Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДНАОП 63.23-1.06-98 Правила безпеки праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки

Название (рус.) ДНАОП 63.23-1.06-98 Правила безпеки праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки
Кем принят Не определен
Тип документа ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Рег. номер 63.23-1.06-98
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

         ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

   ДЕРЖАВНИЙ ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

   ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПРАВИЛА

БЕЗПЕКИ ПРАЦІ  ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ

І поточному ремонті авіаційної техніки

                               

    Київ 1998

ДЕРЖАВНИЙ ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 ПОГОДЖЕНО                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

листом Міністерства                                                  наказом Державного транспорту України                                                        комітету України

від 30.08.96                                                   по нагляду за   

№ 2/22-17-К64.44.30                                                                  охороною праці

.                                                                                     від "__ " ____199  р.

ДНАОП 0.

ПРАВИЛА

БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ

ОБСЛУГОВУВАННІ І ПОТОЧНОМУ РЕМОНТІ

АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

    Київ - 1998

1. РОЗРОБЛЕНІ  Київським міжнародним університетом цивільної авіації

2. ВНЕСЕНІ Управлінням по нагляду за охороною праці в машинобудуван-     ні, металообробці, оборонному  комплексі на транспорті та зв`язку Держ-     наглядохоронпраці

3. ВВЕДЕНІ   Вперше

 Редакційна комісія :

Сазонов А.П. (голова), Полянський С.А. (заступник голови), Брагін А.Я., Буряк П.І., Гержод Ю.В., Іванов А.О., Комлєва І.Г., Мельничук Л.О., Шинкарук С.М.

 

       

    

             Передрукування заборонено

           ? Держнаглядохоронпраці

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ І ПОТОЧНОМУ РЕМОНТІ

АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

                                           Дата введення  

                                                                                                    01.10.98

 

1.  Галузь застосування

Дія цих Правил поширюється на всі підприємства, обєднання, організації та авіакомпанії (надалі - підприємство) цивільної авіації незалежно від відомчої належності та форми власності.

Вимоги цих Правил є обовязковими для всіх працівників, зайнятих технічним обслуговуванням і поточним ремонтом авіаційної техніки.

З введенням у дію цих Правил вважати такими, що втратили силу на території України  :

- Вимоги безпеки і виробничої санітарії при технічному обслуговуванні авіаційної техніки в експлуатаційних підприємствах, ремонтних заводах, навчально-льотних організаціях та льотно-іспитових підрозділах цивільної авіації, затверджені Міністерством цивільної авіації 16 листопада 1974 року;

- ОСТ 54 71001-82.  ССБТ.  Літаки та вертольоти цивільної авіації. Технічне обслуговування. Загальні вимоги безпеки;

- ОСТ 54 71002-84.  ССБТ.  Літаки та вертольоти цивільної авіації.  Технічне  обслуговування планера і висотної системи.  Загальні вимоги безпеки;

- ОСТ 54 71003-84.  ССБТ.  Літаки та вертольоти цивільної авіації Технічне обслуговування силових установок. Загальні вимоги безпеки;

- ОСТ 54 71004-85.  ССБТ.  Літаки та вертольоти цивільної авіації.  Технічне обслуговування систем автоматики,  електро-,  радіо- і приладного обладнання. Загальні вимоги безпеки;

- ОСТ 54 71005-85.  ССБТ.  Літаки та вертольоти цивільної авіації.  Технічне обслуговування. Заправка паливно-мастильними матеріалами і спецрідинами. Загальні вимоги безпеки;

- ОСТ 54 71007-87.  ССБТ.  Літаки та вертольоти цивільної авіації. Технічне обслуговування пасажирського, побутового і аварійно-рятувального обладнання. Загальні вимоги безпеки;

- ОСТ 54 71008-87.  ССБТ.  Літаки та вертольоти цивільної авіації. Технічне обслуговування шасі. Загальні вимоги безпеки.

 

2. Нормативні посилання

У цих Правилах використовуються такі чинні в Україні нормативні акти

пп.

Позначення

нормативного

акта

 Назва нормативного акта

Ким, коли

затверджено,

реєстрація в Мінюсті

1

2

3

4

1.

Закон України «Про охорону праці»

Затверджено постано- вою Верховної Ради

від 14.10.92 № 2695-XII

2.

Закон України «Про пожежну безпеку»

Затверджено постано- вою Верховної Ради

від 17.12.93 № 3747-XII

3.

ДНАОП

0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідій- мальних кранів

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 16.12.93 № 128

4.

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці

від 18.10.94 № 104

Зніми і доповнення : 

наказ від 11.07.97

№ 183

5.

ДНАОП

0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 26.05.94 № 51

6.

ДНАОП

0.00-1.21-84

Правила технічної експлуа- тації електроустановок спо- живачів

Затверджено Голов-  держенергонагляд Міненерго СРСР

від 21.12.84

Зміни :

1988

7.

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуата-ції електроустановок спожива-чів

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4

Зареєстровано  в Мінюсті від 10.02.98

№ 93/2533

8.

Правила технічної експлуата- ції тепловикористовуючих установок і теплових мереж

Затверджено Держ-

енергонагляд України

від 30.03.95

продовження

1

2

3

4

9.

ДНАОП

0.00-1.22-72

Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористо- вуючих установок і теплових мереж

Затверджено Голов-

держенергонагляд

Міненерго СРСР

від 15.06.72

10.

ДНАОП

0.00-1.29-97

Правила захисту від статичної електрики

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 22.04.97 № 103

11.

ДНАОП

0.00-4.03-93

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Затверджено постано- вою Кабінету Міністрів

України від 10.08.93

№ 623

Зміни :

постанова від 23.02.94

№ 97

Доповнення :

постанова від 05.08.96 № 915

12.

ДНАОП

0.00-4.12-94

Типове положення про нав- чання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці

від 04.04.94  № 30

Зареєстровано  в Мінюсті від 12.05.94

№ 95/304

Зміни і доповнення :

наказ від 23.04.97

№ 109

зареєстровано від 27.05.97 № 193/1997

13.

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці

від  30.11.93№ 123

Зареєстровано в Мінюсті від 23.12.93

№ 196

14.

ДНАОП

0.03-1.62-74

Санітарні правила з радіоізотопної дефектоскопії

№ 1171-74

Затверджено Мінохоро- ни здоровя СРСР.

1974

продовження

1

2

3

4

15.

ДНАОП

0.03-1.72-87

Основні санітарні правила роботи з радіоактивними та іншими джерелами іонізуючого випромінювання (ОСП 72/87 № 4422-87)

Затверджено Мінохоро- ни здоровя СРСР

від 26.08.87

16.

ДНАОП

0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Затверджено наказом Мінохорони здоровя

України від 10.12.93

№ 241

Зареєстровано  в Мінюсті від 22.12.93

№ 194

17.

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Затверджено наказом Мінохорони здоровя

України від 31.03.94

№ 45

Зареєстровано  в Мінюсті від 21.06.94

№ 136/345

18.

ДНАОП

0.03-8.06-94

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

Затверджено наказом Мінохорони здоровя

України і Держнагляд- охоронпраці

від 23.09.94 № 263/121

Зареєстровано  в Мінюсті від 25.01.95

№  18/554

19.

ДНАОП

0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Затверджено наказом Мінохорони здоровя

України від 31.03.94

№ 46

Зареєстровано в Мінюсті від 28.07.94

№ 176/385

20.

ДНАОП

0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Затверджено наказом Мінохорони здоровя

України від  29.12.93

№ 256

Зареєстровано в Мінюсті від 30.03.94

№ 51/260

продовження

1

2

3

4

21.

ДНАОП

0.05-8.04-92

Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Затверджено постано- вою Кабінету Міністрів України від 01.08.92

№ 442  

22.

НАОП

1.4.72-1.26.89

Правила безпеки праці при електрозварювальних роботах

Затверджено Мінавіа- промом СРСР

від 26.12.89

23.

НАОП

1.4.10-1.13-74

Правила і норми техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів

Затверджено  Мінхім- нафтомашем СРСР

від 15.08.74

24.

НАОП

1.3.10-1.04-88

Правила безпеки при вироб- ництві та споживанні продук-  тів розділення повітря

(ПБПРП-88)

Затверджено Держгір-

технаглядом  СРСР

від 12.04.88

25.

НАОП

1.4.74-1.11-73

Правила техніки безпеки і ви- робничої санітарії при газо- електричному різанні

Затверджено ЦК проф- спілки робітників суд- нобудування.  1973

26.

НАОП

5.1.30-1.02-83

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії на авіа- ційно-хімічних роботах

Затверджено Міністер-

ством цивільної авіації

від 15.02.83 № 6/И

27.

НАОП

5.1.30-2.08-84

ОСТ 54 30030-84 Повітряні судна цивільної авіації. Технічне обслуговування. Загальні вимоги електробез- пеки

Затверджено вказівкою

Міністерства цивільної авіації  від  27.03.84

№ 204/У

28.

НАОП

5.1.30-6.15-91

Вимоги безпеки при роботі з лакофарбувальними матеріа- лами

Затверджено Міністер- ством цивільної авіації

від  13.12.91 № 11/И

29.

НАОП

5.1.30-3.01-82

Про норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робочим і службовцям цивільної авіації

Введено в дію з  01.06.82  наказом Міністерства цивільної авіації  від 22.01.82

за № 11

продовження

1

2

3

4

30.

НАОП

5.1.30-6.11-87

Вимоги безпеки при роботі на висоті

Затверджено Міністер-

ством цивільної авіації

від 30.05.87 № 26/И

31.

ГОСТ

12.1.001-89

ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від 16.12.80

№ 5852

32.

ГОСТ

12.1.003-83

ССБТ.  Шум.  Общие требова- ния безопасности

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від 06.06.83

№ 2473

33.

ГОСТ

12.1.005-88

ССБТ.  Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

 

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від  29.09.88

№ 3388

34.

ГОСТ

12.1.012-90

ССБТ.  Вибрационная безо- пасность.  Общие требования

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від  13.07.90

№ 2190

35.

ГОСТ

12.2.003-91

ССБТ.  Оборудование произ- водственное. Общие требова- ния безопасности

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від  06.06.91

№ 807

36.

ГОСТ

12.2.013.0-91

ССБТ.  Машины ручные элект- рические. Общие требования безопасности и методы испы- таний   (МЭК 745-1-82)

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від  30.09.91

№ 1563

37.

ГОСТ

12.3.002-75

ССБТ.  Процессы производст- венные. Общие требования безопасности

(СТ СЭВ 1728-79)

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від  25.04.75

№ 1064

38.

ДСТУ

2448-94

Кисневе різання. Вимоги безпеки

Затверджено  наказом  Держстандарту України від 15.04.94 № 86

продовження

1

2

3

4

39.

ДСТУ

2456-94

Зварювання дугове і електро- шлакове. Вимоги безпеки

Затверджено наказом  Держстандарту України від 15.04.94 № 86

40.

ГОСТ

12.3.009-76

ССБТ.  Работы погрузочно-разгрузочные.  Общие требо- вания безопасности

(СТ СЭВ 3518-81)

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від  23.03.76

№ 670

41.

ГОСТ

12.3.020-80

ССБТ.  Процессы перемеще- ния грузов на предприятиях. Общие требования безопас- ности

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від  29.04.80

№ 1973

42.

ГОСТ

12.4.026-76

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від  24.05.76

№ 1267

43.

ГОСТ

24258-88

Средства подмащивания. Общие техничесчкие условия

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від  22.05.88

№ 1246

44.

НАПБ

А.01.001-95

Правила пожежної безпеки в Україні

Затверджено управ- лінням Державної  пожежної охорони МВС України від 14.06.95

45.

СНиП

2.01.02-85

Противопожарные нормы

Затверджено постано- вою Держбуду СРСР від 17.12.85 № 232

46.

СНиП

2.09.04-87

Административные и бытовые здания

Затверджено постано- вою Держбуду СРСР від 30.12.87 № 313

47.

СНиП

2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование

Затверджено постано- вою Держбуду СРСР від 28.11.91

48.

СНиП

II-4-79

Естественное и искусственное освещение

Затверджено постано- вою Держбуду СРСР від  27.06.79 № 100

продовження

1

2

3

4

49.

РЭМБРЧ-89

Руководство по обеспечению безопасности работников гражданской авиации, подвер- гающиеся в процессе труда воздействию электромагнит- ных излучений радиочастот- ного диапазона

Затверджено і введено в дію з 01.01.90 вказівкою Міністерства цивільної авіації від 23.06.89 за № 349/У

50.

НАОП

5.1.30-6.08-86

Керівництво з організації руху повітряних суден, спецтранс- порту та засобів механізації на аеродромах цивільної авіації

Затверджено наказом Міністерства цивільної авіації від 03.07.86

№ 150

Зміни і доповнення :

вказівка від 03.02.88

№ 56/У

51.

НТЭРАТ

ГА-83

Наставление по технической эксплуатации и ремонту авиа- ционной техники в гражданс- кой авиации СССР

Затверджено наказом Міністерства цивільної авіації  від 27.12.83

№ 241

52.

НПО ГА-85

Наставление по пожарной охране в гражданской авиации СССР

Затверджено наказом Міністерства цивільної авіації від 21.06.85

№ 133

53.

ПУЕ

Правила будови електроуста- новок (видання 6-е, перероб- лене і доповнене)

Затверджено Міненерго СРСР

54.

ВНТП

II-85/МГА

Ведомственные нормы техно- логического проектирования авиационно-технических

баз в аэропортах

Затверджено Міністер- ством цивільної авіації

від 08.01.86

55.

Перечень профессий и долж- ностей работников єксплуата- ционных предприятий граж- данской авиации с отнесени- ем их к группам производст- венных процессов с Нормами обеспечения санитарно-быто- выми  помещениями и устрой- ствами

Затверджено Міністер- ством цивільної авіації

від 10.07.90 № 10/И

продовження

1

2

3

4

56.

ДНАОП

0.03-1.46-89

Санітарні правила для авіа- ційно-технічних баз експлуата- ційних підприємств цивільної авіації  (СанПіН № 5059-89)

Затверджено Мінохо- рони здоровя СРСР  від 21.09.89 № 5059-89

57.

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Затверджено наказом Мінохорони здоровя України  від 22.03.96

№ 59

Зареєстровано в Мінюсті від 16.04.96

№ 183/1208

3.  Позначення та скорочення

У цих Правилах використані такі позначення та скорочення :

ТОіР АТ  - технічне обслуговування і поточний ремонт авіаційної техніки

ПС  -  повітряне судно

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: