Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар


ДСТУ EN 1469:2007 Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Облицювальні лити. Вимоги.

Название (рус.) ДСТУ EN 1469:2007 Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Облицювальні лити. Вимоги.
Кем принят ТК "Будівельні матеріали"
Тип документа ДСТУ EN
Рег. номер 1469:2007
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word
 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Вироби з природного каменю.

Облицювальні плити. Вимоги

(EN 1469:2004, IDT)

Natural stone products Slabs

for cladding Requirements

ДСТУ Б EN 1469:2007

Київ

Міністерство регіонального розвитку

та будівництва України

2008Зміст

С.

Вступ.....................................................................V

1 Сфера застосування ......................................1

2 Нормативні посилання...................................1

 1.  Терміни та визначення..................................3
 2.  Вимоги............................................................4

4.1 Вимоги до геометричних характеристик......4

 1.  Загальні положення.......................................4
 2.  Вимоги до товщини.......................................4
 3.  Вимоги до пласкості......................................4
 4.  Вимоги до довжини та ширини.....................5
 5.  Вимоги до кутів та особливих форм............5

 1.  Вимоги до розміщення монтажних отворів...6
 2.  Комерційні розміри облицювальних плит.....6
 3.  Вимоги до обробки поверхні..........................7

4.2 Вимоги до природного каменю

для облицювання....................................................9

 1.  Загальні вимоги..............................................9
 2.  Найменування................................................9
 3.  Зовнішній вигляд............................................9
 4.  Границя міцності при згині..........................12
 5.  Руйнівне навантаження в

монтажних отворах ………………………………..12

 1.  Водопоглинання при

атмосферному тиску.............................................13

 1.  Вогнестійкість..............................................13
 2.  Капілярне водопоглинання........................14
 3.  Об'ємна густина і наявна пористість.........14
 4.  Морозостійкість...........................................14
 5.  Термостійкість.............................................15
 6.  Паропроникність.........................................15

5 Маркування та пакування...........................16

6 Оцінка відповідності вимогам.....................17

6.1 Загальні правила.........................................17

6.2 Початкові типові випробування..................17

6.3 Контроль виробництва на підприємстві.....19

Додаток А (обов'язковий) Відбір зразків..............22

А.1 Загальні положення........................................22

 Contents

page

Foreword...............................................................V

 1.  Scope.........................................................1
 2.  Normative references.................................1
 3.  Terms and definitions.................................3
 4.  Requirements…..........................................4

4.1 Requirements for geometric characteristics.

 1.  General…...................................................4
 2.  Requirements for thickness........................4
 3.  Requirements for flatness...........................4
 4.  Requirements for length and width.............5
 5.  Requirements for angles and special shapes…..................................................................5
 6.  Requirements for location of dowel holes...6
 7.  Commercial sizes of slabs for cladding.......6
 8.  Requirements for surface finish...................7

4.2 Requirements of natural stone for

cladding….................................................................9

 1.  General…....................................................9
 2.  Denomination…...........................................9
 3.  Visual appearance…...................................9
 4.  Flexural strength…....................................12
 5.  Breaking load at a dowel hole…...............12

 1.  Water absorption at

atmospheric pressure.............................................13

 1.  Reaction to fire….......................................13
 2.  Water absorption by capillarity..................14
 3.  Apparent density and open porosity..........14
 4.  Frost resistance.........................................14
 5.  Thermal shock resistance.........................15

4.2.12 Water vapour permeability........................15

 1.  Marking and packaging.............................16

6 Evaluation of conformity............................17

6.1 General rules….........................................17

6.2 Initial type testing......................................17

6.3 Factory production control….....................19

Annex A (normative) Sampling…...........................22

A.1 General............................................................22


А.2 Принципи відбору зразків..............................22

А.З Відбір усереднених зразків...........................22

А.4 Складання плану відбору зразків...........................................................................23

А.5 Обладнання для відбору зразків..................23

А.6 Методи відбору зразків..................................23

А.6.1 Загальні положення.....................................23

А.6.2 Відбір зразків із кар'єрів..............................23

А.6.3 Відбір зразків на виробництві.....................24

А.6.4 Відбір зразків із будівлі................................25

А.7 Маркування, пакування та відправка

зразків....................................................................25

А.8 Звіт про відбір зразків.....................................25

Додаток ZA (довідковий) Розділи цього Європейського стандарту, що стосуються положень

Директив ЄС про будівельні матеріали..............28

ZA.1 Мета та відповідні характеристики.............28

ZA.2 Процедура підтвердження відповідності....32

ZA.3 Маркування та ярлики зі знаком СЕ...........34

ZA.3.1 Маркування знаком СЕ.............................34

ZA.3.2 Приклад нанесення маркування

та ярликів..............................................................35

ZА.4 Декларація відповідності вимогам ЄС........37

Бібліографія..........................................................38

 A.2 Principles of sampling......................................22

A.3 Taking bulk samples........................................22

A.4 Preparing a sampling plan...............................23

A.5 Sampling apparatus.........................................23

A.6 Sampling methods...........................................23

A.6.1 General…......................................................23

A.6.2 Sampling from quarries.................................23

A.6.3 Sampling from plants....................................24

A.6.4 Sampling from buildings................................25

A.7   Marking, packaging and dispatch

of the samples …....................................................25

A.8 Sampling report................................................25

Annex ZA (informative) Clauses of this European Standard addressing essential requirements or

other provisions of EU Directives...........................28

ZA.1 Scope and relevant characteristics................28

ZA.2 Procedure for attestation of conformity..........32

ZA.3 CE marking and labeling...............................34

ZA.3.1 CE marking.................................................34

ZA.3.2 Reference model for

marking and labeling..............................................35

ZA.4 EC Declaration of conformity.........................37

Bibliography............................................................38


Вступ

Цей документ (EN 1469:2004) був підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 246 „Природний камінь", секретарем якого є Італійська організація зі стандартизації.

Цьому Європейському стандарту надається статус національного стандарту шляхом публікації ідентичного тексту або схвалення не пізніше травня 2005 року, а національні стандарти, що йому суперечать, утрачають чинність не пізніше серпня 2006 року.

Цей документ розроблений згідно з мандатом, наданим Європейському комітету зі стандартизації Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі. Він відповідає істотним вимогам директив ЄС.

Відомості про зв'язок з директивами ЄС викладені в додатку ZA, який має довідковий характер і є складовою частиною цього стандарту.

Цей Європейський стандарт є одним із серії стандартів, що встановлюють вимоги до виробів із природного каменю, до якої входять такі стандарти:

EN 1467:2003 Камінь природний. Блоки необроблені. Вимоги

EN 1468:2003 Камінь природний. Плити необроблені. Вимоги

EN 1469:2004 Вироби з природного каменю.

Облицювальні плити. Вимоги

EN 12057:2004 Вироби з природного каменю. Модульні плитки. Вимоги

EN 12058:2004 Вироби з природного каменю. Плити для підлоги і сходів. Вимоги

Попередній стандарт prEN 12059:2003 Вироби з природного каменю. Будівельні вироби з природного каменю. Вимоги

Інші стандарти для природного каменю розроблені:

 Foreword

This document (EN 1469:2004) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 246 "Natural stones", the secretariat of which is held by UNI.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by May 2005, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by August 2006.

This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s).

For relationship with EU Directive(s), see informative annex ZA which is an integral part of this document.

This European Standard is one of a series of standards for specifications of natural stone products which includes the following:

EN 1467:2003, Natural stone  Rough blocks Requirements.

EN 1468:2003, Natural stone  Rough slabs  Requirements.

EN 1469:2004, Natural stone products  Slabs for cladding  Requirements.

EN 12057:2004, Natural stone products  Modular tiles  Requirements.

EN 12058:2004, Natural stone products  Slabs for floors and stairs  Requirements.

prEN 12059:2003, Natural stone products  Dimensional stone work  Requirements.

Other standards on natural stone are produced by:


Технічним комітетом
CEN/TC 178 „Вироби та бордюри з каменю для мостіння"

EN 1341 Плити з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування

EN 1342 Брущатка з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування

EN 1343 Бордюри з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування

Технічним комітетом CEN/TC 128, „Покриття, що вкладаються внакладку, і вироби для облицювання стін"

EN 12326-2 Шифер та інші вироби з природного каменю для покриттів, що вкладаються внакладку, і зовнішнього облицювання стін. Частина 2: Методи випробування

EN 12326-1 Шифер та інші вироби з природного каменю для покриттів, що вкладаються внакладку, і зовнішнього облицювання стін. Частина 1: Методи випробування

Технічним комітетом CEN/TC 125 „Фасадні вироби"

EN 771-6 Специфікація фасадних блоків. Частина 6: Фасадні блоки з природного каменю.

Інші стандарти стосуються заповнювачів для бетону, доріг, залізниць та армованих блоків (розробляються Технічним комітетом CEN/TC 154).

Згідно з Внутрішніми правилами CEN/CENELEC запроваджувати цей Європейський стандарт зобов'язані національні організації зі стандартизації таких країн: Австрії, Бельгії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Сполученого Королівства. CEN/TC 178 Paving units and kerbs

EN 1341, Slabs of natural stone for external paving Requirements and test methods.

EN 1342, Setts of natural stone for external paving Requirements and test methods.

EN 1343, Kerbs of natural stone for external paving Requirements and test methods.

CEN/TC 128 Roof covering products for discontinuous laying and products for wall cladding

EN 12326-2. Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding  Part 2: Methods of test.

EN 12326-1, Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding  Part 1: Product specification.

CEN/TC 125 Masonry

EN 771-6, Specification for masonry units  Part 6: Natural stone masonry units.

Other standards are relevant to stone aggregates for concrete, roads, railways and armourstone (under sfady within CEN/TC 154).

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following counties are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland. Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

Вироби з природного каменю. Облицювальні плити. Вимоги

Строительные материалы

Изделия из природного камня. Облицовочные плиты. Требования

Building materials

Natural stone products  Slabs for cladding Requirements

Чинний від 2008-10-01

1 Сфера застосування

Цей документ визначає вимоги до плит із природного каменю, що виготовляються для облицювання стін та стель. Він не застосовується до штучних та змішаних каменеподібних матеріалів і навісних стінних облицювальних конструкцій.

ПРИМІТКА. Він не застосовується до покрівельного шиферу, що використовується для зовнішнього облицювання.

2 Нормативні посилання

При застосуванні цього стандарту необхідно

дотримуватися наведених нижче документів. Якщо посилання на документ містить дату, необхідно користуватися лише тією редакцією, на яку зроблено посилання. Якщо посилання на документ не містить дати, то застосовується його остання редакція (з усіма змінами).

EN 1925 Методи випробування природного каменю. Визначення коефіцієнта капілярного водопоглинання

EN 1936 Методи випробування природного каменю. Визначення фактичної й об'ємної щільності, загальної та відкритої пористості

ДСТУ Б EN 12371 Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості  EUROPEAN STANDARD                      EN 1469

NORME EUROP?ENNE

EUROP?ISCHE NORM

This European Standard was approved by CEN

on 2 September 2004

ICS 91.100.15

English version

Natural stone products  Slabs for cladding Requirements

November 2004

1 Scope

This document specifies requirements for slabs of natural stone which are made for use as cladding and ceiling finishes. It does not cover aggregates and artificially agglomerated stony material and does not cover installation for cladding.

NOTE It does not cover roofing slates used as external cladding.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 1925, Natural stone test methods  Determination of water absorption coefficient by capillarity

EN 1936, Natural stone test method  Determination of real density and apparent density and of total and open porosity

EN 12371, Natural stone test methods  Determination of frost resistance

 EN 12372 Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині під концентрованою вагою

EN 12407 Методи випробування природного каменю. Петрографічний аналіз

EN 12440 Камінь природний. Критерії найменування

EN 12524 Матеріали та вироби будівельні. Гігротермічні властивості. Табличні розрахункові значення

EN 12670:2001 Камінь природний. Термінологія EN 13161 Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині під постійним моментом

EN 13364:2001 Методи випробування природного каменю. Визначення руйнівного навантаження в монтажних отворах

ДСТУ Б EN 13373 Методи випробування природного каменю. Визначення геометричних характеристик виробів

EN 13501-1 Класифікація пожежної безпеки

конструкцій та елементів будівель. Частина 1: Класифікація, що використовує дані випробувань на вогнестійкість

ДСТУ Б EN 13755 Методи випробування природного каменю. Визначення водопоглинання при атмосферному тиску

EN 14066 Методи випробування природного каменю. Визначення опору старінню через тепловий удар

EN ISO 12572 Гігротермічна характеристика будівельних матеріалів і виробів. Визначення властивостей паропроникності (ISO 12572:2001).

ПРИМІТКА. Крім указаних у цьому розділі Європейських стандартів, у яких наведені методи випробування, існують інші стандарти, які можуть бути використані для наукових обстежень, але які відповідно до цього стандарту недоцільно застосовувати на практиці. EN 12372, Natural stone test methods  Determination of flexural strength under concentrated load

EN 12407, Natural stone test methods  Petrographic examination

EN 12440, Natural stone  Denomination criteria

EN 12524, Building materials and products  Hygrothermai properties  Tabulated design values

EN 12670:2001, Natural stone  Terminology

EN 13161, Natural stone test methods  Determination of flexural strength under constant moment

EN 13364:2001, Natural stones test methods Determination of breaking load at a dowel hole

EN 13373, Natural stone test methods  Determination of geometric characteristics on units

EN 13501-1, Fire classification of construction products and building elements  Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests

EN 13755, Natural stone test methods  Determination of water absorption at atmospheric pressure

EN 14066, Natural stone test methods  Determination of resistance to ageing by thermal shock

EN ISO 12572, Hygrothermal performance of building materials and products  Determination of water vapour transmission properties (ISO 12572:2001).

NOTE Besides the European Standards for test methods mentioned in this clause, there exist further standards which can be used for scientific examinations, but which are not relevant for the application in practice according to this standard.


3 Терміни та визначення

Для цілей цього документа застосовуються терміни та визначення, наведені в стандарті EN  12670:2001, а також такі:

3.1.

облицювальна плита

Плита, вирізана за визначеними розмірами, що являє собою елемент облицювання стін і стелі. Використовується шляхом кріплення до споруди механічними засобами або за допомогою вапняного розчину чи клею всередині приміщень та ззовні.

ПРИМІТКА. Визначення вапняного розчину надано в EN 998-1.

Визначення клею надано в EN 12004.

3.2.

виміри облицювальних плит 

Виміри облицювальної плити включають її довжину І, ширину b та товщину d. Вони наводяться в зазначеній послідовності в міліметрах (див. рисунок 1).

 3 Terms and definitions

For the purpose of this document the terms and definitions given in EN 12670:2001 and the following apply.

3.1

slab for cladding

slab cut to size which forms a wall covering and ceiling finishes for outside or inside use, fixed to a structure either mechanically or by means of mortar or adhesives

NOTE Mortar as defined in EN 998-1.

Adhesives as defined in EN 12004

3.2

dimensions of slabs for cladding

the length I, width b and thickness d are the dimensions of a slab for cladding. They are given in the stated sequence in millimetres (see Figure 1)

Рисунок 1  Розміри облицювальної плити

Figure 1  Dimensions of a slab for cladding


4
Вимоги

4.1. Вимоги до геометричних характеристик

4.1.1 Загальні положення

Усі виміри необхідно проводити відповідно до ДСТУ EN 13373. Всі отримані розміри окремих одиниць виробів повинні бути в межах допустимих відхилень.

4.1.2 Вимоги до товщини

Відхилення товщини від номінальної не повинні перевищувати наведених, у таблиці 1.

 4 Requirements

4.1 Requirements for geometric characteristics

4.1.1 General

All measurements shall be carried out in accordance with EN 13373 and all measured values of individual units shall fall within the required tolerances.

4.1.2 Requirements for thickness

The thickness shall not deviate from the nominal thickness by more than given in Table 1.

Таблиця Допустимі відхилення від номінальної товщини

Table 1  Tolerances on the nominal thickness

Номінальна товщина, мм

Nominal thickness in mm

Допустиме відхилення

Tolerance

Понад 12 до 30 включно

More than 12 Up to and including 30 

± 10 % 

Понад 30 до 80 включно

More than 30 Up to and including 80 

± 3 мм

± 3 mm 

Понад 80

More than 80 

± 5 мм

± 5 mm 

Виробник може заявити жорсткіші допустимі відхилення. Це особливо важливо, якщо краї плит будуть видимі.

ПРИМІТКА. Якщо плита кріпиться на клей або тонкий шар вапняного розчину, можуть застосовуватися жорсткіші допустимі відхилення.

Необхідна товщина плит визначається за результатами структурного аналізу або іншої подібної процедури та з урахуванням технічних та фізичних властивостей каменю і його призначення.

За наявності поверхонь із природними тріщинами/розколами таблиця 1 не застосовується. Допустимі відхилення за товщиною заявляє виробник.

4.1.3 Вимоги до пласкості

Відхилення від пласкості поверхні (крім поверхонь із природним розщепленням) не повинно  Stricter tolerances may be declared by the manufacturer. This is particularly important when the edges of the slabs will be visible.

NOTE If the slab is to be fixed by adhesive or a thin mortar bed, stricter tolerances may be needed.

The required thickness of slabs shall result from a structural analysis or similar procedure which takes into account the technical and physical properties of the stone and the intended application.

For natural cleft/riven faces, Table 1 does not apply and the tolerances on thickness shall be declared by manufacturer.

4.1.3 Requirements for flatness

The deviation from flatness of the surface (except for natural cleft faces) shall not exceed 0,2 % of the


перевищувати
0,2 % від довжини плити й не повинно перевищувати З мм. Для плит із природним розщепленням поверхні допустимі відхилення за пласкістю заявляє виробник.

4.1.4 Вимоги до довжини та ширини

Довжина та ширина не повинні мати відхилення від номінального розміру більші ніж наведені в таблиці 2.

slab length, and shall not exceed 3 mm. For natural cleft faces, the tolerance on flatness shall be declared by manufacturer.

4.1.4 Requirements for length and width

The length or width shall not deviate from the nominal size by more than given in Table 2.

Таблиця Допустимі відхилення за довжиною та шириною

Table 2  Tolerances on length and width

Номінальна довжина або ширина, мм

Nominal length or width in mm

600

600

Товщина пиляних країв 50 мм

Sawn edges thickness  50 mm 

± 1 мм

± 1 mm 

± 1,5 mm

± 1,5 mm 

Товщина пиляних країв 50 мм

Sawn edges thickness  50 mm 

± 2 mm

± 2mm 

± 3 mm

± 3mm 

Виробник може заявити жорсткіші допустимі відхилення.

4.1.5 Вимоги до кутів та особливих форм

Допустимі відхилення в будь-якій точці повинні відповідати наведеним у таблиці 2 (див.

рисунок 2).

Кожен кут плити повинен відповідати погодженій геометричній формі. Частини особливої або неправильної форми перевіряються на відповідність визначеній формі за допомогою відповідного шаблона, при цьому допустимі відхилення в будь-якій точці повинні відповідати зазначеним у таблиці 2.

Виробник може заявити жорсткіші допустимі відхилення. Це особливо важливо, якщо краї плит будуть видимі.

 Stricter tolerances may be declared by the manufacturer.

4.1.5 Requirements for angles and special shapes

The permissible tolerance at any point shall be as stated in Table 2 (see Figure 2).

Each slab angle shall be in accordance with the agreed geometry. Pieces of special or irregular shape shall be checked for compliance with the required shape by use of a suitable template, the permissible tolerance at any point shall be as stated in Table 2.

Stricter tolerances may be declared by the manufacturer. This is particularly important when the edges of the slabs will be visible.


Розміри подані в міліметрах

Dimensions in millimetres

Позначення

Key

1 Номінальний розмір

1 Nominal size

2 Сторони плити не повинні виходити за межі двох пунктирних ліній, що відповідають допустимим відхиленням за довжиною й шириною відповідно до таблиці 2.

2 The slab sides shall fall within the two dotted lines indicating the tolerances of length and width according to Table 2.

Рисунок Приклад допустимих відхилень кутів

Figure 2  Example of tolerances on angles

4.1.6 Вимоги до розміщення монтажних

отворів

Визначені місця розташування, глибина та діаметр (форма) монтажних отворів повинні бути такими:

- розміщення відносно довжини або ширини плити ± 2 мм;

- розміщення відносно товщини ± 1 мм (визначається від відкритої поверхні);

- глибина + 3 /  1 мм;

- діаметр + 1 /  0,5 мм.

Виробник може заявити жорсткіші допустимі

відхилення.

Для інших систем кріплення (наприклад, за допомогою жолобів) виробник може самостійно визначати допустимі відхилення.

4.1.7 Комерційні розміри облицювальних плит

Комерційні розміри визначаються за площею  4.1.6 Requirements for location of dowel holes

The specified location, depth and diameter (shape) of dowel holes shall be as follows:

- Location measured along the length or width of the slab: ± 2 mm

- Location measured along thickness: ± 1 mm (to be measured from the exposed face)

- Depth: + 3 / 1 mm

Diameter + 1 /  0,5 mm

Stricter tolerances may be declared by the manufacturer.

For other fixing systems (e.g. slots), specific tolerances shall be declared by the manufacturer.

4.1.7 Commercial sizes of slabs for cladding

Commercial sizes shall be based on the area of the

найменшого можливого описаного прямокутника, визначеною у квадратних метрах із точністю до двох десяткових знаків.

ПРИМІТКА. Для виробів невеликого розміру може бути необхідним узгодження мінімального розміру, наприклад, 0,25 м2.

4.1.8 Вимоги до обробки поверхні

4.1.8.1 Загальні

Поверхня облицювальних плит повинна бути оброблена рівномірно аж до кромок.

Обробка поверхні деяких видів каменю, як правило, передбачає використання заповнювачів або інших подібних матеріалів для закриття природних тріщин, отворів та інших недоліків. Це вважається частиною звичайної обробки. У таких випадках необхідно повідомляти про тип виконаної роботи, а також про тип і характер використаних при цьому додаткових матеріалів.

4.1.8.2 Вимоги до оброблених поверхонь

У результаті обробки поверхня повинна мати стандартний вигляд. Метою обробки є отримання визначеного типу обробки (наприклад, порівняно з контрольним зразком  див. 4.2.3) на всіх відкритих поверхнях.

ПРИМІТКА 1. За допомогою шліфування отримують, наприклад, такі типи поверхні:

- грубошліфована поверхня отримується, наприклад, при використанні шліфувального круга з розміром зерна F 60;

- середньошліфована поверхня отримується, наприклад, при використанні шліфувального круга з розміром зерна F 120; 

- тонкошліфована поверхня отримується, наприклад, при використанні шліфувального круга з розміром зерна F 220;

- матова поверхня отримується, наприклад, при використанні шліфувального круга з розміром зерна F400;

smallest possible circumscribed rectangle measured in square metres accurate to two decimal places.

NOTE For small units it may be necessary to agree a minimum size, for example 0,25 m2.

4.1.8 Requirements for surface finish

4.1.8.1 General

Surface finishes shall be carrried out uniformly to the edges of the cladding slab.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.