Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

ЦНИИЭПторгово-бытовых зданий


Список документов в категории

Название
ГОСТ 24476-80. Фундаменти збірні залізобетонні під колони каркаса міжвидового застосування для багатоповерхових будівель. Технічні умови ( 24476-80 ) (ГОСТ 24476-80. Фундаменты сборные железобетонные под колонны каркаса междувидового применения для многоэтажных зданий. Техничекие условия)