьованих нафтопродуктів і вимоги безпеки при роботі з ними регламентуються ГОСТ 21046. Категорично забороняється зливати відпрацьовані нафтопродукти на землю, в каналізаційну мережу та водоймища.

2.5 Забороняється в місцях зберігання машин здійснювати їх очищення і миття. Ці роботи слід виконувати на спеціально відведених майданчиках. На них забезпечується збір, зберігання нафтопродуктів та інших шкідливих речовин, виключається можливість попадання їх у каналізаційну мережу та водоймища, а також здійснюється нейтралізація стічних вод.

З ПІДГОТОВКА МАШИН ДО ЗБЕРІГАННЯ

3.1 Роботи, що пов'язані з підготовкою машин, вузлів і деталей до тривалого зберігання, повинні виконуватись під керівництвом особи, відповідальної за зберігання.

3.2 Підготовка машин до тривалого зберігання полягає в проведенні таких робіт:

- очищення і миття машин;


ДБН В.2.8-14-2000 С.З

- виконання чергового технічного обслуговування;

- транспортування машин до визначених місць зберігання;

- зняття з машин і підготовка до зберігання складових частин, що підлягають зберіганню в спеціально обладнаних приміщеннях;

- герметизація отворів (після зняття складових частин), щілин, порожнин з метою захисту від проникнення вологи і пилу;

- консервація машин та їх складових частин;

- установлення машин на підставки (підкладки).

3.3 Поверхні машини і елементів, що демонтувалися, повинні бути очищені від слідів корозії, масел та інших видів забруднення і висушені.

3.4 Для очищення і обезжирювання поверхонь застосовуються засоби, що забезпечують необхідну ступінь очищення і не зашкодять машині. Вибір засобів залежить від конструктивних особливостей машини, міри забруднення поверхонь, а також наявності і типу постійних покрить.

3.5 Складові частини, на які неприпустиме попадання води і миючих розчинів (генератори, магнето пускового двигуна, реле та ін.) захищають захисними чохлами.

3.6 Після очищення і миття поверхні повинні бути ретельно просушені (в тому числі і приховані порожнини).

3.7 Машина повинна надходити на консервацію без корозійних ушкоджень металу, пошкоджень лакофарбових, металевих та інших видів постійних покриттів. Пошкодження повинні бути усунені.

3.8 Складові частини, які вимагають складських умов зберігання, повинні бути зняті з машини і з ярликом, де вказано номер машини, здані на склад. Інші - на відповідні місця для зберігання.

3.9 Деталі для кріплення складових частин, що знімаються з машини, повинні бути законсервовані і, для попередження втрати, встановлені на свої місця.

3.10 Закриті приміщення для зберігання складових частин повинні відповідати чинним нормам пожежної безпеки, мати блискавковідвід і протипожежний інвентар. Склади повинні мати три ізольованих приміщення для зберігання: агрегатів, вузлів і деталей; акумуляторних батарей; вузлів і деталей з гуми і текстилю. В складських приміщеннях не допускається різких коливань температури. Температура повітря в складах не повинна бути нижче мінус 5°С при відносній вологості 40-75%.

3.11 У машин, що знаходяться на зберіганні, повинні бути зачинені і опломбовані двері кабіни, капот двигуна, пробки заливних горловин.

3.12 Пружини в натяжних механізмах і пристроях розвантажують і змащують захисним мастилом або фарбують.

3.13 Ослабити натягнення ременів приводу генератора, компресора тощо.

3.14 Машини, що мають електропривод, відключають від електромережі.

3.15 Слід перевірити затягнення всіх зажимів і клем системи електрообладнання і змастити тонким шаром консерваційного мастила не допускаючи при цьому попадання його на ізоляцію проводів.

3.16 Акумуляторні батареї повинні бути відключені. Рівень і щільність електроліту повинні відповідати вказівкам виготовлювача. При зберіганні машин більше місяця акумуляторні батареї повинні бути зняті і поставлені на зберігання в спеціальне приміщення.

3.17 Зовнішні поверхні рукавів гідравлічної системи очищають від бруду і робочої рідини. Допускається зберігати їх на машині. При цьому їх покривають захисною плівкою або обмотують ізолюючим матеріалом (парафінованим папером, поліетиленовою плівкою і т.ін.).

3.18 Троси очищають, покривають захисним мастилом і звертають у мотки.

3.19 Важелі і педалі механізмів керування повинні бути встановлені в положення, що виключають випадкове переміщення чи включення в роботу машини і її складових частин.


ДБН В.2.8-14-2000 С.4

3.20 Машини на пневмоколісному ходу повинні бути встановлені на підставки в горизонтальному положенні для запобігання перекосу рами і деформації пневматичних коліс. Відстань між шинами і опорною поверхнею повинна бути не менше 80 мм. При цьому ресори машин повинні бути повністю розвантажені.

3.21 Допускається відкрите зберігання пневматичних шин у розвантаженому стані на машинах, які встановлені на підставках. Поверхні шин покривають захисним матеріалом.

Тиск у шинах при закритому і відкритому зберіганні знижують до 70 % нормального.

3.22 Гусеничні машини в зимових умовах слід установити на дерев'яні підкладки.

3.23 Навісне обладнання повинне бути надійно закріплене і розміщене на спеціальних підставках, що забезпечують надійність при зберіганні і зручність при встановленні на базову машину.

3.24 Всі отвори, щілини, порожнини (оглядові отвори, заливні горловини баків і редукторів, вихлопні труби двигунів внутрішнього згоряння, отвори сапунів та ін.), через які можуть проникати атмосферні опади і волога у внутрішні порожнини машин, повинні бути щільно закриті кришками, пробками або іншими спеціальними пристроями.

3.25 Консервацію проводять у відповідності з вимогами ГОСТ 9.014, стандартами або технічними умовами на машину конкретної марки.

3.26 Консервацію слід здійснювати з використанням відповідних матеріалів, що забезпечують необхідну якість робіт. Треба звертати особливу увагу на безпеку обслуговуючого персоналу і захист навколишнього середовища.

3.27 У більшості випадків роботи з консервації або переконсервації машин і їх складових частин повинні виконуватись у закритому приміщенні з температурою навколишнього повітря не нижче плюс 5°С.

При зберіганні на відкритому майданчикові або в неопалюваному приміщенні роботи з консервації або переконсервації слід виконувати тільки в суху погоду при температурі навколишнього повітря не нижче плюс 5°С.

3.28 Матеріали, що використовуються для консервації машини і її складових частин, повинні відповідати вимогам відповідних стандартів або технічної документації і забезпечувати надійний захист протягом всього терміну зберігання.

3.29 Спосіб консервації і вид захисного покриття вибирають залежно від конструктивних особливостей і матеріалу машини, необхідних термінів захисту, умов зберігання і транспортування. При виборі способу консервації слід враховувати трудомісткість наступних робіт з розконсервації і ступінь розповсюдження для цієї мети матеріалів, що рекомендуються.

3.30 Захисні покриття слід наносити на ті металеві поверхні, корозія яких може погіршити експлуатаційні якості або зовнішній товарний вигляд машини.

3.31 Металеві непофарбовані поверхні робочих органів машин (відвали, ножі, шнеки і т.д.), деталі і механізми передач, вузлів тертя, штоки гідроциліндрів, шліцьове з'єднання, карданні передачі, зірочки ланцюгових передач, гвинтові і різьбові поверхні деталей і складальних одиниць, а також зовнішньо спряжувані механічно оброблені поверхні підлягають консервації.

3.32 При тривалому зберіганні внутрішні поверхні агрегатів і складових частин (двигуна, гідросистеми, трансмісії, ходової частини) повинні бути законсервовані робочо-консерваційними або робочими маслами.

3.33 Підготовка електродвигунів і двигунів внутрішнього згоряння до тривалого зберігання повинна здійснюватись у відповідності з вимогами експлуатаційної і конструкторської документації.

3.34 Консервація внутрішніх поверхонь гідравлічних систем машин, працюючих на інгібірованих гідравлічних маслах, забезпечується заповненням цих систем відповідним маслом.

3.35 Внутрішні порожнини машин (насоси, трубопровід, всмоктувальні і напірні шланги та ін.), що контактують з водними розчинами, очищають від їх залишків, промивають і ретельно просушують для вилучення залишкової вологи.


ДБН В.2.8-14-2000 С.5

Для забезпечення вільного виходу води зливні крани залишають відкритими.

3.36 У системі охолодження двигунів внутрішнього згоряння воду слід злити, а низькозамерзаючу рідину - залишити.

3.37 Машина, яка пройшла консервацію, повинна бути забезпечена інструкцією з розконсервації.

3.38 В інструкції з розконсервації повинні бути вказані категорії умов зберігання, дата закінчення робіт з консервації, гарантійний строк зберігання без переконсервації.

Інструкція повинна містити вказівки щодо виконання операцій розконсервації і з монтажу елементів, що демонтувалися, а також перелік інструментів та пристроїв, необхідних для проведення цих робіт.

3.39 При зберіганні до 6 місяців повністю заправити паливний бак. При зберіганні більше 6 місяців злити паливо з бака, зняти його з машини, промити, просушити і залити в бак 1-2 л чистого моторного масла, після чого бак установити на місце і загерметизувати горловину.

3.40 Із системи обмивання вітрового скла повинна бути видалена обмивна рідина.

3.41 Інструмент і пристосування, що входять у комплект машини, слід очистити від слідів корозії, перевірити справність і забезпечити їхню консервацію.

3.42 Відповідальність за підготовку і зберігання машин покладається на осіб, призначених наказом керівника підприємства.

3.43 Поставлення машин на зберігання оформлюють актом (додаток В). Допускається замість акта зробити запис у спеціальному журналі з вказівкою технічного стану і комплектності машин.

4 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН У ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ

4.1 Стан машин при зберіганні в закритих приміщеннях повинен перевірятися через кожні два місяця, а на відкритих майданчиках і під навісами - щомісяця.

При зберіганні на відкритих майданчиках і під навісами після сильних вітрів, дощів, сніжних заносів стан машин слід перевіряти негайно.

Результати періодичних перевірок оформлюють у журналі перевірок (додаток Г).

4.2 Технічне обслуговування при зберіганні включає перевірку:

- правильності установлення машин, їх складових частин і навісного обладнання (надійність установки, відсутність перекосів і перегинів) на підставках або підкладках;

- цілості пломб;

- комплектності (з урахуванням знятих складових частин машин, що зберігаються на складі);

- підтікання палива, масел, робочих і охолоджувальних рідин;

- тиску повітря в шинах;

- надійності герметизації (стан заглушок і щільність їх прилягання);

- стану антикорозійного покриття (відсутність корозії, пошкоджень лакофарбового і захисних покриттів);

-стану захисних пристосувань (цілісність і надійність кріплення пробок, заглушок, чохлів, щитів, кришок, обклеючих матеріалів та ін.) на зовнішніх отворах машин та їх складових частин.

4.3 У період зберігання щомісяця необхідно перевіряти рівень і щільність електроліту в акумуляторних батареях і, за необхідності, доводити їх до нормальних величин.

4.4 Один раз у три місяці проводити роботи, зазначені в 4.2 і додатково.

4.4.1 У суху погоду з кабіни машини зняти пломбу, відчинити двері, провітрити кабіну, просушити чохли і килими. Після цього зачинити двері і поставити пломбу.

4.5 Після року безперервної консервації машини, а в подальшому щорічно в суху і теплу погоду проводити роботи, зазначені в 4.4 і додатково.

4.5.1 Перевірити стан і, за необхідності, замінити гумотехнічні вироби.

4.5.2 Під'єднати до вхідного отвору паливного насоса бензинових двигунів або паливопід-качувального насоса дизелів ємкість, що містить 3-4 л відповідного палива.


ДБН В.2.8-14-2000 С.6

4.5.3 Підготувати двигун до запускання у відповідності з вимогами експлуатаційної документації.

4.5.4 Установити акумуляторну батарею і під'єднати її до електромережі машини.

4.5.5 Залити в систему охолодження двигуна охолоджувальну рідину.

4.5.6 Перевірити рівень масла в двигуні, трансмісійних масел, робочих рідин і, за необхідності, долити.

4.5.7 Запустити двигун і прогріти його до температури охолоджувальної рідини 50°С.

4.5.8 Запустити гідравлічну систему машини (для забезпечення змащення її вузлів і деталей). Якщо в системі знаходиться антикорозійна рідина, гідравлічну систему можна не запускати.

4.6 Один раз у п'ять років при черговій переконсервації машини здійснювати заміну моторного масла, трансмісійних масел, робочих рідин, змащувальних матеріалів у системах двигуна, гідравлічних системах і агрегатах трансмісії.

5 ЗНЯТТЯ МАШИН ЗІ ЗБЕРІГАННЯ

5.1 При знятті машин з довготривалого зберігання виконують такі операції:

- зняття машин з підставок (підкладок);

- очищення і розконсервацію машин та їх складових частин;

- зняття герметизуючих пристосувань;

- промивання системи охолодження чистою водою і заправку охолоджувальною рідиною, якщо вона була злита;

- установлення на машини складових частин, що були зняті, навісного обладнання, інструменту і приладдя;

- перевірку роботи і, за необхідності, регулювання машин та їх складових частин;

- очищення, консервацію або фарбування і здачу на склад підставок, заглушок, чохлів, бірок і т.ін.

5.2 Перевірити якість моторного масла, трансмісійних масел, робочих рідин, за необхідності, замінити.

5.3 Перевірити рівень моторного масла, трансмісійних масел, робочих рідин, за необхідності, долити.

5.4 При втраті експлуатаційних властивостей робочої рідини гідравлічних систем, а також при використанні антикорозійної рідини замінити їх. При використанні антикорозійної рідини запустити машину при невеликому тиску в системі і дати попрацювати робочим камерам, після чого злити рідину з контуру, промити бак, замінити фільтри і заправити систему новою робочою рідиною.

5.5 Машинам, знятим зі зберігання, необхідно провести чергове технічне обслуговування.

5.6 Зняття двигунів внутрішнього згоряння з тривалого зберігання (розконсервація) повинне виконуватись у відповідності з вимогами експлуатаційної документації.

5.7 Здійснити контрольні випробування машини на холостому ходу і під навантаженням, під час яких перевірити роботу всіх агрегатів і механізмів. Виявлені неполадки - усунути.

5.8 Зняття машин зі зберігання повинне оформлятися актом приймання машин в експлуатацію (додаток Д). Допускається замість акта зробити запис у спеціальному журналі з вказівкою технічного стану і комплектності машин.


ДБН В.2.8-14-2000 C.7

ДОДАТОК А

(довідковий)

ПЕРЕЛІК

нормативних документів, на які наведені посилання

ГОСТ 2.601-95

Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.602-95

Ремонтные документы

ГОСТ 9.014-78

ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.019-79

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.2.011-75

ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования

ГОСТ 21046-86

Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия

ГОСТ 24408-80

Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Правила сдачи в капитальный ремонт и выдачи из капитального ремонта машин и их составных частей. Общие требования

СНіП ІІІ-4-80*

Техника безопасности в строительстве


ДБН В.2.8 -14 -2000 С.8

ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Зберігання машин - процес утримання машин у працездатному стані під час перерв у роботі.

Технічна експлуатація - комплекс заходів, що включають технічне обслуговування, ремонт, транспортування, зберігання, консервацію і розконсервацію машин.

Міжзмінне зберігання - зберігання машин до 10 днів, за винятком можливості їх розукомплектування і, за можливості, захисту від впливу низьких температур у зимовий час.

Короткочасне зберігання - зберігання машин та їх складових частин від 10 днів до 2 місяців у стані постійної готовності до експлуатації.

Тривале зберігання - зберігання машин та їх складових частин понад 2 місяців зі збереженням остаточного ресурсу.

Консервація - сукупність технічних мір захисту від корозії, що застосовуються з метою запобігання пошкодження і підтримання працездатного стану машин та їх складових частин під час тривалого зберігання.

Розконсервація - комплекс заходів щодо зняття машин з тривалого зберігання і підготовка їх до наступної експлуатації.


ДБН В.2.8-14-2000 С.9

ДОДАТОК В

(рекомендований)

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________

" ____" _______ р.

АКТ №                        ПОСТАВЛЕННЯ МАШИНИ НА ЗБЕРІГАННЯ

Ми, які нижче підписалися, склали цей акт у тому, що

___________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім я, по батькові)

здав, а відповідальний за зберігання

___________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім 'я, по батькові)

прийняв __________________________________________________________________________

    (найменування, марка, інвентарний номер будівельної машини, її технічний стан:

___________________________________________________________________________________

на ходу, вимагає ремонту, технічного обслуговування, підлягає списанню)

___________________________________________________________________________________

Характеристика основних вузлыв ы деталей:

Вимагає

Найменування

Підлягає заміні

ремонту

технічного обслуговування

Примітка

При поставленні машини на зберігання:

Здані на склад

Найменування вузлів, деталей, інструменту

Кількість

Бракує

Найменування вузлів, деталей, інструменту

Кількість

Здав:

Прийняв:


ДБН В.2.8-14-2000 С.10

ДОДАТОК  Г

(рекомендований)

ЖУРНАЛ

перевірок технічного стану машин у період зберігання

Підписи

Дата перевірки

Найменування, марка машини

Інвентарний номер

Помічені

недоліки і прийняті заходи щодо їх усунення

виконав технічне обслуговування (посада, п.і.п.б.)

перевірив відповідальний за зберігання


ДБН В.2.8-14-2000 С. 11

ДОДАТОК  Д

(рекомендований)

                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                _______________

       Посада

_______________

       Підпис

"____"  _______ р.

АКТ №             ПРИЙМАННЯ МАШИНИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Ми, які нижче підписалися, склали цей акт у тому, що відповідальний за зберігання

___________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім 'я, по батькові)

здав, а _____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім 'я, по батькові)

прийняв ___________________________________________________________________________

(найменування, марка, інвентарний номер будівельної машини)

Технічний стан: ____________________________________________________________________

                              (нова, після ремонту, вимагає ремонту, технічного обслуговування, підлягає списанню)

___________________________________________________________________________________

                                                      

Машина укомплектована таким інструментом

Найменування інструменту

Кількість

Бракує

Найменування вузлів, деталей, інструменту

Кількість

Здав:

Прийняв:


 ДБН В.2.8-14-2000 С.12

Ключові слова: будівельна машина, технічна експлуатація, зберігання міжзмінне, зберігання короткочасне, зберігання тривале, консервація, захисні покриття, розконсервація, облік.


ДБН В.2.8-14-2000 С.13

ЗМІСТ

____________________________________________________________________________

Стор.

1 Загальні положення ........................................................................................................     1

2 Охорона навколишнього природного середовища при зберіганні машин ................    2

3 Підготовка машин до зберігання ..................................................................................     2

4 Технічне обслуговування машин у період зберігання .................................................   5

5 Зняття машин зі зберігання ...........................................................................................     6

ДОДАТОК А

Перелік нормативних документів, на які наведені посилання .................................    7

ДОДАТОК Б

     Терміни і визначення ..................................................................................................     8

ДОДАТОК В

     Акт поставлення машини на зберігання ....................................................................    9

ДОДАТОК Г

     Журнал перевірок технічного стану машин у період зберігання .............................  10

ДОДАТОК Д

    Акт приймання машини в експлуатацію ....................................................................    11


ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ДБН В.2.8-14-2000

Издание официальное

Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины

Киев 2000


РАЗРАБОТАНЫ        Научно-исследовательским институтом строительного

                                  производства Госстроя Украины (Вернигора В.А., к.т.н.;

                                  Ковальский А.Ф., Лихницкий В.И.)

ВНЕСЕНЫ                 Отделом стройиндустрии, промышленности          

                                  стройматериалов и механизации Госстроя Украины   

                                       (Демидас В.А.)

УТВЕРЖДЕНЫ          Наказом Госстроя Украины № 142 от 30 июня 2000 г.        

И ВВЕДЕНЫ              и введены в действие с 1 января 2001 г.

В ДЕЙСТВИЕ


ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

      Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент       ДБН В.2.8-14-2000

      Правила хранения строительных машин                                      Вводятся впервые

Настоящие нормы устанавливают общие правила хранения строительных машин (далее - машин) и их составных частей.

Требования этих норм являются обязательными для юридических и физических лиц, эксплуатирующих машины, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в этих нормах, приведен в приложении А.

В данных нормах используются термины и определения согласно приложению Б.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Хранение машин должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативной, эксплуатационной и ремонтной документации, ГОСТ 2.601 и ГОСТ 2.602, настоящих ДБН, с обязательным выполнением соответствующих статей Закона Украины "Об охране труда".

1.2 Безопасность проведения работ по подготовке к хранению, обслуживанию в период хранения и расконсервации должна обеспечиваться соблюдением требований техники безопасности и производственной санитарии, регламентированных ГОСТ 12.2.011 и СНиП ІІІ-4.

1.3 Пожарная безопасность обеспечивается системами предотвращения пожара и пожарной зашиты согласно требованиям ГОСТ 12.1.004 и "Правил пожарной безопасности в Украине".

1.4 Обеспечение защиты людей от поражения электрическим током при проведении работ по подготовке к хранению, обслуживанию в период хранения и расконсервации должно выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019.

1.5 Машины на межсменное и кратковременное хранение ставят непосредственно после окончания работ, а на длительное - не позднее 10 дней по окончании работ.

1.6 Материально-техническая база хранения в общем виде может включать:

- закрытые помещения, навесы, открытые площадки для хранения машин;

- площадки для сборки и регулировки машин и комплектования агрегатов;

- склад для хранения составных частей, снимаемых с машин;

- площадки для списанных и подлежащих списаннию машин;

- ограждения;

- пост очистки и мойки машин;

- закрытый или под навесом пост для нанесения антикоррозионных покрытий (защитных смазок и составов, а также лакокрасочных покрытий);

- грузоподъемное оборудование, механизмы, приспособления и подставки для установки машин и снятия их с хранения;

- противопожарное оборудование и инвентарь;

- освещение;

- помещение для оформления и хранения документации.

Примечание. В секторах хранения при пунктах технического обслуживания допускается не иметь закрытых помещений для хранения машин, площадок для списанных и подлежащих списанию машин, освещения.

1.7 Открытые площадки для хранения машин должны  находиться на не затапливаемых местах и иметь по периметру водоотводные канавы. Поверхность площадок должна быть ровной, с уклоном 2-3 градуса для стока воды, иметь твердое сплошное покрытие.     


ДБН В.2.8-14-2000 С.2

1.8 Места открытого хранения машин должны быть защищены от снежных заносов со стороны преобладающих в этой местности ветров.

1.9 Межсменное и кратковременное хранение машин осуществляется на местах их использования, а длительное - на специально отведенных площадках или в помещениях.

1.10 Исправные машины, сборочные единицы и детали должны храниться отдельно от ремонтного фонда.

1.11 Длительное хранение машин и их составных частей осуществляют на обозначенных местах по группам, видам и маркам с соблюдением расстояний между ними для проведения технических действий, обеспечивающих содержание в работоспособном состоянии. Расстояние между рядами должно обеспечивать установку, осмотр и снятие машин и их составных частей с хранения.

1.11.1 На открытых площадках, обслуживаемых автокранами, автопогрузчиками, минимальное расстояние между машинами в ряду должно быть не менее 0,7 м, а расстояние между рядами машин -не менее 6 м.

1.11.2 На открытых площадках, обслуживаемых козловыми и мостовыми кранами, расстояние между машинами в ряду должно быть не менее 0,7 м, а расстояние между рядами машин - 0,7 - 1,0 м.

1.11.3 При хранении машин в закрытых помещениях и под навесами расстояние между машинами в ряду и от машин до стены помещения должно быть не менее 0,7 м, а между рядами -более 1,0 м.

1.12 Содержание вредных газов, паров и пыли в воздухе рабочей зоны (в закрытых помещениях) не должно превышать допустимых концентраций по ГОСТ 12.1.005.

1.13 Машины и их составные части, ожидающие ремонта, хранятся в соответствии с требованием ГОСТ 24408.

1.14 Хранение машин, сборочных единиц и деталей в ожидании ремонта выполняется в соответствии с требованиями, установленными для кратковременного хранения. При необходимости хранения более двух месяцев действуют требования длительного хранения.

1.15 Перед постановкой машин на длительное хранение проверяют их техническое состояние с применением, при необходимости, средств технического диагностирования.

1.16 Подготовку и постановку машин на длительное хранение осуществляют в соответствии с эксплуатационной документацией и ГОСТ 9.014.

2 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ПРИ ХРАНЕНИИ МАШИН

2.1 При хранении машин должны выполняться требования Закона Украины "Об охране окружающей природной среды".

2.2 К хранению допускаются машины при безусловном соблюдении экологических норм.

2.3 Не допускаются к хранению машины, загрязняющие окружающую природную среду утечками топлива, масел и технических жидкостей.

2.4 Сбор отработанных нефтепродуктов и требования безопасности при работе с ними регламентируются ГОСТ 21046. Категорически запрещается сливать отработанные нефтепродукты на землю, в канализационную сеть и водоемы.

2.5 Запрещается в местах хранения машин производить их очистку и мойку. Эти работы следует выполнять на специально отведенных площадках. На них обеспечивается сбор, хранение нефтепродуктов и других вредных веществ, исключается возможность попадания их в канализационную сеть и водоемы, а так же осуществляется нейтрализация сточных вод.

3 ПОДГОТОВКА МАШИН К ХРАНЕНИЮ

3.1 Работы, связанные с подготовкой машин, узлов и деталей к длительному хранению, должны выполняться под руководством лица, ответственного за хранение.


ДБН В.2.8-14-2000 С.З

3.2 Подготовка машин к длительному хранению заключается в проведении следующих работ:

- очистка и мойка машин;

- выполнение очередного технического обслуживания;

- транспортирование машин до определенных мест хранения;

- снятие с машин и подготовка к хранению составных частей, подлежащих хранению в специально оборудованных помещениях;

- герметизация отверстий (после снятия составных частей), щелей, полостей с целью защиты от проникновения влаги и пыли;

- консервация машин и их составных частей;

- установка машин на подставки (подкладки).

3.3 Поверхности машины и демонтированных элементов должны быть очищены от следов коррозии, масел и других видов загрязнений и высушены.

3.4 Для очистки и обезжиривания поверхностей применяются средства, обеспечивающие требуемую степень очистки и не наносящие повреждений машине. Выбор средств зависит от конструктивных особенностей машины, степени загрязнения поверхностей, а также наличия и типа постоянных покрытий.

3.5 Составные части, на которые недопустимо попадание воды и моющих растворов (генераторы, магнето пускового двигателя, реле и др.) предохраняют защитными чехлами.

3.6 После очистки и мойки поверхности должны быть тщательно просушены (включая скрытые полости).

3.7 Машина должна поступать на консервацию без коррозионных поражений металла, повреждений лакокрасочных, металлических и других видов постоянных покрытий. Повреждения должны быть устранены.

3.8 Составные части, требующие складских условий хранения, должны быть сняты с машины и с ярлыком, указывающим номер машины, сданы на склад. Другие - на соответствующие места для хранения.

       3.9 Детали для крепления снимаемых составных частей машины должны быть закон-сервированы и, для предотвращения утери, установлены на свои места.

3.10 Закрытые помещения для хранения составных частей должны соответствовать действующим нормам пожарной безопасности, иметь молниеотводы и противопожарный инвентарь. Склады должны иметь три изолированных помещения для хранения: агрегатов, узлов и деталей; аккумуляторных батарей; узлов и деталей из резины и текстиля. В складских помещениях не допускается резких колебаний температуры. Температура воздуха в складах не должна быть ниже минус 5°С при относительной влажности 40-75 %.

3.11 У машин, находящихся на хранении, должны быть закрыты и опломбированы двери кабины, капот двигателя, пробки заливных горловин.

3.12 Пружины в натяжных механизмах и приспособлениях разгружают и смазывают защитной смазкой или окрашивают.

3.13 Ослабить натяжение ремней привода генератора, компрессора и др.

3.14 Машины, имеющие электропривод, отключают от электросети.

3.15 Следует проверить затяжку всех зажимов и клемм системы электрооборудования и смазать тонким слоем консервационной смазки не допуская при этом попадания ее на изоляцию проводов.

3.16 Аккумуляторные батареи должны быть отключены. Уровень и плотность электролита должны соответствовать указаниям изготовителя. При хранении машин более 1 месяца аккумуляторные батареи должны быть сняты и поставлены на хранение в специальное помещение.

3.17 Наружные поверхности рукавов гидросистемы очищают от грязи и рабочей жидкости. Допускается хранить их на машине. При этом их покрывают защитной пленкой или обертывают изолирующим материалом (парафинированной бумагой, полиэтиленовой пленкой и т.п.).


ДБН В.2.8-14-2000 С.4

3.18 Тросы очищают, покрывают защитной смазкой и сворачивают в мотки.

3.19 Рычаги и педали механизмов управления должны быть установлены в положение, исключающее случайное перемещение или включение в работу машины и ее составных частей.

3.20 Машины на пневмоколесном ходу должны быть установлены на подставки в горизонтальном положении во избежание перекоса рамы и деформации пневматических колес. Расстояние между шинами и опорной поверхностью должно быть не менее 80 мм. При этом рессоры машин должны быть полностью разгружены.

3.21 Допускается открытое хранение пневматических шин в разгруженом состоянии на машинах, установленных на подставках. Поверхности шин покрывают защитным материалом.

Давление в шинах при закрытом и открытом хранении снижают до 70 % нормального.

3.22 Гусеничные машины в зимних условиях следует установить на деревянные подкладки.

3.23 Навесное оборудование должно быть надежно закреплено и размещено на специальных подставках, обеспечивающих устойчивость при хранении и удобство при установке на базовую машину.

3.24 Все отверстия, щели, полости (смотровые отверстия, заливные горловины баков и редукторов, выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания, отверстия сапунов и др.), через которые могут проникать атмосферные осадки и влага во внутренние полости машин, должны быть плотно закрыты крышками, пробками или другими специальными приспособлениями.

3.25 Консервацию проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014, стандартов или технических условий на машину конкретной марки.

3.26 Консервацию следует производить с использованием соответствующих материалов, обеспечивающих требуемое качество работ. Необходимо уделять особое внимание безопасности обслуживающего персонала и защите окружающей среды.

3.37 В большинстве случаев работы по консервации или переконсервации машин и их составных частей должны производиться в закрытом помещении с температурой окружающего воздуха не ниже плюс 5°С.

При хранении на открытой площадке или в неотапливаемом помещении работы по консервации или переконсервации следует выполнять только в сухую погоду при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°С.

3.28 Материалы, применяемые для консервации машины и ее составных частей, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов или технической документации и обеспечивать надежную защиту в течение всего срока хранения.

3.29 Способ консервации и вид защитного покрытия выбирают в зависимости от конструктивных особенностей и материала машины, требуемых сроков защиты, условий хранения и транспортирования. При выборе способа консервации следует учитывать трудоемкость последующих работ по расконсервации и степень распространенности рекомендуемых для этой цели материалов.

3.30 Защитные покрытия следует наносить на те металлические поверхности, коррозия которых может ухудшить эксплуатационные качества или внешний товарный вид машины.

3.31 Металлические неокрашенные поверхности рабочих органов машин (отвалы, ножи, шнеки и т.д.), детали и механизмы передач, узлов трения, штоки гидроцилиндров, шлицевые соединения, карданные передачи, звездочки цепных передач, винтовые и резьбовые поверхности деталей и сборочных единиц, а также внешние сопрягаемые механически обработанные поверхности подвергают консервации.

3.32 При длительном хранении внутренние поверхности агрегатов и составных частей (двигателя, гидросистемы, трансмиссии, ходовой части) должны быть законсервированы рабоче-консервационными или рабочими маслами.


ДБН В.2.8-14-2000 С.5

3.33 Подготовка электродвигателей и двигателей внутреннего сгорания к длительному хранению должна производиться в соответствии с требованиями эксплуатационной и конструкторской документации.

3.34 Консервация внутренних поверхностей гидравлических систем машин, работающих на ингибированных гидравлических маслах, производится заполнением этих систем соответствующим маслом.

3.35 Внутренние полости машин (насосы, трубопроводы, всасывающие и напорные шланги и др.), контактирующие с водными растворами, очищают от их остатков, промывают и тщательно просушивают для удаления остаточной влаги.

Для обеспечения свободного выхода воды сливные краны оставляют открытыми.

3.36 В системе охлаждения двигателей внутреннего сгорания воду следует слить, а низкозамерзающую жидкость - оставить.

3.37 Машина, прошедшая консервацию, должна быть снабжена инструкцией по расконсервации.

3.38 В инструкции по расконсервации должны быть указаны категории условий хранения, дата окончания работ по консервации, гарантийный срок хранения без переконсервации.

Инструкция должна содержать указания по выполнению операций расконсервации и по монтажу демонтированных элементов, а также перечень инструментов и приспособлений, необходимых для проведения этих работ.

3.39 При хранении до 6 месяцев полностью заправить топливный бак. При хранении более 6 месяцев слить топливо из бака, снять его с машины, промыть, просушить и залить в бак 1-2 л чистого моторного масла, после чего бак установить на место и загерметизировать горловину.

      3. 40 Из системы омывания ветрового стекла должна быть удалена омывающая жидкость.

3.41 Инструмент и приспособления, входящие в комплект машины, следует очистить от следов коррозии, проверить исправность и обеспечить их консервацию.

3.42 Ответственность за подготовку и хранение машин возлагается на лиц, назначенных приказом руководителя предприятия.

3.43 Постановку машин на хранение оформляют актом (приложение В). Допускается вместо акта производить запись в специальном журнале с указанием технического состояния и комплектности машин.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИН В ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ

4.1 Состояние машин при хранении в закрытых помещениях должно проверяться через каждые два месяца, а на открытых площадках и под навесами - ежемесячно.

При хранении на открытых площадках и под навесами после сильных ветров, дождей, снежных заносов состояние машин следует проверять немедленно.

Результаты периодических проверок оформляют в журнале проверок (приложение Г).

4.2 Техническое обслуживание при хранении включает проверку:

- правильности установки машин, их составных частей и навесного оборудования (надежность установки, отсутствие перекосов и перегибов) на подставках или подкладках;

- сохранности пломб;

- комплектности (с учетом снятых составных частей машин, хранящихся на складе);

- подтекания топлива, масел, рабочих и охлаждающих жидкостей;

- давления воздуха в шинах;

- надежности герметизации (состояние заглушек и плотность их прилегания);

- состояния антикоррозионных покрытий (отсутствие коррозии, повреждений лакокрасочного и защитных покрытий;

- состояния защитных устройств (целостность и надежность креплений пробок, заглушек, чехлов, щитов, крышек, обклеющих материалов и др.) на наружных отверстиях машин и их составных частей.


ДБН В.2.8-14-2000 С.6

4.3 В период хранения ежемесячно необходимо проверять уровень и плотность электролита в аккумуляторных батареях и, при необходимости, доводить их до нормальных величин.

4.4 Один раз в три месяца проводить работы, указанные в 4.2 и дополнительно.

4.4.1 В сухую погоду с кабины машины снять пломбу, открыть дверь, проветрить кабину, просушить чехлы и коврики. После этого закрыть дверь и поставить пломбу.

4.5 После года непрерывной консервации машины, а в дальнейшем ежегодно в сухую и теплую погоду проводить работы, указанные в 4.4 и дополнительно.

4.5.1 Проверить состояние и, при необходимости, заменить резинотехнические изделия.

4.5.2 Подсоединить к входному отверстию топливного насоса бензиновых двигателей или топливоподкачивающего насоса дизелей емкость, содержащую 3-4 л соответствующего топлива.

4.5.3 Подготовить двигатель к запусканню в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

4.5.4 Установить аккумуляторную батарею и подсоединить ее к электросети машины.

4.5.5 Залить в систему охлаждения двигателя охлаждающую жидкость.

4.5.6 Проверить уровень масла в двигателе, трансмиссионных масел, рабочей жидкости и, при необходимости, долить.

4.5.7 Запустить двигатель и прогреть его до температуры охлаждающей жидкости 50°С.

4.5.8 Запустить гидравлическую систему машины (для обеспечения смазки ее узлов и деталей. Если в системе находится антикоррозионная жидкость, гидравлическую систему можно не запускать.

4.6 Один раз в пять лет при очередной переконсервации машины производить замену моторного и трансмиссионного масел, рабочих жидкостей, смазочных материалов в системах двигателя, гидравлических системах и агрегатах трансмиссии.

5 СНЯТИЕ МАШИН С ХРАНЕНИЯ

5.1 При снятии машин с длительного хранения выполняют следующие операции:

- снятие машин с подставок (подкладок);

- очистку и расконсервацию машин и их составных частей;

- снятие герметизирующих устройств;

- промывку системы охлаждения чистой водой и заправку охлаждающей жидкостью, если она была слита;

- установку на машины снятых составных частей, навесного оборудования, инструмента и принадлежностей;

- проверку работы и, при необходимости, регулировку машин и их составных частей;

- очистку, консервацию или окраску и сдачу на склад подставок, заглушек, чехлов, бирок и т.п.

5.2 Проверить качество моторного и трансмиссионного масел, рабочих жидкостей, при необходимости, заменить.

5.3 Проверить уровень моторного и трансмиссионного масел, рабочих жидкостей, при необходимости, долить.

5.4 При утрате эксплуатационных свойств рабочей жидкости гидравлических систем, а также при использовании антикоррозионной жидкости заменить их. При использовании антикоррозионной жидкости запустить машину при небольших давленнях в системе и дать поработать рабочим камерам, затем слить жидкость из контура, промыть бак, заменить фильтры и заправить систему новой рабочей жидкостью.

5.5 Машинам, снятым с хранения, необходимо провести очередное техническое обслуживание.

5.6 Снятие двигателей внутреннего сгорании с длительного хранения (расконсервация) должно производиться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.


ДБН В.2.8-14-2000 С.7

5.7 Произвести контрольные испытания машины на холостом ходу и под нагрузкой, во время которых проверить работу всех агрегатов и механизмов. Обнаруженные неисправности - устранить.

5.8 Снятие машин с хранения должно оформляться актом приемки строительных машин в эксплуатацию (приложение Д). Допускается вместо акта производить запись в специальном журнале с указанием технического состояния и комплектности машин.


ДБН В.2.8-14-2000 С.8

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных документов, на которые приведены ссылки

ГОСТ 2.601-95

Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.602-95

Ремонтные документы

ГОСТ 9.014-78

ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.019-79

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.2.011-75

ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования

ГОСТ 21046-86

Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия

ГОСТ 24408-80

Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Правила сдачи в капитальный ремонт и выдачи из капитального ремонта машин и их составных частей. Общие требования

СНиП 111-4-80*

Техника безопасности в строительстве


ДБН В.2.8-14-2000 С.9

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Хранение машин - процесс содержания машин в работоспособном состоянии во время перерывов в работе.

Техническая эксплуатация - комплекс мероприятий, включающий техническое обслуживание, ремонт, транспортирование, хранение, консервацию и расконсервацию машин.

Межсменное хранение - хранение машин до 10 дней с исключением возможности их разукомплектования и, по возможности, защиты от влияния низких температур в зимнее время.

Кратковременное хранение - хранение машин и их составных частей от 10 дней до 2 месяцев в состоянии постоянной готовности к эксплуатации.

Длительное хранение - хранение машин и их составных частей свыше 2 месяцев с сохранением остаточного ресурса.

Консервация - совокупность технических мер защиты от коррозии, применяемых с целью предупреждения повреждений и поддержания работоспособного состояния машин и их составных частей во время длительного хранения.

Расконсервация - комплекс мероприятий по снятию машин с длительного хранения и подготовка их к последующей эксплуатации.


 ДБН В.2.8-14-2000 С.10

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(рекомендуемое)

                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                  ______________

                   Должность

           

             _______________

    Подпись

"____" _______ г.

АКТ               ПОСТАНОВКИ МАШИНЫ НА ХРАНЕНИЕ

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что

___________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

сдал, а ответственый за хранение

___________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

принял ____________________________________________________________________________

(наименование, марка, инвентарный номер строительной машины, ее техническое состояние:

___________________________________________________________________________________

на ходу, требует ремонта, технического обслуживания, подлежит списанию)

Характеристика основных узлов и деталей:

Требует

Наименование

Подлежит замене

ремонта

технического обслуживания

Примечание

При постановке машины на хранение:

Сданы на склад

Наименование узлов, деталей, инструмента

Количество

Недостает

Наименование узлов, деталей, инструмента

Количество

Сдал:

Принял:


ДБН В.2.8-14-2000 С. 11

                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ Г

            (рекомендованное)

           ЖУРНАЛ

        проверок технического состояния машин в период хранения

Подписи

Дата проверки

Наименование, марка машины

Инвентарный номер

Замеченные недостатки и принятые меры по их устранению

выполнил техническое обслуживание

(должность,

ф.и.о.)

проверил ответственный

за хранение


 ДБН В.2.8-14-2000 С.12

ПРИЛОЖЕНИЕ  Д

(рекомендуемое)

УТВЕРЖДАЮ

_______________

   Должность

_______________

     Подпись

"___"_________ г.

АКТ     ПРИЕМКИ МАШИНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что ответственный за хранение

___________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

сдал, а______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

принял _____________________________________________________________________________

(наименование, марка, инвентарный номер строительной машины)

Техническое состояние: ______________________________________________________________

    (новая, после ремонта, требует ремонта, технического обслуживания,

____________________________________________________________________________________   

                                                                     подлежит списанию)

Машина укомплектована следующим инструментом

Наименование инструмента

Количество

Недостает

Наименование узлов, деталей, инструмента

Количество

Сдал:

Принял:


ДБН В.2.8-14-2000 С. 13

Ключевые слова: строительная машина, техническая эксплуатация, хранение межсменное, хранение кратковременное, хранение длительное, консервация, защитные покрытия, раскон-сервация, учет.Спонсоры раздела: