Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Верховна Рада України


Список документов в категории

Название Дата
Господарський кодекс України
(Хозяйственный кодекс Украины)
16.01.2003
Земельний кодекс України
(Земельный кодекс Украины)
25.10.2001
Про внесення зміни до статті 57 Закону України "Про освіту" щодо надання пільгових кредитів педагогічним та науково-педагогічним працівникам
(О внесении изменения в статью 57 Закона Украины "Об образовании" относительно предоставления льготных кредитов педагогическим и научно-педагогическим работникам)
22.02.2006
Земельний кодекс України
(Земельный кодекс Украины)
25.10.2001
Господарський кодекс України
(Хозяйственный кодекс Украины)
16.01.2003
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
(Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения)
24.02.1994
Водний кодекс України
(Водный кодекс Украины)
06.06.1995
Кримінальний кодекс України
(Криминальный кодекс Украины)
05.04.2001
Про розгляд законопроектів про внесення змін і доповнень до Закону України "Про планування і забудову територій"
(О рассмотрении законопроектов о внесении изменений и дополнений в Закон Украины "О планировании и застройке территорий")
24.02.2006
Кримінальний кодекс України
(Криминальный кодекс Украины)
05.04.2001
Земельний кодекс України
(Земельный кодекс Украины)
25.10.2001
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
(Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения)
24.02.1994
Кодекс торговельного мореплавства України
(Кодекс торговой мореходности Украины)
23.05.1995
Про надра
(О недрах)
27.07.1994
Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування
(Об ответственности предприятий, их объединений, учреждений и организаций за правонарушение в сфере градостроения)
14.10.1994
Повітряний кодекс України
(Воздушный кодекс Украины)
04.05.1993
Про архітектурну діяльність
(Об архитектурной деятельности)
20.05.1999
Водний кодекс України
(Водный кодекс Украины)
06.06.1995
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
Про проведення в 2006 році парламентських слухань "Стан і перспективи розвитку молодіжного житлового будівництва в Україні"
(О проведении в 2006 году парламентских слушаний "Состояние и перспективы развития молодежного домостроения в Украине")
09.02.2006
Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг
(О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог)
14.12.1999
Бюджетний кодекс України
(Бюджетный кодекс Украины)
21.06.2001
Кримінальний кодекс України
(Криминальный кодекс Украины)
05.04.2001
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
Цивільний кодекс України
(Гражданский кодекс Украины)
16.01.2003
Про державну службу
(О государственной службе)
16.12.1993
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
(Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения)
24.02.1994
Цивільний кодекс України
(Гражданский кодекс Украины)
16.01.2003
Господарський кодекс України
(Хозяйственный кодекс Украины)
16.01.2003
Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"
(О проведении эксперимента в домостроении на базе холдинговой компании "Киевгорстрой")
20.04.2000
Кримінальний кодекс України
(Криминальный кодекс Украины)
05.04.2001
Земельний кодекс України
(Земельный кодекс Украины)
25.10.2001
Сімейний кодекс України
(Семейный кодекс Украины)
10.01.2002
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю
(О финансово-кредитных механизмах и управлениях имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью)
19.06.2003
Кримінально-виконавчий кодекс України
(Криминально-исполнительный кодекс Украины)
11.07.2003
Про зняття з розгляду проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування"
(О снятии из рассмотрения проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "Про ответственность предприятий, их объединений, учреждений и организаций за правонарушение в сфере градостроения")
12.01.2006
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины)
15.12.2005
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
12.12.1991
Про внесення змін до деяких законів України
(О внесении изменений в некоторые законы Украины)
06.09.2005
Сімейний кодекс України
(Семейный кодекс Украины)
10.01.2002
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
(Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения)
24.02.1994
Кримінально-виконавчий кодекс України
(Криминально-исполнительный кодекс Украины)
11.07.2003
Цивільний кодекс України
(Гражданский кодекс Украины)
16.01.2003
Кримінальний кодекс України
(Криминальный кодекс Украины)
05.04.2001
Бюджетний кодекс України
(Бюджетный кодекс Украины)
21.06.2001
Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"
(О проведении эксперимента в домостроении на базе холдинговой компании "Киевгорстрой")
20.04.2000
Кодекс адміністративного судочинства України
(Кодекс административного судопроизводства Украины)
06.07.2005
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, пов'язаних з проведенням експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"
(О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, связанные с проведением эксперимента в домостроении на базе холдинговой компании "Киевгорстрой")
17.11.2005
Кримінальний кодекс України
(Криминальный кодекс Украины)
05.04.2001
Кодекс адміністративного судочинства України
(Кодекс административного судопроизводства Украины)
06.07.2005
Сімейний кодекс України
(Семейный кодекс Украины)
10.01.2002
Кримінальний кодекс України
(Криминальный кодекс Украины)
05.04.2001
Конституція України
(Конституция Украины)
28.06.1996
Кодекс адміністративного судочинства України
(Кодекс административного судопроизводства Украины)
06.07.2005
Цивільний процесуальний кодекс України
(Гражданский процессуальный кодекс Украины)
18.03.2004
Господарський процесуальний кодекс України
(Хозяйственный процессуальный кодекс Украины)
06.11.1991
Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва
(Об особенностях приватизации объектов незавершенного строительства)
14.09.2000
Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення
(О порядке принятия решений о размещении, проектировании, строительство ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые имеют общегосударственное значение)
08.09.2005
Про благоустрій населених пунктів
(О благоустройстве населенных пунктов)
06.09.2005
Цивільний кодекс України
(Гражданский кодекс Украины)
16.01.2003
Земельний кодекс України
(Земельный кодекс Украины)
25.10.2001
 Емкости