Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко


Список документов в категории

Название
СНиП II-23-81*. Норми проектування. Сталеві конструкції ( II-23-81* ) (СНиП II-23-81*. Нормы проектирования. Стальные конструкции)
СНиП II-25-80. Дерев"яні конструкції ( II-25-80 ) (СНиП II-25-80. Деревянные конструкции)
СНиП II-22-81. Кам"яні і армокам"яні конструкції ( II-22-81 ) (СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции)
СНиП 2.01.02-85*. Протипожежні норми (Діє ДБН В 1.1-7-2002) ( 2.01.02-85* ) (СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы (Действует ДБН В 1.1-7-2002))
СНіП 2.01.07-85. Навантаження і дії. (Відмінений, окрім розділу 10, згідно наказу Мінбуда України N 260 від 25.07.06) ( 2.01.07-85 ) (СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. (Отменен, кроме раздела 10, согласно приказа Минбуда Украины N 260 от 25.07.06))
СТ СЭВ 446-77. Протипожежні норми будівельного проектування. Методика визначення розрахункового пожежного навантаження ( 446-77 ) (СТ СЭВ 446-77. Противопожарные нормы строительного проектирования. Методика определения расчетной пожарной нагрузки)
ГОСТ 20850-84. Конструкції дерев"яні клеєні. Загальні технічні умови ( 20850-84 ) (ГОСТ 20850-84. Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия)
ГОСТ 23486-79. Панелі металеві тришарові стінні з утеплювачем з пенополіуретана. Технічні умови ( 23486-79 ) (ГОСТ 23486-79. Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия)
ГОСТ 22695-77. Панелі стін і покриттів будівель шаруваті з утепленням з пенопластів. Пенопласти. Методи випробувань на міцність ( 22695-77 ) (ГОСТ 22695-77. Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплением из пенопластов. Пенопласты. Методы испытаний на прочность)
ГОСТ 22406-77. Деталі і вироби з деревини для будівництва. Метод визначення умовної вологонепроникності вологозахисних покриттів і просочень ( 22406-77 ) (ГОСТ 22406-77. Детали и изделия из древесины для строительства. Метод определения условной влагонепроницаемости влагозащитных покрытий и пропиток)
СН 497-77. Тимчасова інструкція по проектуванню, монтажу і експлуатації повітряноопорних пневматичних споруд ( 497-77 ) (СН 497-77. Временная инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации воздухоопорных пневматических сооружений)
ГОСТ 23790-79. Покриття з деревини фосфатне вогнезахисне. Технічні умови ( 23790-79 ) (ГОСТ 23790-79. Покрытие из древесины фосфатное огнезащитное. Технические условия)
ГОСТ 23404-86. Панелі легкі захищаючі з утеплювачем з пінопласту. Метод визначення модулів пружності і зсуву пінопласту ( 23404-86 ) (ГОСТ 23404-86. Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта)
ГОСТ 17580-82. Конструкції дерев"яні клеєні. Метод визначення стійкості клейових з"єднань до циклічних температурних вологих дій ( 17580-82 ) (ГОСТ 17580-82. Конструкции деревянные клееные. Метод определения стойкости клеевых соединений к цикличным температурным влажностным воздействиям)
СН 528-80. Перелік одиниць фізичних величин, що підлягають застосуванню в будівництві ( 528-80 ) (СН 528-80. Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве)
ГОСТ 24992-81. Конструкції кам"яні. Метод визначення міцності зчеплення в кам"яній кладці ( 24992-81 ) (ГОСТ 24992-81. Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке)
ГОСТ 21562-76. Панелі металеві з утеплювачем з пінопласту. Загальні технічні умови ( 21562-76 ) (ГОСТ 21562-76. Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия)
СНиП 2.03.09-85. Азбестоцементні конструкції ( 2.03.09-85 ) (СНиП 2.03.09-85. Асбестоцементные конструкции)
ГОСТ 17005-82. Конструкції дерев"яні клеєні. Метод визначення водостійкости клейових з"єднань ( 17005-82 ) (ГОСТ 17005-82. Конструкции деревянные клееные. Метод определения водостойкости клеевых соединений)
ГОСТ 4.208-79. СПКП. Будівництво. Конструкції дерев"яні клеєні. Номенклатура показників ( 4.208-79 ) (ГОСТ 4.208-79. СПКП. Строительство. Конструкции деревянные клееные. Номенклатура показателей)
ГОСТ 23791-79. Покриття із сталі фосфатне вогнезахисне. Технічні умови ( 23791-79 ) (ГОСТ 23791-79. Покрытие из стали фосфатное огнезащитное. Технические условия)
ГОСТ 19100-73. Конструкції дерев"яні клеєні. Методи випробувань клейових з"єднань на атмосферостойкость ( 19100-73 ) (ГОСТ 19100-73. Конструкции деревянные клееные. Методы испытаний клеевых соединений на атмосферостойкость)
ГОСТ 24434-80. Панелі шаруваті з утеплитеплювачем з пенопластів для стін і покриттів будівель. Пенопласти. Метод визначення усадки ( 24434-80 ) (ГОСТ 24434-80. Панели слоистые с утеплителем из пенопластов для стен и покрытий зданий. Пенопласты. Метод определения усадки)
ГОСТ 24524-80. Панелі сталеві двошарові покриттів будівель з утеплювачем з поліуретану. Технічні умови ( 24524-80 ) (ГОСТ 24524-80. Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из полиуретана. Технические условия)
ГОСТ 24594-81. Панелі і блоки стінні з цеглини і керамічного каміння. Загальні технічні умови ( 24594-81 ) (ГОСТ 24594-81. Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия)
ГОСТ 20182-74. Конструкції асбестоцементні клеєні. Метод визначення міцності при зсуві ( 20182-74 ) (ГОСТ 20182-74. Конструкции асбестоцементные клееные. Метод определения прочности при сдвиге)
ГОСТ 28089-89. Конструкції будівельні стінні. Метод визначення міцності зчеплення облицювальних плиток з підставою ( 28089-89 ) (ГОСТ 28089-89. Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием)
ГОСТ 24581-81. Панелі асбестоцементні тришарові з утеплювачем з пінопласту. Загальні технічні умови ( 24581-81 ) (ГОСТ 24581-81. Панели асбестоцементные трехслойные с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия)
ГОСТ 4.220-82. СПКП. Будівництво. Панелі легкі огорожуючі з утеплювачем з пінопласту. Номенклатура показників ( Відмінний -наказ Мінрегіонбуду України від 16.12.08 N601)) ( 4.220-82 ) (ГОСТ 4.220-82. СПКП. Строительство. Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Номенклатура показателей ( Отменен - приказ Минрегионстроя Украины вот 16.12.08 N601))