Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Інші > Інші

Інші


Список документов в категории

Название Дата
Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті
(Нормы затрат топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте)
01.01.1970
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства
(Нормы безвозмездной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам дорожного хозяйства)
01.01.1970
Угода про науково-технічне співробітництво між Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Національною академією наук України
(Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Национальной академией наук Украины)
01.01.2007
Рішення НТР Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм -стандарт організації
(Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандарт организации)
14.12.2006
Рішення НТР Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм -стандарт організації
(Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандарт организации)
14.12.2006
Порядок погодження та супроводу у центральному апараті Мінбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об"єктів житлово-громадського призначення, на які відсутні нормативні вимоги. Зміна 1
(Порядок согласования и сопровождения в центральном аппарате Минбуду документов относительно экспериментального проектирования и строительства объектов жилищно-общественного назначения, на которые отсутствуют нормативные требования. Изменение 1)
01.01.2006
Порядок погодження та супроводу у центральному апараті Мінбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об"єктів житлово-громадського призначення, на які відсутні нормативні вимоги
(Порядок согласования и сопровождения в центральном аппарате Минбуду документов относительно экспериментального проектирования и строительства объектов жилищно-общественного назначения, на которые отсутствуют нормативные требования)
01.01.2006
Запровадження сучасних систем сміттєпроводів та їх застосування в житлових та громадських будинках
(Ввод современных систем мусоропроводов и их применения в жилых и общественных домах)
01.01.2007
Роз"яснення щодо приватизації пам"яток культурної спадщини
(Разъяснение относительно приватизации достопримечательностей культурного наследия)
01.01.2006
Роз"яснення щодо надання пільг з оплати за спожиту холодну воду батькам загиблих військовослужбовців
(Разъяснение относительно предоставления льгот из оплаты за употребленную холодную воду родителям погибших военнослужащих)
01.01.2006
Роз"яснення щодо правомірності вимог Київської міської санепідемстанції про необхідність проведення комплексної державної експертизи проекту будівництва житлового будинку та господарських споруд, реконструкції існуючого житлового будинку по вул. Оле
(Разъяснение относительно правомерности требований Киевской городской санэпидемстанции о необходимости проведения комплексной государственной экспертизы проекта строительства жилого дома и хозяйственных сооружений, реконструкции существующего жилого дома по вул. Оле)
01.01.2006
Роз"яснення щодо законодавчого врегулювання питання накладення штрафів на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що не забезпечили безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об"єктів існуючого житлово-цивільного призна
(Разъяснение относительно законодательного урегулирования вопроса наложения штрафов на юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, что не обеспечили беспрепятственного доступа лиц с ограниченными физическими возможностями к объектам существующего жилищно-гражданского призна)
01.01.2006
Рішення НТР Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм -стандарт організації
(Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандарт организации)
23.11.2006
Рішення НТР Про проект національного стандарту "Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови"
(Решение НТР О проекте национального стандарта "Строительные материалы. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия")
23.11.2006
Рішення НТР Про розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державні цільові довгострокові кредити на будівництво чи придбання житла для громадян, які відповідно до умов, визначених Зако
(Решение НТР О рассмотрении проекта постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении Положения о государственных целевых долгосрочных кредитах на строительство или приобретение жилья для граждан, которые соответственно условиям, определенным Зако)
23.11.2006
Рішення НТР Про проект державного стандарту "Інженерне обладнання будинків і споруд. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії"
(Решение НТР О проекте государственного стандарта "Инженерное оборудование домов и сооружений. Трубопроводы стальные подземные систем холодного и горячего водоснабжения. Общие требования к защите от коррозии")
23.11.2006
Рішення НТР Про проект державного стандарту "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії"
(Решение НТР О проекте государственного стандарта "Инженерное оборудование домов и сооружений. Системы газоснабжения. Газопроводы подземные стальные. Общие требования к защите от коррозии")
23.11.2006
Рішення 30 листопада 2006 р. N 229. Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва, здійснення державного архітектурно-будівельн
(Решение 30 ноября 2006 г. N 229. О проекте Закона Украины "О внесении изменений к некоторым законам Украины относительно проведения государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства, осуществление государственного архитектурно-строительного)
30.11.2006
Рішення 30 листопада 2006 р. N 228. Про проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції розвитку системи нормативно-правового забезпечення будівництва в Україні"
(Решение 30 ноября 2006 г. N 228. О проекте распоряжения Кабинета Министров Украины "Об одобрении Концепции развития системы нормативно-правового обеспечения строительства в Украине")
30.11.2006
Роз"яснення щодо термінів усунення аварій та пошкоджень у системах тепло-і водопостачання
(Разъяснение относительно сроков устранения аварий и повреждений в системах тепло и водоснабжения)
01.01.2006
Роз"яснення стосовно оплати повірки квартирних засобів обліку води
(Разъяснение относительно оплаты поверки квартирных средств учета воды)
01.01.2006
Роз"яснення щодо визначення термінів житлових та нежитлових приміщень
(Разъяснение относительно определения сроков жилищных и нежилищных помещений)
01.01.2006
Роз"яснення щодо можливості облаштування санвузлів та ванних кімнат безпосередньо над житловими кімнатами
(Разъяснение относительно возможности обустройства санузлов и ванных комнат непосредственно над жилищными комнатами)
01.01.2006
Інформаційні технології проектування будівельних об"єктів
(Информационные технологии проектирования строительных объектов)
01.01.2006
Рішення НТР Про погодження проекту відомчих будівельних норм
(Решение НТР О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
23.11.2006
Рішення НТР Про проект Зміни N1 ДБН В.2.6-22-2001
(Решение НТР О проекте Изменения N1 ДБН В.2.6-22-2001)
23.11.2006
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий)
23.11.2006
Рішення НТР Про погодження проектів відомчих будівельних норм
(Решение НТР О согласовании проектов ведомственных строительных норм)
23.11.2006
Рішення НТР Про Зміну N 4 ДБН Д.2.4-200
(Решение НТР Об Изменении N 4 ДБН Д.2.4-200)
23.11.2006
Рішення 31 жовтня 2006 р. N 220. Про стан та заходи з удосконалення роботи Мінбуду з питань щодо інженерного обладнання будинків і споруд житлового і громадського призначення
(Решение 31 октября 2006 г. N 220. О состоянии и мероприятиях по усовершенствованию работы Минбуду по вопросам относительно инженерного оборудования домов и сооружений жилищного и общественного назначения)
31.10.2006
Рішення 31 жовтня 2006 р. N 219. Про проект змін до законодавчих та нормативних актів України, спрямованих на удосконалення системи ліцензування будівельної діяльності
(Решение 31 октября 2006 г. N 219. О проекте изменений в законодательные и нормативные акты Украины, направленные на усовершенствование системы лицензирования строительной деятельности)
31.10.2006
Рішення 31 жовтня 2006 р. N 218. Про підсумки роботи будівельного комплексу та житлово-комунального господарства за 9 місяців 2006 року
(Решение 31 октября 2006 г. N 218. Об итогах работы строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев 2006 в году)
31.10.2006
Про плату за землю. Лист Державної податкової адміністрації України N 11360/6/15-0616 (Витяг)
(О плате за землю. Лист Государственной налоговой администрации Украины N 11360/6/15-0616 (Вытянул))
09.10.2006
Про плату за землю. Лист Державної податкової адміністрації України N 17471/7/15-0617
(О плате за землю. Лист Государственной налоговой администрации Украины N 17471/7/15-0617)
20.09.2006
"Про затвердження Галузевих норм часу на деякі види будівельних робіт"
("Об утверждении Отраслевых норм времени на некоторые виды строительных работ")
28.12.2006
"Про затвердження змін до розділів 1, 2 і 4 Довідники кваліфікаційних характеристик професій працівників "Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи" (Випуск 64)
("Об утверждении изменений к разделам 1, 2 и 4 Справочника квалификационных характеристик профессий работников "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (Выпуск 64))
28.12.2006
"Про удосконалення роботи з розгляду звернень щодо експериментального будівництва"
("Об усовершенствовании работы из рассмотрения обращений относительно экспериментального строительства")
27.01.2007
"Про прийняття Зміни N 1 ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об"єктів будівництва"
("О принятии Изменения N 1 ДБН В.1.1-7-2002 "Пожарная безопасность объектов строительства")
23.01.2007
"Про організацію робіт із впровадження постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року N 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд"
("Об организации работ из внедрения постановления Кабинета Министров Украины от 20 декабря в 2006 году N 1764 "Об утверждении Технического регламента строительных изделий, зданий и сооружений")
27.12.2006
"Про затвердження Випуску 1 "Штукатурні роботи", Випуску 5 "Облицювальні роботи" Збірника ГН 8 "Опоряджувальні роботи" та Випуску 3 "Мости та труби" (частина 1) Збірника ГН 5 "Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу
("Об утверждении Выпуска 1 "Штукатурные работы", Выпуска 5 "Облицовочные работы" Сборника ГН 8 "Отделочные работы" и Выпуска 3 "Моста и трубы" (часть 1) Сборника ГН 5 "Монтаж металлических конструкций" Отраслевых норм времени)
27.12.2006
"Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень"
("Об утверждении Методики определения восстановительной стоимости зеленых насаждений")
14.12.2006
"Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-129:2006 "Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови"
("О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-129:2006 "Строительные материалы. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия")
22.12.2006
"Про прийняття державного стандарту "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії"
("О принятии государственного стандарта "Инженерное оборудование домов и сооружений. Системы газоснабжения. Газопроводы подземные стальные. Общие требования к защите от коррозии")
22.12.2006
"Про проект державного стандарту "Інженерне обладнання будинків і споруд. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії"
("О проекте государственного стандарта "Инженерное оборудование домов и сооружений. Трубопроводы стальные подземные систем холодного и горячего водоснабжения. Общие требования к защите от коррозии")
22.12.2006
"Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.6-22-2001 "Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей"
("Об утверждении Изменения N 1 ДБН В.2.6-22-2001 "Устраивание покрытий с применением сухих строительных смесей")
22.12.2006
"Про втрату чинності наказу Мінбуду України від 11.10.2006 р. N 337 "Про внесення змін до наказу Мінбуду від 20 березня 2006 р. N 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних ви
("О потере действия приказа Минбуду Украины от 11.10.2006 р. N 337 "О внесении изменений к приказу Минбуду от 20 марта 2006 г. N 69 "Об утверждении Порядка проведения работы из подтверждения пригодности новых строительных вы)
15.12.2006
"Про надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
("О предоставлении статуса базовой организации из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
11.12.2006
"Про введення в дію рішення колегії від 30 листопада 2006 р. N 229 "Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва, здій
("О введении в действие решения коллегии от 30 ноября 2006 г. N 229 "О проекте Закона Украины "О внесении изменений к некоторым законам Украины относительно проведения государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства, сдой)
06.12.2006
"Про затвердження змін до розділів 1, 2 та 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)"
("Об утверждении изменений к разделам 1, 2 и 4 Справочника квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64)")
05.12.2006
Правила забудови м. Запоріжжя
(Правила застройки г. Запорожья)
01.01.2006
ГОСТ 18901-73. Канати сталеві. Канат закритий несучий з двома шарами зетобразного дроту і сердечником типу ТК. Сортамент
(ГОСТ 18901-73. Канаты стальные. Канат закрытый несущий с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент)
01.01.1975
ГОСТ 14954-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-Р конструкції 6 19(1+6+6/6)+7 7(1+6)
(ГОСТ 14954-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 19(1+6+6/6)+7 7(1+6))
01.01.1996
ГОСТ 13840-68. Канати сталеві арматурні 1х7. Технічні умови
(ГОСТ 13840-68. Канаты стальные арматурные 1х7. Технические условия)
01.01.1971
ГОСТ 10506-76. Канати сталеві закриті підйомні. Сортамент
(ГОСТ 10506-76. Канаты стальные закрытые подъемные. Сортамент)
01.01.1978
ГОСТ 10505-76. Канати сталеві закриті підйомні. Технічні умови
(ГОСТ 10505-76. Канаты стальные закрытые подъемные. Технические условия)
01.01.1978
ГОСТ 7681-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання багатопрядний типу ЛК-О конструкції 18 7(1+6)+1 о.с
(ГОСТ 7681-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-О конструкции 18 7(1+6)+1 о.с)
01.01.1996
ГОСТ 7676-73. Канати сталеві. Канат закритий несучий з двома шарами клиновидної і одним шаром зетобразного дроту і сердечником типу ТК. Сортамент
(ГОСТ 7676-73. Канаты стальные. Канат закрытый несущий с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент)
01.01.1975
ГОСТ 7675-73. Канати сталеві. Канат закритий несучий з одним шаром клиновидної і одним шаром зетобразного дроту і сердечником типу ТК. Сортамент
(ГОСТ 7675-73. Канаты стальные. Канат закрытый несущий с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент)
01.01.1975
ГОСТ 7669-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-РО конструкції 6 36(1+7+7/7+14)+7 7(1+6)
(ГОСТ 7669-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6 36(1+7+7/7+14)+7 7(1+6))
01.01.1996
ГОСТ 7668-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-РО конструкції 6 36(1+7+7/7+14)+1 о.с.
(ГОСТ 7668-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6 36(1+7+7/7+14)+1 о.с.)
01.01.1996
ГОСТ 7667-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-3 конструкції 6 25(1+6; 6+12)+7 7(1+6)
(ГОСТ 7667-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 6 25(1+6; 6+12)+7 7(1+6))
01.01.1996
ГОСТ 3097-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канати подвійного звивання типу ТК конструкції 8 16(0+5+11)+9 о. з. типу ЛК Про конструкцію 8 6(0+6)+9 о.с.
(ГОСТ 3097-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канаты двойной свивки типа ТК конструкции 8 16(0+5+11)+9 о. с. типа ЛК о конструкции 8 6(0+6)+9 о.с.)
01.01.1996
ГОСТ 3093-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канати подвійного звивання типу ЛК-О конструкції 3 7(1+6), типу ТК конструкції 3 27(3+9+15), типу ТК конструкції 3 37(1+6+12+18)
(ГОСТ 3093-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канаты двойной свивки типа ЛК-О конструкции 3 7(1+6), типа ТК конструкции 3 27(3+9+15), типа ТК конструкции 3 37(1+6+12+18))
01.01.1996
ГОСТ 3092-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат плоскої конструкції 8 4 9(0+9)+32 о. з.
(ГОСТ 3092-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат плоской конструкции 8 4 9(0+9)+32 о. с.)
01.01.1996
ГОСТ 3091-80*. Канати сталеві. Сортамен. Канат плоскої конструкції 8 4 7(1+6)
(ГОСТ 3091-80*. Канаты стальные. Сортамен. Канат плоской конструкции 8 4 7(1+6))
01.01.1996
ГОСТ 3090-73. Канати сталеві. Канат закритий несучий з одним шаром зетобразного дроту і сердечником типу ТК. Сортамент
(ГОСТ 3090-73. Канаты стальные. Канат закрытый несущий с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент)
01.01.1975
ГОСТ 3089-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат потрійного звивання типу ЛК Р конструкції 6 7 19(1+6+6/6)+1 о. з.
(ГОСТ 3089-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат тройной свивки типа ЛК Р конструкции 6 7 19(1+6+6/6)+1 о. с.)
01.01.1996
ГОСТ 3088-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання многопрядный типу ЛК-Р конструкції 18 19(1+6+6/6)+1 о. з
(ГОСТ 3088-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-Р конструкции 18 19(1+6+6/6)+1 о. с)
01.01.1996
ГОСТ 3085-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання трьохгранопрядний конструкції 6 30(6+12+12)+1 о. з.
(ГОСТ 3085-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки трехграннопрядный конструкции 6 30(6+12+12)+1 о. с.)
01.01.1996
ГОСТ 3083-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-О конструкції 6 30(0+15+15)+7 о. з.
(ГОСТ 3083-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 30(0+15+15)+7 о. с.)
01.01.1996
ГОСТ 3081-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-О конструкції 6 19(1+9+9)+7 7(1+6)
(ГОСТ 3081-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 19(1+9+9)+7 7(1+6))
01.01.1996
ГОСТ 3079-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ТЛК-О конструкції 6 37(1+6+15+15)+1 о.с.
(ГОСТ 3079-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6 37(1+6+15+15)+1 о.с.)
01.01.1996
ГОСТ 3077-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-О конструкції 6 19(1+9+9)+1 о.с
(ГОСТ 3077-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 19(1+9+9)+1 о.с)
01.01.1996
ГОСТ 3071-88*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ТК конструкції 6 37(1+6+12+18)+1 о.с.
(ГОСТ 3071-88*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6 37(1+6+12+18)+1 о.с.)
01.01.1996
ГОСТ 3070-88*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ТК конструкції 6 19(1+6+12)+1 о.с.
(ГОСТ 3070-88*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6 19(1+6+12)+1 о.с.)
01.01.1996