Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Мінрегіонбуд

Мінрегіонбуд


Список документов в категории

Название Дата
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-37:2008 "Конструкції будинків і споруд. Методи визначення показників повітропроникності огороджувальних конструкцій і їх елементів в лабораторних умовах"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-37:2008 "Конструкції домов и сооружений. Методы определения показателей воздухопроницаемости ограждающих конструкций и их элементов в лабораторных умовах")
28.11.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.2-21:2008 "Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.2-21:2008 "Будинки и сооружения. Метод определения удельных тепловитрат на отопление будинків")
28.11.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-36:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-36:2008 "Конструкції домов и сооружений. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией и снаряжением штукатурками. Общие технические умови")
27.11.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-156:2008 "Будівельні матеріали. Скло листове узорчате. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ)"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-156:2008 "Будівельні материалы. Стекло листовое узорчато. Технические условия (EN 572:2004, NEQ)")
27.11.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-34:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Класифікація й загальні технічні вимоги"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-34:2008 "Конструкції домов и сооружений. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Классификация и общая техническая вимоги")
27.11.2008
Про зміну найменування та затвердження нової редакції статуту державного підприємства
(Об изменении наименования и утверждении новой редакции устава государственного предприятия)
27.11.2008
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінрегіонбуду від 15.09.2008 N 408
(О признании таким, что потерял действие, приказа Минрегионбуду от 15.09.2008 N 408)
27.11.2008
Про внесення змін до наказів Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України", від 20.06.2008 N 259 "Про внесення змін до наказу від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду ...
(О внесении изменений к приказам Минрегионбуду от 24.04.2008 N 186 "Про Научно-технический совет Министерства регионального развития и строительства України", от 20.06.2008 N 259 "Про внесение изменений к приказу от 24.04.2008 N 186 "Про Научно-технический совет ...)
26.11.2008
Про затвердження Положення про інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі
(Об утверждении Положения об инспекциях государственного архитектурно-строительного контроля в Автономной Республике Крым, областях, мм Киеве и Севастополе)
19.11.2007
Про проект національного стандарту
(О проекте национального стандарта)
05.12.2008
Про проекти національних стандартів комплексу "Опоряджувальні матеріали"
(О проектах национальных стандартов комплекса "Опоряджувальні матеріали")
27.11.2008
Про проекти національних стандартів комплексу "Панелі металеві та бетонні вироби"
(О проектах национальных стандартов комплекса "Панелі металлические и бетонные вироби")
27.11.2008
Про проект Настанови Міністерства вугільної промисловості України прСОУ-Н 10.1.25618095.001:2008 "Особливості визначення вартості будівництва вугільних шахт"
(О проекте Установки Министерства угольной промышленности Украины прСОУ-Н 10.1.25618095.001:2008 "Особливості определение стоимости строительства угольных шахт")
01.12.2008
Про прийняття національного стандарту
(О принятии национального стандарта)
17.12.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-162:2008 "Будівельні матеріали. Вироби паперово-шаруваті декоративні. Номенклатура показників"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-162:2008 "Будівельні материалы. Изделия бумажно-слоистые декоративны. Номенклатура показників")
16.12.2008
Про внесення змін до Положення про інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі
(О внесении изменений к Положению об инспекциях государственного архитектурно-строительного контроля в Автономной Республике Крым, областях, мм Киеве и Севастополе)
20.01.2009
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
26.11.2008
Про погодження проекту СОУ-Н ЕЕ ______:2008 Мінпаливенерго "Правила визначення вартості реконструкції, капітального і поточного ремонту основного та допоміжного обладнання гідроелектростанцій"
(О согласовании проекта СОУ-Н ЕЕ ______:2008 Минтопливэнерго "Правила определение стоимости реконструкции, капитального и текущего ремонта основного и вспомогательного оборудования гідроелектростанцій")
24.11.2008
Про розгляд проекту Зміни N 4 ДБН В.2.6-14-95 "Покриття будинків і споруд"
(О рассмотрении проекта Изменения N 4 ДБН В.2.6-14-95 "Покриття домов и споруд")
17.11.2008
Щодо внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)
(Относительно внесения изменений к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64))
19.12.2008
Про затвердження індексу до розцінок для визначення розміру плати за виконання робіт
(Об утверждении индекса к расценкам для определения размера платы за выполнение работ)
24.11.2008
Про затвердження індексу для обчислення розміру плати за видачу архітектурно-планувального завдання та технічних умов
(Об утверждении индекса для вычисления размера платы за выдачу архитектурно-планировочного задания и технических условий)
24.11.2008
Про внесення змін та доповнень до наказу Мінрегіонбуду від 13.03.2008 року N 124
(О внесении изменений и дополнений к приказу Минрегионбуду от в 13.03.2008 году N 124)
18.04.2008
Про внесення змін та доповнень до наказу Мінрегіонбуду від 13.03.2008 року N 124
(О внесении изменений и дополнений к приказу Минрегионбуду от в 13.03.2008 году N 124)
18.04.2008
Про внесення змін та доповнень до наказу Мінрегіонбуду від 13.03.2008 року N 124
(О внесении изменений и дополнений к приказу Минрегионбуду от в 13.03.2008 году N 124)
18.04.2008
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 13.03.2008 року N 124
(О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от в 13.03.2008 году N 124)
25.04.2008
Про виконання наукових розробок із нормування та стандартизації у сфері будівництва у 2008 році
(О выполнении научных разработок из нормирования и стандартизации в сфере строительства в 2008 году)
13.03.2008
Про виконання наукових розробок із нормування та стандартизації у сфері будівництва у 2008 році
(О выполнении научных разработок из нормирования и стандартизации в сфере строительства в 2008 году)
13.03.2008
Про виконання наукових розробок із нормування та стандартизації у сфері будівництва у 2008 році
(О выполнении научных разработок из нормирования и стандартизации в сфере строительства в 2008 году)
13.03.2008
Про виконання наукових розробок із нормування та стандартизації у сфері будівництва у 2008 році
(О выполнении научных разработок из нормирования и стандартизации в сфере строительства в 2008 году)
13.03.2008
Про виконання наукових розробок із нормування та стандартизації у сфері будівництва у 2008 році
(О выполнении научных разработок из нормирования и стандартизации в сфере строительства в 2008 году)
13.03.2008
Про затвердження Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, та Переліку виконавчої та іншої документації, що надається приймальній комісії при прийнятті в експлуатацію закінчених ...
(Об утверждении Перечня внутренних отделочных работ, без выполнения которых возможное принятие в эксплуатацию жилых домов, и Перечня исполнительной и другой документации, что предоставляется приемной комиссии при принятии в эксплуатацию законченных ...)
24.12.2008
Про затвердження форм свідоцтва про відповідність збудованого об"єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, заяви замовника об"єкта будівництва, акта готовності об"єкта до експлуатації
(Об утверждении форм свидетельства о соответствии построенного объекта проектной документации, требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, заявления заказчика объекта строительства, акта готовности объекта к эксплуатации)
10.12.2008
Про розподіл функціональних обов"язків та повноважень між Міністром регіонального розвитку та будівництва України, його першим заступником та його заступниками
(О распределении функциональных обязанностей и полномочий между Министром регионального развития и строительства Украины, его первым заместителем и его заместителями)
24.03.2008
Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіональног о розвитку та будівництва України та її складу
(Об утверждении Положения об архитектурно-градостроительном совете Министерства регіональног о развития и строительства Украины и ее состава)
15.05.2008
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду України від 15.05.2008 N 205 "Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та її складу"
(О внесении изменений к приказу Минрегионбуду Украины от 15.05.2008 N 205 "Про утверждение Положения об архитектурно-градостроительном совете Министерства регионального развития и строительства Украины и ее складу")
28.10.2008
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду України від 28.10.2008 N 485
(О внесении изменений к приказу Минрегионбуду Украины от 28.10.2008 N 485)
16.12.2008
Щодо вартості матеріальних ресурсів при визначенні вартості будівництва
(Относительно стоимости материальных ресурсов при определении стоимости строительства)
28.10.2008
Щодо проблемних питань застосування нормативних актів з ліцензування
(Относительно проблемных вопросов применения нормативных актов из лицензирования)
30.10.2008
Про затвердження Порядку уповноваження установ та організацій на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності щодо їх можливості (неможливості) виконувати роботи згідно з поданим переліком робіт
(Об утверждении Порядка полномочия учреждений и организаций на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности относительно их возможности (невозможности) выполнять работы согласно с поданным перечнем работ)
18.11.2008
Про наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва на 2008 рік
(О научных разработках из нормирования и стандартизации в сфере строительства на 2008 год)
03.12.2008
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 16.07.2008 N 321
(О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 16.07.2008 N 321)
15.09.2008
Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність
(О признании некоторых приказов такими, что потеряли действие)
20.08.2008
Про внесення змін до деяких наказів Мінрегіонбуду
(О внесении изменений к некоторым приказам Минрегионбуду)
06.08.2008
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 18.04.2008 року N 179
(О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от в 18.04.2008 году N 179)
16.07.2008
Про затвердження Порядку розроблення, прийняття та опублікування регламентних технічних умов і будівельних норм
(Об утверждении Порядка разработки, принятия и опубликовывания регламентных технических условий и строительных норм)
26.01.2008
Про скасування наказів Мінрегіонбуду
(Об отмене приказов Минрегионбуду)
02.12.2008
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 13.03.2008 N 124
(О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 13.03.2008 N 124)
07.11.2008
 

ЕмкостиСпонсоры раздела: