Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Мінрегіонбуд

Мінрегіонбуд


Список документов в категории

Название Дата
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві добавки для бетонів INFRACRETE(R)ST
(О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве добавки для бетонов INFRACRETE(R)ST)
30.01.2009
Про проект ВБН В.3.2-__:200_ "Проведення аварійних робіт з ліквідації ямковості на асфальтобетонному покритті автомобільних доріг у холодний період року за несприятливих погодних умов"
(О проекте ВБН В.3.2-__:200_ "Проведення аварийных работ из ликвидации ямковості на асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог в холодный период года при неблагоприятных погодных умов")
20.01.2009
Про проект СОУ В.2.7-__:200_ "Будівельні матеріали. Асфальтобетон дорожній. Метод випробування на стійкість до накопичення залишкових деформацій"
(О проекте СОУ В.2.7-__:200_ "Будівельні материалы. Асфальтобетон дорожный. Метод испытания на стойкость к накоплению остаточных деформацій")
20.01.2009
Про розгляд науково-дослідної роботи "Розробка Методичних рекомендацій щодо координації на національному та регіональному рівнях проектів у галузі транскордонного співробітництва за Європейським Інструментом Сусідства і Партнерства"
(О рассмотрении научно-исследовательской работы "Розробка Методических рекомендаций относительно координации на национальном и региональном уровнях проектов в отрасли трансграничного сотрудничества за Европейским Инструментом Соседства и Партнерства")
21.01.2009
Про розгляд науково-дослідної роботи "Розробка Методичних рекомендацій щодо використання інформаційних технологій для підтримки проектів транскордонного співробітництва"
(О рассмотрении научно-исследовательской работы "Розробка Методических рекомендаций относительно использования информационных технологий для поддержки проектов трансграничного співробітництва")
21.01.2009
Про розгляд програмного комплексу КП "Інпроект - ВК"
(О рассмотрении программного комплекса КП "Інпроект - ВК")
12.01.2009
Про розгляд програмного комплексу "АВК-5"
(О рассмотрении программного комплекса "АВК-5")
31.12.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 197-1:2008 "Цементи. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2000, IDT)"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы EN 197-1:2008 "Цементи. Часть 1. Состав, технические условия и критерии соответствия для обычного цемента (EN 197-1:2000, IDT)")
16.12.2008
Про прийняття Зміни N 3 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови"
(О принятии Изменения N 3 ДСТУ Бы В.2.7-112-2002 "Будівельні материалы. Цемент. Общие технические умови")
16.12.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 196-10:2008 "Методи випробування цементів. Частина 10. Визначення вмісту водорозчинного хрому (VI) в цементах (EN 196-10:2006, IDT)"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы EN 196-10:2008 "Методи испытание цемента. Часть 10. Определение содержания водорастворимого хрома (VI) в цементе (EN 196-10:2006, IDT)")
16.02.2008
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України
(О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
04.02.2009
Щодо проведення семінарів на тему "Економічний розвиток будівельної галузі в умовах подолання світової фінансової кризи. Особливості визначення вартості на всіх етапах будівництва"
(Относительно проведения семинаров на тему "Економічний развитие строительной отрасли в условиях преодоления мирового финансового кризиса. Особенности определения стоимости на всех этапах будівництва")
07.02.2009
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об"єктів соціального призначення станом на 1 січня 2009 року
(Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства и опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения состоянием на 1 январь в 2009 году)
06.02.2009
Щодо наказу Мінрегіонбуду України від 04.02.2009 N 56 "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"
(Относительно приказа Минрегионбуду Украины от 04.02.2009 N 56 "Про показатели опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами України")
05.02.2009
Про хід реорганізації ДП "Укрдержбудекспертиза"
(О ходу реорганизации ДП "Укрдержбудекспертиза")
09.12.2008
Про розгляд проекту ДБН "Проектування висотних житлових і громадських будинків"
(О рассмотрении проекта ДБН "Проектування высотных жилищных и общественных будинків")
25.12.2008
Про проекти національних стандартів комплексу "Система проектної документації для будівництва"
(О проектах национальных стандартов комплекса "Система проектной документации для будівництва")
25.12.2008
Про досвід та перспективи діяльності Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій
(Об опыте и перспективах деятельности Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций)
17.12.2008
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
17.12.2008
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
28.01.2009
Про утворення робочої групи
(Об образовании рабочей группы)
09.02.2008
Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність
(О признании некоторых приказов такими, что потеряли действие)
21.11.2008
Про проекти національних стандартів комплексу "Деталі і перехідники для водо- і газопроводів з поліетиленових труб"
(О проектах национальных стандартов комплекса "Деталі и переходность для водо- и газопроводов из полиэтиленовых труб")
25.12.2008
Про проекти національних стандартів комплексу "Вікна та двері"
(О проектах национальных стандартов комплекса "Вікна но двері")
25.12.2008
Про проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. Суміші для опоряджувальних робіт у будівництві. Загальні технічні умови"
(О проекте национального стандарта ДСТУ "Будівельні материалы. Смеси для отделочных работ в строительстве. Общие технические умови")
25.12.2008
Про проекти національних стандартів комплексу "Теплоізоляційні вироби"
(О проектах национальных стандартов комплекса "Теплоізоляційні вироби")
11.12.2008
Про погодження проекту СОУ Д.2.7-01383865-001...:2008
(О согласовании проекта СОУ Д.2.7-01383865-001...:2008)
10.12.2008
Щодо зниження енерговитрат при будівництві та експлуатації будівель та споруд
(Относительно снижения энергозатрат при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений)
30.10.2007
Про організацію створення Комітету доступності
(Об организации создания Комитета доступности)
29.12.2007
Щодо роз"яснення договору будівельного підряду
(Относительно разъяснения договора строительного подотряда)
15.11.2006
Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
(О Научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины)
24.04.2008
Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
(О Научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины)
24.04.2008
Про стан та заходи з удосконалення роботи Мінрегіонбуду з питань щодо енергоефективності у будівельному комплексі
(О состоянии и мероприятиях по усовершенствованию работы Минрегионбуду по вопросам относительно энергоэффективности в строительном комплексе)
27.11.2008
Про проект ВБН В.3.1-__:200_ "Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Методи ремонту ділянок трубопроводу на заболоченій місцевості"
(О проекте ВБН В.3.1-__:200_ "Магістральні нефтепроводы. Линейная часть. Методы ремонта участков трубопровода на заболоченій місцевості")
05.12.2008
Про "Розроблення методології впровадження регуляторної політики та дерегуляції в органах місцевої влади та в галузі будівництва"
(О "Розроблення методологии внедрения регуляторной политики и дерегуляції в органах местной власти и в отрасли будівництва")
27.11.2008
Про науково-дослідну роботу "Концепція реформування місцевих бюджетів"
(О научно-исследовательской работе "Концепція реформирование местных бюджетів")
27.11.2008
Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві"
(О проекте постановления Кабинета Министров Украины "Про внесение изменений к Общим условиям заключения и выполнения договоров подотряда в капитальном будівництві")
27.11.2008
Про нормативне врегулювання вимог до забезпечення безпеки, експлуатаційної придатності та довговічності конструкцій
(О нормативном урегулировании требований к обеспечению безопасности, эксплуатационной пригодности и долговечности конструкций)
27.11.2008
Про розгляд скоригованого проекту будови "Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій: підстанція 750 кВ "Київська" із заходами, повітряна лінія 750-330 кВ (Макарівський район Київської облас...
(О рассмотрении откорректированного проекта строения "Лінії электропередачи 750 кВ для выдачи мощностей Ровенской и Хмельницкой атомных электростанций: подстанция 750 кВ "Київська" с мероприятиями, воздушная линия 750-330 кВ (Макаривский район Киевской облас...)
27.11.2008
Про погодження проектів технічних умов
(О согласовании проектов технических условий)
02.12.2008
Про проект національного стандарту
(О проекте национального стандарта)
02.12.2008
Про проекти національних стандартів
(О проектах национальных стандартов)
27.11.2008
Про технічне завдання на перегляд ДСТУ Б В.2.6-2-95 "Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови"
(О техническом задании на пересмотр ДСТУ Бы В.2.6-2-95 "Конструкції домов и сооружений. Изделия бетонные и железобетонные. Общие технические умови")
27.11.2008
Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-__:200_ "Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація й загальні технічні вимоги (ISO 11600:2002, MOD)"
(О проекте национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-__:200_ "Матеріали герметизирующие полимерные. Классификация и общие технические требования (ISO 11600:2002, MOD)")
27.11.2008
Про проекти національних стандартів комплексу "Добавки для бетонів та бетони"
(О проектах национальных стандартов комплекса "Добавки для бетонов и бетони")
27.11.2008
Про проекти нормативних документів комплексу "Контроль та технічне діагностування металевих конструкцій"
(О проектах нормативных документов комплекса "Контроль но техническая диагностика металлических конструкцій")
27.11.2008
Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-ХХХ:200Х "Конструкції будинків і споруд. Пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних блоків. Технічні умови"
(О проекте национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-ХХХ:200Х "Конструкції домов и сооружений. Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных блоков. Технические умови")
27.11.2008
Про проекти національних стандартів комплексу "Матеріали полімерні для підлоги"
(О проектах национальных стандартов комплекса "Матеріали полимерные для підлоги")
27.11.2008
Про прийняття національного стандарту
(О принятии национального стандарта)
29.12.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-169:2008 "Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати ламельні. Технічні умови (EN 13162:2001, NEQ)"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-169:2008 "Будівельні материалы. Изделия теплоізоляційні из минеральной ваты ламельні. Технические условия (EN 13162:2001, NEQ)")
22.12.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-167:2008 "Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв"язуючому. Загальні технічні умови (EN 13162:2001, NEQ)"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-167:2008 "Будівельні материалы. Изделия теплоізоляційні из минеральной ваты на синтетическом связующем. Общие технические условия (EN 13162:2001, NEQ)")
22.12.2008
Про прийняття національного стандарту Б В.2.7-168:2008 "Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з пінофенопласту. Технічні умови (EN 13166:2001, NEQ)"
(О принятии национального стандарта Бы В.2.7-168:2008 "Будівельні материалы. Изделия теплоізоляційні с пінофенопласту. Технические условия (EN 13166:2001, NEQ)")
22.12.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-160:2008 "Будівельні матеріали. Лінолеум полівінілхлоридний на тканинній підоснові. Технічні умови (EN 650:1996, NEQ)"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-160:2008 "Будівельні материалы. Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоплеке. Технические условия (EN 650:1996, NEQ)")
16.12.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-164:2008 "Будівельні матеріали. Вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні. Технічні умови"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-164:2008 "Будівельні материалы. Изделия из ноздреватых бетонов теплоізоляційні. Технические умови")
16.12.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-159:2008 "Будівельні матеріали. Матеріали та вироби полімерні для покриття підлог. Класифікація (EN 685:1995, NEQ)"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-159:2008 "Будівельні материалы. Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классификация (EN 685:1995, NEQ)")
16.12.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-165:2008 "Будівельні матеріали. Методи визначення гігроскопічної сорбції будівельних матеріалів та виробів"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-165:2008 "Будівельні материалы. Методы определения гигроскопической сорбции строительных материалов и виробів")
16.12.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008 "Управління, організація і технологія. Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з"єднань та наплавок металевих конструкцій"
(О принятии национального стандарта ДСТУ-Н Бы А.3.1-11:2008 "Управління, организация и технология. Установка из визуального и измерительного контроля сварных соединений и наплавок металлических конструкцій")
16.12.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008 "Управління, організація і технологія. Настанова з проведення технічного діагностування вертикальних сталевих резервуарів"
(О принятии национального стандарта ДСТУ-Н Бы А.3.1-10:2008 "Управління, организация и технология. Установка из проведения технической диагностики вертикальных стальных резервуарів")
16.12.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-38:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві легкі огороджувальні з утеплювачем. Номенклатура показників"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-38:2008 "Конструкції домов и сооружений. Панели металлические легкие ограждают с утеплением. Номенклатура показників")
16.12.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-163:2008 "Будівельні матеріали. Плити бетонні фасадні. Технічні умови"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-163:2008 "Будівельні материалы. Плиты бетонные фасадные. Технические умови")
16.12.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-161:2008 "Будівельні матеріали. Плити декоративні на основі природного каменю. Технічні умови"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-161:2008 "Будівельні материалы. Плиты декоративные на основе природного камню. Технические умови")
16.12.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-166:2008 "Будівельні матеріали. Щебінь і пісок із пористих гірських порід. Технічні умови"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-166:2008 "Будівельні материалы. Щебень и песок из пористых горных пород. Технические умови")
16.12.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-151:2008 "Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови" (EN 12201-2:2003, MOD)
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-151:2008 "Будівельні материалы. Трубы полиэтиленовые для подачи холодной воды. Технические умови" (EN 12201-2:2003, MOD))
16.12.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-39:2008 "Конструкції будинків і споруд. Пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних блоків. Технічні умови"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-39:2008 "Конструкції домов и сооружений. Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных блоков. Технические умови")
16.12.2008
Про прийняття національного стандарту
(О принятии национального стандарта)
10.12.2008
Про прийняття національного стандарту
(О принятии национального стандарта)
10.12.2008
Про прийняття національного стандарту
(О принятии национального стандарта)
10.12.2008
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" із змінами та доповненнями
(О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 24.04.2008 N 186 "Про Научно-технический совет Министерства регионального развития и строительства України" с изменениями и дополнениями)
10.12.2008
Про прийняття національного стандарту України ДСТУ Б А.1.1-92:2008 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм"
(О принятии национального стандарта Украины ДСТУ Бы А.1.1-92:2008 "Система стандартизации и нормирования в строительстве. Требования к оформлению документов при разработке строительных норм")
09.12.2008
Про прийняття національного стандарту України ДСТУ Б А.1.1-91:2008 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм"
(О принятии национального стандарта Украины ДСТУ Бы А.1.1-91:2008 "Система стандартизации и нормирования в строительстве. Требования к построению, преподаванию, оформлению и изданию строительных норм")
09.12.2008
Про затвердження державних будівельних норм
(Об утверждении государственных строительных норм)
09.12.2008
Про затвердження державних будівельних норм
(Об утверждении государственных строительных норм)
01.12.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-35:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-35:2008 "Конструкції домов и сооружений. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией и снаряжением индустриальными элементами с вентилируемой воздушной прослойкой. Общие технические умови")
01.12.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-157:2008 "Будівельні матеріали. Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-157:2008 "Будівельні материалы. Песок и щебень перлітові спучені. Технические умови")
01.12.2008
Про прийняття національних стандартів комплексу "Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю"
(О принятии национальных стандартов комплекса "Будівельні материалы. Методы испытания природного каменю")
01.12.2008
 

ЕмкостиСпонсоры раздела: