Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

В 2.5. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж


Список документов в категории

Название Дата
ВСН 353-86. Проектування і застосування воздуховодів з уніфікованих деталей
(ВСН 353-86. Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей)
01.01.1986
ВСН 316-73. Інструкція з експлуатацій вентиляційних пристроїв промислових підприємств мінмонтажспецбуду срср
(ВСН 316-73. Инструкция по эксплуатации вентиляционных устройств промышленных предприятий минмонтажспецстроя ссср)
01.01.1974
ВСН 237-80. Інструкція по розробці проектів виробництва робіт на монтаж внутрішніх санітарно-технічних пристроїв
(ВСН 237-80. Инструкция по разработке проектов производства работ на монтаж внутренних санитарно-технических устройств)
01.01.1983
ВСН 21-77. Інструкція по проектуванню опалювання і вентиляції нафтопереробних і нафтохімічних підприємств. Друге видання
(ВСН 21-77. Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. Второе издание)
01.01.1990
ВСН 438-83. Загальні виробничі норми витрати матеріалів в будівництві. Збірник 22. Роботи теплоізоляцій
(ВСН 438-83. Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 22. Теплоизоляционные работы)
01.01.1985
ВСН 437-83. Загальні виробничі норми витрати матеріалів в будівництві. Збірник 31. Електромонтажні роботи електроосвітлення і проводки сильного струму
(ВСН 437-83. Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 31. Электромонтажные работы электроосвещение и проводки сильного тока)
01.01.1985
ГОСТ 5746-83. Ліфти електричні пасажирські. Основні параметри і розміри
(ГОСТ 5746-83. Лифты электрические пассажирские. Основные параметры и размеры)
01.01.1986
Правила пристрою електроустановок (ПУЕ). Розділ 6. Електричне освітлення
(Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Раздел 6. Электрическое освещение)
01.01.1986
Правила пристрою електроустановок (ПУЕ). Розділ 5. Електросилові установки
(Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Раздел 5. Электросиловые установки)
01.01.1986
Правила пристрою електроустановок (ПУЕ). Розділ 3. Захист і автоматика
(Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Раздел 3. Защита и автоматика)
01.01.1986
Правила пристрою електроустановок (ПУЕ). Розділ 1. Загальні правила
(Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Раздел 1. Общие правила)
01.01.1986
ГОСТ 9583-75. Труби чавунні напірні, виготовлені методами відцентрового і напівбезперервного литва. Технічні умови
(ГОСТ 9583-75. Трубы чугунные напорные, изготовленные методами центробежного и полунепрерывного литья. Технические условия)
01.01.1976
СНіП II-35-76. Будівельні норми і правила. Частина II. Норми проектування. Розділ 35. Котельні установки. Зміна N 3
(СНиП II-35-76. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 35. Котельные установки. Зміна N 3)
01.01.2006
ДБН В.2.5-13-98. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд. Поправка
(ДБН В.2.5-13-98. Инженерное оборудование домов и сооружений. Пожарная автоматика домов и сооружений. Поправка)
07.11.2005
ГОСТ 10707-80. Труби сталеві електрозварювання холоднодеформовані. Технічні умови
(ГОСТ 10707-80. Трубы стальные электросварные холоднодеформированные. Технические условия)
19.12.1980
ДБН В.2.5-23-2003. Проектування електрообладнання об"єктів цивільного призначення
(ДБН В.2.5-23-2003. Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения)
24.09.2003
ДБН В.2.5-24-2003. Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення
(ДБН В.2.5-24-2003. Инженерное оборудование домов и сооружений. Электрическая кабельная система отопления)
08.09.2003
СНиП II-35-76. Зміна N 2
(СНиП II-35-76. Изменение N 2)
20.10.2003
ДБН В.2.5-22-2002. Зовнішні мережі гарячого водопостачання і водяного опалювання з використанням труб із структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі вспіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою
(ДБН В.2.5-22-2002. Наружные сети горячего водоснабжения и водяного отопления с использованием труб из структурированного полиэтилена с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой)
19.01.1999
ДСТУ Б В.2.5-21-2002. Труби із структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі вспіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою для сітей холодного, гарячого водопостачання і водяного опалювання. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.5-21-2002. Трубы из структурированного полиэтилена с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой для сетей холодного, горячего водоснабжения и водяного отопления. Технические условия)
07.05.2002
ВСН 60-89. Пристрої зв"язку, сигналізації і диспетчеризація інженерного устаткування житлових і суспільних будівель. Норми проектування
(ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования)
12.07.1989
ГОСТ 24983-81. Труби залізобетонні напірні. Ультразвуковий метод контролю і оцінки тріщиностійкості
(ГОСТ 24983-81. Трубы железобетонные напорные. Ультразвуковой метод контроля и оценки трещиностойкости)
29.09.1981
ГОСТ 22689.0-89. Труби поліетиленові каналізаційні і фасонні частини до них. Загальні технічні умови
(ГОСТ 22689.0-89. Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия)
16.06.1989
ГОСТ 1839-80. Труби і муфти асбестоцементні для безнапірних трубопроводів. Технічні умови
(ГОСТ 1839-80. Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов. Технические условия)
25.06.1980
ГОСТ 8824-84 (СТ СЭВ 4326-83). Ліфти електричні вантажні малі. Основні параметри і розміри
(ГОСТ 8824-84 (СТ СЭВ 4326-83). Лифты электрические грузовые малые. Основные параметры и размеры)
30.03.1984
ГОСТ 8823-85 (СТ СЭВ 4326-83). Ліфти електричні вантажні. Основні параметри і розміри
(ГОСТ 8823-85 (СТ СЭВ 4326-83). Лифты электрические грузовые. Основные параметры и размеры)
21.06.1985
ГОСТ 8411-74. Труби керамічні дренажні. Технічні умови
(ГОСТ 8411-74. Трубы керамические дренажные. Технические условия)
01.04.1974
ГОСТ 6482-88. Труби залізобетонні безнапірні. Технічні умови
(ГОСТ 6482-88. Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия)
30.09.1988
ГОСТ 3634-89. Люки чавунні для оглядових колодців. Технічні умови (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 116 від 20.07.05)
(ГОСТ 3634-89. Люки чугунные для смотровых колодцев. Технические условия (Отменено с 01.01.06 согласно приказу Госстроя Украины N 116 от 20.07.05))
06.04.1989
ГОСТ 26008-83. Дощеприймачі чавунні для колодців. Технічні умови (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 116 від 20.07.05)
(ГОСТ 26008-83. Дождеприемники чугунные для колодцев. Технические условия (Отменено с 01.01.06 согласно приказу Госстроя Украины N 116 от 20.07.05))
05.11.1983
ГОСТ 25297-82. Установки компактні для очищення поверхневих вод на питні потреби. Типи, основні параметри і розміри
(ГОСТ 25297-82. Установки компактные для очистки поверхностных вод на питьевые нужды. Типы, основные параметры и размеры)
26.04.1982
ГОСТ 13448-82. Грати вентиляційні пластмасові. Технічні умови
(ГОСТ 13448-82. Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия)
18.03.1982
ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96). Вироби санітарні керамічні. Типи та основні розміри
(ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96). Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры)
25.05.1998
СНиП 2.04.05-91. Посібник з проектування систем водяного опалювання
(СНиП 2.04.05-91. Пособие по проектированию систем водяного отопления)
06.12.2000
СНиП 2.04.01-85. Зміна N 1
(СНиП 2.04.01-85. Изменение N 1)
28.11.1991
СН 478-80. Інструкція по проектуванню і монтажу сітей водопостачання і каналізації з пластмасових труб
(СН 478-80. Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб)
31.07.1980
ДСТУ Б В.2.5-19-2001. Труби залізобетонні безнапірні, футеровані каменелитим вкладишем. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.5-19-2001. Трубы железобетонные безнапорные, футерованные каменелитим вкладышем. Технические условия)
26.03.2001
Правила пристрою електроустановок. Електроустаткування спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.32-01; ДНАОП 0.00-1.32-01. )
(Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок (НПАОП 40.1-1.32-01; ДНАОП 0.00-1.32-01. ))
21.06.2001
ГОСТ 26334-84* (СТ СЭВ 4324-83) Ліфти електричні. Ряди вантажопідйомності і швидкості
(ГОСТ 26334-84* (СТ СЭВ 4324-83) Лифты электрические. Ряды грузоподъемности и скорости)
05.11.1984
СН 174-75. Зміни і доповнення
(СН 174-75. Изменения и дополнения)
22.08.1977
ВСН 116-87. Інструкція по проектуванню лінійно-кабельних споруд зв"язку (Мінзвязку СРСР)
(ВСН 116-87. Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи (Минсвязи СССР))
14.12.1987
СН 174-75. Інструкція по проектуванню електропостачання промислових підприємств
(СН 174-75. Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий)
29.08.1975
ДСТУ Б В.2.5-15-99 (ГОСТ 10944-97). Крани регулювальні та запірні ручні для систем водяного опалення будівель. Загальні технічні умови.
(ДСТУ Б В.2.5-15-99 (ГОСТ 10944-97). Краны регулировочные и запорные ручные для систем водяного отопления зданий. Общие технические условия.)
11.05.1999
ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Деталі з"єднувальні з поліпропілену для зварювання нагрітим інструментом врозтруб при будівництві мереж холодного та гарячого водопостачання. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Детали соединительные из полипропилена для сварки нагретым инструментом врозтруб при строительстве сетей холодного и горячего водоснабжения. Технические условия)
09.01.2001
ДБН В.2.5-20-2001. Інженерне устаткування будівель і споруд. Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання
(ДБН В.2.5-20-2001. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение)
21.10.1998
ДБН В.2.5-16-99. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об"єктів електричних мереж
(ДБН В.2.5-16-99. Инженерное оборудование сооружений, внешних сетей. Определение размеров земельных участков для объектов электрических сетей)
27.07.1999
СНиП 2.04.02-84*. Зміна N 1
(СНиП 2.04.02-84*. Изменение N 1)
23.03.2000
ГОСТ 8870-79. Колонки водогрійні для ванн. Технічні умови
(ГОСТ 8870-79. Колонки водогрейные для ванн. Технические условия)
21.11.1979
ГОСТ 8894-86. Труби скляні і фасонні частини до них. Технічні умови
(ГОСТ 8894-86. Трубы стеклянные и фасонные части к ним. Технические условия)
19.06.1986
ГОСТ 6127-52. Крани банні. Технічні умови
(ГОСТ 6127-52. Краны банные. Технические условия)
01.02.1952
ГОСТ 6942.24-80. Труби чавунні каналізаційні і фасони частини до них. Ревізії. Конструкція і розміри (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
(ГОСТ 6942.24-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Ревизии. Конструкция и размеры (Отменено с 01.01.06 согласно приказу Госстроя Украины))
04.09.1980
ГОСТ 6942.0-80. Труби чавунні каналізаційні і фасони частини до них. Загальні технічні умови (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
(ГОСТ 6942.0-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия (Отменено с 01.01.06 согласно приказу Госстроя Украины N 114))
04.09.1980
ГОСТ 286-82. Труби керамічні каналізаційні. Технічні умови
(ГОСТ 286-82. Трубы керамические канализационные. Технические условия)
26.04.1982
ГОСТ 26819-86. Труби залізобетонні напірні із сталевим сердечником. Технічні умови
(ГОСТ 26819-86. Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия)
29.12.1985
ГОСТ 25298-82. Установки компактні для очищення побутових стічних вод. Типи, основні параметри і розміри
(ГОСТ 25298-82. Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Типы, основные параметры и размеры)
27.04.1982
ГОСТ 23289-94. Арматура санітарно-технічна водозливна. Технічні умови
(ГОСТ 23289-94. Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия)
17.11.1994
ГОСТ 18297-96. Прилади сантехнічні чавунні емальовані. Технічні умови
(ГОСТ 18297-96. Приборы сантехнические чугунные эмалированные. Технические условия)
11.12.1996
ГОСТ 15062-83. Сидіння для унітазів. Технічні умови
(ГОСТ 15062-83. Сиденья для унитазов. Технические условия)
31.10.1983
ГОСТ 13449-82 (СТ СЭВ 2683-80). Вироби санітарні керамічні. Методи випробувань
(ГОСТ 13449-82 (СТ СЭВ 2683-80). Изделия санитарные керамические. Методы испытаний)
20.08.1982
ГОСТ 12586.1-83. Труби залізобетонні напірні віброгідропресовані. Конструкція і розміри
(ГОСТ 12586.1-83. Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Конструкция и размеры)
31.10.1983
ГОСТ 12586.0-83. Труби залізобетонні напірні віброгідропресовані. Технічні умови
(ГОСТ 12586.0-83. Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Технические условия)
31.10.1983
ГОСТ 1153-76. Кронштейни для умивальників і мийок. Технічні умови
(ГОСТ 1153-76. Кронштейны для умывальников и моек. Технические условия)
27.02.1976
ГОСТ 11310-90 (СТ СЭВ 6318-88). Труби і муфти азбестоцементні. Методи випробувань
(ГОСТ 11310-90 (СТ СЭВ 6318-88). Трубы и муфты асбестоцементные. Методы испытаний)
14.08.1990
СН 461-74. Норми відведення земель для ліній зв"язку
(СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи)
03.06.1974
СН 465-74. Норми відведення земель для електричних мереж напругою 0,4-500 кВ
(СН 465-74. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ)
22.07.1974
ГОСТ 22689.2-89. Труби поліетиленові каналізаційні і фасони частини до них. Конструкція
(ГОСТ 22689.2-89. Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Конструкция)
16.06.1989
ГОСТ 22689.1-89. Труби поліетиленові каналізаційні і фасони частини до них. Сортамент
(ГОСТ 22689.1-89. Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Сортамент)
16.06.1989
ГОСТ 22000-86. Труби бетонні і залізобетонні. Типи і основні параметри
(ГОСТ 22000-86. Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры)
30.12.1985
ВСН 59-88. Електроустаткування житлових і суспільних будівель. Норми проектування (Держкомархітектури)
(ВСН 59-88. Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования (Госкомархитектуры))
07.12.1988
ВСН 30-77. Інструкція по проектуванню двухступінчатих безкомпресорних систем кондиціонування повітря (Держгромадбуд)
(ВСН 30-77. Инструкция по проектированию двухступенчатых безкомпрессорных систем кондиционирования воздуха (Госгражданстрой))
07.02.1977
ГОСТ 17584-72. Муфти і сполучні деталі чавунні для азбестоцементних напірних труб
(ГОСТ 17584-72. Муфты и соединительные детали чугунные для асбестоцементных напорных труб)
10.03.1972
ГОСТ 16549-71. Крани пробкові прохідні сальникові муфтові чавунні на Py <=10 кгс/см2 із заглушкою для спуску води
(ГОСТ 16549-71. Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на Py <=10 кгс/см2 с заглушкой для спуска воды)
30.12.1970
ВСН 56-87. Геотермальне теплохладопостачання житлових і суспільних будівель і споруд. Норми проектування
(ВСН 56-87. Геотермальное теплохладоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений. Нормы проектирования)
27.10.1987
СНиП 2.04.02-84*. Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди
(СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения)
27.07.1984
СНиП 2.04.14-88. Теплова ізоляція устаткування і трубопроводів
(СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов)
09.08.1988