Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ ISO 14122-3:2004 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Сходи, драбини зі східцями і перила (ISO 14122-3-2001, IDT).

Название (рус.) ДСТУ ISO 14122-3:2004 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Сходи, драбини зі східцями і перила (ISO 14122-3-2001, IDT).
Кем принят Не определен
Тип документа ДСТУ ISO (Державний Стандарт України – видано ISO)
Рег. номер 14122-3:2004
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Науково-технічний центр «Станкосерт» (НТЦ «СТАНКОСЕРТ»), Технічний комітет зі стандартизації «Верстати» (ТК 75)

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Я. Козловський, Т. Олександрова, В. Ситніченко (НТЦ «СТАНКОСЕРТ»)

2   НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2004 р.  № 132 з 2005-10-01

3  Національний стандарт відповідає ISO 14122-3:2001 Safety of machinery Permanent means of access to machinery Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини зі східцями й перила)

Ступінь відповідності ідентичний (IDT) Переклад з англійської (en)

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ   

1    Сфера застосування

2    Нормативні посилання

3    Терміни та визначення понять

4    Загальні вимоги щодо безпеки до матеріалів та розмірів

5    Вимоги щодо безпечності-сходів

6    Вимоги щодо безпечності драбин зі східцями

7    Вимоги щодо безпечності перил

7.1   Горизонтальні перила

7.2  Перила сходів і драбин зі східцями

7.3  Конструктивні вимоги

8    Перевіряння вимог щодо безпеки

8.1  Загальні положення

8.2  Випробовування перил

8.2.1  Попередня навантага

8.2.2  Вимірювання прогину f1 стояка

8.2.3  Вимірювання прогину f2 поручня

9    Інструкція зі складання

10   Інформація для користувача Інструкція з експлуатування

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 14122-3:2001 Safety of machinery Permanent means of access to machinery Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини зі східцями й перила).

ISO 14122-3:2001 був підготовлений СЕN/TС 114 «Безпечність машин», секретаріат якого очолює DIN разом з ISO/TC 199 «Безпечність машин».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, ТК 75 «Верстати».

Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

до розділу 2 «Нормативні посилання» та до «Бібліографії» долучено «Національні пояснення», які у тексті виділено рамкою;

- слова «ця частина ISO 14122» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

EN 292-1:1991, EN 292-2:1991 + А1, EN ISO 14122-1, на які є посилання у цьому стандарті, прийнято в Україні як національні стандарти (ступінь відповідності IDT). EN 1070 не прийнятий в Україні як національний.

Копії документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «Укр НДНЦ».

ВСТУП

Цей стандарт є третьою частиною ISO 14122 «Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин», який складається з таких частин:

Частина 1. Вибір зафіксовних засобів доступу між двома рівнями

Частина 2. Робочі платформи й проходи

Частина 3. Сходи, драбини зі східцями й перила

Частина 4. Стаціонарні драбини.

Цей стандарт є стандартом типу В, як встановлено у EN 1070.

Цим стандартом треба користуватися разом з пунктом 1.6.2 «Доступ до робочого місця й місць обслуговування» та 1.5.15 «Небезпека ковзання, спотикання, падіння» основних вимог щодо безпеки, наведених у додатку A EN 292-2:1991/А1:1995. Див. також 6.2.4 «Забезпечення безпечного доступу до машин» у EN 292-2:1991.

Вимоги цього стандарту можуть бути доповнені або змодифіковані у стандарті типу С.

Примітка 1. Для машин, які належать до сфери застосування стандарту типу С і мають бути спроектовані й вироблені згідно з вимогами цього стандарту, вимоги стандарту типу С мають перевагу над вимогами цього стандарту типу В.

Метою цього стандарту є визначання загальних вимог для безпечного доступу до машин, згаданих у EN 292-2. У ISO 14122-1 наведено рекомендації щодо правильного вибирання засобів доступу у випадках, коли необхідний доступ до машини неможливий безпосередньо з рівня землі або підлоги.

Вказані розміри збігаються зі встановленими ергономічними даними, наведеними у EN 547-3 «Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані».

Примітка 2. Використовування неметалевих матеріалів (дерева, композиційних матеріалів, так званих «прогресивних» матеріалів тощо) не впливають на використовування цього стандарту.

ДСТУ ISO 14122-3:2004

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН

СТАЦІОНАРНІ ЗАСОБИ ДОСТУПУ ДО МАШИН

Частина 3. Сходи, драбини зі східцями й перила

БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН

СТАЦИОНАРНЫЕ СРЕДСТВА ДОСТУПА К МАШИНЕ

Часть 3. Лестницы, лестницы со ступеньками и перила

SAFETY OF MACHINERY

PERMANENT MEANS OF ACCESS TO MACHINERY

Part 3. Stairs, stepladders and guard-rails

Чинний від 2005-10-01

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовують до всіх машин (нерухомих і рухомих), для яких потрібні зафіксовні засоби доступу.

Цей стандарт поширюється на сходи, драбини зі східцями та перила, які становлять частину машини.

Цей стандарт може також стосуватися сходів, драбин зі східцями та перил, що утворюють частину будівлі, в якій встановлена машина, якщо головною функцією цієї частини будівлі є створювання засобів доступу до машини.

Примітка. Цей стандарт може також бути застосований до засобів доступу, що перебувають за межами сфери використання машин. У таких випадках треба брати до уваги відповідні національні або інші приписи.

Цей стандарт стосується також сходів, драбин зі східцями та перил, які не зафіксовані постійно на машині і їх можна знімати або відводити в бік під час певної роботи на машині (наприклад, під час замінювання інструментів на великих пресах).

Основні види небезпеки, що стосуються цього стандарту, див. у розділі 4 EN ISO 14122-1.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недато-ваних посилань треба користуватись останнім виданням відповідної публікації, враховуючи зміни.

EN 292-1 (ISO/TR 12100-1) Safety of machinery Basic concepts, general principles for design Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292-2:1991 + A1 SО/TR 12100-2) Safety of machinery Basic concepts, general principles for design Part 2: Technical principles and specifications

EN 1070 Safety of machinery Terminology

EN ISO 14122-1:2001 Safety of machinery Permanent means of access to machinery Part 1: Choice of fixed means of access between two levels.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1 (ISO/TR 12100-1) Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2:1991 + А1 (ISO/TR 12100-2) Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи й технічні умови

EN 1070 Безпечність машин. Термінологія

EN ISO 14122-1:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір зафіксовних засобів доступу між двома рівнями.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застовують терміни й визначення понять, встановлені у EN 1070 «Безпечність машин. Термінологія», та у EN ISO 14122-1. У цьому стандарті додатково застосовують такі визначення понять:

3.1 сходи й драбини зі східцями (stairs and step ladders) Визначення, встановлені у 3.2 й 3.3 EN ISO 14122-1 мають таке доповнення: Послідовність горизонтальних рівнів (східців або площадок), по яких можна пішки переміщуватися з одного рівня на інший, утворена елементами, що показані на рисунку 1 і визначення яких наведено у 3.1.13.1.16.

Рисунок 5 Просвіт між двома секціями перил

7.1.9  Якщо між поручнями є просвіти, бажано, щоб вони становили щонайменше 75 мм, щоб запобігти защемлюванню рук (див. рисунок 5). Якщо просвіт перевищує 120 мм, необхідно передбачити хвіртку, яка сама зачиняється.

7.1.10  Якщо треба забезпечити доступ крізь перила, треба використовувати хвіртку, яка сама зачиняється, поручень і перекладина якої повинні бути на одному рівні з перилами, що прилягають до неї (щодо вихідної секції драбини див. prEN ISO 14122-4).

Усі хвіртки повинні автоматично зачинятися і відчинятися у напрямку платформи або настилу й замикатися на жорсткий упор, щоб користувач не міг відчиняти їх поштовхом. Для хвірток дійсні такі самі категорії навантаги, як для перил.

7.1.11  Конструкція поручнів повинна унеможливлювати травмування користувача гострими крайками або захоплення частин його одягу.

7.2 Перила сходів і драбин зі східцями

7.2.1  Сходи повинні мати принаймні один поручень. Якщо ширина сходів перевищує або дорівнює 1200 мм, вони повинні мати два поручні. Драбина зі східцями завжди повинна мати два поручні.

7.2.2  Перила потрібно встановлювати, якщо висота підйому перевищує 500 мм і якщо боковий зазор з боку косоура перевищує 200 мм, щоб був забезпечений захист з боку проміжку.

7.2.3  Висота поручня сходів по вертикалі повинна перебувати у межах (9001000) мм, рахуючи від головної  крайки східця маршу, і становити якнайменше 1100 мм над пішохідним рівнем площадки. Бажано, щоб для зручного утримування поручня рукою його діаметр або еквівалентний розмір перерізу перебував у межах (2550) мм.

7.2.4  Відстань (розмір x на рисунку 7) від лінії нахилу драбини зі східцями до осі поручня бажано вибирати за таблицею 1.

Мінімальна відстань по вертикалі від початку сходів до початку поручня не повинна перевищувати 1000 мм.

                                                                                                                      

Рисунок 6 Приклад перил сходів з продовженням на площадці

Рисунок 7 Положення поручня на драбині зі східцями

Таблиця 1 Приклади відстані від лінії схилу драбини зі східцями до осі поручня

?, в градусах

х, мм

60

250

65

200

70

150

75

100

7.2.5 Перила сходів повинні мати принаймні одну перекладину або аналогічний елемент; проміжок між поручнем і перекладиною, а також між перекладиною й косоуром не повинен перевищувати 500 мм (див. рисунок 6).

                                                                             Розміри у міліметрах

Рисунок 8 Мінімальний зазор між поручнем і будь-якою перешкодою

7.2.6 Уздовж поручня на відстані 100 мм не повинно бути жодних перешкод, крім нижньої сторони поручня, призначеної для встановлювання опор стояків (див. рисунок 8).

7.3 Конструктивні вимоги

Перила повинні бути без будь-яких помітних деформацій, витримувати горизонтально скеровану, зосереджену навантагу, що є еквівалентом робочої навантаги, і її прикладають спочатку до верхнього кінця стояка, а потім до найменш сприятливої точки вздовж поручня. В обох випадках максимальний прогин під навантагою не повинен перевищувати 30 мм.

Мінімальна робоча навантага Fmin дорівнює 300 Н/м, помноженим на максимальну відстань у метрах між осями двох сусідніх стояків (L на рисунку 9).

Примітка 1. Fmin можна збільшити відповідно до умов експлуатації, якщо це не спричинює перевищування поданої вище величини прогину

Примітка 2. Якщо треба перевірити відсутність значної постійної деформації, дуже важливо випробувати міцність перил під дією розподіленої навантаги

8 ПЕРЕВІРЯННЯ ВИМОГ ЩОДО БЕЗПЕКИ

8.1 Загальні положення

Вимоги безпеки, встановлені цим стандартом, перевіряють вимірюванням, огляданням, розраховуванням і (або) випробовуванням. Якщо для перевіряння обрано метод випробовування, треба дотримуватися процедури, яка наведена у цьому розділі.

8.2 Випробовування перил

До поручня поступово й плавно прикладають горизонтально зосереджену навантагу F на висоті 1100 мм

Прогин (f1, f2) вимірюють вздовж осі датчиками прогину, які встановлюють горизонтально, як показано на рисунку 9

Розміри у міліметрах

Вид у плані

Рисунок 9 Положення датчиків прогину

8.2.1  Попередня навантага

Зосереджену навантагу 0,25F прикладають до перил, як показано на рисунку 9, перпендикую до стояка протягом 1 хв, потім перила розвантажують. Індикатори повертають у нульове положення.

8.2.2  Вимірювання прогину f1 стояка

Зосереджену навантагу F прикладають так, як показано на рисунку 10, протягом однієї хвилини Прогин П, що вимірюють під навантагою, не повинен перевищувати 30 мм. Після зняття робочої навантаги помітний залишковий прогин є недопустимий.

Розміри у міліметрах

Рисунок 10 Вимірювання прогину f1 стояка

8.2.3 Вимірювання прогину f2 поручня

Зосереджену навантагу F прикладають, як показано на рисунку 11. Прогин f2, який вимірюють під навантагою, не повинен перевищувати 30 мм.

Після зняття навантаги не повинно бути помітної деформації.

Розміри у міліметрах

Рисунок 11 Вимірювання прогину f2 поручня

9  ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ

Інформацію щодо правильного складання вміщують в інструкцію зі складання. Зокрема, там наводять інформацію щодо способів кріплення.

10  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТУВАННЯ

Інструкція з експлуатування машини повинна містити чіткі вказівки щодо засобів доступу, які постачає виробник машини, згідно з 5.5.1с) EN 292-2.

БІБЛІОГРАФІЯ

Під час розробляння цього стандарту були взяті до уваги такі документи:

EN 131-2:19931) Ladders Requirements, Tests, Markings

EN 294 (ISO 12852) Safety of machinery Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 349 (ISO 13854) Safety of machinery Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 353-1 Personal protective equipment against falls from a height Guided type fall arresters on a rigid anchorage line

EN 364 Personal protective equipment against falls from a height Test methods

EN 547-1 Safety of machinery Human body dimensions Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery

EN 547-2 Safety of machinery Human body dimensions Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings

EN 547-3 Safety of machinery Human body dimensions Part 3: Anthropometric data

EN 795 Protection against falls from a height Anchorage devices Requirements and testing

EN 811 (ISO 13853) Safety of machinery Safety distances to prevent danger zones being reached by the lower limbs

EN 1050 (ISO 14121) Safety of machinery Principles for risk assessment

EN ISO 14122-2 Safety of machinery Permanent means of access to machinery Part 2: Working platforms and walkways

prEN ISO 14122-4:1996 Safety of machinery Permanent means of access to machinery Part 4: Fixed ladders.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 131-2:19931) Драбини. Вимоги, випробовування, маркування

EN 294 (ISO 12852) Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досяганню небезпечних зон руками

EN 349 (ISO 13854) Безпечність машин. Мінімальні проміжки, щоб уникнути здавлювання частин людського тіла

EN 353-1 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Страхувальні пристрої ковзного типу з жорстким кріпленням

EN 364 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Методи випробовування

EN 547-1 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 1. Принципи визначання розмірів отворів для цілковитого доступу усередину машини

EN 547-2 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 2. Принципи визначання розмірів отворів для часткового доступу

EN 547-3 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані

EN 795 Захист від падіння з висоти. Пристрої закріплення. Вимоги і випробовування

EN 811 (ISO 13853) Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досяганню небезпечних зон ногами

EN 1050 (ISO 14121) Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

EN ISO 14122-2 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Робочі платформи і проходи

prEN ISO 14122-4:1996 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 4. Стаціонарні драбини.

_________________________

1) Переглядається

Ключові слова: безпечність машин, засоби доступу, драбина, стояк, сходи, східці, перила, поручні, конструктивні вимоги, прогин, нахил, вимоги щодо безпеки.Спонсоры раздела: