Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Верховна Рада України


Список документов в категории

Название Дата
Про архітектурну діяльність
(Об архитектурной деятельности)
19.11.1992
Цивільний процесуальний кодекс України
(Гражданский процессуальный кодекс Украины)
18.03.2004
Господарський процесуальний кодекс України
(Хозяйственный процессуальный кодекс Украины)
06.11.1991
Про парламентські слухання "Про збереження історичної забудови та природного середовища м. Києва"
(О парламентских слушаниях "Про сохранение исторической застройки и природной среды г. Киева")
19.05.2005
Про повернення на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання проекту Закону України про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду
(О возвращении на доработку со следующим представлением на повторное второе чтение проекта Закона Украины о комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда)
06.09.2005
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність"
(О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений к Закону Украины "Об архитектурной деятельности")
07.09.2005
Про направлення депутатського запиту народного депутата України Пеклушенка О.М. Президенту України
(О направлении депутатского запроса народного депутата Украины Пеклушенка О.М. Президенту Украины)
07.09.2005
Кодекс адміністративного судочинства України
(Кодекс административного судопроизводства Украины)
06.07.2005
Кримінальний кодекс України
(Криминальный кодекс Украины)
05.04.2001
Господарський кодекс України
(Хозяйственный кодекс Украины)
16.01.2003
Кримінальний кодекс України
(Криминальный кодекс Украины)
05.04.2001
Цивільний кодекс України
(Гражданский кодекс Украины)
16.01.2003
Господарський кодекс України
(Хозяйственный кодекс Украины)
16.01.2003
Сімейний кодекс України
(Семейный кодекс Украины)
10.01.2002
Господарський процесуальний кодекс України
(Хозяйственный процессуальный кодекс Украины)
06.11.1991
Кодекс торговельного мореплавства України
(Кодекс торговой мореходности Украины)
23.05.1995
Цивільний кодекс України
(Гражданский кодекс Украины)
16.01.2003
Сімейний кодекс України
(Семейный кодекс Украины)
10.01.2002
Господарський кодекс України
(Хозяйственный кодекс Украины)
16.01.2003
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
Кримінальний кодекс України
(Криминальный кодекс Украины)
05.04.2001
Про внесення змін до деяких законів України щодо механізму прийняття рішень про будівництво ядерно та радіаційно небезпечних об'єктів
(О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно механизма принятия решений о строительстве ядерных и радиационно опасных объектов)
02.06.2005
Про направлення депутатського запиту народного депутата України Самойлик К.С. Президенту України
(О направлении депутатского запроса народного депутата Украины Самойлик К.С. Президенту Украины)
24.06.2005
Про прийняття за основу проекту Закону України про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду
(О принятии за основу проекта Закона Украины о комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда)
17.06.2005
Про парламентські слухання "Про збереження історичної забудови та природного середовища м. Києва"
(О парламентских слушаниях "Про сохранение исторической застройки и природной среды г. Киева")
19.05.2005
Господарський кодекс України
(Хозяйственный кодекс Украины)
16.01.2003
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
Бюджетний кодекс України
(Бюджетный кодекс Украины)
21.06.2001
Про надра
(О недрах)
27.07.1994
Водний кодекс України
(Водный кодекс Украины)
06.06.1995
Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів
(Об имущественной ответственности за нарушение условий договора подотряда (контракта) о выполнении работ на строительстве объектов)
06.04.2000
Лісовий кодекс України
(Лесной кодекс Украины)
21.01.1994
Кримінальний кодекс України
(Криминальный кодекс Украины)
05.04.2001
Цивільний кодекс України
(Гражданский кодекс Украины)
16.01.2003
Господарський процесуальний кодекс України
(Хозяйственный процессуальный кодекс Украины)
06.11.1991
Цивільний кодекс України
(Гражданский кодекс Украины)
16.01.2003
Цивільний кодекс України
(Гражданский кодекс Украины)
16.01.2003
Про направлення депутатського запиту народного депутата України Поліщука К.А. Президенту України
(О направлении депутатского запроса народного депутата Украины Поліщука К.А. Президенту Украины)
16.03.2005
Господарський кодекс України
(Хозяйственный кодекс Украины)
16.01.2003
Бюджетний кодекс України
(Бюджетный кодекс Украины)
21.06.2001
Кримінальний кодекс України
(Криминальный кодекс Украины)
05.04.2001
Бюджетний кодекс України
(Бюджетный кодекс Украины)
21.06.2001
Кримінальний кодекс України
(Криминальный кодекс Украины)
05.04.2001
Земельний кодекс України
(Земельный кодекс Украины)
25.10.2001
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
Лісовий кодекс України
(Лесной кодекс Украины)
21.01.1994
Водний кодекс України
(Водный кодекс Украины)
06.06.1995
Кримінальний кодекс України
(Криминальный кодекс Украины)
05.04.2001
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
Земельний кодекс України
(Земельный кодекс Украины)
25.10.2001
Бюджетний кодекс України
(Бюджетный кодекс Украины)
21.06.2001
Господарський процесуальний кодекс України
(Хозяйственный процессуальный кодекс Украины)
06.11.1991
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
12.12.1991
Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів
(Об имущественной ответственности за нарушение условий договора подряда (контракта) о выполнении работ на строительстве объектов)
06.04.2000
Про прийняття за основу проекту Закону України про визнання такими, що втратили чинність, деяких декретів Кабінету Міністрів України та актів Верховної Ради України
(О принятии за основу проекта Закона Украины о признании такими, что утратили действие, некоторых декретов Кабинета Министров Украины и актов Верховной Рады Украины)
21.12.2004
Про прийняття за основу проекту Закону України про благоустрій населених пунктів
(О принятии за основу проекта Закона Украины о благоустройстве населенных пунктов)
15.12.2004
Кримінальний кодекс України
(Уголовный кодекс Украины)
05.04.2001
Цивільний процесуальний кодекс України
(Гражданский процессуальный кодекс Украины)
18.03.2004
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины)
19.06.2003
Цивільний кодекс України
(Гражданский кодекс Украины)
16.01.2003
Про прийняття за основу проекту Закону України про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення
(О принятии за основу проекта Закона Украины о порядке принятия решений о размещении, проектировании, строительстве ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые имеют общегосударственное значение)
18.11.2004
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо прийняття рішень про будівництво ядерно небезпечних об'єктів)
(О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно принятия решений о строительстве ядерно опасных объектов))
18.11.2004
Кодекс торговельного мореплавства України
(Кодекс торгового мореходства Украины)
23.05.1995
Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" (щодо поставки житла та землі)
(О внесении изменений в Закон Украины "О налоге на добавленную стоимость" (относительно поставки жилья и земли))
15.06.2004
Господарський кодекс України
(Хозяйственный кодекс Украины)
16.01.2003
Земельний кодекс України
(Земельный кодекс Украины)
25.10.2001
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
(Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения)
24.02.1994
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування"
(О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "Об ответственности предприятий, их объединений, учреждений и организаций за правонарушение в сфере градостроительства")
07.10.2004
Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про житлове кредитування громадян України
(О направлении на повторное первое чтение проекта Закона Украины о жилом кредитовании граждан Украины)
05.10.2004
Кримінально-виконавчий кодекс України
(Уголовно-исполнительный кодекс Украины)
11.07.2003
Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю
(О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью)
19.06.2003
Про реконструкцію та експлуатацію на платній основі автомобільної дороги Київ - Одеса
(О реконструкции и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги Киев - Одесса)
22.05.2003
Цивільний кодекс України
(Гражданский кодекс Украины)
16.01.2003
Цивільний кодекс України
(Гражданский кодекс Украины)
16.01.2003
Митний кодекс України
(Таможенный кодекс Украины)
11.07.2002
 Емкости