Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

ЦНИИЭП учебных заведений


Список документов в категории

Название
СН 441-72*. Вказівки по проектуванню огорож майданчиків і ділянок підприємств, будівель і споруд ( 441-72* ) (СН 441-72*. Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий , зданий и сооружений)
СНіП 2.08.02-89. Суспільні будівлі і споруди (відмінений згідно наказу Держбуду України N187 від 04.08.99) ( 2.08.02-89 ) (СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения (отменен согласно приказа Госстроя Украины N187 от 04.08.99))
ГОСТ 21.113-88 (СТ СЭВ 6073-87). СПДС. Позначення характеристик точності ( 21.113-88 ) (ГОСТ 21.113-88 (СТ СЭВ 6073-87). СПДС. Обозначения характеристик точности)
ГОСТ 26607-85. Система забезпечення точності геометричних параметрів в будівництві. Функціональні допуски ( 26607-85 ) (ГОСТ 26607-85. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски)