Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ВТЕН 33-2.6-02-97 Типові калькуляції трудових витрат і заробітної платні на ліквідацію поривів на закритих трубопроводах в експлуатаційних водогосподарських організаціях

Название (рус.) ВТЕН 33-2.6-02-97 Типичные калькуляции трудовых затрат и заработной платы на ликвидацию порывов на закрытых трубопроводах в эксплуатационных водохозяйственных организациях
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Рег. номер 33-2.6-02-97
Дата принятия 01.03.2000
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

ТИПОВІ   НОРМАТИВНІ   ДОКУМЕНТИ

ТИПОВІ  КАЛЬКУЛЯЦІЇ  ТРУДОВИХ  ВИТРАТ,

ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ  НА  РОБОТИ  ПО  ДОГЛЯДУ  ТА

НАГЛЯДУ  ЗА  ЗЕМЛЯНИМИ  ГРЕБЛЯМИ  ВОДОСХОВИЩ,

СТАВКІВ,   ВІДКРИТИМИ    ЗРОШУВАЛЬНИМИ     І

ОСУШУВАЛЬНИМИ КАНАЛАМИ, ВІДРЕГУЛЬОВАНИМИ

ВОДОПРИЙМАЧАМИ  ТА  ДАМБАМИ

ВТЕН  33-2.6-07 - 2000

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ  УКРАЇНИ  ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

КИЇВ    2000

Збірник складений спеціалістами Центрального бюро нормування праці

(ЦБНП) обєднання “Укрводексплуатація”


ТИПОВІ  НОРМАТИВНІ   ДОКУМЕНТИ

ТИПОВІ  КАЛЬКУЛЯЦІЇ  ТРУДОВИХ  ВИТРАТ,

ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ  НА  РОБОТИ  ПО  ДОГЛЯДУ  ТА

НАГЛЯДУ  ЗА  ЗЕМЛЯНИМИ  ГРЕБЛЯМИ  ВОДОСХОВИЩ,

СТАВКІВ,   ВІДКРИТИМИ    ЗРОШУВАЛЬНИМИ     І

ОСУШУВАЛЬНИМИ КАНАЛАМИ, ВІДРЕГУЛЬОВАНИМИ

ВОДОПРИЙМАЧАМИ  ТА  ДАМБАМИ

ВТЕН  33-2.6-07 - 2000

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ  УКРАЇНИ  ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

КИЇВ    2000

Державний комітет України по водному господарству

Типові нормативні документи

ВТЕН  33-2.6-07- 2000

Типові калькуляції трудових витрат, заробітної плати на роботи по догляду та нагляду за земляними греблями водосховищ, ставків, відкритими зрошувальними і осушувальними каналами, відрегульованими водоприймачами та дамбами

На заміну: “Типовых калькуля- ций трудовых затрат и заработ- ной платы по уходу и надзору за земляными плотинами водохра- нилищ и прудов, открытыми  оросительными и осушительны-ми каналами, отрегулированны- ми водоприемниками и дамбами", К., 1990

ЗАГАЛЬНА  ЧАСТИНА

1. До збірника ввійшли типові калькуляції трудових витрат  та заробітної плати на роботи по догляду та нагляду за земляними греблями водосховищ та ставків, відкритими зрошувальними і осушувальними каналами, відрегульованими водоприймачами і дамбами, виконуваними експлуатаційними водогосподарськими організаціями, відповідно до вимог інструкцій по їх експлуатації.

2. Калькуляції по утриманню, ремонту закритої і відкритої осушувальної та зрошувальної мережі призначені (з урахуванням привязки до місцевих умов) для розробки місцевих калькуляцій, які потім застосовують для розрахунку трудових витрат та оплати праці робітників, зайнятих на роботах по догляду та нагляду (технічне обслуговування) перелічених вище гідротехнічних споруд при колективних (індивідуальних) формах організації праці, колективному, бригадному, сімейному (індивідуальному) та при застосуванні інших видів підряду.                  

3. В основу розроблення калькуляцій закладена технологія та обєми робіт, визначені базовими облводгоспами: Житомирським, Львівським, Запорізьким, Харківським, Київським та Рескомводгоспом АР Крим.

4. Калькуляції розроблені для найбільш розповсюджених умов виконання робіт, характерних для водогосподарських експлуатаційних організацій.

5. Після привязки до місцевих умов калькуляції повинні бути затверджені керівником експлуатаційної організації для обовязкового застосування їх на обєктах цієї організації.

Внесені:

Державним галузевим обєд-нанням “Укрводексплуатація

Затверджені:

Наказом Держводгоспу України від   29.02.2000     №  25

Строк введення в дію:

з 01.03. 2000 р.

6. У звязку з частими змінами мінімальної заробітної плати та місячних тарифних ставок у збірнику наводяться тільки норми часу (Н.ч.), а розцінки необхідно рахувати за діючими тарифними ставками на той період, коли виконуються ці роботи.       

Для цього необхідно визначити годинні тарифні ставки по  6 розрядам робітників на ручних роботах.

Початкові дані:

49,0  місячна тарифна ставка робітника 1-го розряду на ручних роботах

  (Галузева угода станом на 1 лютого 1998 р.).               

168,9  середня тривалість робочого часу в годинах на місяць, при 40-годин-

  ному робочому тижні.           

  Міжрозрядні тарифні коефіцієнти:     

   1 розр.  -  к=1

   ІІ розр. -  к=1,1

   ІІІ розр. - к = 1,22

   ІУ розр. - к = 1,36

   У  розр. - к = 1,55

   УІ розр. к = 1,8       

Годинна тарифна ставка робітника 1-го розряду буде дорівнювати:

       0-29 грн. ( 49,0 : 168,9)

  ІІ розр. - 0-320        ( 0,29 х 1,1)

  ІІІ розр.-  0-353      (0,29 х 1,22)

  ІУ розр. - 0-394     (0,29 х 1,36)

  У  розр. - 0,45       (0,29 х 1,55)

  УІ розр. - 0-522     (0,29 х 1,8)

   

7. Приклад:

По калькуляції № 1-А, п. 3 на скошування та згрібання густої жорсткої травяної рослинності на окремих ділянках укосів вручну, приводиться норма часу (Н.ч.) на 1 га, 100 люд/год.

Відповідно до “Справочника по тарификации ручных работ в сельском, водном и лесном хозяйстве”, М., 1988, п. 74,  ця робота тарифікується по 4-му розряду.

Розцінка розраховується шляхом  множення  Н.ч. на годинну тарифну ставку відповідного розряду виконуваної роботи. По цьому прикладу це буде дорівнювати:

  100 х 0,394 = 39 грн. 40 коп.

  Розц. = 39-40.       

   


КАЛЬКУЛЯЦІЯ  №  І-А

трудових витрат і заробітної плати на роботи по догляду та нагляду

за земляними греблями водосховищ. Земельні з  кріпленням верхнього

укосу:  камінням, із залізобетоном, бетоном висотою до 2-х м

Головний вимірник 1 км греблі

Шифр норм

Опис робіт

Тариф-ний розряд

Одиниця виміру

На одиницю

Кіль- кість

На всю роботу

Н.ч.

розц.

Н.ч.

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1.  Н.ч. на перехід від однієї греблі до іншої М.Н.*

     (ЦНДС 1983)

 

Спостереження за станом греблі, усунення дрібних пошкоджень

1

км

0,27

-

104

28,1

 1.  Те ж

Спостереження та контроль за дотриманням протипожежних заходів та гасіння пожеж

1

км

0,27

-

5,2

1,4

 1.  В 12-4-56

№ 3, б, к=100 (га)

Скошування та загрібання густої жорсткої травяної рослинності на окремих ділянках укосів вручну

4

1га

100

31-20

0,6

60

 1.  В 12-4-58,5

Вирубка чагарнику середньої густоти на укосах та бермах каналів

3

100 м2

1,5

-

0,1

0,15

 1.  Е 18-24 табл. 2

Підсіювання та підживлення трав на укосах

3

100м2

1,3

-

2

2,6

_____________________________

                 *  М.Н. - місцеві норми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1.  ЗніР, К ЦНДС МВГ УРСР, 1984 р. ч.П § 61

Очищення  дренажних каналів від випадково потрапивших предметів, які перешкоджають вільній течії води

4

м3

2,8

-

5

14

 1.  В 12-4-53 № 2, г

Очищення від сміття та сторонніх предметів (в зимовий період від снігу та льоду) водоскидних колодязів

4

м3

14

-

8

112

 1.  В 12-4-48 № 3, б

Очищення плит кріплення укосів від наносів та сміття (грунт П гр.)

4

м3

1,3

-

3

3,9

 1.  В 12-4-56 № 3, б, к=0,15 примітка 2

Спалювання сухої рослинності

1

100м2

0,15

-

60

9

 1.  Почасово

Підготовка водоскидних споруд та дренажних колодязів до пропуску води під час весняної повені

2

люд.-год

1

-

5

5

 1.  Те ж

Участь у роботі по складанню дефектних актів для  виконання поточного та капітального ремонтів гребель

Примітка: один раз на рік

1

км

0,301

-

1

0,301

 1.  Почасово

Участь у контролі за проведенням ремонтних робіт

4

люд-год

1

-

4

4

 1.  Розрахункова

Переїзд автомобілем від дільниці до греблі і назад (відстань 5 км)

2

1 км

0,026

-

10

0,36

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1.  Почасово

Проходження інструктажу з техніки безпеки

Примітка: один раз в квартал по 0,5 год.

з

люд-год

1

-

2

2

 1.  Почасово

Технічне навчання

Примітка: один раз на  місяць по 2 години

3

люд-год

1

-

24

24

 1.  Почасово

Ведення журналу обліку виконаних робіт

Примітка: щоденно по 0,25 год.

3

люд-год

1

-

58,5

58,5

 1.  Н.ч. на перехід від однієї греблі до іншої (М.Н.)

Спостереження за рівнем дренажного стоку, замірювання рівня грунтових вод на спостережувальних свердловинах

2

1 замір

0,125

-

200

25

 1.  Е 20-2-70

Побілка  щіткою залізобетонних плит та надовбів

2

м2

0,07

-

200

14

 1.  Е 20-1-190

Масляне фарбування металевих конструкцій водоскидних споруд

     № 1, г

а) очищення від іржі та забруднення

3

100м2

3,4

-

2

6,8

    № 7, г

б) фарбування пензлем

3

100м2

5,7

-

2

382.511

    Разом:

382,511

КАЛЬКУЛЯЦІЯ  №  І-Б

трудових витрат і заробітної плати на роботи по догляду та нагляду

за земляними греблями водосховищ. Земельні з  кріпленням верхнього

укосу:  камінням, бетоном , залізобетоном висотою від 2-х  до 4-х  м

Головний вимірник 1 км греблі

Шифр норм

Опис робіт

Тариф-ний розряд

Одиниця виміру

На одиницю

Кіль- кість

На всю роботу

Н.ч.

розц.

Н.ч.

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1.  Н.ч. на перехід від однієї греблі до іншої М.Н.

     (ЦНДС 1983)

 

Спостереження за станом греблі, усунення дрібних пошкоджень

Примітка: обхід здійснюється 2 рази на тиждень

1

км

0,27

-

104

28,1

 1.  Те ж

Спостереження та контроль за дотриманням протипожежних заходів та гасіння  пожеж

1

км

0,27

-

5,2

1,4

 1.  В 12-4-56 № 3, б

К=100 (га)

Скошування та згрібання густої жорсткої травяної рослинності на окремих ділянках укосів вручну

4

1 га

100

-

1,2

120

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1.  В 12-4-58, б

Вирубка чагарника середньої густоти на укосах та бермах каналів

3

100 м2

1,5

-

0,2

0,3

 1.  Е 18-24 табл. 2

Підсіювання та підживлення трав на укосах

3

100м2

1,3

-

3

3,9

 1.  ЗНіР, К.ЦНДС МВГ УРСР, 1984 р. ч.П  § 61

Очищення  дренажних каналів від випадково потрапивших предметів, які перешкоджають вільній течії води

4

м3

2,8

-

10

28

 1.  В 12-4-53 № 2, г

Очищення від сміття та сторонніх предметів (в зимовий період від снігу та льоду) водоскидних колодязів

4

м3

14

-

12

168

 1.  В 12-4-48 № 3, б

Очищення плит кріплення укосів від наносів та сміття (грунт П гр.)

4

м3

1,3

-

5

6,5

 1.  В 12-4-56 № 3, б, к=0,15 примітка 2

Спалювання сухої рослинності

1

100м2

0,15

-

120

18

 1.  Почасово

Підготовка водоскидних споруд та дренажних колодязів до пропуску води під час весняної повені

2

люд.-год

1

-

7

7

 1.  Ніч на перехід від однієї споруди до іншої М.Н. ЦНДС

Участь у роботі по складанню дефектних актів для   виконання поточного та капітального ремонтів гребель.

Примітка: один раз на рік

1

км

0,301

1

0,301

 1.  Почасово

Участь в контролі за проведення ремонтних робіт

4

люд-год

1

6

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1.  Розрахункова

 

Переїзд автомобілем від дільниці до греблі і назад (відстань 5 км)

2

1 км

0,026

-

10

0,36

 1.  Почасово

Технічне навчання

Примітка: один раз на  місяць по 2 години

3

люд-год

1

-

24

24

 1.  Почасово

Проходження інструктажу з техніки безпеки

Примітка: один раз в квартал по 0,5 год.

з

люд-год

1

-

2

2

 1.  Почасово

Ведення журналу обліку виконаних робіт

Примітка: щоденно по 0,25 год.

3

люд-год

1

-

58,5

58,5

 1.  Н.ч. на перехід від однієї греблі до іншої (М.Н.)

Спостереження за рівнем дренажного стоку, замірювання рівня грунтових вод на спостережувальних свердловинах

2

1 зати-рання

0,125

-

200

25

 1.  Е 20-2-70

Побілка  щіткою залізобетонних плит та надовбів

2

м2

0,07

-

300

21

 1.  Е 20-1-190

№ 1.2

Масляне фарбування металевих конструкцій водоскидних споруд

    

а) очмщення від іржі та забруднення

3

100м2

3,4

-

3

10,2

    

б) фарбування пензлем

3

100м2

5,7

-

3

17,1

    Разом:

545,661

КАЛЬКУЛЯЦІЯ  №  І-В

трудових витрат і заробітної плати на роботи по догляду та нагляду

за  греблями водосховищ. Земельні з  кріпленням верхнього

укосу:  камінням,  залізобетоном, бетоном висотою більше 4-х м

Головний вимірник 1 км

Шифр норм

Опис робіт

Тариф-ний розряд

Одиниця виміру

На одиницю

Кіль- кість

На всю роботу

Н.ч.

розц.

Н.ч.

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1.  Н.ч. на перехід від однієї греблі до іншої М.Н.

     (ЦНДС 1983)

 

Спостереження за станом греблі, усунення дрібних пошкоджень

Примітка: обхід здійснюється 2 рази на тиждень

1

км

0,27

-

208

56,16

2. Те ж

Спостереження та контроль за дотриманням протипожежних заходів та гасіння  пожеж

1

км

0,27

-

10,4

2,81

 1.  В 12-4-56

№ 3, б, к=100 (га)

Скошування та загрібання густої жорсткої травяної рослинності на окремих ділянках укосів вручну

4

1га

100

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: