Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Система стандартизації і нормування в будівництві


Список документов в категории

Название Дата
Тимчасові вказівки по складу, правилам виконання, комплектуванню і оформленню проектної документації на типові будівельні
(Временные указания по составу, правилам выполнения, комплектованию и оформлению проектной документации на типовые строительные конструкции, изделия и узлы)
13.05.1987
Загальна частина
(Общая часть)
05.12.1986
Вип. 6. Деталі і вузли для систем вентиляції і пневмотранспорта
(Вып. 6. Детали и узлы для систем вентиляции и пневмотранспорта)
05.12.1986
Вип. 5. Деталі і вузли для технологічних трубопроводів
(Вып. 5. Детали и узлы для технологических трубопроводов)
05.12.1986
Вип. 4. Деталі і вузли для санітарно-технічних систем
(Вып. 4. Детали и узлы для санитарно-технических систем)
05.12.1986
Вип. 3. Дерев"яні конструкції і деталі
(Вып. 3. Деревянные конструкции и детали)
05.12.1986
Вип. 2. Металеві конструкції
(Вып. 2. Металлические конструкции)
05.12.1986
Вип. 1. Ковальсько-слюсарні роботи
(Вып. 1. Кузнечно-слесарные работы)
05.12.1986
Виготовлення будівельних конструкцій і деталей
(Изготовление строительных конструкций и деталей)
05.12.1986
Підводно-технічні роботи
(Подводно-технические работы)
05.12.1986
Вип. 2. Монтаж контактних мереж трамваїв і тролейбуса
(Вып. 2. Монтаж контактных сетей трамваев и троллейбуса)
05.12.1986
Вип. 1. Пристрій трамвайних шляхів
(Вып. 1. Устройство трамвайных путей)
05.12.1986
Будівництво ліній електрифікованого міського транспорту
(Строительство линий электрифицированного городского транспорта)
05.12.1986
Вип. 3. Електромонтажні роботи в підземних умовах
(Вып. 3. Электромонтажные работы в подземных условиях)
05.12.1986
Вип. 2. Монтаж шахтного устаткування і роботи такелажів в підземних умовах
(Вып. 2. Монтаж шахтного оборудования и такелажные работы в подземных условиях)
05.12.1986
Вип. 1. Монтаж технологічного і прохідницького устаткування на поверхні
(Вып. 1. Монтаж технологического и проходческого оборудования на поверхности)
05.12.1986
Монтаж шахтного устаткування
(Монтаж шахтного оборудования)
05.12.1986
Вип. 2. Будівництво метрополітенів, тунелів і підземних спеціальних споруд
(Вып. 2. Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных специальных сооружений)
05.12.1986
Вип. 1. Будівництво шахт і кар"єрів
(Вып. 1. Строительство шахт и карьеров)
05.12.1986
Гірничопрохідницькі роботи
(Горнопроходческие работы)
05.12.1986
Монтаж і демонтаж будівельних машин
(Монтаж и демонтаж строительных машин)
05.12.1986
Монтаж компресорів, насосів і вентиляторів
(Монтаж компрессоров, насосов и вентиляторов)
05.12.1986
Монтаж устаткування для очищення газів
(Монтаж оборудования для очистки газов)
05.12.1986
Монтаж контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматизації
(Монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации)
05.12.1986
Монтаж котельних установок і допоміжного устаткування
(Монтаж котельных установок и вспомогательного оборудования)
05.12.1986
Монтаж устаткування тваринницьких і птахівничих ферм
(Монтаж оборудования животноводческих и птицеводческих ферм)
05.12.1986
Монтаж устаткування для сільськогосподарського водопостачання
(Монтаж оборудования для сельскохозяйственного водоснабжения)
05.12.1986
Вип.3. Підвісні канатні дороги
(Вып.3. Подвесные канатные дороги)
05.12.1986
Вип.2. Устаткування переривчастої дії
(Вып.2. Оборудование прерывного действия)
05.12.1986
Вип.1. Устаткування безперервної дії
(Вып.1. Оборудование непрерывного действия)
05.12.1986
Монтаж підйомно-транспортного устаткування
(Монтаж подъемно-транспортного оборудования)
05.12.1986
Кислототривкі і антикорозійні роботи
(Кислотоупорные и антикоррозионные работы)
05.12.1986
Монтаж технологічних трубопроводів
(Монтаж технологических трубопроводов)
05.12.1986
Роботи такелажів
(Такелажные работы)
05.12.1986
Вип. 2. Повітряні лінії зв"язку
(Вып. 2. Воздушные линии связи)
05.12.1986
Вип. 1. Кабельні лінії зв"язку
(Вып. 1. Кабельные линии связи)
05.12.1986
Монтаж споруд зв"язку
(Монтаж сооружений связи)
05.12.1986
Вип. 9. Шинопроводи і троллеи
(Вып. 9. Шинопроводы и троллеи)
05.12.1986
Вип. 8. Електричні машини
(Вып. 8. Электрические машины)
05.12.1986
Вип. 7. Розподільна і пускорегулюча апаратура
(Вып. 7. Распределительная и пускорегулирующая аппаратура)
05.12.1986
Вип. 6. Закриті розподільні пристрої напругою до 35 кВ
(Вып. 6. Закрытые распределительные устройства напряжением до 35 кВ)
05.12.1986
Вип. 5. Розподільні пристрої напругою 35 кВ і вище
(Вып. 5. Распределительные устройства напряжением 35 кВ и выше)
05.12.1986
Вип. 4. Кабельні лінії електропередачі
(Вып. 4. Кабельные линии электропередачи)
05.12.1986
Вип. 3. Повітряні лінії електропередачі і будівельні конструкції відкритих розподільних пристроїв напругою 35 кВ і вище
(Вып. 3. Воздушные линии электропередачи и строительные конструкции открытых распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше)
05.12.1986
Вип. 2. Повітряні лінії електропередачі і комплектні трансформаторні підстанції напругою до 20 кВ
(Вып. 2. Воздушные линии электропередачи и комплектные трансформаторные подстанции напряжением до 20 кВ)
05.12.1986
Вип. 1. Електричне освітлення і проводки сильного струму
(Вып. 1. Электрическое освещение и проводки сильного тока)
05.12.1986
Електромонтажні роботи
(Электромонтажные работы)
05.12.1986
Вип. 2. Трубопроводи
(Вып. 2. Трубопроводы)
05.12.1986
Вип. 1. Конструкції будівель і промислових споруд
(Вып. 1. Конструкции зданий и промышленных сооружений)
05.12.1986
Зварювальні роботи
(Сварочные работы)
05.12.1986
Монтаж устаткування підприємств по зберіганню і промисловій переробці зерна
(Монтаж оборудования предприятий по хранению и промышленной переработке зерна)
05.12.1986
Вип. 2. Автомобільні дороги і штучні споруди
(Вып. 2. Автомобильные дороги и искусственные сооружения)
05.12.1986
Вип. 1. Будівлі і промислові споруди
(Вып. 1. Здания и промышленные сооружения)
05.12.1986
Ремонтно-будівельні роботи
(Ремонтно-строительные работы)
05.12.1986
Устройство стель
(Устройство полов)
05.12.1986
Зелене будівництво
(Зеленое строительство)
05.12.1986
Будівництво автомобільних доріг
(Строительство автомобильных дорог)
05.12.1986
Споруди верхньої будови залізничних колій широкої колії
(Сооружения верхнего строения железнодорожных путей широкой колеи)
05.12.1986
Кладка промислових печей і зведення димарів
(Кладка промышленных печей и возведение дымовых труб)
05.12.1986
Буріння свердловин на воду
(Бурение скважин на воду)
05.12.1986
Розчищення траси лінійних споруд від лісу
(Расчистка трассы линейных сооружений от леса)
05.12.1986
Свайні роботи
(Свайные работы)
05.12.1986
Ізоляційні роботи
(Изоляционные работы)
05.12.1986
Споруда систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорта і аспірація
(Сооружение систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации)
05.12.1986
Вип. 2. Зовнішні мережі і споруди
(Вып. 2. Наружные сети и сооружения)
05.12.1986
Вип. 1. Сантехприлади будівель і споруд
(Вып. 1. Сантехоборудование зданий и сооружений)
05.12.1986
Споруда систем теплопостачання, водопостачання, газопостачання і каналізації
(Сооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации)
05.12.1986
Вип. 3. Обробка виробами індустріального виробництва
(Вып. 3. Отделка изделиями индустриального производства)
05.12.1986
Вип. 2. Облицьовування природним каменем
(Вып. 2. Облицовка природным камнем)
05.12.1986
Вип. 1. Обробні роботи
(Вып. 1. Отделочные работы)
05.12.1986
Обробні покриття будівельних конструкцій
(Отделочные покрытия строительных конструкций)
05.12.1986
Покрівельні роботи
(Кровельные работы)
05.12.1986
Теслярські і столярні роботи в будівлях і спорудах
(Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях)
05.12.1986
Вип. 3. Мости і труби
(Вып. 3. Мосты и трубы)
05.12.1986
Вип. 2. Резервуари і газгольдери
(Вып. 2. Резервуары и газгольдеры)
05.12.1986
 Емкости