Інструкція із складання звітності за формою N Д-1 "Звіт про ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування"

 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация
zwcad arcon
Название (рус.) Инструкция из отчитывается по форме N Д-1 "Звіт о ремонте и содержании автомобильных дорог общего користування"
Кем принят Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)
Тип документа Інструкція
Рег. номер 284
Дата принятия 20.07.2019
Рег. номер в Минюсте 931/12805
Дата регистрации в Минюсте 20.08.2003
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБIЛЬНИХ ДОРIГ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
автомобільних доріг
України
19.07.2006 N 284
( z0930-06 )

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 серпня 2006 р.
за N 931/12805


IНСТРУКЦIЯ
із складання звітності за формою N Д-1
"Звіт про ремонт і утримання автомобільних
доріг загального користування"


1. Загальні положення

Ця Iнструкція встановлює порядок складання звітності про
ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування з
метою отримання інформації для проведення аналізу виконання
раціонального планування робіт щодо організації розвитку мережі
автомобільних доріг загального користування, їх ремонту та
утримання за встановленими для них державними стандартами і
нормами.

2. Сфера застосування

Державні дорожні організації України, на балансі яких
знаходяться автомобільні дороги загального користування.

3. Нормативні посилання

Для підготовки Iнструкції із складання квартальних
статистичних спостережень за формою НД використані такі нормативні
документи:
Закон України "Про автомобільні дороги" від 08.09.2005 року
N 2862-IV ( 2862-15 ) (із змінами та доповненнями, внесеними
Законом України від 20.12.2005 N 3235-IV ( 3235-15 );
ВБН Г.1-218-182:2006 "Організаційно-методичні, економічні і
технічні правила. Класифікація робіт з експлуатаційного утримання
автомобільних доріг загального користування";
ВБН В.3.2-218-182-2003 "Класифікація робіт з ремонтів та
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального
користування";
ВБН Г.1-218-530:2006 "Організаційно-методичні, економічні і
технічні правила. Класифікація робіт з ремонтів автомобільних
доріг загального користування";
ПЦГ.1-218-113-97 ( v0190625-97 ) "Технічні правила ремонту та
утримання автомобільних доріг загального користування України".

Документами первинного обліку витрат коштів на роботи з
утримання і ремонту автомобільних доріг є реєстри бухгалтерського
обліку, кошторисно-фінансові розрахунки згідно з Порядком
визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та
поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування
(державного та місцевого значення) ВБН Д.1.1-218-1-2001 та акти
виконаних робіт.

4. Основні терміни та їх тлумачення

Автомобільні дороги загального користування поділяються на
автомобільні дороги державного та місцевого значення.

Автомобільні дороги державного значення поділяються на
міжнародні, національні та регіональні.

Міжнародні автомобільні дороги - автомобільні дороги, що
суміщаються з міжнародними транспортними коридорами та/або входять
до Європейської мережі основних, проміжних, з'єднувальних
автомобільних доріг та відгалужень, мають відповідну міжнародну
індексацію і забезпечують міжнародні автомобільні перевезення.

Національні автомобільні дороги - автомобільні дороги, що
суміщені з національними транспортними коридорами і не належать до
міжнародних автомобільних доріг, та автомобільні дороги, що
з'єднують столицю України - місто Київ, адміністративний центр
Автономної Республіки Крим, адміністративні центри областей, місто
Севастополь між собою, великі промислові і культурні центри з
міжнародними автомобільними дорогами.

Регіональні автомобільні дороги - автомобільні дороги, що
з'єднують дві або більше областей між собою, автомобільні дороги,
що з'єднують основні міжнародні автомобільні пункти пропуску через
державний кордон, морські та авіаційні порти міжнародного
значення, найважливіші об'єкти національної культурної спадщини,
курортні зони з міжнародними та національними автомобільними
дорогами.

Автомобільні дороги місцевого значення поділяються на
територіальні, обласні та районні.

Територіальні автомобільні дороги - автомобільні дороги, що
з'єднують адміністративні центри Автономної Республіки Крим і
областей з адміністративними центрами районів, містами обласного
значення, міста обласного значення між собою, а також автомобільні
дороги, що з'єднують з дорогами державного значення основні
аеропорти, морські та річкові порти, залізничні вузли, об'єкти
національного і культурного надбання та курортного і
природно-заповідного фонду, автомобільні пункти пропуску
міжнародного та міждержавного значення через державний кордон.

Обласні автомобільні дороги - автомобільні дороги, що
з'єднують адміністративні центри районів між собою та
адміністративними центрами сільських населених пунктів району,
залізничними станціями, аеропортами, річковими портами, пунктами
пропуску через державний кордон і місцями відпочинку.

Районні автомобільні дороги - автомобільні дороги, що
з'єднують адміністративні центри сільських населених пунктів з
іншими населеними пунктами у межах району, інші населені пункти
між собою, з підприємствами, об'єктами культури, іншими дорогами
загального користування.

Згідно з ВБН Г.1-218-182:2006 встановлено два види ремонтів -
капітальний і поточний (планово-попереджувальний) ремонти
автомобільних доріг і дорожніх споруд.

ВБН Г.1-218-530:2006 встановлює перелік робіт, які повинні
виконуватись при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг
загального користування.

Капітальний ремонт - обсяг робіт по комплексному відновленню
чи підвищенню транспортно-експлуатаційних характеристик
автомобільних доріг та інженерних споруд або проведення
геометричних параметрів і технічних характеристик окремих
елементів з врахуванням зростання інтенсивності руху та осьових
навантажень до діючих нормативних вимог з урахуванням категорій і
значення доріг.

Поточний (планово-попереджувальний) ремонт - обсяг
планово-попереджувальних робіт з відновлення
транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та
інженерних споруд, а також роботи з покращення облаштування у
визначених проектом і нормативно-технічною документацією межах та
умовах.

Експлуатаційне утримання - комплекс заходів щодо технічного
нагляду та утримання автомобільних доріг загального користування.

Дорога ґрунтова - профільована ґрунтова дорога або дорога,
проїзна частина якої поліпшена каркасними добавками (гравій, шлак
та ін.). Це нижчий тип покриття, який потребує постійного
вирівнювання для запобігання виникненню колії.

Мости - транспортна споруда, призначена для пропуску через
водні або інші перешкоди автомобільного транспорту, пішоходів і
різних комунікацій народногосподарського призначення.

5. Порядок складання звіту

Звіт за формою N Д-1 "Про ремонт і утримання автомобільних
доріг загального користування" складається щокварталу наростаючим
підсумком Службами автомобільних доріг в АР Крим, областях,
м. Севастополі.

Обліку підлягають виконані обсяги робіт з капітального і
поточного ремонтів, а також з експлуатаційного утримання
автомобільних доріг і мостів.

6. Заповнення форми

При складанні звіту за формою N Д-1 використовуються такі
одиниці виміру:
довжина автомобільних доріг - кілометри (км), з точністю до
однієї десятої;
довжина штучних споруд - погонні метри (пог.м), з точністю до
цілих одиниць;
витрати в тис. грн. з точністю до однієї десятої.

6.1 Заповнення розділу 1 "Капітальний ремонт"

Підставою для заповнення даних про витрати на капітальний
ремонт автомобільних доріг і мостів (рядок 01, 02, 08 графи 1, 2)
є кошторисно-фінансові розрахунки по актах приймання обсягів
виконаних робіт, включаючи зворотні суми матеріалів і конструкцій
від розбирання дорожнього одягу автомобільних доріг і споруд на
них, мостових споруд і виробничих баз та інше.
Графи 1, 2 по рядках 03, 04, 05, 06, 07 заповнюються на
підставі актів приймання виконаних робіт з капітального ремонту
доріг і мостів - в натуральному виразі: км доріг, пог.м
(одиниць) - мостів, шт.

6.2. Заповнення розділу 2 "Роботи з поточного
(планово-попереджувального) ремонту доріг"
Підставою для заповнення даних про витрати на поточний
ремонт:
1 по кошторисній вартості (рядок 10, 11 графа 1) - проектна
документація затверджена вартість є лімітом на весь звітний
період;

6.3. Заповнення розділу 3 "Роботи з експлуатаційного утримання
доріг"
Підставою для заповнення даних про витрати на поточний ремонт
є кошторисно-фінансові розрахунки по актам приймання виконаних
робіт, затверджена вартість яких є лімітом на весь звітний період:
1 рядок 12, графа 1 по забезпеченню витрат на експлуатаційне
утримання автомобільних доріг по забезпеченню споживчої якості
дороги, виявлення дефектів, їх усунення і виконання робіт із
забезпечення умов роботи елементів дороги і споруд у різні пори
року - акти приймання виконаних робіт і їх кошторисної вартості;
2 рядок 14 графа 2 про обсяги виконання робіт із зимового
утримання є акти приймання виконаних робіт.

7. Порядок подання звіту

"Звіт про ремонт і утримання автомобільних доріг загального
користування" складається за затвердженою Державною службою
автомобільних доріг України формою N Д-1, підписується бухгалтером
і керівником підприємства дорожнього господарства, які несуть
відповідальність за повноту і достовірність даних згідно з чинним
законодавством.

Службами автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим,
областях та м. Севастополі звіт подається в терміни та на адресу,
що вказані на бланку форми.

Державна служба автомобільних доріг України після одержання
звітів за формою N Д-1 від служб автомобільних доріг в Автономній
Республіці Крим, областях і м. Севастополі готує зведений звіт і
подає його Держкомстату України.

Начальник Департаменту
автомобільних доріг Укравтодору I.В.Данкевич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
автомобільних доріг
України
19.07.2006 N 284
( z0930-06 )


ЗВIТ
про ремонт і утримання автомобільних доріг
загального користування

за__________ квартал 200__ р.


-------------------------------------------
¦ Подають: ¦ Терміни ¦ Форма N Д-1
¦ ¦ подання ¦
¦-----------------------------+-----------¦
¦1. Служби автомобільних ¦ ¦
¦ доріг в АР Крим, ¦ ¦
¦ областях, м. Севастополі: ¦ ¦
¦- Державній службі ¦до 20 числа¦
¦автомобільних доріг України ¦ після ¦
¦(Укравтодор); ¦ звітного ¦
¦- Управлінню статистики за ¦ періоду ¦
¦місцезнаходженням. ¦ квар- ¦
¦2.Державна служба ¦тальний - ¦
¦автомобільних доріг ¦ на ¦
¦України (Укравтодор): ¦ 40-й день ¦
¦- Державному комітету ¦ річний ¦ Поштова
¦статистики України. ¦15 березня ¦ Квартальна
-------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
¦Найменування організації - складача інформації ¦
¦-------------------------------------------------------------------------¦
¦Поштова адреса ¦
¦-------------------------------------------------------------------------¦
¦ Коди організації-складача ¦
¦-------------------------------------------------------------------------¦
¦ за ¦території¦ виду ¦ форми ¦організаційно-¦міністерства, ¦ ¦
¦ЄДРПОУ¦ (КОАТУУ)¦економічної¦власності¦правової форми¦ іншого ¦ ¦
¦ ¦ ¦діяльності ¦ (КФВ) ¦господарювання¦ центрального ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (КВЕД) ¦ ¦ (КОПФГ) ¦органу, якому ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦підпорядкована¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦організація - ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ складач ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ інформації ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (КОДУ)* ¦ ¦
¦------+---------+-----------+---------+--------------+--------------+----¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
¦------+---------+-----------+---------+--------------+--------------+----¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------------------------------

--------------
* Тільки для підприємств державного сектору.

Варіанти заповнення (потрібне підкреслити):

Всього:
в тому числі:
дороги державного значення;
дороги місцевого значення.

I. Капітальний ремонт

------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Код ¦Одиниця ¦ Всього ¦ В тому числі ¦
¦ ¦ рядка ¦ вимі- ¦ ¦ за рахунок ¦
¦ ¦ ¦рювання ¦ ¦ держбюджету ¦
¦--------------+---------+--------+------------+-----------------¦
¦ А ¦ Б ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦
¦--------------+---------+--------+------------+-----------------¦
¦ВИТРАТИ, ¦ 01 ¦тис.грн.¦ ¦ ¦
¦ВСЬОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------+---------+--------+------------+-----------------¦
¦ із них - ¦ 02 ¦тис.грн.¦ ¦ ¦
¦зворотні суми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------+---------+--------+------------+-----------------¦
¦Відремонтовано¦ 03 ¦ км ¦ ¦ ¦
¦доріг - всього¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------+---------+--------+------------+-----------------¦
¦в тому числі: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------+---------+--------+------------+-----------------¦
¦з твердим ¦ 04 ¦ км ¦ ¦ ¦
¦покриттям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------+---------+--------+------------+-----------------¦
¦ґрунтових ¦ 05 ¦ км ¦ ¦ ¦
¦--------------+---------+--------+------------+-----------------¦
¦Відремонтовано¦ 06 ¦тис.грн.¦ ¦ ¦
¦мостів - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всього ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------+---------+--------+------------+-----------------¦
¦ ¦ 07 ¦одиниць ¦ ¦ ¦
¦--------------+---------+--------+------------+-----------------¦
¦ ¦ 08 ¦ пог.м ¦ ¦ ¦
¦--------------+---------+--------+------------+-----------------¦
¦тому числі ¦ 09 ¦тис.грн.¦ ¦ ¦
¦зворотні суми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------------------

II. Поточний (планово-попереджувальний) ремонт

------------------------------------------------------------------
¦ Найменування показника ¦ Код ¦Одиниця¦Вартість¦ В тому числі ¦
¦ ¦рядка¦вимірю-¦ ¦ за рахунок ¦
¦ ¦ ¦ вання ¦ ¦ держбюджету ¦
¦--------------------------+-----+-------+--------+--------------¦
¦ А ¦ Б ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦
¦--------------------------+-----+-------+--------+--------------¦
¦Витрати на поточний ремонт¦ 10 ¦тис.грн¦ ¦ ¦
¦- всього ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------------------+-----+-------+--------+--------------¦
¦із них - зворотні суми ¦ 11 ¦тис.грн¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------------------

III. Експлуатаційне утримання

----------------------------------------------------------------
¦ Найменування показника¦ Код ¦ Одиниця¦Вартість¦ В тому числі ¦
¦ ¦рядка¦ вимірю-¦ ¦ за рахунок ¦
¦ ¦ ¦ вання ¦ ¦ держбюджету ¦
¦-----------------------+-----+--------+--------+--------------¦
¦ А ¦ Б ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦
¦-----------------------+-----+--------+--------+--------------¦
¦ Витрати на ¦ 12 ¦тис.грн.¦ ¦ ¦
¦ експлуатаційне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦утримання - всього ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------------------+-----+--------+--------+--------------¦
¦із них - зворотні суми ¦ 13 ¦тис.грн.¦ ¦ ¦
¦-----------------------+-----+--------+--------+--------------¦
¦із них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зимове утримання ¦ 14 ¦тис.грн.¦ ¦ ¦
----------------------------------------------------------------

Керівник ______________

"___" __________ 200__ р


Спонсоры раздела: