Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Верховна Рада України


Список документов в категории

Название Дата
Кримінально-виконавчий кодекс України
(Уголовно-исполнительный кодекс Украины)
11.07.2003
Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю
(О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью)
19.06.2003
Про екологічну експертизу
(Об экологической экспертизе)
09.02.1995
Про енергозбереження
(Об энергосбережении)
01.07.1994
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
(Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения)
24.02.1994
Про охорону праці
(Об охране работы)
14.10.1992
Про охорону атмосферного повітря
(Об охране атмосферного воздуха)
16.10.1992
Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об"єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування"
(О внесение изменения в статью 5 Закона Украины "Об ответственности предприятий, их объединений, учреждений и организаций за правонарушение в сфере градостроительства")
17.06.1997
Про внесення змін до деяких законів України, що передбачають безспірне списання (стягнення) коштів з рахунків юридичних осіб та фізичних осіб - суб"єктів підприємницької діяльності у банках
(О внесении изменений в некоторые законы Украины, что предусматривают бесспорное списание (взыскание) средств из счетов юридических лиц и физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности в банках)
18.11.1997
Про передачу об"єктів права державної та комунальної власності
(Про передачу об"єктів права державної та комунальної власності)
03.03.1998
Про внесення змін до Закону Української РСР "Про ціни і ціноутворення"
("О внесении изменений в Закон Украинской ССР ""О ценах и ценообразовании""")
05.03.1998
Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність"
("О внесении изменений в Закон Украины ""Об инвестиционной деятельности""")
05.03.1998
Про ратифікацію Угоди про взаємне визнання ліцензій на провадження будівельної діяльності, які видаються ліцензійними органами держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
(О ратификации Соглашения о взаимном признании лицензий на проведение строительной деятельности, которые выдаются лицензионными органами государств-участников Содружества Независимых Государств)
05.03.1998
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з питань охорони навколишнього природного середовища
(О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам охраны окружающей естественной среды)
06.03.1996
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності у вигляді штрафу
(О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности в виде штрафа)
17.12.1996
Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні
(Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине)
12.07.2001
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
(О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях)
20.09.2001
Про об"єднання співвласників багатоквартирного будинку
(Про об"єднання співвласників багатоквартирного будинку)
29.11.2001
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про бюджетну систему України
(О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение законодательства о бюджетной системе Украины)
15.11.2001
Про внесення змін до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
("О внесении изменений в Закон Украины ""О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности""")
13.12.2001
Про внесення зміни до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
("О внесении изменения в пункт 22.3 статьи 22 Закона Украины ""О налогообложении прибыли предприятий""")
20.09.2001
Про розмір внесків на деякі види загальнообов"язкового державного соціального страхування
(Про розмір внесків на деякі види загальнообов"язкового державного соціального страхування)
11.01.2001
Про внесення змін до Закону України "Про основи містобудування"
("О внесении изменений в Закон Украины ""Об основах градостроительства""")
08.02.2001
Про страховий фонд документації України
(О страховом фонде документации Украины)
22.03.2001
Про внесення змін до Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов"язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
(Про внесення змін до Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов"язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності")
03.04.2003
Про ратификацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про надання державного кредиту для фінансування добудови атомних електростанцій на території України
(Про ратификацию Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о предоставлении государственного кредита для финансирования достройки атомных электростанций на территории Украины)
22.11.2002
Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про концесії"
("О внесении изменения в статью 3 Закона Украины ""О концессиях""")
24.10.2002
Про внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов"язкового державного соціального страхування"
(Про внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов"язкового державного соціального страхування")
06.02.2003
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд
(Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд)
07.02.2002
Про Генеральну схему планування території України
(О Генеральной схеме планирования территории Украины)
07.02.2002
Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"
("О внесении изменений в Закон Украины ""О проведении эксперимента в жилищном строительстве на базе холдинговой компании ""Киевгорстрой""")
07.02.2002
Про питну воду та питне водопостачання
(О питьевой воде и питьевом водоснабжении)
10.01.2002
Про інноваційну діяльність
(Об инновационной деятельности)
04.07.2002
Про внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов"язкового державного соціального страхування"
(Про внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов"язкового державного соціального страхування")
07.03.2002
Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість"
("О внесении изменений в статью 11 Закона Украины ""О налоге на добавленную стоимость""")
14.07.1999
Про загальнообов"язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
(Про загальнообов"язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності)
23.09.1999
Про внесення зміни до статті 19 Закону України "Про інвестиційну діяльність"
("О внесении изменения в статью 19 Закона Украины ""Об инвестиционной деятельности""")
21.05.1999
Про архітектурну діяльність
(Об архитектурной деятельности)
19.11.1992
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"
(О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О проведение эксперимента в жилищном строительстве на базе холдинговой компании "Киевгорстрой")
20.04.2000
Про планування і забудову територій
(О планировании и застройке территорий)
20.04.2000
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері містобудування
(О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за правонарушение в сфере градостроительства)
21.09.2000
Про особливості приватизації об"єктів незавершеного будівництва
(Про особливості приватизації об"єктів незавершеного будівництва)
14.09.2000
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про будівництво автодорожнього мосту через ріку Західний Буг на українсько-польському державному кордоні в районі пункту пропуску Ягодин - Дорогуськ і Протоколу до неї
(О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о строительстве автодорожного моста через реку Западный Буг на украинско-польской государственной границе в районе пункта пропуска Ягодин - Дорогусск и Протокола к ней)
20.04.2000
Сімейний кодекс України
(Семейный кодекс Украины)
10.01.2002
Про ліцензування певних видів господарської діяльності
(О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности)
01.06.2000
Про прийняття за основу проекту Закону України про реконструкцію та експлуатацію на платній основі автомобільної дороги Київ - Одеса на ділянці від Жашкова до Червонознам"янки
(О принятие за основу проекта Закона Украины о реконструкции и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги Киев - Одесса на участке от Жашкова к Краснознамянки)
15.05.2003
Про прийняття за основу проекту Закону України про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст
(О принятии за основу проекта Закона Украины об утверждении Общегосударственной программы развития маленьких городов)
15.05.2003
Про проект Закону України про основи містобудування
(О проекте Закона Украины об основах градостроительства)
27.10.1992
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику"
(О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины 'Об электроэнергетике')
20.02.2003
Про проекти законів України про завершення будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд
(О проектах законов Украины о завершении строительства Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд)
28.11.2002
Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"
(О проведении эксперимента в жилищном строительстве на базе холдинговой компании 'Київміськбуд')
20.04.2000
Про прийняття за основу проекту Закону України про фінансово-кредитні механізми житлового будівництва
(О принятии за основу проекта Закона Украины о финансово-кредитных механизмах жилищного строительства)
15.11.2001
Про акредитацію органів з оцінки відповідності
(Об аккредитации органов из оценки соответствия)
17.05.2001
Про стандартизацію
(О стандартизации)
17.05.2001
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про основи містобудування"
(О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений и дополнений в Закон Украины 'Об основах градостроительства')
13.07.2000
Про підготовку узгодженого варіанта проекту Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про основи містобудування"
(О подготовке согласованного варианта проекта Закона Украины о внесении изменений и дополнений в Закон Украины 'Об основах градостроительства')
18.05.2000
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об"єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування"
(О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины 'Об ответственности предприятий, их объединений, учреждений и организаций за правонарушение в сфере градостроительства')
18.05.2000
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины)
13.01.2000
Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів
(О Концепции постоянного развития населенных пунктов)
24.12.1999
Про прийняття за основу проекту Закону України про планування і забудову територій
(О принятии за основу проекта Закона Украины о планировании и застройке территорий)
15.12.1999
Про прийняття за основу проекту Закону України про майнову відповідальність за порушення умов договору (контракту) про виконання робіт на будівництві об"єктів
(О принятии за основу проекта Закона Украины об имущественной ответственности за нарушение условий договора (контракта) о выполнении работ на строительстве объектов)
01.12.1999
Про прийняття за основу проекту Концепції сталого розвитку населених пунктів
(О принятии за основу проекта Концепции постоянного развития населенных пунктов)
22.10.1999
Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість"
(О внесении изменения в статью 5 Закона Украины 'О налоге на добавленную стоимость')
14.07.1999
Про проект Закону України про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"
(О проекте Закона Украины о проведении эксперимента в жилищном строительстве на базе холдинговой компании 'Київміськбуд')
14.07.1999
Про проект Закону України про особливості приватизації об"єктів незавершеного будівництва
(О проекте Закона Украины об особенностях приватизации объектов незавершенного строительства)
17.06.1999
Про проект Закону України про концесію на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг
(О проекте Закона Украины о концессии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог)
29.09.1998
Про внесення зміни і доповнення до законодавчих актів України стосовно накладення штрафу за порушення вимог щодо охорони праці
(О внесении изменения и дополнение к законодательным актам Украины относительно наложения штрафа за нарушение требований относительно охраны работы)
15.05.1996
Про проект Закону України про оподаткування незавершеного будівництва
(О проекте Закона Украины о налогообложении незавершенного строительства)
02.06.1995
Про проект Закону України про відповідальність підприємств, їх об"єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування
(О проекте Закона Украины об ответственности предприятий, их объединений, учреждений и организаций за правонарушение в сфере градостроительства)
26.07.1994
Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України
(О внесении изменений и дополнений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины)
14.10.1994
Про порядок введення в дію Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об"єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування"
(О порядке введения в действие Закона Украины 'Об ответственности предприятий, их объединений, учреждений и организаций за правонарушение в сфере градостроительства')
10.11.1994
Про заходи щодо залучення додаткових коштів на житлове будівництво та створення ринку житла
(О мероприятиях по привлечению дополнительных средств на жилищное строительство и создание рынка жилья)
22.02.1994
Про порядок введення в дію Закону України "Про основи містобудування"
(О порядке введения в действие Закона Украины 'Об основах градостроительства')
16.11.1992
Про архітектурну діяльність
(Об архитектурной деятельности)
20.05.1999
 Емкости