Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Відомчі норми технологічного проектування бувшого СРСР


Список документов в категории

Название Дата
ВНТП 19-86. Норми технологічного проектування міжгосподарських, колгоспних і радгоспних підприємство з виробництва комбікормів
(ВНТП 19-86. Нормы технологического проектирования межхозяйственных, колхозных и совхозных предприятий по производству комбикормов)
01.01.1987
ВНТП 03-86. Відомчі норми технологічного проектування розподільних холодильників
(ВНТП 03-86. Ведомственные нормы технологического проектирования распределительных холодильников)
01.01.1986
ВНТП 03-91. Відомчі норми технологічного проектування цукробурякових заводів
(ВНТП 03-91. Ведомственные нормы технологического проектирования свеклосахарных заводов)
01.01.1992
ВНТП 02-85. Відомчі норми технологічного проектування загальтоварних складів
(ВНТП 02-85. Ведомственные нормы технологического проектирования общетоварных складов)
01.01.1985
ВНТП 04-86. Відомчі норми технологічного проектування заготовочних підприємств суспільного харчування по виробництву напівфабрикатів, кулінарних і кондитерських виробів
(ВНТП 04-86. Ведомственные нормы технологического проектирования заготовочных предприятий общественного питания по производству полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий)
01.01.1986
ВНТП 4-89. Відомчі норми технологічного проектування "Визначення категорій приміщень і будівель об"єктів нафтопродуктопостачання по вибухопожежній і пожежної небезпеки"
(ВНТП 4-89. Ведомственные нормы технологического проектирования "Определение категорий помещений и зданий объектов нефтепродуктоснабжения по взрывопожарной и пожарной опасности")
01.01.1990
ВНТП 3-85. Норми технологічного проектування об"єктів збору, транспорту, підготовки нафти, газу і води нафтових родовищ
(ВНТП 3-85. Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений)
01.01.1986
ВУПП-88. По протипожежному проектуванню підприємств, будівель і споруд нафтопереробної і нафтохімічної промисловості (ВНТП-28-79)
(ВУПП-88. По противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (ВНТП-28-79))
01.01.1989
ВНТП 03-89. Норми технологічного проектування млинових підприємств
(ВНТП 03-89. Нормы технологического проектирования мельничных предприятий)
01.01.1991
ВНТП 81. Норми технологічного проектування теплових електричних станцій
(ВНТП 81. Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций)
01.01.1981
ВНТП 40-91. Норми технологічного проектування заводів (цехів) безалкогольних напоїв
(ВНТП 40-91. Нормы технологического проектирования заводов (цехов) безалкогольных напитков)
01.01.1991
ВНТП 02-92. Норми технологічного проектування підприємств хлібопекарської промисловості. Частина ІІ. Пекарні
(ВНТП 02-92. Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. Часть ІІ. Пекарни)
01.01.1992
ВНТП 2-86. Норми технологічного проектування магістральних нафтопроводів
(ВНТП 2-86. Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов)
17.12.1986
 Емкости