Email
Пароль
?
Войти Регистрация

А З.2. Система стандартів безпеки праці (ССБП, ССБТ)


Список документов в категории

Название Дата
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
(НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів)
01.01.1970
ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия.
(ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия.)
01.01.1970
ДСТУ-Н Б А 3.2-1:2007. ССБП. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об"єктів будівництва
(ДСТУ-Н Б А 3.2-1:2007. ССБП. Установка относительно определения опасных и вредных факторов и защиты от их влияния при производстве строительных материалов и изделий и их использовании в процессе сведения и эксплуатации объектов строительства)
01.01.2007
ВСН 37-84. Інструкція по організації руху і огорожі місць виробництва дорожніх робіт
(ВСН 37-84. Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ)
05.03.1984
СТ СЭВ 726-85. Техніка безпеки. Ліфти електричні. Вимоги до кабіни, противаги, направляючим
(СТ СЭВ 726-85. Техника безопасности. Лифты электрические. Требования к кабине, противовесу, направляющим)
01.07.1985
СТ СЭВ 632-77. Техніка безпеки. Ліфти електричні. Графічні символи
(СТ СЭВ 632-77. Техника безопасности. Лифты электрические. Графические символы)
07.07.1978
СТ СЭВ 291-76. Техніка безпеки. Ліфти електричні. Паспорт
(СТ СЭВ 291-76. Техника безопасности. Лифты электрические. Паспорт)
01.06.1976
ГОСТ 12.1.038-82. Будівництво. Електробезпека. Гранично допустимі значення напруг дотику і струмів
(ГОСТ 12.1.038-82. Строительство. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов)
30.06.1982
ГОСТ 12.1.046-85 Будівництво. Норми освітлення будівельних майданчиків
(ГОСТ 12.1.046-85 Строительство. Нормы освещения строительных площадок)
25.04.1985
ГОСТ 12.4.087-84 Будівництво. Фарби будівельні. Технічні умови
(ГОСТ 12.4.087-84 Строительство. Каски строительные. Технические условия)
10.05.1984
ГОСТ 12.4.107-82 Будівництво. Канати страховки. Загальні технічні умови
(ГОСТ 12.4.107-82 Строительство. Канаты страховые. Общие технические условия)
25.12.1981
ГОСТ 12.4.059-89 Будівництво. Огорожі будівельні інвентарні. Загальні технічні умови
(ГОСТ 12.4.059-89 Строительство. Ограждения строительные инвентарные. Общие технические условия)
13.04.1989
ГОСТ 12.3.040-86. Будівництво. Роботи покрівельні і гідроізоляційні. Вимоги безпеки
(ГОСТ 12.3.040-86. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности)
24.12.1985
ГОСТ 12.3.038-85. Будівництво. Роботи по тепловій ізоляції устаткування. Вимоги безпеки
(ГОСТ 12.3.038-85. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования. Требования безопасности)
29.12.1984
ГОСТ 12.3.035-84 Будівництво. Роботи забарвлення. Вимоги безпеки
(ГОСТ 12.3.035-84 Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности)
04.09.1984
ГОСТ 12.3.016-87 Будівництво. Роботи антикорозійні. Вимоги безпеки
(ГОСТ 12.3.016-87 Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности)
27.01.1987
ГОСТ 12.1.013-78 Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги
(ГОСТ 12.1.013-78 Строительство. Электробезопасность. Общие требования)
18.09.1978
СНіП ІІІ-4-80*, ч.ІІІ, гл.4 Будівельні норми і правила. Правила виробництва і приймання робіт. Техніка безпеки в будівництві (НПАОП 45.2-7.02-80)
(СНиП ІІІ-4-80*, ч.ІІІ, гл.4 Строительные нормы и правила. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве (НПАОП 45.2-7.02-80))
09.06.1980
 

ЕмкостиСпонсоры раздела: