Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Верховна Рада України


Список документов в категории

Название Дата
Сімейний кодекс України
(Семейный кодекс Украины)
10.01.2002
Кримінальний кодекс України
(Уголовный кодекс Украины)
05.04.2001
Про об'єкти підвищеної небезпеки
(Об объектах повышенной опасности)
18.01.2001
Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва
(Об особенностях приватизации объектов незавершенного строительства)
14.09.2000
Про охорону праці
(Об охране работы)
14.10.1992
Про охорону атмосферного повітря
(Об охране атмосферного воздуха)
16.10.1992
Про основи містобудування
(Об основах градостроительства)
16.11.1992
Цивільний кодекс України
(Гражданский кодекс Украины)
16.01.2003
Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки
(Об Общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 года)
24.06.2004
Про внесення змін до Закону України "Про реконструкцію та експлуатацію на платній основі автомобільної дороги Київ - Одеса на ділянці від Жашкова до Червонознам'янки"
(О внесении изменений в Закон Украины "О реконструкции и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги Киев - Одесса на участке от Жашкова к Червонознам'янки")
24.06.2004
Про залучення кредитних ресурсів для фінансування реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса на дільниці від Жашкова до Червонознам'янки
(О привлечении кредитных ресурсов для финансирования реконструкции автомобильной дороги Киев - Одесса на участке от Жашкова к Червонознам'янки)
04.06.2004
Про залучення кредитних ресурсів для фінансування проектування і будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві
(О привлечении кредитных ресурсов для финансирования проектирования и строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через речку Днепр в городе Киеве)
04.06.2004
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про реконструкцію та експлуатацію на платній основі автомобільної дороги Київ - Одеса на ділянці від Жашкова до Червонознам'янки"
(О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О реконструкции и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги Киев - Одесса на участке от Жашкова к Червонознам'янки")
04.06.2004
Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування
(О размере взносов на некоторые виды общеобязательного государственного социального страхования)
11.01.2001
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины)
19.06.2003
Земельний кодекс України
(Земельный кодекс Украины)
25.10.2001
Кримінальний кодекс України
(Уголовный кодекс Украины)
05.04.2001
Бюджетний кодекс України
(Бюджетный кодекс Украины)
21.06.2001
Про надра
(О недрах)
27.07.1994
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
Конституція України
(Конституция Украины)
28.06.1996
Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності
(О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности)
03.03.1998
Про інвестиційну діяльність
(Об инвестиционной деятельности)
18.09.1991
Про архітектурну діяльність
(Об архитектурной деятельности)
19.11.1992
Про відхилення законопроектів, які втратили актуальність, та повернення законопроектів на доопрацювання
(Об отклонении законопроектов, которые утратило актуальность, и возвращение законопроектов на доработку)
19.02.2004
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності
(О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно охраны интеллектуальной собственности)
03.02.2004
Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з перевірки законності та фактів порушень при веденні будівництва торгово-сервісного центру "Поділля" на території Розсошанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області
(Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины из проверки законности и фактов нарушений при ведении строительства торгово-сервисного центра "Подолье" на территории Розсошанської сельского совета Хмельницкого района Хмельницкой области)
05.02.2004
Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів
(Об имущественной ответственности за нарушение условий договора подряда (контракта) о выполнении работ на строительстве объектов)
06.04.2000
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
(Про общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые послужило причиной потери трудоспособности)
23.09.1999
Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україн
(Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Україн)
12.07.2001
Про ліцензування певних видів господарської діяльності
(О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности)
01.06.2000
Земельний кодекс України
(Земельный кодекс Украины)
25.10.2001
Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
(О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства)
22.02.2000
Про інвестиційну діяльність
(Об инвестиционной деятельности)
18.09.1991
Цивільний кодекс України
(Гражданский кодекс Украины)
16.01.2003
Про внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування"
(О внесении изменений в Закон Украины "О размере взносов на некоторые виды общеобязательного государственного социального страхования")
06.02.2003
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
Про інноваційну діяльність
(Об инновационной деятельности)
04.07.2002
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд
(О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О проведении эксперимента в жилищном строительстве на базе холдинговой компании "Київміськбуд)
07.02.2002
Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні
(Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине)
12.07.2001
Бюджетний кодекс України
(Бюджетный кодекс Украины)
21.06.2001
Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування
(О размере взносов на некоторые виды общеобязательного государственного социального страхования)
11.01.2001
Про ліцензування певних видів господарської діяльності
(О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности)
01.06.2000
Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності
(О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности)
03.03.1998
Водний кодекс України
(Водный кодекс Украины)
06.06.1995
Про екологічну експертизу
(Об экологической экспертизе)
09.02.1995
Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування
(Об ответственности предприятий, их объединений, учреждений и организаций за правонарушение в сфере градостроительства)
23.05.1995
Господарський процесуальний кодекс України
(Хозяйственный процессуальный кодекс Украины)
06.11.1991
Про ліцензування певних видів господарської діяльності
(О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности)
01.06.2000
Про інвестиційну діяльність
(Об инвестиционной деятельности)
18.09.1991
Про охорону праці
(Об охране работы)
14.10.1992
Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування
(О размере взносов на некоторые виды общеобязательного государственного социального страхования)
11.01.2001
Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів
(Об имущественной ответственности за нарушение условий договора подряда (контракта) о выполнении работ на строительстве объектов)
06.04.2000
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины)
19.06.2003
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
Про інноваційну діяльність
(Об инновационной деятельности)
04.07.2002
Водний кодекс України
(Водный кодекс Украины)
06.06.1995
Про ліцензування певних видів господарської діяльності
(О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности)
01.06.2000
Про об"єкти підвищеної небезпеки
(Про об"єкти підвищеної небезпеки)
18.01.2001
Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об"єктів
(Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об"єктів)
06.04.2000
Про пожежну безпеку
(О пожарной безопасности)
17.12.1993
Про відповідальність підприємств, їх об"єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування
(Про відповідальність підприємств, їх об"єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування)
23.05.1995
Про інвестиційну діяльність
(Об инвестиционной деятельности)
18.09.1991
Про основи містобудування
(Об основах градостроительства)
16.11.1992
Про реконструкцію та експлуатацію на платній основі автомобільної дороги Київ - Одеса на ділянці від Жашкова до Червонознам"янки
(О реконструкции и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги Киев - Одесса на участке от Жашкова к Краснознамянки)
22.05.2003
Про внесення змін до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
(О внесении изменений в пункт 22.3 статьи 22 Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий")
15.05.2003
Про внесення зміни до статті 18 Закону України "Про електроенергетику"
(О внесении изменения в статью 18 Закона Украины "Об электроэнергетике")
15.05.2003
Кримінальний кодекс України
(Уголовный кодекс Украины)
05.04.2001
Бюджетний кодекс України
(Бюджетный кодекс Украины)
21.06.2001
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
12.12.1991
Земельний кодекс України
(Земельный кодекс Украины)
25.10.2001
Про надра
(О недрах)
27.07.1994
Лісовий кодекс України
(Лесной кодекс Украины)
21.01.1994
Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг
(О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог)
14.12.1999
Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
(О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства)
22.02.2000
 Емкости