Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Збірник цін на проектні роботи для будівництва (Держбуд СРСР)


Список документов в категории

Название
Медична і мікробіологічна промисловість ( Раздел 30 ) (Медицинская и микробиологическая промышленность)
Приладобудування ( Раздел 17 ) (Приборостроение)
Комунальне господарство ( Раздел 56 ) (Коммунальное хозяйство)
Підприємства матеріально-технічного постачання і збуту ( Раздел 43 ) (Предприятия материально-технического снабжения и сбыта)
Мукомельно-круп"яна і комбікормова промисловість ( Раздел 32 ) (Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность)
Лісове господарство ( Раздел 33 ) (Лесное хозяйство)
Машинобудівна промисловість ( Раздел 13а ) (Машиностроительная промышленность)
Верстатобудувальна і інструментальна промисловість ( Раздел 15 ) (Станкостроительная и инструментальная промышленность)
Об"єкти кінематографії ( Раздел 47 ) (Объекты кинематографии)
Гірничорудна промисловість ( Раздел 8 ) (Горнорудная промышленность)
Житлові і цивільні будівлі ( Раздел 39 ) (Жилые и гражданские здания)
Будівлі і споруди повітряного транспорту ( Раздел 36 ) (Здания и сооружения воздушного транспорта)
Зв"язок ( Раздел 37 ) (Связь)
Скорочений сортамент металопрокату для застосування в будівельних конструкціях (Сокращенный сортамент металлопроката для применения в строительных конструкциях)
Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 27. Промисловість будівельних матеріалів ( Раздел 27 ) (Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 27. Промышленность строительных материалов)
Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 6. Чорна металургія ( Раздел 6 ) (Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 6. Черная металлургия)
Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 63. Заглиблені споруди і конструкції, будівельне водопониження і дренаж ( Розділ 63 ) (Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 63. Заглубленные сооружения и конструкции, строительное водопонижение и дренаж)
Загальні вказівки по застосуванню збірки цін на проектні роботи для будівництва (Общие указания по применению сборника цен на проектные работы для строительства)