Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДНАОП 63.21-1.07-00 Правила безпеки під час проведення вишукувань автомобільних доріг

Название (рус.) ДНАОП 63.21-1.07-00 Правила безпеки під час проведення вишукувань автомобільних доріг
Кем принят Не определен
Тип документа ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Рег. номер 63.21-1.07-00
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

_____________________________________________________________

Д Е Р Ж А В Н И Й

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПРАВИЛА

БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВИШУКУВАНЬ                                                                                                                                        

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Київ

ДЕРЖАВНИЙ ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ

АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            наказ Міністерства праці

                                                                          та соціальної політики України

                                                                          28.12.2000          № 376

                                                                    

                                                            

                    

         

                                     ДНАОП 5.1.14 1.02-00

ПРАВИЛА

БЕЗПЕКИ  ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВИШУКУВАНЬ

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ          

            

Київ

П Е Р Е Д М О В А

РОЗРОБЛЕНО                                                 Українським державним вироб-

                                                                          ничо-технологічним  підприєм-

                                                                          ством "Укрдортехнологія"                                                

ВНЕСЕНО                                                        Управлінням по нагляду в мета-

                                                                          лургійній  промисловості,  енер-

                                                                          гетиці, будівництві і котлонагля-

                                                                          ді Держнаглядохоронпраці

                                                                                                                                

ВВЕДЕНО                                                        З введенням в дію цих Правил

                                                                          вважати такими, що не застосо-

                                                                          вуються на території України

                                                                          НАОП 6.1.00-1.02-86 "Правила

                                                                          охорони праці при розвідуваль-

                                                                          них роботах і проектуванні ав-

                                                                          томобільних доріг", затверджені

                                                                          Мінтрансбудом СРСР 30.12.85    

                                                                            

                                                                                                                                                      

                                                                          

 

                                                                             

                                           КАРТА-ПАСПОРТ

                                  ДНАОП 5.1.14 1.02-00

                                                  скорочена назва

Правила безпеки під час проведення вишукувань

автомобільних доріг

найменування нормативного акта

   А  Правила

   01      вид

   Б   Правила поширюються на проектні організації, які здійснюють

        вишукування автомобільних доріг

     02                                                            галузь застосування  

   В        2000 р.                                                  2000 р.

   03  дата затвердження                                               04  дата введення в дію

                                                          10 років

                                       05  строк дії

   Г  Українське державне виробничо-технологічне підприємство

       "Укрдортехнологія"

   06                               організація-розробник

   Д  Корпорація "Укравтодор", Мінтранс України, ННДІ охорони

        праці                

   07                               узгоджуючі організації

   Ж  Відповідно до розділу 2               К

   08  нормативні посилання                                        09 зміни (порядок. номер,

                                                                                                       розділ, дата) 

        

  Л

         додаткові дані (взаємозв'язані з ним інші

              нормативні акти тощо)   

З М І С Т

                                                                                                       Стор.

1. Галузь застосування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1

2. Нормативні посилання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2

3. Загальні положення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     9

4. Вимоги безпеки під час виконання вишукувальних робіт .   10

4.1. Загальні вимоги  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10

4.2. Електробезпека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12

4.3. Вимоги біологічної і епідеміологічної безпеки  . . . . . . . .   15

4.4. Навантажувально-розвантажувальні роботи і перенесен-

      ня вантажів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    16

4.5. Робота на існуючих автомобільних дорогах . . . . . . . . . . .    17

4.6. Робота під час обліку руху на автомобільних дорогах  . .    19

4.7. Робота на діючих залізницях  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    19

4.8. Робота в населених пунктах, на територіях підприємств

      і об'єктів спеціального призначення  . . . . . . . . . . . . . . . . .    20

4.9. Організація тимчасової стоянки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    20

4.10. Порядок пересування в лісах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   23

4.11. Порядок  пересування в горах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   24

4.12. Порядок  пересування  по  болотах,  річкових  долинах,

        ярах і карстових місцях  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25

4.13. Проведення маршрутів в малонаселеній місцевості,

       поведінка  заблуканих та їх розшук  . . . . . . . . . . . . . . . . .   26

4.14. Переправи через водні перешкоди . . . . . . . . . . . . . . . . . .   29

4.15. Порядок пересування по льоду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   31

5. Вимоги  безпеки  під час  виконання  топографо-

   геодезичних  робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   33

5.1. Загальні вимоги  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    33

5.2. Рубання просік та візирок, заготовлення кілків  та  стов-

      пів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    33

5.3. Зйомка місцевості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    35

5.4. Закладання реперів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   36

5.5. Спостереження на пунктах тріангуляції . . . . . . . . . . . . . . .   37

5.6. Робота з механічними пилами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    37

6. Вимоги безпеки під час обстеження існуючих споруд . . . .     38

6.1. Загальні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    38

6.2. Обстеження геодезичних знаків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     38

6.3. Обстеження штучних споруд  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     39

6.4. Обстеження підземних інженерних комунікацій . . . . . . .     43

7. Вимоги безпеки під час виконання гідрометричних робіт .    44

7.1. Загальні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   44

7.2. Проміри глибин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   45

7.3. Робота за допомогою натягнутого через ріку троса  . . . . . .   46

7.4. Робота з колисок та підвісних містків . . . . . . . . . . . . . . . . . .   47

7.5. Проміри глибин з льоду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    48

7.6. Водомірні роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     48

8. Вимоги безпеки під час виконання інженерно-геологіч-

     них робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    49

8.1. Загальні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   49

8.2. Геофізичні роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   49

8.3. Гідрогеологічні роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50

8.4. Визначення фізико-механічних властивостей грунтів

      у польових умовах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50

8.5. Вимоги безпеки під час виконання бурових  робіт . . . . . . .   52

8.6. Механічне колонкове буріння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    54

8.7. Механічне ударно-канатне буріння  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    55

8.8. Механічне шнекове буріння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    55

8.9. Буріння свердловин з поверхні води . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    56

8.10. Буріння свердловин з льоду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    57

8.11. Проходка шурфів і канав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    58

8.12. Ліквідація аварій у свердловинах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    59

8.13. Ліквідація бурових свердловин, шурфів і канав . . . . . . . .     60

Додатки:

1. Перелік робіт з підвищеною небезпекою . . . . . . . . . . . . . . . . .   62

2. Наряд-допуск на право виконання небезпечних робіт . . . . . .   63

3. Форма акту опосвідчення стану безпеки пристосувань для

    обстеження  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65

 

                                  ДНАОП 5.1.14-1.02-00

ПРАВИЛА

безпеки під час проведення вишукувань

автомобільних доріг

                                                                     Дата введення   01.02.2001.

1. Галузь застосування

Правила безпеки під час проведення вишукувань автомобільних доріг (далі __ Правила) поширюються на працівників проектних організацій, які проводять вишукувальні роботи для подальшої розробки проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг. 

Дані Правила встановлюють вимоги безпеки праці під час виконання вишукувальних робіт (топографо-геодезичних, гідрометричних, інженерно-геологічних, обстежувальних, пошукових та ін.), пов'язаних з прокладанням трас автомобільних доріг.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України НАОП 6.1.00-1.02-86 “Правила охорони праці при розвідувальних роботах і проектуванні автомобільних доріг”, затверджені Мінтрансбудом СРСР 30.12.85.

2. Нормативні посилання

У цих Правилах використовуються такі чинні в Україні нормативні акти:

п/п

Позначення

нормативного

акта

Назва

Ким, коли затверджено,

реєстрація в Мінюсті

1

2

3

4

1.

Закон України "Про охорону праці"

Затверджено  постановою Верховної Ради України від 14.10.92 № 2695-ХІІ

2.

Кодекс законів про працю України

Затверджено  постановою

Верховної  Ради УРСР

від 10.12.71 № 322-VІІІ

Зміни і доповнення, внесені

у подальшому ВР УРСР і

України

3.

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експлу-атації електроустановок споживачів

Затверджено наказом  

Держнаглядохоронпраці

від 09.01.98 № 4

Зареєстровано в Мінюсті

10.02.98 за № 93/2533

4.

ДНАОП

0.00-4.03-98

Положення  про  розсліду-вання  та  облік  нещасних випадків, професійних зах-

ворювань  і  аварій  на  під-

приємствах, в установах і

організаціях

Затверджено постановою Кабінета Міністрів України

від 10.08.93 № 623     

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.98 № 923)

5.

ДНАОП

0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з  питань охорони праці

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці  від 17.02.99 № 27

Зареєстровано в Мінюсті    21.04.99 за № 248/3541

6.

ДНАОП

0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9

Продовження

1

2

3

4

Зареєстровано в Мінюсті 27.05.97 за № 193/1997

7.

ДНАОП

0.00-4.29-97

Типове положення про кабінет охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 18.07.97 № 191

Зареєстровано в Мінюсті 08.10.97 за № 458/2262

8.

ДНАОП

0.00-8.01-93

Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періоди-чну перевірку знань з охорони праці

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці  від 11.10.93 № 94

Зареєстровано в Мінюсті   20.10.94 за № 154

9.

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 № 123

Зареєстровано в Мінюсті   23.12.93 за № 196

10.

ДНАОП

0.03-1.56-73

Правила безпеки при транс-портуванні радіоактивних речовин. ПТВ ТРВ-73

Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР

1973 р.

11.

ДНАОП

0.03-1.63-78

Санітарні правила будови і експлуатації радіоізотопних приладів № 1946-78

Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР

1978 р.

3. Загальні положення

3.1. Ці Правила містять вимоги безпеки праці під час виконання вишукувальних робіт, пов'язаних з прокладанням трас автомобільних доріг.  

3.2. Особи, винні у порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.3. Навчання з питань охорони праці проводиться відповідно до затверджених на підприємстві положень про навчання з питань охорони праці.

3.4. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту  має здійснюватися у відповідності з ДНАОП 0.05-3.14-80.

3.5. Не дозволяється застосування праці осіб віком до вісімнадцяти років та жінок на роботах із важкими, шкідливими чи небезпечними умовами праці, що зазначені у ДНАОП 0.03-8.07-94 і ДНАОП 0.03-8.08-93, та залучення жінок і неповнолітніх до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, що наведені в ДНАОП 0.03-3.28-93 і ДНАОП 0.03-3.29-96.

3.6. Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися під час виконання робіт, мають проводитися у відповідності до  ДНАОП 0.00-4.03-98.

4. Вимоги безпеки під час виконання вишукувальних робіт

4.1. Загальні вимоги

4.1.1. Вишукувальні роботи (топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрометричні, пошукові, обстежувальні та ін.) мають виконуватися у відповідності до вимог НАОП 8.5.20-1.01-89, НАОП 8.5.10-1.01-90, інших нормативних актів та цих Правил.

4.1.2. Технологічне обладнання (самохідні і причіпні бурові установки, машини, геодезичні прилади і пристосування до них), механізований, електрифікований та інший ручний інструмент мають відповідати характеру виконуємої роботи, знаходитися у справному стані і задовольняти вимогам державних і галузевих стандартів безпеки праці для даного виду виробничого обладнання, а також вимогам технічних паспортів і інструкцій з безпеки їх експлуатації заводів-виготовлювачів.

Рухомі частини обладнання і машин, які є джерелами небезпеки, мають обладнуватися захисними огородженнями.

Для робочих органів машин, які не можуть бути огороджені у зв'язку з їх функціональним призначенням, мають влаштовуватися засоби їх зупинки і відключення від джерел енергії, а також сигналізація, яка попереджує про пуск машин у роботу.

4.1.3. У разі виявлення небезпеки керівник робіт вживає заходи щодо її усунення: зупиняє роботи, виводить працюючих у безпечне місце, а несправне обладнання відключає і вивішує табличку, яка забороняє працювати на ньому.

4.1.4. Під час організації робіт, робочих місць, проїздів транспортних засобів або проходів для людей, у межах яких постійно діють або потенційно можуть діяти небезпечні і шкідливі виробничі чинники, які класифікуються за ГОСТ 12.0.003-74, потрібно вживати такі заходи безпеки:

небезпечні зони і дільниці, перебування в яких пов'язане з небезпекою для працюючих, а також обладнання, машини і окремі їх частини, які є джерелом небезпеки, мають бути  пофарбовані у сигнальні кольори та нанесені знаки безпеки згідно з вимогами ГОСТ 12.4.026-76;

зони з постійно діючими або потенційно діючими небезпечними виробничими чинниками (додаток 1), щоб уникнути доступу сторонніх осіб, мають огороджуватися захисними і сигнальними засобами, які задовольняють вимогам ГОСТ 12.4.059-89 та ГОСТ 23407-78.

Проведення робіт в зазначених зонах має здійснюватися за наявності наряд-допуску, оформленого за зразком, що наведений у додатку 2.

4.1.5. До початку виконання вишукувальних робіт на територіях, які зайняті лісами, гаями, посадками, сільськогосподарськими культурами, інженерними комунікаціями, будовами та ін., керівник підрозділу має отримати від їх власників відповідні умови погодження, а при необхідності рубання і валяння дерев отримує на це дозвіл.

4.1.6. Для полегшення пересування і запобігання перетину зайвих водних перешкод межі ділянок робіт виконавців (загонів, груп) мають розміщуватися за напрямком річок, доріг, стежок, а у горах - за напрямком полонин.

4.1.7. Виїзд будь-якого підрозділу на вишукувальні роботи дозволяється тільки після ретельної перевірки його готовності до цих робіт.

4.1.8. Не дозволяється виконання усіх видів вишукувальних робіт, а також перехід і пересування підрозділів у непогоду (туман, гроза, ураган, буря та ін.) та у темні часи доби.

4.1.9. У разі необхідності виконання робіт окремою групою з двох і більше працівників керівник вишукувального підрозділу має призначити старшого по групі, на якого розпорядженням по підрозділу покладається відповідальність за безпечне виконання робіт.

Перед початком роботи старший по групі має ретельно оглянути місце роботи, необхідне обладнання, інструменти і засоби захисту.

4.1.10. Працівники, які будуть виконувати вишукувальні роботи на автомобільних дорогах мають виконувати вимоги  ІНУВ 3.2-218-051-95.

4.1.11. Не дозволяється працівникам під час перерв у роботі  розміщу-ватися у чагарниках та інших місцях, які не проглядаються, поблизу працюючих механізмів, машин, а також обладнання, змонтованого на транспортних засобах.

4.1.12. Не дозволяється використовувати для світлової сигналізації факели та інші джерела відкритого вогню, знаходячись у лісі, степу, на окремих площах, що покриті сухою травою та стиглими посівами.

4.1.13. Влітку під сонячним промінням і вітрі слід працювати з покритою головою.

4.1.14. На роботах, пов'язаних з перебуванням на воді, не дозволяється залучати осіб, які не вміють плавати.

Усі працюючі мають бути забезпечені необхідними рятувальними засобами і навчені правилам поводження на воді.

4.1.15. Працівник, який отримує інструменти зі складу або від керівника вишукувального підрозділу, має оглянути його і переконатися в його справності.

Сокира, лопата та ручна ножівка мають бути щільно насадженні на міцні гладкі поверхні і розклинені, а сокирище додатково розклинено зверху залізними клинами.

Під час риття ям і канав слід користуватися інструментом, рукоятки якого зроблені з твердих, сухих і без сучків порід дерева (дуб, береза, горобина та ін.) і мають овальну форму поперечного перерізу. Довжину рукояток лопат слід вибирати в залежності від зросту працівника і конкретних умов роботи (переріз виробки, шурфу і т.ін.), а для рукояток кайл і кувалд - не менше 0,65 м.

У ручних пил (ножівок) мають бути добре оброблені ручки, щільно з'єднані з їх полотном.

4.1.16. Припиняючи роботи на землі сокирою, пилою, долотом і буравом, слід сокиру уштрикнути всією площиною леза в дерево, пилу почепити або покласти зуб'ями вниз, а інший інструмент зберігати у спеціальних ящиках.

4.1.17. Під час перенесення або перевезення інструмента його гострі частини мають бути захищені чохлами або іншим способом. Ручний інструмент слід переносити в сумках і під час роботи на висоті прив'язувати. Не дозволяється інструмент або інші предмети передавати кидком.

4.1.18. При значеннях температури зовнішнього повітря  ? 10 0С і нижче, швидкості його руху 5 м/с і вище та вологості більше 40 % у холодні періоди року, а також у спеку, коли температура повітря більше 30 0С і швидкість його руху менше 0,1 м/с, необхідно призупинити проведення вишукувальних робіт на відкритому повітрі та перевезення узимку працівників у транспортних засобах, що не опалюються.

4.2. Електробезпека

4.2.1. Безпечна експлуатація електрообладнання машин, апаратів, інструментів та інших електроустановок, що застосовуються під час виконання вишукувальних робіт, має відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.21-98, а також технічних паспортів і інструкцій з безпеки їх експлуатації заводів-виготовлювачів.

4.2.2. Усі пускові пристрої мають бути обладнані так, щоб виключали можливість пуску машин і механізмів і включення енергетичних мереж сторонніми особами.

4.2.3. У разі припинення подачі струму рубильники та інші пускові пристрої мають  виключатися з метою уникнення самочинного пуску електродвигунів, що залишилися у включеному положенні.

4.2.4. Знімати або відкривати огородження струмоведучих частин, що знаходяться під напругою, не дозволяється.

4.2.5. Заміну перегорівших ламп або запобіжників слід провадити лише при знятій напрузі.

4.2.6. Як переносні лампи слід застосовувати тільки спеціально призначені для цієї мети світильники заводського виготовлення, що мають захисні скляні ковпаки і металеві сітки, шлангові проводи з вилками і пристрої для їх підвіски.

4.2.7. Штепсельні вилки, що застосовуються у мережах напругою 42 В і нижче, не дозволяється використовувати у мережах з більшою номі-нальною напругою.

4.2.8. Згідно з ГОСТ 12.1.013-78 границі небезпечних зон, у межах яких діє небезпека ураження електричним струмом, що вимірюється відстанню від крайньої грані підйомної або висувної частини механізму, машини і бурового обладнання (включаючи габарит вантажу) в любому їх положенні до вертикальної площини, яка утворюється проекцією на землю найближчого провода повітряної лінії електропередавання, що знаходиться під напругою, або від неогороджених неізольованих частин електроустановки (електрообладнання, кабелі, проводи), мають прийматися не менше указаних в таблиці 4.2.8.

Таблиця 4.2.8

Напруга повітряної лінії, кВ

Найменша відстань, м

       До 1

1,5

             1 20

2

           35 110  

4

         150 220

5

         300

6

         500 750

9

4.2.9. Границі небезпечних зон від крайніх граней частин і робочих органів машин, що рухаються чи обертаються, мають встановлюватися не менше 5 м, якщо інші підвищені вимоги відсутні у технічних паспортах або інструкціях з їх експлуатації заводів-виготовлювачів.

4.2.10. Згідно з ДНАОП 0.00-1.21-98 вздовж повітряних ліній електропередавання (ПЛ) та зв'язку (ПЛЗ), в залежності від їх напруги, передбачені такі охоронні зони, які визначаються паралельними вертикальними  площинами, розташованими з обох боків від крайніх проводів ліній на відстані, м:

ПЛ до 1 кВ та ПЛЗ                              2

 "    1 20 кВ                                      10

 "    35 кВ                                              15  

 "      110 кВ                                            20

 "    154,  220 кВ                                  25

 "    330,  400,  500 ? 400 кВ               30

 "    750 кВ                                           40  

Не дозволяється проводити вишукувальні та особливо геолого-розвіду-вальні роботи з застосуванням бурової техніки, складувати матеріали, влаштовувати стоянки машин і обладнання в охоронній зоні без письмового дозволу власника лінії електропередавання та наряд-допуску (додаток 2), який визначає умови роботи в ній.

4.2.11. Пересування бурових машин, механізмів та транспорту з вантажем під лінією будь-якої напруги дозволяється як виняток лише тоді, коли  висота кожного з них від поверхні землі або дороги до верхньої точки обладнання чи вантажу не більш як 3,5 м - під час пересування по дорогах без твердого  покриття або поза її межами і 5,0 м - під час  пересування  по автомобільних дорогах з твердим  покриттям.

4.2.12. На трасах кабельних і повітряних ліній зв'язку і радіофікації передбачені такі охоронні зони для:

підземних кабельних і повітряних ліній зв'язку - по 2 м з кожного боку від їх крайніх ліній;

морських кабельних ліній - по 0,25 милі з кожного боку від них;

кабелів зв'язку на переходах через суднохідні річки та річки по сплаву лісу, озера, водосховища і канали - по 100 м з кожного боку від них;

наземних і підземних підсилювальних пунктів на кабельних лініях зв'язку - по 3 м з кожного боку від пунктів або їх обвалування.

Для визначення місця прокладання кабельних ліній зв'язку поза міською зоною слід орієнтуватися за встановленими замірними залізобетонними стовпчиками, а у містах і селищах міського типу - за кресленнями технічної документації.

4.2.13. У межах охоронних зон і просік без письмової згоди власника ліній зв'язку і радіофікації та присутності його представника не дозволяється:

здійснювати земляні роботи на глибині понад 0,3 м;

виконувати геологозйомні, пошукові, геофізичні та інші вишукувальні роботи, пов'язані з бурінням свердловин та риттям шурфів.

4.2.14. За необхідності шляхом шурфування визначити дійсне місцеположення підземної кабельної лінії зв'язку та інших її споруд (підземних підсилюючих пунктів, телефонної каналізації з оглядовими колодязями, контурів заземлення тощо), глибин їх залягання і взаєморозташування до споруд проектуємої дороги керівник вишукувального підрозділу не пізніше ніж за 3 доби до початку робіт має викликати представника підприємства, якому належить ця лінія.

4.2.15. У разі неявки на місце проведення робіт представника підприємства, який обслуговує лінію зв'язку або радіофікації, керівник вишукувального підрозділу має повторно повідомити телефонограмою керівника цього підприємства.

Виконувати інженерно-геологічні, бурові та земляні роботи в охоронній зоні цієї лінії до прибуття зазначеного представника не дозволяється.

4.2.16. Розробка грунту в безпосередній близькості від підземних кабельних ліній зв'язку і радіофікації дозволяється за допомогою лопат, без сильних ударів.

Земляні роботи у місцях перетину з діючими кабельними лініями зв'яз-ку мають виконуватися в мінімально короткі строки в присутності представника обслуговуючого підприємства ліній зв'язку.

4.2.17. Якщо під час риття ям, канав або буріння свердловин, шурфування і взяття проб грунту будуть виявлені кабельні лінії зв'язку, що не позначені у технічній документації, слід припинити роботи, прийняти заходи по їх збереженню, повідомити про це найближчому підприємству зв'язку і зачекати прибуття його представника.

4.2.18. У разі пошкодження споруд зв'язку і радіофікації керівник робіт  має негайно повідомити власників цих споруд, місцевий орган державної влади і подати допомогу у найшвидшій їх відбудові.

4.2.19. Не дозволяється вимірювати висоту підвіски проводів повітря-них ліній зв'язку і особливо електропередавання безпосередньо за допомогою рулеток, жердин, багрів, віх, рейок та інших предметів. Визначення їх висоти має виконуватися за допомогою кутомірного інструменту, знаходячись при цьому поза межами охоронної зони ліній зв'язку і електропередавання.

Не дозволяється доторкуватися до опор ліній електропередавання.

4.2.20. У разі наближення грози мають припинятися всі види робіт, металеві інструменти і предмети укладатися в транспорт, а при його відсутності складатися і накриватися від дощу подалі від працівників.

4.2.21. Під час грози не дозволяється:

ховатися під деревами і притулятися до їх стовбурів;

знаходитися ближче 10 м від блискавковідводів або високих поодиноких об'єктів (стовпів, дерев, високого каміння та ін.);

залишатися на деревах, щоглах, триангуляційних і спостережних вишках ближче 50 м до крайніх проводів з обох сторін контактної мережі високовольтних ліній;

стояти на підвищених місцях або на відкритій рівній місцевості.

8.5.14. Під час спуско-підіймальних операцій не дозволяється:

працювати на лебідці з несправними гальмами;

стояти поблизу труб, що піднімаються (опускаються), і елеватора;

спускати труби з недокрученими різьбовими з'єднаннями;

перевіряти або чистити різьбові з'єднання голими руками;

8.5.15. Подовження рукояток трубних ключів може здійснюватися шляхом щільного одягання на них безшовних патрубків, що не мають будь-яких пошкоджень. Довжина сполучення має бути не менше 0,2 м. Загальна довжина ключа з патрубком не має перевищувати 2 м.

8.5.16. Під час буріння без вишок не дозволяється:

бурити на глибину більше 15 м;

піднімати і опускати бурильні труби свічами довжиною більше 4,5 м.

8.5.17. Під час згвинчування і розгвинчування різьбових з'єднань бурового снаряда слід виконувати такі вимоги:

колона труб має надійно утримуватися хомутом;

очищати різьби від грязі, але не змащувати;

на рукоятках інструментальних ключів мають бути скоби.

8.5.18. Не дозволяється підтягувати обсадні труби та інші вантажі через щоглу станка з відстані, більше як 10 м, при відсутності спеціальних направляючих роликів.

8.5.19. Для забивання і витягування обсадних труб необхідно корис-туватися спеціальними стандартними пристроями. Застосування всіляких підсобних засобів для забивання і витягування обсадних труб не дозволяється.

8.6. Механічне колонкове буріння

8.6.1. Під час роботи важелем управління не слід випускати його із рук, якщо немає впевненості в тому, що снаряд стоїть на забої.

Важіль має бути виключеним у всіх випадках, коли їм не користу-ються.

8.6.2. Не дозволяється користуватися несправними штангоутримувачами або підкладною вилкою; справність їх має бути перевірена буриль-ником до початку спуско-підіймальних операцій.

8.6.3. Для відведення в бік бурового снаряда або желонок, піднятих із свердловини, необхідно користуватися відвідними крючками, виготовленими із сталі діаметром не менше 20 мм.

8.6.4. Очистку бурильних труб під час підіймання слід виконувати спеціальними пристосуваннями.

8.6.5. Згвинчування і розгвинчування породоруйнуючого інструмента і витягування керна з підвішеної колонкової труби слід виконувати з дотриманням таких умов:

труба має утримуватися в підвішеному стані гальмом, яким керує бурильник;

відстань від нижнього кінця труби до підлоги має бути не більше 0,2 м.

8.7. Механічне ударно-канатне буріння

8.7.1. Балансири бурових станків під час їх огляду, ремонту, перестановки кільця кривошипу мають знаходитися в крайньому нижньому положенні; балансири, що знаходяться угорі, повинні бути укладені на опори.

8.7.2. Гальмуючі пристрої та фрикційні муфти слід відрегулювати. Хід рукоятки включення фрикційних муфт не має перевищувати для ходового механізму 250 мм, підйомного - 200 мм та ударного - 150 мм. Люфт в рукоятках включення не припустимий.

8.7.3. Перед початком роботи після підйому щогли лебідку, ударний механізм та ін. необхідно випробувати, включаючи їх вхолосту та під навантаженням.

8.7.4. Під час кріплення свердловин трубами і витягування труб не дозволяється підтримувати руками ударну штангу, забивну головку чи трубу.

8.8. Механічне шнекове буріння

8.8.1. Шнекові труби, які складають буровий снаряд вище гирла свер-дловини, перед використанням слід ретельно очистити від налиплого бурового шламу.

8.8.2. Забурювання свердловин шнеками дозволяється:

у разі наявності у станка направляючого пристрою, розташованого у безпосередній близькості від гирла свердловини;

після перевірки співвісності шнека і шпинделя.

8.8.3. Подача шнека має бути рівномірною і здійснюватися безперервним обертанням штурвала, не допускаючи подачі шнека вниз рукою.

8.8.4. Роз'єднання шнекових труб під час підйому дозволяється лише після посадки їх на вилку або ключ-скобу.

8.9. Буріння свердловин з поверхні води

8.9.1. Під час буріння свердловин з поверхні води буровими станками, встановленими на спеціально пристосованих для цієї мети плавзасобах, слід дотримуватися вимог безпеки, викладених у підрозділі 7.1 цих Правил.

8.9.2. Бурові роботи на судноплавних водоймах можуть бути розпочаті лише після отримання погодження у місцевій службі водного шляху.

8.9.3. Вантажопідйомність плавзасобів має відповідати умовам роботи бурових станків та їх обладнання, що застосовуються.

8.9.4. Під час буріння з плавзасобів на їх кормі або носі має облаштовуватися робоча площадка розміром не менше 2,5 х 2,5 м із дощок завтовшки не менше 50 мм.

8.9.5. Плавзасіб, на якому буде встановлений буровий станок, повинен мати огородження з поручнями заввишки 1,2 м і з прибитою на підлозі бортовою дошкою заввишки не менше 0,15 м. Перильне огородження має бути закріплено додатково двома проміжними паралельними рейками між підлогою і поручнями.

8.9.6. В нічний час установка має освітлюватися сигнальними вогнями, установленими так, щоб забезпечувалася їх видимість на відстані не менше 500 метрів.

8.9.7. Всі працівники установки повинні знати своє робоче місце і обов'язки на випадок подання тривоги, а також правила рятування потопаючих.

8.9.8. Канати, що застосовуються для розчалювання, повинні мати не менше ніж 6-кратний запас міцності.

8.9.9. Установка має бути розчалена, мати якорі на ланцюгах, які відповідають її вантажопід'ємності. В місці занурення розчалочного якоря має встановлюватися буй (поплавок).

8.9.10. Не дозволяється будувати плоти із деревини м'яких порід, слід застосовувати смолисті та тверді породи (смерека, сосна, ялиця та ін.).

8.9.11. Під час буріння з понтонів та спарованих вельботів висота вишки (щогли) і розміри робочої площадки мають визначатися розрахунком на остійність.

8.9.12. Для надання установці більшої остійності під час буріння з барж і шаланд останні мають бути завантажені тягарем (баластом). В цьому випадку не дозволяється використовувати як вантаж рідину наливом.

8.9.13. Робоча площадка придонної установки має бути розташована над поверхнею води з урахуванням висоти хвилі  + 0,5 м.

8.9.14. Під час буріння з установок типу "козел" співвідношення між їх висотою і шириною (довжиною) основи має бути не менше 1:1.

На глибинах водоймища більше 2 м необхідно встановлювати “козли” з  завантаженням їх основи.

На ріках із швидкістю течії води понад 2,5 м/с, на узмор'ях та озерах завширшки більше 0,5 км “ козли” мають розчалюватися якорями, а поблизу берега - канатами з берега.

До козлів, для запобігання їх ніг від занурення в м'який грунт, мають прикріплюватися подушки або опорні хрестовини.

8.9.15. Під час встановлення зрубів у водоймах, які мають різкі зміни рівня води (внаслідок приливів або штормової погоди), мають бути роз-кріплені відтяжками на якорях.

8.9.16. Технічний стан плавучої або придонної бурової установки має перевірятися щоденно до початку роботи бурильником та керівником вишукувального підрозділу, а плавзасобу - судноводієм.

8.9.17. Справний технічний стан плавучих бурових установок  має підтверджуватися актами огляду їх комісіями кожен раз перед початком навігації чи виходом на буріння в новому місці, а також після закінчення складення плавзасобу і бурової установки.

8.10. Буріння свердловин з льоду

8.10.1. Виконання бурових робіт з льоду має починатися тільки за наявності необхідної (розрахункової) товщини льоду в місці організації площадки, але не менше 50 см та значень, наведених у таблиці 5.15.2 цих Правил. Для підвищення міцності бурової площадки можлива будова рубленого (із брусів і колод) настилу, який би перерозподіляв навантаження на більшу площу льоду.

8.10.2. Вогнища можна розпалювати лише на попередньо влаштованій земляній подушці розміром не менше 1,5 х 1,5 м і завтовшки не менше 0,25 м, розташованій не ближче 20 м від бурової установки.

8.10.3. Призначені для обігріву бурових бригад печі дозволяється встановлювати на металевому листі, укладеному на земляну підсипку завтовшки не менше 0,15 м.

8.10.4. Під час роботи з домкратами під них мають бути підкладені міцні бруси завтовшки не менше 25 см.

Припустиме зусилля у цьому випадку має визначатися в залежності від площі опори підкладок, стану і товщини льоду.

8.11. Проходка шурфів і канав

8.11.1. Робоча площадка по периметру біля шурфу чи канави має утримуватися в чистоті та регулярно очищатися від породи, снігу або льоду.

8.11.2. Ручний інструмент, що використовується для проходки шурфів та канав, має відповідати вимогам, викладених у пунктах 4.8.3-4.8.6 цих Правил.

Ударні частини кувалд (молотів) і клинів повинні мати гладку чуть випуклу поверхню без сколів, тріщин і задирок. Під час проходки шурфів працівникові більш безпечніше користуватися однобічними кайлами.  

8.11.3. Грунт з канави має викидатися на обидва боки; для запобігання осипання його назад в канаву треба залишати берму завширшки не менше 0,3 м.

8.11.4. Під час проходки канав на схилах породу слід скидати вниз за схилом. Для запобігання травмування людей та пошкодження машин, механізмів, обладнання тощо кусками породи, що скочуються, на межі небезпечної зони мають установлюватися відповідні попереджувальні та заборонні знаки.

8.11.5. Перед допуском працівників у шурфи чи канави завглибшки понад 1,5 м керівник вишукувального підрозділу має перевірити стійкість укосів та кріплення їх стін.

8.11.6. Видалення грунту із шурфа завглибшки 2-2,5 м дозволяється виконувати викиданням, у разі більшої глибини мають влаштовуватися полки для перекидання грунту або він має видалятися баддями.

8.11.7. Розробляти грунт в шурфах і канавах "підкопом" не дозволя-ється.

8.11.8. Валуни і каміння, а також відшарування грунту, виявлені в сті-нах та на укосах шурфів і канав, мають видалятися.

8.11.9. Під час проходки шурфів методом розморожування грунту на "підпал" працівник повинен слідкувати за правильністю горіння вогнища в забої шурфу. Проходити шурфи на "підпал" дозволяється до глибини не більше 5 м з дотриманням відповідних заходів безпеки.

8.11.10. Проходка шурфів і канав з вертикальними стінками без кріп-лення в нескельних і незамерзлих грунтах вище рівня грунтових вод і при відсутності поблизу підземних споруд дозволяється на глибину не більше:

1 м - в насипних, пісчаних і великоуламкових грунтах;

1,25 м - в супісках;

1,5 м - в суглинках і глинах.

8.11.11. Під час проходки шурфів у пливунах і сипучих грунтах має застосовуватися забивне кріплення з дощок завтовшки 50 - 100 мм, шириною 150 - 200 мм і завдовжки 1,2 - 1,6 м, виготовлених з рівної деревини.

8.11.12. Під час встановлення кріплення верхня частина його має виступати над брівкою виїмки не менше ніж на 15 см.

8.11.13. Кріплення встановлюється в напрямку зверху вниз по мірі розробки виїмки на глибину не більше 0,5 м від її дна.

Розбирання кріплення має виконуватися в напрямку знизу вверх по мірі зворотного засипання виїмки.

8.12. Ліквідація аварій у свердловинах

        (витягування труб і бурового снаряду, що застряв у свердловині)

       8.12.1. Роботи по ліквідації аварій, що виникли під час буріння свердловин, виконуються тільки під безпосереднім наглядом за участю керівника вишукувального підрозділу.

8.12.2. Перш ніж приступити до ліквідації аварії, необхідно:

точно визначити положення інструменту, який залишився у свердловині;

підібрати відповідний аварійний інструмент;

намітити спосіб ліквідації аварії.

8.12.3. Під час користування гідравлічними домкратами слід керуватися вимогами, викладеними у п. 8.4.5 цих Правил.

8.12.4. Для запобігання розльоту клинів домкрата у разі обриву труб, клини слід з'єднувати між собою і прив'язувати до домкрата.

8.12.5. Труби під час витягування їх за допомогою домкрата мають бути:

застраховані вище домкрата шарнірними хомутами;

підвішені на канаті, зайва слабина канату вибраною, а барабан лебідки надійно загальмований.

8.12.6. Під час витягування труб за допомогою домкратів не дозволяється:

застосовувати будь-які прокладки між головками домкратів з лафетами або хомутами;

виправляти перекоси домкратів, що знаходяться під навантаженням;

утримувати натягнуті труби тальовим канатом під час переставляння чи вирівнювання домкратів;

наближатися до домкратів, що знаходяться під навантаженням, на від-стань менше 1 м.

8.12.7. Під час роботи домкратів треба слідкувати за їх рівномірним підійманням або опусканням. У разі появи перекосів під час підіймання труб домкрат має звільнюватися і йому надаватися прямовісне вертикальне положення.

8.12.8. Працівники, які приводять насос домкрата в дію, під час пі-діймання труб мають знаходитися в безпечному місці або укритті.

8.12.9. Під час ліквідації зависання бурового снаряда в свердловині необхідно, щоб:

інструментальний канат мав невелику слабину;

бурильник знаходився коло важелів управління, а в разі його відсут-ності інструментальна лебідка була загальмованою.

8.12.10. Не дозволяється:

звільняти верхній зажимний хомут (лафет), збиваючи його ударами тягаря, що падає зверху. Для цього слід ослабити болти і осаджувати хомут кувалдою;

піднімати відбійну штангу вище гирла свердловини (обсадних труб).

8.12.11. У разі користування ударною бабою повинні слідкувати за тим, щоб з'єднання бурильних труб не розгвинчувалися. Під час вибивання труб вверх  під бабою треба ставити шарнірний хомут.

8.12.12. У разі постановки ловильних труб для з'єднання з аварійними трубами, а також під час їх розгвинчування мають вживатися такі заходи проти падіння ловильних труб:

бурильні труби з ловильним інструментом треба підвішувати на тальовому канаті;

після встановлення ловильного інструменту на аварійну колону слід убрать зайву слабину каната;

нагвинчування ловильного інструменту на аварійний буровий снаряд  слід виконувати буровим станком.

8.12.13. Дозволяється нагвинчування ловильного інструменту на ава-рійний буровий снаряд вручну. Але в цьому випадку установлення шарнірного ключа слід робити з урахуванням слабини тальового канату з таким розрахунком, щоб під час зривання ловильного інструменту з аварійного бурового снаряда виключалась можливість защемлення рук між ключом і деталями станка чи кондуктором.

8.12.14. Розгвинчування аварійних труб ловильними трубами слід здійснювати тільки за допомогою бурового станка, а не вручну.   

8.13. Ліквідація бурових свердловин, шурфів і канав

8.13.1. Грунт, просочений паливно-мастильними матеріалами і попе-лом від спалювання обтиральної тканини і ганчір'я, має зніматися і переміщатися на дно шурфів і канав перед їх остаточним засипанням.

8.13.2. Всі пробурені свердловини, викопані шурфи і канави повинні засипатися грунтом з пошаровим трамбуванням, а поверхня має бути вирівнена з наданням їй відповідних ухилів для стоку дощових і талих вод.

8.13.3. Не дозволяється залишати над дном водоймища обсадні труби, що стирчать, після закінчення буріння свердловин на воді, які можуть перешкоджати судноплавству та рибальству; обсадні труби слід витягнути або заглибити на рівень (чи глибше) дна водоймища у разі недоцільності їх витягування.

                                                                                                                         Додаток 1

                                              до пункту 4.1.4 Правил безпеки під час

                                               проведення вишукувань автомобільних  доріг

ПЕРЕЛІК РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

(витяг з ДНАОП 0.00-8.02-93)

1. Роботи в охоронних зонах ліній електропередавання.

2. Роботи в зонах дії іонізуючого випромінювання та радіоактивного забруднення.

3. Роботи із застосуванням ручних електро- і пневмомашин та інстру-ментів.

4. Роботи в охоронних зонах діючих магістральних газопроводів та ко-мунікацій газових промислів.

5. Управління та обслуговування бурових механізмів.

6. Земляні роботи, що виконують в зоні розташування підземних кому-нікацій та на глибині більше 2 метрів.

7. Роботи на висоті.

8. Роботи з підйомних і підвісних колисок та риштувань на висоті.

9. Геолого-маркшейдерські роботи.

10 Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах і колекторах.

11. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.

12. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, повязані з використанням човнових переправ; роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних обєктів у важкодосяжних і необжитих районах.

  

Додаток 2

                                    до  пункту  4.1.4    

                                                                   Правил безпеки під час проведення                                                                                                                                             вишукувань автомобільних доріг

                                                                                                                        Затверджено:

                                                                                                                        Гол. інженер

                                                                                                                                                                                _______________________

                                                                                                                       (підпис, прізвище і  по б.)

                                                                                                                                                                                 _____________________

                                                                                                                         число, місяць, рік

НАРЯД-ДОПУСК

на право виконання небезпечних робіт

_____________________________________________________________________________

найменування проектної організації

1. Відповідальному виконавцю робіт______________________________________________

                                                                                                    (посада, професія

___________________________________________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові)

групою (бригадою тощо) у складі________чол. доручається:

___________________________________________________________________________________________

(найменування роботи, місце її проведення)

2. Необхідні для виконання робіт:

   інструменти_________________________________________________________________

   обладнання_________________________________________________________________

   захисні засоби_______________________________________________________________

3. Під час підготовки та виконання робіт забезпечити такі заходи безпеки:_____________

___________________________________________________________________________________________

(основні заходи та засоби по забезпеченню

______________________________________________________________________________________________________________

безпеки праці)

4. Особливі умови_____________________________________________________________

5. Початок роботи з_____годин______хв.       "______"_________________________ ____р.

   Закінчення роботи о_____годині______хв. "______"_________________________ ____р.

6. Відповідальним керівником робіт призначається__________________________________

___________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище і.б.)

7. Наряд-допуск видав__________________________________________________________

                                                               (посада, прізвище і.б., підпис)

8. Наряд-допуск одержав: відповідальний керівник робіт_____________________________

_____________________________________________________________________________

(посада, прізвище і.б., підпис)

9. Заходи по забезпеченню безпеки праці та порядок виконання робіт погоджені: відпові-дальна особа діючого підприємства (цеху, дільниці тощо)*___________________________

__________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище і.б., підпис)

10. Інструктаж про заходи безпеки на робочому місці у відповідності з інструкціями___

___________________________________________________________________________________________                                                    

                                                          (назва інструкції або короткий

___________________________________________________________________________________провели:

зміст інструктажу)

відповідальний керівник роботи__________________________________________________

                                                                                  (число, місяць і рік, підпис)

                                            

                                            Закінчення додатку 3

                                                                      до  пунктів  4.1.4

                                                                       Правил безпеки під час проведення                                                                                             

                                                                   вишукувань автомобільних доріг

відповідальна особа діючого підприємства (цеху, дільниці тощо)* _________________

                                                                                                                                                            (число, місяць і рік, підпис)

11. Інструктаж пройшли працівники загону (групи тощо):

Прізвище, ім'я,

по батькові

посада, професія,

розряд

Дата (число,

місяць і рік)

Підпис особи, яка

пройшла інструктаж

12. Робочі місця та умови праці перевірені. Заходи безпеки, зазначені в наряді-допуску,                 забезпечені.

Дозволяю приступити до робіт___________________________________________________

                                                                          (посада, прізвище і.б. представника

____________________________________________________________________________________________________________________

діючого підприємства, який допускає до роботи, число, місяць і рік, підпис)*

     Відповідальний керівник робіт________________________________________________

                                                                                                (число, місяць і рік, підпис)

     Відповідальний виконавець робіт______________________________________________

                                                                                                (число, місяць і рік, підпис)

13. Роботи розпочаті о______годині_______хв.   "______"___________________ _______р.

     Відповідальний керівник робіт________________________________________________

                                                                                            (число, місяць і рік, підпис)

14. Роботи закінчені, робочі місця перевірені (інструменти, обладнання тощо прибрані),      працівники виведені.

     Наряд-допуск закритий о______годині______хв.  "______"_______________ _______р.

     Відповідальний виконавець робіт_____________________________________________

                                                                                             (число, місяць і рік, підпис)

     Відповідальна особа діючого підприємства*_____________________________________

                                                                                                      (число, місяць і рік, підпис)

  *Оформляється підписом тільки під час виконання робіт на території діючого під-приємства.

      Примітки. 1. Наряд-допуск оформляється в двох примірниках: 1-й знаходиться у особи, яка видала наряд; 2-й - у відповідального керівника (виконавця) робіт. Під час виконання робіт на території діючого підприємства наряд-допуск оформляється в трьох примірниках (3-й примірник видається відповідальній особі діючого підприємства).

       2. Порядок оформлення наряд-допуску, обов'язки відповідальних осіб (особа, яка видає наряд-допуск, виконує небезпечну роботу або керує нею та особа діючого підприємства) прийняті згідно з вимогами, викладеними у підрозділі 3 додатка 4 ДНАОП 5.1.14-1.01-96. Зразок наряд-допуску декілько змінений у порівнянні з наведеним у цьому ДНАОП виходячи із специфіки виконання вишукувальних робіт.

     

                                                                Додаток 3

                                                          до пункту 6.1.2 Правил безпеки

      під час проведення вишукувань автомобільних  

            доріг

ФОРМА  

акту  опосвідчення стану безпеки пристосувань для обстеження

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                         керівник (власник)

                                                                                         підприємства, організації      

                                                                                         “____”__________200_ р.

А  К  Т

опосвідчення стану безпеки пристосувань для обстеження

від “____”__________ 200_ р.                                                           № ________

__________________________________________________________________

(назва підприємства, організації)

__________________________________________________________________

(підпорядкованість підприємства, організації)

__________________________________________________________________

(поштова адреса підприємства, організації)

Телефони: керівника підприємства                      _________________________

                  особи відповідальної за опосвідчення ________________________

Комісія у складі: голова комісії _______________________________________

                                                                (посада, прізвище, ініціали)

                            члени комісії   _______________________________________

                                                                 (посада, прізвище, ініціали)

провела обстеження безпечного стану пристосувань для проведення робіт

__________________________________________________________________

(перелік  пристосувань)

  1.  Стан безпеки пристосувань

__________________________________________________________________

(опис у довільній формі)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                       Продовження додатку 3

                                                                       до пункту 6.1.2 Правил безпеки

                                              під час проведення вишукувань автомобільних

                                                 доріг

В И С Н О В К И:

  1.  Стан безпеки пристосувань відповідають нормативним вимогам, за винятком

____________________________                   _____________________________

         (назва пристосувань)                                                                                   (причини невідповідності)

____________________________                   _____________________________

З А Х О Д И

щодо усунення допущених порушень з обовязковим зазначенням термінів усунення порушень та відповідальних за це осіб

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВКИ  КОМІСІЇ

Експлуатація пристосування для проведення робіт

дозволяється                                                              не дозволяється

(непотрібне викреслити)

  

Голова комісії                    ___________________________________

                                                              (підпис, дата)

Члени комісії                      ___________________________________

                                                               (підпис, дата)

 

                                                                                                        Спонсоры раздела: