Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю та власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)

Название (рус.) Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю та власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)
Кем принят Кабінет Міністрів України
Тип документа Постановление
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

caparol
 Емкости

             КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                       П О С Т А Н О В А

                 від 5 листопада 1991 р. N 311

                              Київ

         Про розмежування державного майна України між

         загальнодержавною (республіканською) власністю

           і власністю адміністративно-територіальних

                одиниць (комунальною) власністю

    Відповідно до постанов Верховної Ради УРСР від 8 грудня  1990

р. "Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про місцеві

Ради народних    депутатів    Української    РСР    та     місцеве

самоврядування" ( 534-12 ), від 26 березня 1991 р.  "Про  введення

в дію Закону Української РСР "Про власність" (  885-12  )  Кабінет

Міністрів України п о с т а н о в л я є:

    1. Затвердити   перелік   державного   майна   України,   яке

передається до  власності  адміністративно-територіальних  одиниць

(комунальної власності), що додається.

    Установити, що  державне  майно  України,  крім  майна,   яке

належить до    комунальної    власності,    є    загальнодержавною

(республіканською) власністю.

    2. Міністерствам і відомствам України, органам, уповноваженим

управляти державним майном,  здійснити до 1 січня 1992 р. передачу

державного майна,  яке перебуває  у  їх  віданні,  до  комунальної

власності згідно із затвердженим цією постановою переліком.

    3. Установити, що:

    розмежування майна між  власністю  областей,  міст  Києва  та

Севастополя і  власністю районів,  міст обласного підпорядкування,

районів міст  Києва  та  Севастополя  провадиться  облвиконкомами,

Київським і  Севастопольським міськвиконкомами з участю виконкомів

нижчестоящих Рад народних депутатів;

    розмежування майна  між  власністю  районів,  міст  обласного

підпорядкування та власністю інших  адміністративно-територіальних

одиниць провадиться  виконкомами  районних  і міських Рад народних

депутатів з участю виконкомів районних у містах, міських районного

підпорядкування, селищних і сільських Рад народних депутатів;

    передача державного   майна,   яке   перебуває   у    віданні

міністерств і   відомств  України,  інших  органів,  уповноважених

управляти державним майном,  до складу  комунальної  власності,  а

також від  однієї  адміністративно-територіальної одиниці до іншої

здійснюється безоплатно стосовно порядку, передбаченого постановою

Ради Міністрів УРСР від 28 квітня 1980 р. N 285 ( 285-80-п )  "Про

порядок передачі  підприємств,  об'єднань,  організацій,  установ,

будинків і споруд" (ЗП УРСР, 1980 р., N  5,  ст.43),  з  наступним

повідомленням про це органів державної статистики,  податкових  та

фінансових органів.

    Підприємства, установи й організації, передані до комунальної

власності, зберігають у 1991 році відносини з бюджетом, що були на

момент передачі.

    4. Раді Міністрів Кримської АРСР подати до  1  січня  1992 р.

Кабінету Міністрів  України  пропозиції  про склад майна Кримської

АРСР.

    5. Раді Міністрів Кримської АРСР,  облвиконкомам,  Київському

та Севастопольському  міськвиконкомам  вносити в разі необхідності

до Кабінету Міністрів України погоджені з Фондом державного  майна

України і Міністерством України у справах роздержавлення власності

та демонополізації  виробництва   пропозиції   про   передачу   до

комунальної власності    іншого    майна,    яке    перебуває    у

загальнодержавній (республіканській) власності і  не  включено  до

затвердженого цією постановою переліку.

    Прем'єр-міністр України                       В.ФОКІН

    Державний секретар

    Кабінету Міністрів України                    В.ПЄХОТА

    Інд.18

                                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

                            постановою Кабінету Міністрів України

                                від 5 листопада 1991 р. N 311

                            ПЕРЕЛІК

            державного майна України, що передається

          до власності адміністративно-територіальних

                одиниць (комунальної власності)

                     I. Власність областей

              Промисловість будівельних матеріалів

    Підприємства по виробництву стінових та нерудних  матеріалів,

черепиці та інших видів місцевих будівельних матеріалів, крім тих,

що входять до складу концерну  "Укрбудматеріали",  і  підприємств,

продукція яких задовольняє республіканські потреби.

                     Місцева промисловість

    Підприємства місцевої   промисловості,  крім  спеціалізованих

підприємств концернів "Укрхудожпром",  "Укрмузпром",  "Укрторф", а

також підприємств   концерну   "Укрмісцевпром",   продукція   яких

переважно задовольняє   республіканські   та    міжреспубліканські

потреби.

                   Поліграфічна промисловість

    Районні та    міські    друкарні,   книготорговельна   мережа

Держкомпреси України,  за винятком оптових книжкових баз відомчого

підпорядкування.

                            Зв'язок

    Магазини і кіоски Союздруку.

                    Агропромисловий комплекс

    Державні сільськогосподарські і міжгосподарські підприємства,

будівельні і  торговельні  організації,  підприємства   сервісного

обслуговування, агропромислові    інтегровані   формування,   крім

підприємств і    організацій,    продукція    яких     задовольняє

республіканські потреби.

    Підприємства харчової   і   переробної   промисловості,    що

безпосередньо задовольняють тільки місцеві потреби.

                          Будівництво

    Будівельні організації, що виконують роботи переважно в межах

відповідної адміністративно-територіальної одиниці,  крім тих,  що

входять до  складу  корпорацій  "Укрбуд"  і "Укрмонтажспецбуд",  а

також Держбуду України,  і  робота  яких  пов'язана  з  виконанням

республіканських завдань.

                Житлово-комунальне господарство

                      Житлове господарство

    Житловий та   нежитловий   фонд   Рад   народних   депутатів,

житлово-експлуатаційні, житлово-комунальні, ремонтно-будівельні та

інші організації,  пов'язані з  обслуговуванням  та  експлуатацією

цього житлового фонду.

            Водопровідно-каналізаційне господарство

    Майновий комплекс підприємств, об'єкти виробничих об'єднань і

управлінь водопровідно-каналізаційного  господарства  Рад народних

депутатів, у тому числі міжрайонні  водопроводи  з  магістральними

водоводами, що  обслуговують  декілька  населених  пунктів області

(крім водопроводів промислових підприємств).

    Ремонтно-будівельні, автотранспортні  та  інші підприємства й

організації, що  обслуговують   або   пов'язані   з   організацією

виробничої діяльності   підприємств   водопровідно-каналізаційного

господарства.

                      Теплове господарство

    Майновий комплекс підприємств та об'єкти виробничих об'єднань

теплового господарства  (підприємства  теплових  мереж,  котельні,

бойлерні  тощо),  ремонтно-будівельні,  автотранспортні  та   інші

підприємства  й  організації,  що  обслуговують  або  пов'язані  з

    Готелі, підпорядковані   міському   управлінню    підприємств

комунального обслуговування.

                      Зелене господарство

    Підприємства й   організації,   підпорядковані    виробничому

управлінню "Київзеленбуд"  (паркове  та  лісопаркове господарство,

пляжі, зелені захисні зони,  міські зони відпочинку,  споруди,  що

обслуговуються цим управлінням).

                    Ритуальне обслуговування

    Підприємства й   організації   ритуального    обслуговування,

включаючи кладовища,  крематорій, спецкомбінат, автотранспортні та

інші підприємства по наданню  ритуальних  послуг  та  виготовленню

ритуальної атрибутики.

                Інші підприємства й організації

    Виробниче об'єднання                   "Київміськоформлення",

виробничо-комерційне управління  по  обслуговуванню  консульського

корпусу, оптово-посередницька   фірма   по  матеріально-технічному

забезпеченню, міське бюро технічної інвентаризації.

                         Народна освіта

    Дошкільні виховні  та  позашкільні навчально-виховні заклади,

середні загальноосвітні  навчально-виховні  заклади,   педагогічні

училища, школи-інтернати,      міжшкільні      навчально-виробничі

комбінати, Будинок учителя, міжрегіональний інститут удосконалення

вчителів,    методичні   кабінети,   фільмотеки,   підрозділи   по

господарському обслуговуванню установ і закладів народної  освіти,

крім тих, що перебувають у відомчому підпорядкуванні.

            Охорона здоров'я, соціальне забезпечення

    Багатопрофільні та  спеціалізовані  лікарні  для  дорослих  і

дітей, пологові   будинки,  госпіталь  для  інвалідів  Вітчизняної

війни, диспансери,  поліклініки,  дитячі спеціалізовані санаторії,

станція переливання  крові,  станція   швидкої   та   невідкладної

медичної   допомоги,  будинки  дитини,  санітарно-епідеміологічні,

дезинфекційна  станції,   бюро   судово-медичної   експертизи   та

патологоанатомічне   бюро,  центри  "Здоров'я",  аптечні  склади,

магазини аптечні та оптики,  будинки-інтернати для престарілих  та

інвалідів, бальнео-   і   грязелікарні,   молочні  кухні,  медичні

бібліотеки,   медичні   училища,   інші   місцеві    підприємства,

організації  та  установи,  крім  тих,  що перебувають у відомчому

підпорядкуванні.

                    Фізична культура і спорт

    Фізкультурно-оздоровчі комплекси,  об'єднання  "Фізкультура і

здоров'я", спортивні зали,  басейни,  стрілецькі тири,  комплексні

спортивні майданчики,  учбово-тренувальні бази,  дитячо-юнацькі та

спеціалізовані    спортивні    школи,   школи   вищої   спортивної

майстерності,  інші фізкультурно-спортивні об'єкти,  крім тих,  що

перебувають у відомчому підпорядкуванні.

                            Культура

    Організації кіновідеопрокату,  концертні організації, театри,

музеї, бібліотеки,    центри    народної    творчості,   культури,

дозвілля, будинки і палаци  культури,  клуби,  парки  культури  та

відпочинку, зоопарк,   атракціонні   містечка,   культурно-освітні

училища та   школи   мистецтв,   заклади  підвищення  кваліфікації

працівників     культури,      культурно-спортивні      комплекси,

ремонтно-виробничі    комбінати,    інші   місцеві   підприємства,

об'єднання,  організації та установи,  крім тих,  що перебувають у

відомчому підпорядкуванні.

                            Торгівля

    Підприємства роздрібної      торгівлі     та     підприємства

неторговельної  діяльності,  що  входять   до   складу   Головного

управління  торгівлі, крім  центрального  універмагу,  універмагів

"Україна",   "Дитячий   світ",   які    збудовані    за    рахунок

централізованих    капітальних    вкладень    і   призначені   для

міжрегіонального обслуговування населення.

                     Громадське харчування

    Підприємства громадського     харчування,     комбінати    по

виробництву напівфабрикатів та  інші  підприємства  неторговельної

діяльності, що   входять   до   складу   управління   громадського

харчування.

                    Побутове обслуговування

    Підприємства й організації,  що входять до складу  управління

побутового обслуговування   населення   міста,   та   підприємства

техноторгового об'єднання "Київпобутрадіотехніка".

                 Майно виконкомів місцевих Рад

                       народних депутатів

    Майновий комплекс виконкомів місцевих Рад народних депутатів,

їх відділів і управлінь.

                  III. Власність м.Севастополя

              Промисловість будівельних матеріалів

    Підприємства по виробництву місцевих будівельних  матеріалів,

крім тих,  що  входять  до складу корпорації "Укрбудматеріали",  і

підприємств, продукція яких задовольняє республіканські потреби.

                   Поліграфічна промисловість

    Міська друкарня,   книготорговельна    мережа    Держкомпреси

України,  крім  оптової  книжкової бази відомчого підпорядкування.

                     Місцева промисловість

    Підприємства місцевої   промисловості,  крім  спеціалізованих

підприємств концерну  "Укрмісцевпром",  продукція  яких  переважно

задовольняє республіканські та міжреспубліканські потреби.

                            Зв'язок

    Магазини і кіоски Союздруку.

                    Агропромисловий комплекс

    Державні сільськогосподарські і міжгосподарські підприємства,

будівельні і  торговельні  організації,  підприємства   сервісного

обслуговування, агропромислові    інтегровані   формування,   крім

підприємств і    організацій,    продукція    яких     задовольняє

республіканські потреби.

    Підприємства харчової   і   переробної   промисловості,   які

безпосередньо задовольняють тільки місцеві потреби.

                          Будівництво

    Будівельні організації, що виконують роботи переважно в межах

міста, крім тих,  що  входять  до  складу  корпорацій  "Укрбуд"  і

"Укрмонтажспецбуд", а   також  Держбуду  України,  і  робота  яких

пов'язана з виконанням республіканських завдань.

                Житлово-комунальне господарство

                      Житлове господарство

    Житловий та нежитловий фонд міської Ради народних  депутатів,

житлово-експлуатаційні, ремонтно-будівельні  та  інші організації,

пов'язані з  обслуговуванням  та  експлуатацією  цього   житлового

фонду.

                      Теплове господарство

    Майновий комплекс    виробничого     об'єднання     теплового

господарства.

    Ремонтно-будівельне, автотранспортне та інші підприємства, що

обслуговують  або  пов'язані  з організацією виробничої діяльності

об'єднання теплового господарства.

                     Міськелектротранспорт

    Майновий комплекс тролейбусного управління,  включаючи  депо,

лінійні та інші служби,  що входять до його складу.  Підприємства,

організації,  що  обслуговують  або   пов'язані   з   організацією

виробничої діяльності підприємств міськелектротранспорту.

            Водопровідно-каналізаційне господарство

    Майновий комплекс            виробничого           управління

водопровідно-каналізаційного господарства.

    Ремонтно-будівельне, автотранспортне  та  інші підприємства й

організації, що  обслуговують   або   пов'язані   з   організацією

виробничої діяльності   підприємств   водопровідно-каналізаційного

господарства.

                Ремонтно-будівельне господарство

    Майновий комплекс   міського   ремонтно-будівельного  тресту.

Підприємства й  організації,  що  обслуговують  або  пов'язані   з

організацією виробничої діяльності ремонтно-будівельного тресту.

                      Шляхове господарство

    Міські шляхи,   мости,   шляхопроводи  та  інші  споруди,  що

обслуговуються шляхово-експлуатаційним управлінням.

            Комунальні автотранспортні підприємства

    Майновий комплекс        комунального       автотранспортного

підприємства, включаючи полігони і звалища побутових відходів.

    Виробничі бази,  ремонтні  майстерні  та  інші  підприємства,

пов'язані з   обслуговуванням   і    експлуатацією    комунального

автотранспортного підприємства.

                 Підприємства електричних мереж

                     зовнішнього освітлення

    Ремонтно-будівельні дільниці,  майстерні  та інші підрозділи,

що  обслуговують  підприємство   електричних   мереж   зовнішнього

освітлення.

                     Готельне господарство

    Майновий комплекс    виробничого    об'єднання     готельного

господарства.

                      Зелене господарство

    Майновий комплекс ремонтно-будівельного  управління  зеленого

будівництва, включаючи  парки,  зелені  захисні зони,  міські зони

відпочинку. Радгосп "Декоративні культури".

                Інші підприємства й організації

    Кримський термічний  завод  по  переробці  твердих  побутових

відходів, учбово-курсовий комбінат, бюро технічної інвентаризації,

комбінат благоустрою з майновим комплексом.

                         Народна освіта

    Дошкільні виховні  та  позашкільні навчально-виховні заклади,

середні      загальноосвітні      навчально-виховні       заклади,

школи-інтернати,    міжшкільні    навчально-виробничі   комбінати,

інститут  удосконалення  вчителів,  підрозділи  по  господарському

обслуговуванню  установ і закладів народної освіти,  крім тих,  що

перебувають у відомчому підпорядкуванні.

            Охорона здоров'я, соціальне забезпечення

    Багатопрофільні та  спеціалізовані  лікарні  для  дорослих  і

дітей, пологові   будинки,   диспансери,    поліклініки,    дитячі

спеціалізовані   санаторії,  станція  переливання  крові,  станція

швидкої  та  невідкладної  медичної  допомоги,   будинок   дитини,

санітарно-епідеміологічна,     дезинфекційна     станції,   центри

"Здоров'я",   аптечні   склади,   магазини   аптечні   та  оптики,

будинок-інтернат для  престарілих  та  інвалідів,  молочні  кухні,

лікарняні амбулаторії,  фельдшерсько-акушерські  пункти,   медична

бібліотека,    медичне   училище,   інші   місцеві   підприємства,

організації та установи,  крім тих,  що  перебувають  у  відомчому

підпорядкуванні.

                    Фізична культура і спорт

    Фізкультурно-оздоровчі комплекси,  стадіон,  спортивні  зали,

басейни,  стрілецькі  тири,   комплексні   спортивні   майданчики,

учбово-тренувальна    база,   дитячо-юнацькі   та   спеціалізовані

спортивні школи, інші фізкультурно-спортивні об'єкти, крім тих, що

перебувають у відомчому підпорядкуванні.

                            Культура

    Організації кіновідеопрокату,  концертні організації, театри,

музеї, бібліотеки,  будинок культури,  клуби,  парки  культури  та

відпочинку, атракціонні містечка, культурно-спортивні комплекси,

ремонтно-виробничі комбінати,   інші   місцеві   організації    та

установи, крім тих, що перебувають у відомчому підпорядкуванні.

                            Торгівля

    Підприємства роздрібної      торгівлі     та     підприємства

неторговельної діяльності,  що  входять   до   складу   управління

торгівлі   міськвиконкому,   крім  центрального  універмагу,  який

збудовано  за  рахунок  централізованих  капітальних  вкладень   і

призначений для міжрегіонального обслуговування населення.

                     Громадське харчування

    Підприємства громадського    харчування,      комбінат     по

виробництву напівфабрикатів  та  інші  підприємства неторговельної

діяльності, що входять до складу об'єднання  орендних  підприємств

громадського харчування.

                    Побутове обслуговування

    Підприємства й    організації    побутового    обслуговування

населення, що входять до складу координаційного  центру  "Сервіс",

міське підприємство "Побутрадіотехніка".

                 Майно виконкомів місцевих Рад

                       народних депутатів

    Майновий комплекс виконкомів місцевих Рад народних депутатів,

їх відділів і управлінь.Спонсоры раздела: