Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

В 2.5. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж


Список документов в категории

Название Дата
СНіП ІІ-35-76. Будівельні норми і правила. Частина ІІ. Норми проектування. Розділ 35. Котельні установки (Для застосування на території України)
(СНиП ІІ-35-76. Строительные нормы и правила. Часть ІІ. Нормы проектирования. Глава 35. Котельные установки (Для применения на территории Украины))
31.12.1976
ДБН В.2.5-13-98. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд
(ДБН В.2.5-13-98. Инженерное оборудование домов и сооружений. Пожарная автоматика домов и сооружений)
28.10.1998
СНиП 3.05.07-85. Системи автоматизації
(СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации)
18.10.1985
СНиП 3.05.03-85. Теплові мережі
(СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети)
31.10.1985
ГОСТ 4.227-83. Труби чавунні і пластмасові каналізаційні і фасонні частини до них і муфти чавунні для асбестоцементних напірних труб (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
(ГОСТ 4.227-83. Трубы чугунные и пластмассовые канализационные и фасонные части к ним и муфты чугунные для асбестоцементных напорных труб (Отменено с 01.01.06 согласно прик. Госстроя Украины N 114 от 20.07.05))
13.05.1983
ГОСТ 4.225-83. Труби керамічні каналізаційні і дренажні. Номенклатура показників
(ГОСТ 4.225-83. Трубы керамические канализационные и дренажные. Номенклатура показателей)
16.02.1983
ГОСТ 20849-94. Конвектори опалювальні. Технічні умови. (В Україні - ДСТУ В.2.5-3-95)
(ГОСТ 20849-94. Конвекторы отопительные. Технические условия. (В Украине - ДСТУ В.2.5-3-95))
17.11.1994
СНиП II-35-76. Будівельні норми і правила. Частина II. Норми проектування. Розділ 35. Котельні установки. Зміна N 1
(СНиП II-35-76. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 35. Котельные установки. Изменение N 1)
14.12.1998
СНиП 2.04.01-85. Зміни
(СНиП 2.04.01-85. Изменения)
29.12.1994
ГОСТ 539-80. Труби і муфти асбестоцементні напірні. Технічні умови
(ГОСТ 539-80. Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Технические условия)
15.10.1980
ГОСТ 1839-80. Зміна N 3
(ГОСТ 1839-80. Изменение N 3)
14.05.1996
СНиП 3.05.02-88. Зміна N 3
(СНиП 3.05.02-88. Изменение N 3)
22.11.1996
ГОСТ 15062-83. Зміна N 1
(ГОСТ 15062-83. Изменение N 1)
15.05.1996
ДСТУ Б В.2.5-2-95 (ГОСТ 8690-94). Поправка N 1
(ДСТУ Б В.2.5-2-95 (ГОСТ 8690-94). Поправка N 1)
01.01.1998
СНиП 3.05.02-88. Зміна N 2
(СНиП 3.05.02-88. Изменение N 2)
01.09.1994
СНиП 3.05.02-88. Зміна N 1
(СНиП 3.05.02-88. Изменение N 1)
01.08.1994
СНиП 3.05.05-84. Технологічне устаткування і технологічні трубопроводи
(СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы)
07.05.1984
СНиП 3.05.02-88*. Газопостачання (відмінений)
(СНиП 3.05.02-88*. Газоснабжение (отменен))
17.03.1988
СНиП 3-05-06-85. Електротехнічні пристрої
(СНиП 3-05-06-85. Электротехнические устрйства)
11.12.1985
СНиП 3.05.04-85*. Зовнішні мережі і споруди водопостачання і каналізації
(СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации)
31.05.1985
СНиП 3.05.01-85. Внутрішні санітарно-технічні системи.
(СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы.)
13.12.1985