Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Центральні науково-дослідні інститутиПодразделы:

Список документов в категории

Название
ГОСТ 22853-86. Будівлі мобільні (інвентарні). Загальні технічні умови ( 22853-86 ) (ГОСТ 22853-86. Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия)
ГОСТ 12.4.059-89 Будівництво. Огорожі будівельні інвентарні. Загальні технічні умови ( 12.4.059-89 ) (ГОСТ 12.4.059-89 Строительство. Ограждения строительные инвентарные. Общие технические условия)
Технологические схемы возведения одноэтажных промышленных зданий. Выпуск II. Монтаж надземной части
ГОСТ 26887-86. Майданчики і сходи для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови ( 26887-86 ) (ГОСТ 26887-86. Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия)
Технологические карты на возведение монолитных железобетонных фундаментов под железобетонные и стальные колонны
Технологическая карта на монтаж и демонтаж опалубки стен и перекрытий
Технологическая карта на устройство монолитных бетонных полов в зданиях животноводческих комплексов и ферм
ГОСТ 23478-79. Опалубка для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Класифікація і загальні технічні вимоги ( 23478-79 ) (ГОСТ 23478-79. Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования)
ГОСТ 27321-87. Ліси стієчні приставні для будівельно-монтажних робіт. Технічні умови ( 27321-87 ) (ГОСТ 27321-87. Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия)
ГОСТ 28778-90. Болти самоанкеруючі розпори для будівництва. Технічні умови ( 28778-90 ) (ГОСТ 28778-90. Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. Технические условия)
ГОСТ 23477-79. Опалубка розбірно-переставна дрібнощитова інвентарна для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Технічні умови ( 23477-79 ) (ГОСТ 23477-79. Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технические условия)
СНіП 1.06.04-85. Положення про головного інженера (головному архітекторі) проекту ( 1.06.04-85 ) (СНиП 1.06.04-85. Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта)
СН 512-78. Інструкція по проектуванню будівель і приміщень для електронно-обчислювальних машин ( 512-78 ) (СН 512-78. Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин)
ГОСТ 23120-78. Сходи маршові, майданчики і огорожі сталеві. Технічні умови ( 23120-78 ) (ГОСТ 23120-78. Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия)
ГОСТ 24741-81. Вузол кріплення рейок кранів до сталевих підкранових балок. Технічні умови ( 24741-81 ) (ГОСТ 24741-81. Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам. Технические условия)
ГОСТ 23121-78. Балки підкранові сталеві для мостових електричних кранів загального призначення вантажопідйомністю до 50 т. Технічні умови ( 23121-78 ) (ГОСТ 23121-78. Балки подкрановые стальные для мостовых электрических кранов общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия)
ГОСТ 23118-78. Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови ( 23118-78 ) (ГОСТ 23118-78. Конструкции металлические строительные. Общие технические условия)
Пособие по методам контроля качества сварных соединений металлических конструкций и трубопроводов, выполняемых в строительстве ( III-18-75 )
ГОСТ 23682-79. Колони мостові східчасті для будівель з мостовими електричними кранами загального призначення вантажопідйомністю до 50т. Технічні умови ( 23682-79 ) (ГОСТ 23682-79. Колонны мостовые ступенчатые для зданий с мостовыми электрическими кранами общего назначения грузоподъемностью до 50т. Технические условия)
ГОСТ 23119-78. Ферми кроквяні сталеві зварні з елементами з парних кутів для виробничих будівель. Технічні умови ( 23119-78 ) (ГОСТ 23119-78. Фермы стропильные стальные сварные с элементами из парных уголков для производственных зданий. Технические условия)
Пособие по контролю состояния строительных металлических конструкций зданий и сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию восстановления защиты конструкций от коррозии ( 2.03.11-85 )
ГОСТ 24767-81. Профілі холодногнуті з алюмінію і алюмінієвих сплавів для захищаючих будівельних конструкцій. Технічні умови ( 24767-81 ) (ГОСТ 24767-81. Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Технические условия)
ГОСТ 4.221-82. СПКП. Будівництво. Будівельні конструкції і вироби з алюмінієвих сплавів. Номенклатура показників ( 4.221-82 ) (ГОСТ 4.221-82. СПКП. Строительство. Строительные конструкции и изделия из алюминиевых сплавов. Номенклатура показателей)
СНиП 2.09.02-85*. Виробничі будівлі ( 2.09.02-85* ) (СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания)
СНіП ІІ-89-80. Генеральні плани промислових підприємств ( II-89-80 ) (СНиП ІІ-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий)
СНиП 2.11.01-85*. Складські будівлі ( 2.11.01-85* ) (СНиП 2.11.01-85*. Складские здания)
СНиП 2.09.03-85. Споруди промислових підприємств ( 2.09.03-85 ) (СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий)
Рекомендации по расчету бетонных подстилающих слоев полов производственных зданий с учетом экономической ответственности
ГОСТ 24379.1-80. Болти фундаментні. Конструкція і розміри ( 24379.1-80 ) (ГОСТ 24379.1-80. Болты фундаментные. Конструкция и размеры)
ГОСТ 27215-87. Плити перекриттів залізобетонні ребристі заввишки 400мм для виробничих будівель промислових підприємств. Технічні умови ( 27215-87 ) (ГОСТ 27215-87. Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400мм для производственных зданий промышленных предприятий. Технические условия)
ГОСТ 23009-78. Конструкції і вироби бетонні і залізобетонні збірні. Умовні позначення (мазкі) ( 23009-78 ) (ГОСТ 23009-78. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (мазкий))
ГОСТ 24379.0-80. Болти фундаментні. Загальні технічні умови ( 24379.0-80 ) (ГОСТ 24379.0-80. Болты фундаментные. Общие технические условия)
ГОСТ 14624-84. Двері дерев"яні для виробничих будівель. Типи, конструкція і розміри ( 14624-84 ) (ГОСТ 14624-84. Двери деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры)
Пособие по проектированию предприятий, зданий и сооружений по хранению и переработке зерна ( 2.10.05-85 )
СНиП 2.10.05-85. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню і переробці зерна (відмінений) ( 2.10.05-85 ) (СНиП 2.10.05-85. Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна (отменен))
ГОСТ 24839-81. Конструкції будівельні сталеві. Розташування отворів в прокатних профілях. Розміри ( 24839-81 ) (ГОСТ 24839-81. Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры)
ГОСТ 4.253-84. СПКП. Будівництво. Конструкції сталеві. Номенклатура показників ( 4.253-84 ) (ГОСТ 4.253-84. СПКП. Строительство. Конструкции стальные. Номенклатура показателей)
СНиП 2.03.13-88. Підлоги ( 2.03.13-88 ) (СНиП 2.03.13-88. Полы)
ДСТУ Б В.2.7-58-97 (ГОСТ 30246-94). Прокат тонколистовий рулонний із захисно-декоративним лакофарбовим покриттям для будівельних конструкцій. Технічні умови ( Б В.2.7-58-97 ) (ДСТУ Б В.2.7-58-97 (ГОСТ 30246-94). Прокат тонколистовой рулонный с оградительно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия)
ГОСТ 24547-81. Ланки залізобетонні водопропускних труб під насипи автомобільних і залізних доріг. Загальні технічні умови ( 24547-81 ) (ГОСТ 24547-81. Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия)
Методические рекомендации по определению экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий в транспортном строительстве
Методические указания по определению экономической эффективности капитальных вложений и технических решений в транспортном строительстве
СНиП III-41-76. ч.III, гл.41. Контактні мережі електрифікованого транспорту ( III-41-76 ) (СНиП III-41-76. ч.III, гл.41. Контактные сети электрифицированного транспорта)
Методические рекомендации по проектированию противообвальных и противолавинных галерей и эстакад для пропуска скальных обвалов в районах Северной строительно-климатической зоны
ГОСТ 19330-91. Стійкі залізобетонні для опор контактної мережі залізниць. Технічні умови ( 19330-91 ) (ГОСТ 19330-91. Стойки железобетонные для опор контактной сети железных дорог. Технические условия)
ГОСТ 22131-76. Опори залізобетонні високовольтно-сигнальних ліній автоблокування залізниць ( 22131-76 ) (ГОСТ 22131-76. Опоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог)
Методические рекомендации по определению экономической эффективности применения металлических гофрированных водопропускных труб на БАМе
Методические рекомендации по определению деформаций дна и размеров укреплений за дорожными водопропускными трубами
СНіП 2.05.03-84*. Додаток 21-29 (Не застосовується з 01.10.06 р. згідно наказу Мінбуду N160 від 06.05.06 р.) ( 2.05.03-84* ) (СНиП 2.05.03-84*. Приложение 21-29 (Не применяется с 01.10.06 г. согласно приказа Минбуду N160 от 06.05.06 г.))
ГОСТ 23961-80. Метрополітени. Габарити наближення будов, устаткування і рухомого складу ( 23961-80 ) (ГОСТ 23961-80. Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования и подвижного состава)
СН 449-72. Вказівки по проектуванню земляного полотна залізних і автомобільних доріг ( 449-72 ) (СН 449-72. Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог)