Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Мінрегіонбуд

Мінрегіонбуд


Список документов в категории

Название Дата
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту та титулу будови "Реконструкція існуючих та будівництво нових об"єктів НСК "Олімпійський"
(О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта и титула строения "Реконструкція существующих и строительство новых объектов НСК "Олімпійський")
22.05.2009
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей зовнішніх стінових одношарових "СКОРЛУПА"
(О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве панелей внешних стенных однослойных "СКОРЛУПА")
07.05.2009
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві механічних з"єднань арматурної сталі з конічною різьбою муфтами LENTON
(О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве механических соединений арматурной стали с конической резьбой муфтами LENTON)
07.05.2009
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві комплекту виробів для виконання утеплення стін будівель з опорядженням прозорими елементами
(О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве комплекта изделий для выполнения утепления стен зданий с снаряжением прозрачными элементами)
07.05.2009
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб та фасонних виробів до них торгової марки "FLOWTITE"
(О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб и фасонних изделий к ним торговой марки "FLOWTITE")
07.05.2009
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві армуючої склосітки марок "TEXTOLAN TG 15", "TEXTOLAN TG 17/1", "TEXTOLAN TG 131"
(О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве армирующей склосітки марок "TEXTOLAN TG 15" "TEXTOLAN TG 17/1" "TEXTOLAN TG 131")
07.05.2009
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві сумішей сухих гідроізоляційних дисперсних системи "ПЕНЕТРОН"
(О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве смесей сухих гидроизоляционных дисперсных системы "ПЕНЕТРОН")
07.05.2009
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей зовнішніх стінових двошарових "КАРКАС"
(О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве панелей внешних стенных двухслойных "КАРКАС")
07.05.2009
Про проект ДСТУ-Н "Настанова з використання розділів "Охорона навколишнього природного середовища" у складі містобудівної документації. Склад та вимоги"
(О проекте ДСТУ-Н "Настанова из использования разделов "Охорона окружающего природного середовища" в составе градостроительной документации. Состав и вимоги")
28.04.2009
Про розгляд Програми експериментального проектування будівництва та експлуатації газопроводу високого (P = 0,6 МПа) та середнього тисків із поліетиленових труб в зоні майбутніх гірничих розробок шахти "Любельська"
(О рассмотрении Программы экспериментального проектирования строительства и эксплуатации газопровода высокого (P = 0,6 МПа) и среднего тисків из полиэтиленовых труб в зоне будущих горных разработок шахты "Любельська")
28.04.2009
Про розгляд проекту ДБН А.3.1-5-200Х "Організація будівельного виробництва"
(О рассмотрении проекта ДБН А.3.1-5-200Х "Організація строительного виробництва")
28.04.2009
Про проект Закону України "Про адміністративно-територіальний устрій України"
(О проекте Закона Украины "Про административно-территориальный уклад України")
28.04.2009
Про проект нової редакції ДБН А.2.2-3-200_ "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва"
(О проекте новой редакции ДБН А.2.2-3-200_ "Склад, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для будівництва")
28.04.2009
Про проект Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2009-2016 роки
(О проекте Государственной целевой социально-экономической программы строительства (приобретение) доступного жилья на 2009-2016 годы)
28.04.2009
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування технічного переоснащення енергоблока N 9 150 МВт Придніпровської ТЕС ВАТ "Дніпроенерго"
(О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение технико-экономической об–рунтування технической переоснастки энергоблока N 9 150 МВт Приднепровской ТЕС ОАО "Дніпроенерго")
28.04.2009
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту другої черги реконструкції гідроелектростанцій ВАТ "Укргідроенерго"
(О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта второй очереди реконструкции гидроэлектростанций ОАО "Укргідроенерго")
28.04.2009
Про обґрунтування застосування бурових установок Casagrande C-600, BAUER BG-25 та BAUER BG-36 при влаштуванні підпірних стінок при реконструкції НСК "Олімпійський"
(Об об–рунтування применении буровых установок Casagrande C-600, BAUER BG-25 и BAUER BG-36 при устраивании подпорных стенок при реконструкции НСК "Олімпійський")
28.04.2009
Про проект зміни N 2 до ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" щодо нормативів оптимального озеленення для населених пунктів
(О проекте изменения N 2 к ДБН 360-92** "Містобудування. Планирование и застройка городских и сельских поселень" относительно нормативов оптимального озеленения для населенных пунктов)
29.04.2009
Про проект ВБН В.2.3-__:200_ "Споруди транспорту. Спеціальні допоміжні споруди для будівництва мостів. Проектування"
(О проекте ВБН В.2.3-__:200_ "Споруди транспорта. Специальные вспомогательные сооружения для строительства мостов. Проектування")
30.04.2009
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
30.04.2009
Про проект СОУ Д.2.2-25-ПР2:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Прокладка трубопроводів діаметром до 600 мм методом горизонтально спрямованого буріння за допомогою установки Robbins HDD UNI 36 х 50" та СОУ Д.2.7-ПР2:200_ "Ре...
(О проекте СОУ Д.2.2-25-ПР2:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. Прокладка трубопроводов диаметром до 600 мм методом горизонтально направленного бурения посредством установки Robbins HDD UNI 36 х 50" но СОУ Д.2.7-ПР2:200_ "Ре...)
30.04.2009
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування технічного переоснащення і реконструкції енергоблока N 2 Трипільської ТЕС ВАТ "ДЕК "Центренерго"
(О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение технико-экономической об–рунтування технической переоснастки и реконструкции энергоблока N 2 Трипольской ТЕС ОАО "ДЕК "Центренерго")
23.04.2009
Про СОУ Д.2.7-03450620-001:200_
(О СОУ Д.2.7-03450620-001:200_)
23.04.2009
Про затвердження Зміни N 2 до Порядку розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації з реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський" у м. Києві
(Об утверждении Изменения N 2 к Порядку разработки, согласования и утверждения проектно-сметной и научно-проектной документации из реконструкции Национального спортивного комплекса "Олімпійський" в г. Киеве)
22.04.2009
Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
(О Научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины)
24.04.2008
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту "Будівництво 3-ої лінії метрополітену в м. Харкові від станції "Метробудівників ім. Г.І.Ващенка" до станції "Одеська"
(О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта "Будівництво 3-ой линии метрополитена в г. Харькове от станции "Метробудівників ім. Г.І.Ващенка" к станции "Одеська")
12.03.2009
Про Зміну N 2 до Порядку розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації з реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський"
(Об Изменении N 2 к Порядку разработки, согласования и утверждения проектно-сметной и научно-проектной документации из реконструкции Национального спортивного комплекса "Олімпійський")
21.04.2009
Про погодження Зміни N 1 до СОУ 45.2-0018112-034:2008
(О согласовании Изменения N 1 к СОУ 45.2-0018112-034:2008)
21.04.2009
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві механічних з"єднань арматурної сталі з конічною різьбою муфтами LENTON
(О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве механических соединений арматурной стали с конической резьбой муфтами LENTON)
07.04.2009
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві засобів захисту поверхонь "PROTECT GUARD"
(О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве средств защиты поверхностей "PROTECT GUARD")
07.04.2009
Про науково-дослідну роботу "Розроблення проекту Закону України "Про розвиток гірських територій в Україні"
(О научно-исследовательской работе "Розроблення проекта Закона Украины "Про развитие горных территорий в Україні")
31.03.2009
Про проект Настанови Міністерства промислової політики України СОУ-Н МПП ___________:200_ "Особливості визначення вартості ліквідації гірничорудних підприємств Міністерства промислової політики України"
(О проекте Установки Министерства промышленной политики Украины СОУ-Н МПП ___________:200_ "Особливості определение стоимости ликвидации горнорудных предприятий Министерства промышленной политики України")
31.03.2009
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
26.03.2009
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту та титулу будови на будівництво 2-ої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький"
(О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение рабочего проекта и титула строения на строительство 2-ой очереди водогона от с. Чернеливка Красиливского района к г. Хмельницький")
12.03.2009
Про науково-дослідну роботу "Розроблення регламенту оформлення муніципального займу"
(О научно-исследовательской работе "Розроблення регламента оформления муниципального займу")
17.03.2009
Про СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. "Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких ґрунтах групи 1-2 універсальними буровими установками Bauer BG-36" та СОУ Д.2.7-...:200_ "Ресурс...
(О СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. "Пальові работы. Устраивание железобетонных буронабивних свай у стойких –рунтах группы 1-2 универсальными буровыми установками Bauer BG-36" но СОУ Д.2.7-...:200_ "Ресурс...)
12.03.2009
Про СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. "Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких та нестійких водонасичених ґрунтах групи 1-2 універсальними буровими установками Bauer BG-25 та ...
(О СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. "Пальові работы. Устраивание железобетонных буронабивних свай у стойких и неустойчивых водонасыщенных –рунтах группы 1-2 универсальными буровыми установками Bauer BG-25 и ...)
12.03.2009
Про проекти СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. "Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у водонасичених ґрунтах групи 3 буровими установками РБУ-2М" та СОУ Д.2.7-...:200_ "Ресурсні кошто...
(О проектах СОУ Д.2.2-5-...:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. "Пальові работы. Устраивание железобетонных буронабивних свай у водонасыщенных –рунтах группы 3 буровыми установками РБУ-2М" но СОУ Д.2.7-...:200_ "Ресурсні кошто...)
12.03.2009
Про внесення доповнення до Плану діяльності Міністерства регіонального розвитку та будівництва з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік
(О внесении дополнения к Плану деятельности Министерства регионального развития и строительства из подготовки проектов регуляторных актов на 2009 год)
20.05.2009
Про скасування міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року
(Об отмене межгосударственных стандартов (ГОСТ), принятых к в 1992 году)
12.05.2009
Про затвердження Зміни N 2 ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення"
(Об утверждении Изменения N 2 ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки и сооружения. Жилые дома. Основные положення")
08.05.2009
Про затвердження плану заходів Мінрегіонбуду з підготовки та проведення в Україні у 2009 році заходів з нагоди Дня охорони праці
(Об утверждении плана мероприятий Минрегионбуду из подготовки и проведения в Украине в 2009 году мероприятий по случаю Дня охраны труда)
08.04.2009
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 186
(О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 24.04.2008 N 186)
01.04.2009
Про затвердження плану засідань президії Науково-технічної ради Мінрегіонбуду у II кварталі 2009 року
(Об утверждении плана заседаний президиума Научно-технического совета Минрегионбуду в II квартале в 2009 году)
31.03.2009
Про затвердження переліку питань для розгляду на засіданнях колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України у II кварталі 2009 року
(Об утверждении перечня вопросов для рассмотрения на заседаниях коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины в II квартале в 2009 году)
27.03.2009
Про затвердження державних будівельних норм
(Об утверждении государственных строительных норм)
16.03.2009
Про затвердження державних будівельних норм
(Об утверждении государственных строительных норм)
16.03.2009
Про прийняття національного стандарту України
(О принятии национального стандарта Украины)
16.03.2009
Про затвердження державних будівельних норм
(Об утверждении государственных строительных норм)
16.03.2009
Про затвердження державних будівельних норм
(Об утверждении государственных строительных норм)
13.03.2009
Щодо зміни до пункту 2 таблиці 7.7 ДБН 360-92**
(Относительно изменения к пункту 2 таблицы 7.7 ДБН 360-92**)
10.04.2009
Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
(О плане деятельности из подготовки проектов регуляторных актов)
10.12.2008
Про утворення робочої групи з питання доцільності внесення змін до ДСТУ Б В.2.7-130:2007
(Об образовании рабочей группы по вопросу целесообразности внесения изменений к ДСТУ Бы В.2.7-130:2007)
30.12.2008
Про фінансування створення науково-технічної продукції у 2009 році за рахунок коштів державного бюджету
(О финансировании создания научно-технической продукции в 2009 году за счет средств государственного бюджета)
08.04.2009
Про затвердження Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання
(Об утверждении Порядка отключения отдельных жилых домов от сетей централизованного отопления и поставки горячей воды при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения)
22.11.2005
Про утворення робочої групи з питання доцільності внесення змін до ДСТУ Б В.2.7-130:2007
(Об образовании рабочей группы по вопросу целесообразности внесения изменений к ДСТУ Бы В.2.7-130:2007)
30.12.2008
Щодо визначення вартості будівництва в умовах подолання фінансової кризи
(Относительно определения стоимости строительства в условиях преодоления финансового кризиса)
15.04.2009
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об"єктів соціального призначення станом на 1 травня 2009 року
(Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства и опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения состоянием на 1 май в 2009 году)
21.05.2009
Про розгляд архітектурної частини проекту "Реконструкція існуючих та будівництво нових об"єктів НСК "Олімпійський"
(О рассмотрении архитектурной части проекта "Реконструкція существующих и строительство новых объектов НСК "Олімпійський")
23.04.2009
Про затвердження Переліку регламентних технічних умов і будівельних норм, відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд
(Об утверждении Перечня регламентных технических условий и строительных норм, соответствие требованиям которых свидетельствует о соответствии требованиям Технического регламента строительных изделий, зданий и сооружений)
05.03.2009
Про стан виконання Мінрегіонбудом заходів щодо створення доступного архітектурного середовища для маломобільних груп населення та подальше вдосконалення роботи
(О состоянии выполнения Минрегионбудом мероприятий по созданию доступной архитектурной среды для маломобільних групп населения и последующем совершенствовании работы)
14.04.2009
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінбудархітектури та Держкомзему від 24.09.93 N 158/61
(О признании таким, что потерял действие, приказа Минбудархитектури и Держкомзему от 24.09.93 N 158/61)
01.04.2009
Про затвердження Випуску 3 "Шпалерні роботи" та Випуску 6 "Опорядження виробами промислового виробництва" Збірника ГН 8 "Опоряджувальні роботи" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи"
(Об утверждении Выпуска 3 "Шпалерні роботи" но Выпуска 6 "Опорядження изделиями промышленного виробництва" Сборника ГН 8 "Опоряджувальні роботи" Отраслевых норм времени на строительные, монтажные и ремонтно-будівельні роботи")
25.02.2009
Про затвердження ДБН В.2.2-24-2009 "Будинки споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків"
(Об утверждении ДБН В.2.2-24-2009 "Будинки сооружения. Проектирование высотных жилищных и общественных будинків")
12.02.2009
Про затвердження державних будівельних норм
(Об утверждении государственных строительных норм)
27.01.2009
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-42:2009 "Система проектної документації для будівництва. Телекомунікації. Проводові засоби зв"язку. Робочі креслення"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-42:2009 "Система проектной документации для строительства. Телекоммуникации. Проводу средства связи. Рабочие креслення")
27.01.2009
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-40:2009 "Система проектної документації для будівництва. Телекомунікації. Проводові засоби зв"язку. Умовні графічні позначення на схемах та планах"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-40:2009 "Система проектной документации для строительства. Телекоммуникации. Проводу средства связи. Условные графические обозначения на схемах и планах")
27.01.2009
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.1.1-21:2009 "Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Метод великомасштабних вогневих випробувань (ISO 13785-2:2002, MOD)"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.1.1-21:2009 "Захист от пожара. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Метод крупномасштабных огневых испытаний (ISO 13785-2:2002, MOD)")
27.01.2009
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-41:2009 "Система проектної документації для будівництва. Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря. Робочі креслення"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-41:2009 "Система проектной документации для строительства. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие креслення")
27.01.2009
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-12:2009 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-12:2009 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепломеханічних решений котелень")
27.01.2009
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-11:2009 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-11:2009 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетипичных виробів")
27.01.2009
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-13:2009 "Система проектної документації для будівництва. Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-13:2009 "Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации из инженерно-геологических вишукувань")
27.01.2009
Про внесення змін до наказу від 30.12.2008 N 703
(О внесении изменений к приказу от 30.12.2008 N 703)
27.01.2009
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-7:2009 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-7:2009 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих креслень")
24.01.2009
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-9:2009 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы А.2.4-9:2009 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводів")
24.01.2009
 

ЕмкостиСпонсоры раздела: