Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация

13 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ


Список документов в категории

Название Дата
ДНАОП 37.1-1.09-87 Правила безопасности при заготовке и переработке лома и отходов черных металлов
(ДНАОП 37.1-1.09-87 Правила безопасности при заготовке и переработке лома и отходов черных металлов)
01.01.1970
СанПиН 42-129-11-4090-86 (ДНАОП 0.03-3.26-86) Рентгенологические отделения (кабинеты). Санитарно-гигиенические нормы.
(СанПиН 42-129-11-4090-86 (ДНАОП 0.03-3.26-86) Рентгенологические отделения (кабинеты). Санитарно-гигиенические нормы.)
01.01.1970
СанПиН 42-129-4140-86 (ДНАОП 0.03-3.25-86) Лаборатории радиоизотопной диагностики. Санитарно-гигиенические нормы
(СанПиН 42-129-4140-86 (ДНАОП 0.03-3.25-86) Лаборатории радиоизотопной диагностики. Санитарно-гигиенические нормы)
01.01.1970
ДНАОП 0.03-1.75-89 Радоновые лаборатории, отделения радонотерапии. Санитарные правила устройства,оборудования и эксплуатации
(ДНАОП 0.03-1.75-89 Радоновые лаборатории, отделения радонотерапии. Санитарные правила устройства,оборудования и эксплуатации)
01.01.1970
СП 2813-83 (ДНАОП 0.03-1.68-83) Правила и нормы применения открытых радиофармацевтических препаратов в диагностических целях
(СП 2813-83 (ДНАОП 0.03-1.68-83) Правила и нормы применения открытых радиофармацевтических препаратов в диагностических целях)
01.01.1970
СП 1170-74 (ДНАОП 0.03-1.61-74) Санитарные правила устройства и эксплуатации мощных изотопных гамма-установок
(СП 1170-74 (ДНАОП 0.03-1.61-74) Санитарные правила устройства и эксплуатации мощных изотопных гамма-установок)
01.01.1970
ДНАОП 0.03-4.02-94 Положение о медицинском осмотре работников определенных категорий
(ДНАОП 0.03-4.02-94 Положение о медицинском осмотре работников определенных категорий)
01.01.1970
СП 2780-80 (ДНАОП 0.03-1.67-80) Санітарні правила при проведенні медичних рентгенологічних дослідів
(СП 2780-80 (ДНАОП 0.03-1.67-80) Санітарні правила при проведенні медичних рентгенологічних дослідів)
01.01.1970
СП 1960-79 (ДНАОП 0.03-1.65-79) Санітарні правила роботи з джерелами невикористаного рентгенівського випромінювання
(СП 1960-79 (ДНАОП 0.03-1.65-79) Санітарні правила роботи з джерелами невикористаного рентгенівського випромінювання)
01.01.1970
СП 4063-85 (ДНАОП 0.03-1.34-85) Тимчасові правила та гігієнічні вимоги до умов праці на розміщених у надрах промислових об'єктах народного господарства, які не пов'язані з добуванням корисних копалин
(СП 4063-85 (ДНАОП 0.03-1.34-85) Тимчасові правила та гігієнічні вимоги до умов праці на розміщених у надрах промислових об'єктах народного господарства, які не пов'язані з добуванням корисних копалин)
01.01.1970
СП 3905-85 (ДНАОП 0.03-1.29-85 (ДНАОП 0.03-1.81-85)) Санітарні правила для підприємств з добування та збагачення рудних, нерудних та розсипних корисних копалин
(СП 3905-85 (ДНАОП 0.03-1.29-85 (ДНАОП 0.03-1.81-85)) Санітарні правила для підприємств з добування та збагачення рудних, нерудних та розсипних корисних копалин)
01.01.1970
ДНАОП 9.1.50-6.04-91 Методичні рекомендації щодо поліпшення умов праці медичних працівників, які зайняті ультразвуковою діагностикою
(ДНАОП 9.1.50-6.04-91 Методичні рекомендації щодо поліпшення умов праці медичних працівників, які зайняті ультразвуковою діагностикою)
01.01.1970
ДНАОП 9.1.50-6.03-88 (ГМВ 42-21-26-88) Галузеві методичні вказівки. Відділення гіпербаричної оксигенації. Правила експлуатації і ремонту
(ДНАОП 9.1.50-6.03-88 (ГМВ 42-21-26-88) Галузеві методичні вказівки. Відділення гіпербаричної оксигенації. Правила експлуатації і ремонту)
01.01.1970
ДНАОП 9.1.50-5.10-73 Інструкція по захисному заземленню електромедичної апаратури в установах системи міністерства охорони здоров'я СРСР
(ДНАОП 9.1.50-5.10-73 Інструкція по захисному заземленню електромедичної апаратури в установах системи міністерства охорони здоров'я СРСР)
01.01.1970
ДНАОП 9.1.50-5.08-85 Типова інструкція з техніки безпеки при роботі в стерилізаційних установках
(ДНАОП 9.1.50-5.08-85 Типова інструкція з техніки безпеки при роботі в стерилізаційних установках)
01.01.1970
ДНАОП 9.1.50-5.07-85 Типова інструкція з техніки безпеки при обслуговуванні і ремонті будинків та споруд
(ДНАОП 9.1.50-5.07-85 Типова інструкція з техніки безпеки при обслуговуванні і ремонті будинків та споруд)
01.01.1970
ДНАОП 9.1.50-5.05-84 Типова інструкція з техніки безпеки і виробничої санітарії для персоналу рентгено­діагностичних кабінетів лікувально-профілактичних установ системи міністерства охорони здоров'я СРСР
(ДНАОП 9.1.50-5.05-84 Типова інструкція з техніки безпеки і виробничої санітарії для персоналу рентгено­діагностичних кабінетів лікувально-профілактичних установ системи міністерства охорони здоров'я СРСР)
01.01.1970
ДНАОП 9.1.50-5.04-85 Типова інструкція з техніки безпеки і виробничої санітарії для персоналу радіодіагностичних підрозділів лікувально-профілактичних установ
(ДНАОП 9.1.50-5.04-85 Типова інструкція з техніки безпеки і виробничої санітарії для персоналу радіодіагностичних підрозділів лікувально-профілактичних установ)
01.01.1970
ДНАОП 9.1.50-5.02-88 Типова інструкція з охорони праці для персоналу операційних блоків
(ДНАОП 9.1.50-5.02-88 Типова інструкція з охорони праці для персоналу операційних блоків)
01.01.1970
ДНАОП 9.1.50-5.01-88 Типова інструкція з охорони праці при проведенні робіт з лазерними апаратами
(ДНАОП 9.1.50-5.01-88 Типова інструкція з охорони праці при проведенні робіт з лазерними апаратами)
01.01.1970
ДНАОП 85.0-3.01-88 Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття таінших засобів індивідуального захисту, а також норм санітарного одягу і санітарного взуття працівникам установ, підприємств і організацій системи охорони здоров’я
(ДНАОП 85.0-3.01-88 Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття таінших засобів індивідуального захисту, а також норм санітарного одягу і санітарного взуття працівникам установ, підприємств і організацій системи охорони здоров’я)
01.01.1970
ДНАОП 9.1.50-2.08-86 (ОСТ 42-21-16-86) Відділення, кабінети фізіотерапії. Загальні вимоги безпеки
(ДНАОП 9.1.50-2.08-86 (ОСТ 42-21-16-86) Відділення, кабінети фізіотерапії. Загальні вимоги безпеки)
01.01.1970
ДНАОП 9.1.50-2.02-83 (ОСТ 42-21-15-83) Кабінети рентгенодіагностичні. Вимоги безпеки
(ДНАОП 9.1.50-2.02-83 (ОСТ 42-21-15-83) Кабінети рентгенодіагностичні. Вимоги безпеки)
01.01.1970
ДНАОП 9.1.50-2.01-70 (ОСТ 42-21-11-81) Кабінети і відділення променевої терапії. Вимоги безпеки
(ДНАОП 9.1.50-2.01-70 (ОСТ 42-21-11-81) Кабінети і відділення променевої терапії. Вимоги безпеки)
01.01.1970
ДНАОП 9.1.50-1.15-69 Санітарні правила проектування, обладнання, експлуатації та утримання виробничих і лабораторних приміщень, якіпризначені для проведення робіт з ртуттю, її сполуками та приладами
(ДНАОП 9.1.50-1.15-69 Санітарні правила проектування, обладнання, експлуатації та утримання виробничих і лабораторних приміщень, якіпризначені для проведення робіт з ртуттю, її сполуками та приладами)
01.01.1970
ДНАОП 85.11-1.13-59 Правила обладнання і експлуатації інфекційних установ (інфекційних відділень, палат), а також охорони праці персоналу цих установ
(ДНАОП 85.11-1.13-59 Правила обладнання і експлуатації інфекційних установ (інфекційних відділень, палат), а також охорони праці персоналу цих установ)
01.01.1970
ДНАОП 85.13-1.12-83 Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждении стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала № 2956а 83
(ДНАОП 85.13-1.12-83 Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждении стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала № 2956а 83)
01.01.1970
ДНАОП 85.11-1.10-84 Правила з техніки безпеки приексплуатації виробів медичноїтехніки в установах охорони здоров’я. Загальні вимоги
(ДНАОП 85.11-1.10-84 Правила з техніки безпеки приексплуатації виробів медичноїтехніки в установах охорони здоров’я. Загальні вимоги)
01.01.1970
ДНАОП 85.14-1.09-81 Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР
(ДНАОП 85.14-1.09-81 Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР)
01.01.1970
ДНАОП 85.14-1.08-79 Правила з охорони праці працівників дезінфекційної справи та з утримання дезінфекційних станцій, дезинфекційних відділів, відділень профілактичної дезинфекції санітарно-епідеміологічних станцій, окремих дезінфекційних установок
(ДНАОП 85.14-1.08-79 Правила з охорони праці працівників дезінфекційної справи та з утримання дезінфекційних станцій, дезинфекційних відділів, відділень профілактичної дезинфекції санітарно-епідеміологічних станцій, окремих дезінфекційних установок)
01.01.1970
ДНАОП 85.11-1.06-70 Правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів)
(ДНАОП 85.11-1.06-70 Правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів))
01.01.1970
ДНАОП 85.11-1.05-70 Правила обладнання, техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ системи міністерства охорони здоров’я СРСР
(ДНАОП 85.11-1.05-70 Правила обладнання, техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ системи міністерства охорони здоров’я СРСР)
01.01.1970
ДНАОП 9.1.50-1.04-64 Правила обладнання і експлуатації приміщень патологоанатомічних відділень і моргів (патогістологічних і судово-гістологічних лабораторій) лікувально-профілактичих і судово-медичних установ, інститутів та навчальних закладів
(ДНАОП 9.1.50-1.04-64 Правила обладнання і експлуатації приміщень патологоанатомічних відділень і моргів (патогістологічних і судово-гістологічних лабораторій) лікувально-профілактичих і судово-медичних установ, інститутів та навчальних закладів)
01.01.1970
ДНАОП 9.1.50-1.03-96 Правила охорони праці для кухонь та їдалень установ охорони здоров'я
(ДНАОП 9.1.50-1.03-96 Правила охорони праці для кухонь та їдалень установ охорони здоров'я)
01.01.1970
ДНАОП 5.1.11-1.50-87 Правила медичного огляду осіб, які працюють за професіями і на посадах, пов'язаних з рухом поїздів на залізничному транспорті та метрополітені
(ДНАОП 5.1.11-1.50-87 Правила медичного огляду осіб, які працюють за професіями і на посадах, пов'язаних з рухом поїздів на залізничному транспорті та метрополітені)
01.01.1970
ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій
(ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій)
01.01.1970
ДНАОП 0.00-3.05-98 Тимчасові типові галузеві норми безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для деяких професій робітників підприємств нафтової, газової, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості
(ДНАОП 0.00-3.05-98 Тимчасові типові галузеві норми безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для деяких професій робітників підприємств нафтової, газової, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості)
01.01.1970
 ЕмкостиСпонсоры раздела: