Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за їх видачу

Название (рус.) Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за їх видачу
Кем принят Кабінет Міністрів України
Тип документа Постановление
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                       П О С Т А Н О В А

                від 29 листопада 2000 р. N 1755

                              Київ

         Про термін дії ліцензії на провадження певних

       видів господарської діяльності, розміри і порядок

                 зарахування плати за її видачу

        ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

          N  515 (  515-2001-п ) від 16.05.2001

          N  561 (  561-2001-п ) від 23.05.2001 

          N 1143 ( 1143-2002-п ) від 17.08.2002

          N  773 (  773-2004-п ) від 16.06.2004

          N 1362 ( 1362-2004-п ) від 15.10.2004 )

    Відповідно до  частини  четвертої статті 14 та частини першої

статті  15  Закону  України   "Про   ліцензування   певних   видів

господарської  діяльності"  ( 1775-14 )  Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

    1. Установити,  що термін дії ліцензії на провадження  певних

видів   господарської   діяльності   (крім   видів   господарської

діяльності, зазначених у пунктах 3 і 4 цієї постанови) становить 5

років,   а   плата   за   її  видачу  справляється  у  розмірі  20

неоподатковуваних   мінімумів   доходів   громадян,  якщо  органом

ліцензування   є   центральний  орган  виконавчої  влади,  або  15

неоподатковуваних   мінімумів   доходів   громадян,  якщо  органом

ліцензування  є  місцевий  орган  виконавчої  влади.  ( Пункт 1 із

змінами,  внесеними  згідно  з Постановами КМ N 561 ( 561-2001-п )

від 23.05.2001, N 1362 ( 1362-2004-п ) від 15.10.2004 )

    (   Пункт   2  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  773

( 773-2004-п ) від 16.06.2004 )

    3.   Установити,   що  термін  дії  ліцензій  на  провадження

діяльності  з  випуску  та  проведення  лотерей,   які   видаються

Міністерством  фінансів  в  процесі  переоформлення  реєстраційних

свідоцтв відповідно до прикінцевих положень  Закону  України  "Про

внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  з  метою

запровадження контролю  за  здійсненням   лотерейної   діяльності"

(  1969-14  ), становить 12 років. ( Постанову доповнено пунктом 3

згідно з Постановою КМ N 561 ( 561-2001-п ) від 23.05.2001 )

    4.   Установити,  що  термін  дії  ліцензії  на  виготовлення

парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту  етилового

становить  3  роки,  а  плата  за її видачу справляється у розмірі

600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(  Пункт  4  в  редакції  Постанови  КМ N 1143 ( 1143-2002-п ) від

17.08.2002 )

    5. Установити,   що   плата,    яка    вноситься    суб'єктом

господарювання  за  видачу та переоформлення ліцензії,  а також за

видачу копії та дубліката ліцензії,  зараховується  до  Державного

бюджету  України  і  вноситься  на  рахунки територіального органу

Державного казначейства N 3510 в установах Національного банку  та

N  2510 в установах комерційних банків (код бюджетної класифікації

за доходами 14060200, символ звітності банку 069).

    6. Визнати такими,  що втратили чинність,  постанови Кабінету

Міністрів України згідно з переліком, що додається.

    Прем'єр-міністр України                              В.ЮЩЕНКО

    Інд. 25

         ( Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ

           N 773 ( 773-2004-п ) від 16.06.2004 )

     ( Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ

       N 1143 ( 1143-2002-п ) від 17.08.2002 )

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                            постановою Кабінету Міністрів України

                               від 29 листопада 2000 р. N 1755

                            ПЕРЕЛІК

              постанов Кабінету Міністрів України,

                     які втратили чинність

    1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня  1999  р.

N 6 ( 6-99-п ) "Про розміри та порядок зарахування плати за видачу

та   переоформлення   ліцензій   на   провадження   певних   видів

підприємницької діяльності"  (Офіційний  вісник України,  1999 р.,

N 1, ст. 16).

    2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31  березня  1999

р. N  496  (  496-99-п  ) "Про внесення змін до постанови Кабінету

Міністрів України від 4 січня  1999  р.  N  6"  (Офіційний  вісник

України, 1999 р., N 13, ст. 527).

    3. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня

1999 р.  N 592 ( 592-99-п )  "Про  внесення  доповнень  до  деяких

постанов  Кабінету  Міністрів  України у зв'язку із запровадженням

ліцензування діяльності з  виготовлення  та  реалізації  вибухових

речовин" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 15, ст. 610).

    4. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 1999 р.

N 780 ( 780-99-п ) "Про внесення  змін  і  доповнень  до  розмірів

плати  за  видачу та переоформлення ліцензій на провадження певних

видів підприємницької  діяльності"  (Офіційний   вісник   України,

1999 р., N 19, ст. 830).

    5. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня

1999 р.  N 1910 ( 1910-99-п ) "Про внесення  доповнень  до  деяких

постанов   Кабінету   Міністрів   України  з  питань  ліцензування

підприємницької діяльності" (Офіційний вісник  України,  1999  р.,

N 42, ст. 2090).

    6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 1999 р.

N 1986 ( 1986-99-п ) "Про  внесення  змін  до  розмірів  плати  за

видачу  та  переоформлення  ліцензій  на  провадження певних видів

підприємницької діяльності" (Офіційний вісник  України,  1999  р.,

N 43, ст. 2152).

    7. Пункт  2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпняСпонсоры раздела: