Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ Б В.2.7-178:2009 (ЕN 12201-3:2003, МОD). Будівельні матеріали. Деталі з"єднувальні для водопроводів із поліетиленових труб. Технічні умови

Название (рус.) ДСТУ Б В.2.7-178:2009 (ЕN 12201-3:2003, МОD). Строительные материалы. Детали соединительные для водопроводов из полиэтиленовых труб. Технические условия
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 01.01.2009
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

ДЕТАЛІ З'ЄДНУВАЛЬНІ ДЛЯ ВОДОПРОВОДІВ

ІЗ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ТРУБ

Технічні умови

(EN 12201-3:2003, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-178:2009

Київ

Мінрегіонбуд України

2009


ПЕРЕДМОВА

1   РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство "ЦентрСЕПРОтепломережа"

РОЗРОБНИКИ: Б. Морозов, В. Семенець, О.Семенець (керівник розробки)

ЗА УЧАСТІ:

НВФ "Полімербуд"

ВНЕСЕНО:

Управління технічного регулювання в будівництві Мінрегіонбуду України

2   ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 22.01.2009 р. № 17, чинний з 2009-08-01

Цей стандарт відповідає:

EN 12201-3:2003 Plastics piping systems for water supply Polyethylene (PE) Part 3: Fittings

(Системи пластмасових трубопроводів для водопостачання Поліетилен (ПЕ) Частина 3. Фасонні вироби)

Ступінь відповідності модифікований (MOD)

Переклад з англійської (en)

EN 12201-1:2003, Plastics piping systems for water supply Polyethylene (PE) Part 1: General. (Пластикові труби для подачі води Поліетилен (РЕ) Частина 1: Загальні вимоги)

EN 12201-5:2003, Plastics piping systems for water supply -Polyethylene (PE)- Part 5: Fitness for purpose of the system. (Пластикові труби для подачі води Поліетилен (РЕ) Частина 5: Придатність для використання системи)

Ступінь відповідності нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської (en)

3   УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

с.

[1] Будівельні матеріали

[1.1] Технічні умови

[2]
ВСТУП

[2.0.1] НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

[2.0.2] Технические условия

[3] 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

[4] 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

[5] 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

[6] 4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

[7] 5 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ

[8] 6 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

[9] 7 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

[10] 8 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

[11] 9 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

[12] 10 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

[13] 11 ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

[14] 12 ГАРАНТІЇ ВИГОТОВЛЮВАЧА

[15] 13 ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ

[16]
ДОДАТОК А

[17] СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ КОЕФІЦІЄНТОМ ЗНИЖЕННЯ ТИСКУ (Сt)

[18] ТА ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМОГО РОБОЧОГО ТИСКУ

[19] ДЛЯ ПОСТІЙНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (PFA)

[20]
ДОДАТОК Б

[21] ОСНОВНІ ВИДИ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ТЕРМОРЕЗИСТОРНОГО ЗВАРЮВАННЯ

[22]
ДОДАТОК В

[23] ОСНОВНІ ВИДИ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ

[24] НАГРІТИМ ІНСТРУМЕНТОМ ВСТИК

[25]
ДОДАТОК Г

[26] ДЕТАЛІ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ НАГРІТИМ ІНСТРУМЕНТОМ ВРОЗТРУБ

[27] ДОДАТОК Д

[28] ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛУ ДЕТАЛЕЙ

[29]
ДОДАТОК Е

[30] ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗРАЗКІВ

[31] ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ

[32]
ДОДАТОК Ж

[33] КОНСТРУКЦІЯ КОНТАКТІВ ЗНЕ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ТЕРМОРЕЗИСТОРНОГО ЗВАРЮВАННЯ

[34] ТА ЇХ ОСНОВНІ РОЗМІРИ

[35]
ДОДАТОК И

[36] СХЕМА ПРИЛАДУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИНИ МАРКУВАННЯ

[37]
ДОДАТОК К

[38] ПРИКЛАД СКЛАДАННЯ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ТЕРМОРЕЗИСТОРНОГО ЗВАРЮВАННЯ

[39] ВИДУ "СІДЕЛЬЦЕ" У "ГІРЛЯНДУ"

[40]
ДОДАТОК Л

[41] МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ МЕХАНІЧНОГО З'ЄДНАННЯ НА СТІЙКІСТЬ ДО ВПЛИВУ НАДЛИШКОВОГО ЗОВНІШНЬОГО ТИСКУ

[42]
ДОДАТОК М

[43] БІБЛІОГРАФІЯ


ВСТУП

При разробці розділів "Терміни та визначення понять", "Познаки та скорочення", "Основні параметри та розміри", "Технічні вимоги", "Правила приймання", "Методи контролювання" та "Вказівки щодо застосування" даного стандарту були використовані матеріали стандартів:

EN 12201-1:2003, Plastics piping systems for water supply- Polyethylene (PE) Part 1: General. (Пластикові труби для подачі води Поліетилен (РЕ) Частина 1: Загальні вимоги)

EN 12201-5:2003, Plastics piping systems for water supply-Polyethylene (PE)-Part 5: Fitness for purpose of the system. (Пластикові труби для подачі води Поліетилен (РЕ) Частина 5: Придатність для використання системи)

ISO/DIS 13956, Plastics pipes and fittings Determniation of cohesive strength Tear test for polyethylene (PE) assemblies. (Пластикові труби й фітинги визначення сили зчеплення випробування на розрив з'єднань деталей із поліетилену (ПЕ))


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

ДЕТАЛІ З'ЄДНУВАЛЬНІ ДЛЯ ВОДОПРОВОДІВ ІЗ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ТРУБ

Технічні умови

Строительные материалы

ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДОПРОВОДОВ

ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Технические условия

Building materials

FITTINGS FOR POLYETHYLENE PIPELINES FOR TRANSPORTATION OF WATER

Specifications

___________________________________________________________________________________________

Чинний від 2009-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до деталей з'єднувальних із поліетилену типу ПЕ 63, ПЕ 80 або типу ПЕ 100 для терморезисторного зварювання, деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб, деталей зварювання нагрітим інструментом встик та деталей для механічного з'єднання поліетиленових труб, що використовують при будівництві й ремонті трубопроводів для підземного транспортування та подачі холодної води, в тому числі для господарсько-питного водопостачання при температурі від 0 °С до 40 °С та з максимальним робочим тиском не більше 2,5 МПа (25 кгс/см2), крім трубопроводів об'єднаної і роздільної мереж протипожежного водопостачання та трубопроводів установок пожежогасіння.

Вимоги до якості деталей, що забезпечують їх безпечність для життя, здоров'я, майна населення та охорону навколишнього середовища, наведено у розділах 5, 6, 7, та 13.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ГОСТ 166:2009 Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 577:2009 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия ндикатори годинникового типу із ціною поділки 0,01 мм. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 868:2009 Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм. Технические условия (Нутроміри індикаторні із ціною поділки 0,01 мм. Технічні умови)

ДСТУ 3021-95 Випробування й контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 6507:2009 Микрометры. Технические условия (Мікрометри. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 11358:2009 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия (Товщиноміри та стінкоміри індикаторні із ціною поділки 0,01 і 0,1 мм. Технічні умови)

ДСТУ Б А.3.1-6-96 Управління, організація й технологія. Матеріали й вироби будівельні. Порядок розроблення й постановки на виробництво

ДСТУ Б В.2.7-73-98 Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-151:2008 Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови

ДБН В.1.1.7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-2001 Правила побудови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСанПІН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених пунктів (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація й загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (ССБП. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпечність. Загальні вимоги й номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.044-89 (ISO 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.030-83 ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности (ССБП. Переробка пластичних мас. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание. (ССБП. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Основні види. Розміщення та обслуговуванні)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия (ССБП. Протигази промислові фільтрувальні. Технічні умови)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установлення допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия (Ящики дощані нерозбірні для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 8032-84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел (Преференційні числа й ряди преференційних чисел)

ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия (Ящики з гофрованого картону. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9396-88 Ящики деревянные многооборотные. Общие технические условия (Ящики дерев'яні багатооборотні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 11262-80* Пластмассы. Методы испытания на растяжение (Пластмаси. Методи випробування на розтяг)

ГОСТ 11645-73 Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов (Пластмаси. Метод визначення показника текучості розплаву термопластів)

ГОСТ 12301-81 Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия (Коробки з картону, паперу й комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12423-66 Пластмассы. Условия кондиционирования и испытаний образцов (проб) (Пластмаси. Умови кондиціонування й випробувань зразків (проб)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15139-69 Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы) (Пластмаси. Методи визначення густини (об'ємної маси)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для разных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади й інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання й транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 16338-85 Е Полиэтилен низкого давлення. Технические условия (Поліетилен низького тиску. Технічні умови)

ГОСТ 18573-86 Ящики деревянные для продукции химической промышленности. Технические условия (Ящики дерев'яні для продукції хімічної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (Вантажі небезпечні. Класифікація й маркування)

ГОСТ 19667-74 Контейнер специализированный, групповой, массой брутто 5,0 тонн для штучных грузов (Контейнер спеціалізований, груповий, масою брутто 5,0 тонн для штучних вантажів)

ГОСТ 21140-88 Тара. Система размеров (Тара. Система розмірів)

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби скріплення тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

ГОСТ 24157-80 Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлений (Труби із пластмас. Метод визначення стійкості при постійному внутрішньому тиску)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положення (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно-штучних вантажів. Основні параметри й розміри)

ГОСТ 26311-84 Полиолефины. Метод определения сажи (Поліолефіни. Метод визначення сажі)

ГОСТ 26359-84 Полиэтилен. Метод определения содержания летучих веществ (Поліетилен. Метод визначення вмісту летких речовин)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будинків)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція й кондиціонування)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого устаткування)

МУ 1986-79 Методические указания по определению вредных веществ в воздухе (Методичні вказівки щодо визначення шкідливих речовин у повітрі)

МУ 1993-79 Методические указания по хроматографическому определению водорода, метана, окиси углерода, этана, двуокиси углерода, этилена, ацетилена, пропилена, изопентана, бензола, толуола, стирола, этилбензола в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки щодо хроматографічного визначення водню, метану, окису вуглецю, етану, двоокису вуглецю, етилену, ацетилену, пропилену, ізопентану, бензолу, толуолу, стиролу, етилбензолу в повітрі робочої зони)

МУ 2563-82 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки щодо вимірювання концентрацій шкідливих речовин у повітрі робочої зони)

МУ 4436-87 Измерение концентраций аэрозоля преимущественно фибриозного действия (Вимірювання концентрацій аерозолю переважно фібріозної дії)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни з відповідними визначеннями та познаками, установлені у ДСТУ Б В.2.7-73: номінальна товщина стінки труби еn , мінімальна товщина стінки труби ey min , номінальні зовнішні діаметри труб dn і(або) d'n , для зварювання яких застосовуються деталі; стандартне розмірне відношення SDR; мінімальна тривала міцність MRS; показник текучості розплаву ПТР, максимальний робочий тиск МОР; ПЕ 63, ПЕ 80 та ПЕ 100.

Нижче подано терміни, вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 деталь для терморезисторного зварювання виду "сідельце"

Деталь для терморезисторного зварювання (з кріпленням сідельного типу), що прилягає до основної труби та потребує додатково допоміжного різального устаткування для висвердлювання отвору в стінці труби, до якої прилягає (основної труби)

3.2 деталь для терморезисторного зварювання виду "сідельце для врізання підтиском"

Деталь для терморезисторного зварювання (з кріпленням сідельного типу), що містить вбудований різальний інструмент (свердло, фрезу) для висвердлювання отвору в стінці труби, до якої прилягає (основної труби). Після зварювання різальний інструмент залишається в корпусі деталі

3.3 деталі для зварювання нагрітим інструментом встик

Деталі без закладного нагрівального елемента, що з'єднуються між собою та/або з трубами згідно з ДСТУ Б В.2.7-73 зварюванням нагрітим інструментом встик втулкового кінця деталей, з розмірами та параметрами згідно з цим стандартом, з трубами

3.4 деталі для зварювання нагрітим інструментом врозтруб

Деталі без закладного нагрівального елемента, що з'єднуються між собою та/або з трубами згідно з ДСТУ Б В.2.7-73 зварюванням нагрітим інструментом врозтруб, з розмірами та параметрами розтруба згідно з цим стандартом

3.5 деталі для механічного з'єднання

Деталі без закладного нагрівального елемента, що з'єднуються між собою та/або з іншими елементами системи водопостачання за допомогою розбірного (чи нерозбірного) механічного (фланцевого, затискного, зварного, різьбового) з'єднань згідно з цим стандартом і забезпечують водонепроникність, стійкість до впливу робочого та випробувального тиску та стійкість до кінцевих навантажень (стиск чи розтяг у поздовжньому напрямку)

Примітка 1. Металеві частини деталі можуть з'єднуватися з металевими трубами черв'ячним різьбленням, компресійними з'єднаннями, зварними або фланцевими стиками, включаючи й фланці з поліетилену. Деталь може дозволяти як розбірне, так і постійно зібране з'єднання.

Примітка 2. У деяких випадках підтримувальний рукав може одночасно бути й стискаючим кільцем.

Примітка 3. Механічний фітинг може поставлятися для складання в польових умовах або попередньо зібраним на заводі-виготовлювачі

3.6 закладний нагрівальний елемент (ЗНЕ)

Елемент, що використовується при терморезисторному зварюванні як джерело нагрівання. Закладний нагрівальний елемент розміщується на внутрішній поверхні деталі та залишається у зварному шві після закінчення процесу зварювання. При терморезисторному зварюванні нагрівання закладного нагрівального елемента відбувається в результаті перетворення електричної енергії в тепло при пропущенні через нього електричного струму. Як правило, закладні нагрівальні елементи мають форму спіралі. Для забезпечення необхідного кроку навивання спіралі, зменшення ймовірності замикання спіралі при пропущенні електричного струму, поліпшення якості зварного шва та з інших технічних причин закладні нагрівальні елементи виготовляють із металевого дроту з високим омічним опором, покритого оболонкою з поліетилену, з композиції, аналогічній матеріалу виробів, що зварюються. Спіраль має виводи до штекерів для підключення до джерела струму

3.7 зона зварювання

Зона, у якій відбувається процес формування зварного шва при нагріванні закладного нагрівального елемента. Включає в себе зону оплавлення й зону прогріву

3.8 індикатор зварювання

Індикатор деталей для терморезисторного зварювання, виконаний у вигляді поліетиленового стрижня, що при оптимальних технологічних параметрах зварювання переходить у розплав, який піднімається над поверхнею деталі, що свідчить про закінчення якісного процесу зварювання

3.9 холодна зона розтруба терморезисторного

Частина внутрішньої поверхні деталі для терморезисторного зварювання від торця розтруба терморезисторного до закладного нагрівального елемента

3.10 деталі для терморезисторного зварювання з регулюванням сили струму

Деталі для терморезисторного зварювання, що під час процесу терморезисторного зварювання використовують регулювання параметрів сили струму для контролю зварювального процесу

3.11 деталі для терморезисторного зварювання з регулюванням напруги

Деталі для терморезисторного зварювання, що під час процесу терморезисторного зварювання використовують регулювання параметрів напруги для контролю зварювального процесу

3.12 коефіцієнт запасу міцності С деталей

Коефіцієнт запасу міцності при проектуванні водопроводів із ряду 20 згідно з ГОСТ 8032, який для деталей згідно з цим стандартом повинен бути не менше 1,25

3.13 коефіцієнт зниження максимального робочого тиску (Ст)

Коефіцієнт зниження максимального робочого тиску МОР, який визначається згідно з додатком А в залежності від температури води, що транспортується

3.14 максимальний робочий тиск (МОР)

Максимальний робочий тиск води, у барах, який допускається для постійної експлуатації деталей згідно з цим стандартом, що визначається за формулою (1) із урахуванням температури води, що транспортується, але не більше 25 бар (2,5 МПа):

,                                                (1)

де     MRS мінімальна тривала міцність матеріалу деталі, МПа;

SDR мінімальне значення стандартного розмірного відношення труби з поліетилену, для з'єднання з якою деталь призначена

3.15 овальність деталі

Різниця між максимальним і мінімальним внутрішнім діаметром (для фасонних виробів для терморезисторного зварювання) або різниця між максимальним і мінімальним зовнішнім діаметром (для інших типів деталей). Вимір діаметрів проводять на одному поперечному перерізі деталі

3.16 розтруб терморезисторний

Розтруб деталі для терморезисторного зварювання із встановленим у ньому закладним нагрівальним елементом ЗНЕ з параметрами та розмірами згідно з цим стандартом

3.17 втулковий кінець

Втулковий кінець корпусу деталей для зварювання нагрітим інструментом встик із розмірами та параметрами згідно з цим стандартом

3.18 труба, для з'єднання з якою деталь призначена

Труба згідно з ДСТУ Б В.2.7-151, що має однакову з матеріалом деталі MRS та найбільшу номінальну товщину стінки еп (найменше значення SDR), номінальний зовнішній діаметр dn, якої відповідає D1 (номінальному внутрішньому діаметру розтруба терморезисторного деталі для терморезисторного зварювання та розтрубу деталі для зварювання нагрітим інструментом) та (або) D1.1 (номінальному зовнішньому діаметру втулкового кінця деталі для зварювання нагрітим інструментом встик) та (або) D4 (номінальному внутрішньому діаметру деталей для терморезисторного зварювання видів "сідельце" та "сідельце для врізання під тиком"), що може бути зварена з деталлю. При цьому номінальна товщина стінки еп труби менше або дорівнює чисельному значенню Е (номінальній товщині стінки деталі для терморезисторного зварювання згідно з 4.15) та (або) чисельному значенню Es (номінальній товщині стінки втулкового кінця згідно з 4.16) та (або) E1.1 овщині стінки корпусу деталі для зварювання нагрітим інструментом встик згідно з 4.17).

3.19 труба, що може бути з'єднана з деталлю

Труба згідно з ДСТУ Б В.2.7-151, що може бути з'єднана з деталями згідно з цим стандартом у відповідності з порядком, наведеним у додатку А.

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

4.1 D1 номінальний внутрішній діаметр розтруба терморезисторного деталі для терморезисторного зварювання

Позначення номінального розміру внутрішнього діаметра розтруба терморезисторного, у мм, у центральній зоні розташування закладного нагрівального елемента, заміряний на відстані L3 + 0,5L2 від торця розтруба терморезисторного. Розмір D1 чисельно дорівнює значенню dn відповідної труби згідно з ДСТУ Б В.2.7-151

4.2 D2 мінімальний внутрішній діаметр корпусу деталі для терморезисторного зварювання

Позначення мінімального розміру внутрішнього діаметра (отвору) деталі, у мм

4.3 D3 зовнішній діаметр розтруба терморезисторного

Позначення розміру зовнішнього діаметра розтруба терморезисторного, у мм

4.4 D4 номінальний внутрішній діаметр "сідельця"

Позначення номінального розміру внутрішнього діаметра корпусу деталі для терморезисторного зварювання виду "сідельце", у мм, у зоні розташування закладного нагрівального елемента. Розмір D4 чисельно дорівнює значенню dn основної труби згідно з ДСТУ Б В.2.7-151

4.5 D1.1  номінальний зовнішній діаметр втулкового кінця деталі для зварювання нагрітим інструментом встик

Значення номінального зовнішнього діаметра втулкового кінця, у мм, заміряний у будь-якому місці на відстані не більше L21 від площини вхідного отвору (торця деталі). Розмір D1.1 чисельно дорівнює значенню dn відповідної труби згідно з ДСТУ Б В.2.7-151

4.6 D2.1 внутрішній діаметр (діаметр отвору) деталі для зварювання нагрітим інструментом встик

Позначення мінімального розміру внутрішнього діаметра (отвору) деталі, у мм

4.7 L1 номінальна довжина розтруба терморезисторного деталі

Позначення номінальної довжини розтруба терморезисторного, у мм, при складанні з'єднання під зварювання. Розмір Ц установлюється вимогами із забезпечення одержання якісного зварного з'єднання

4.8 L2 номінальна довжина зони зварювання деталі

Позначення номінального розміру довжини зони зварювання деталі для терморезисторного зварювання, у мм. Розмір L2 визначається закладним нагрівальним елементом

4.9 L3 номінальна довжина холодної зони розтруба терморезисторного

Позначення номінального розміру довжини зони розтруба терморезисторного деталі для терморезисторного зварювання, у мм, розташованої від торця розтруба терморезисторного до закладного нагрівального елемента. Розмір L3 установлюється вимогами із забезпечення одержання якісного зварного з'єднання

4.10 L4 номінальна довжина холодної зони деталі

Позначення номінального розміру довжини центральної зони деталі для терморезисторного зварювання, у мм, розташованої між двома зонами зварювання, що може перетинати металевий дріт закладного нагрівального елемента для забезпечення електричного контакту між двома закладними нагрівальними елементами

4.11 L ширина "сідельця для врізання під тиском"

Позначення розміру деталі для терморезисторного зварювання виду "сідельце для врізання під тиском", що визначається як відстань між віссю основної труби та торцем патрубка бічного відгалуження

4.12 H максимальна висота деталі

Позначення максимального розміру деталі для терморезисторного зварювання виду "сідельце для врізання під тиском", у мм, обумовленого як відстань від верхньої точки номінального внутрішнього діаметра D4 до верху кришки корпусу з'єднувальної деталі

4.13 h номінальна висота деталі

Позначення номінального розміру деталі для терморезисторного зварювання виду "сідельце для врізання під тиском", у мм, обумовленого як відстань від основи корпусу з'єднувальної деталі до осі бічного відгалуження

4.14 R  номінальний електричний опір закладного нагрівального елемента деталі

Позначення номінального значення електричного опору закладного нагрівального елемента деталі, у Ом, при нормальних значеннях факторів зовнішнього середовища згідно з ГОСТ 15150

4.15 Е номінальна товщина стінки деталі для терморезисторного зварювання (крім деталей для терморезисторного зварювання видів "сідельце" та "сідельце для врізання під тиском")

Позначення мінімальної товщини стінки розтруба терморезисторного у зоні зварювання, заміряне у мм у будь-якому місці зони зварювання розтруба терморезисторного на відстані не менше 2L1 /3 від торця розтруба терморезисторного, яке за чисельним значенням відповідає мінімальній товщині корпусу деталі у будь-якому місці (на відстані не менше 2L1 /3 від торця розтруба терморезисторного) та номінальній товщині стінки еn труби згідно з ДСТУ Б В.2.7-73, для з'єднання з якою деталь призначена

4.16 Е1.1 товщина стінки корпусу деталі для зварювання нагрітим інструментом встик

Мінімальне значення, у мм, товщини корпусу деталі для зварювання нагрітим інструментом встик згідно з цим стандартом, заміряне поза межами втулкового кінця

4.17 Es  номінальна товщина стінки втулкового кінця

Мінімальне значення товщини стінки втулкового кінця, заміряне у мм у будь-якому місці на відстані не більше L1 від його торця. Значення Es чисельно відповідає номінальній товщині стінки еn труби згідно з ДСТУ Б В.2.7-73, для з'єднання з якою деталь призначена

4.18 ЗНЕ

Умовна познака закладного нагрівального елемента, що використовується у найменуваннях та умовних познаках деталей із закладним нагрівальним елементом згідно з цим стандартом.

5 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ

5.1 Деталі для терморезисторного зварювання

5.1.1 Номінальний розмір деталей для терморезисторного зварювання визначається чисельним значенням одного номінального зовнішнього діаметра dn, або декількох номінальних зовнішніх діаметрів dn1, dn2 труб згідно з ДСТУ Б В.2.7-151, для зварювання з якими деталь призначена.

5.1.2 Конструкція деталей для терморезисторного зварювання (крім деталей виду "сідельце" та "сідельце для врізання під тиском") повинна передбачити наявність не менше одного торця з розтрубом терморезисторним із розмірами та характеристиками згідно з цим стандартом.

5.1.3 Конструкція деталей для терморезисторного зварювання згідно з 5.1.2 може передбачати наявність одного чи декількох торців, виконаних у вигляді втулкового кінця з розмірами та параметрами згідно з цим стандартом.

5.1.4 Конструкція деталі для терморезисторного зварювання не повинна мати різких (не плавних) змін у товщині стінки корпусу деталі для запобігання зосереджень внутрішньої напруги матеріалу деталі. Основні види деталей для терморезисторного зварювання наведені у додатку Б.

5.1.5. Основні розміри розтруба терморезисторного

5.1.5.1 Основні розміри розтруба терморезисторного (рисунок 1) повинні бути однаковими для всіх видів деталей згідно з 5.1.2, що призначені для зварювання із трубами, що мають однакові номінальний зовнішній діаметр dn, номінальну товщину стінки еп та мінімальну тривалу міцність матеріалу MRS.

5.1.5.2 Мінімальні та максимальні значення довжини розтруба терморезисторного L1 та мінімальні значення довжини зони зварювання розтруба терморезисторного L2 повинні відповідати наведеним у таблиці 1. Якщо конструкція деталі не має внутрішнього упору для труби довжина розтруба терморезисторного L1 має бути не більше половини загальної довжини деталі.

5.1.5.3 Номінальна довжина холодної зони розтруба терморезисторного L3 має бути не менше 5 мм.

5.1.5.4 Середній внутрішній діаметр зони зварювання  розтруба терморезисторного D1, заміряний у площині перерізу розтруба на відстані (L3 + 0,5L2) від торця, повинен бути не менше номінального зовнішнього діаметра dn відповідної труби. Граничні відхили D1 згідно з нормативною та конструкторською документацією виробника продукції, що затверджена у встановленому порядку.

Виробник деталей для терморезисторного зварювання повинен у встановленому порядку декларувати фактичну мінімальну й максимальну величину D1 та провести випробування згідно з розділом 7 цього стандарту з метою підтвердження придатності виробу до застосування.

5.1.5.5 Овальність внутрішнього діаметра розтруба терморезисторного D1 та внутрішнього діаметра D2 (діаметра отвору) деталі для терморезисторного зварювання, визначена у будь-якому перерізі деталі на підприємстві-виробнику деталей, повинна бути не більше 0,015dn. Визначення овальності згідно з 9.6.6.

dn номінальний зовнішній діаметр труби згідно з ДСТУ Б В.2.7-151, що зварюється з деталлю; еn номінальна товщина стінки труби згідно з ДСТУ Б В.2.7-151, що зварюється з деталлю; D1 середній внутрішній діаметр зони зварювання розтруба терморезисторного; D2 внутрішній діаметр (діаметр отвору) деталі для терморезисторного зварювання (без урахування внутрішнього упору); D3 зовнішній діаметр розтруба терморезисторного; L1 довжина розтруба терморезисторного; L2 довжина зони зварювання розтруба терморезисторного; L3 довжина холодної зони розтруба терморезисторного; L4 довжина холодної зони деталі для терморезисторного зварювання

Рисунок 1 Розтруб терморезисторний

Таблиця 1 Основні розміри розтруба терморезисторного                                              Розміри в міліметрах

Номінальний зовнішній діаметр труби dn

Мінімальна довжина розтруба терморезисторного

L1,min

Максимальна довжина розтруба терморезисторного

L1, max

Довжина зони зварювання розтруба терморезисторного L2,

не менше

при регулюванні процесу зварювання шляхом зміни сили електричного струму, що подається

на ЗНЕ 

при регулюванні процесу зварювання шляхом зміни електричної напруги, що подається

на ЗНЕ 

20 

20 

25 

41 

10 

25 

20 

25 

41 

10 

32 

20 

25 

44 

10 

40 

20 

25 

49 

10 

50 

20 

28 

55 

10 

63 

23 

31 

63 

11 

75 

25 

35 

70 

12 

90 

28 

40 

79 

13 

Закінчення таблиці 1

Номінальний зовнішній діаметр труби dn

Мінімальна довжина розтруба терморезисторного

L1,min

Максимальна довжина розтруба терморезисторного

L1, max

Довжина зони зварювання розтруба терморезисторного L2, не менше

при регулюванні процесу зварювання шляхом зміни сили електричного струму, що подається на ЗНЕ

при регулюванні процесу зварювання шляхом зміни електричної напруги, що подається на ЗНЕ

110 

32 

53 

82 

15 

125 

35 

58 

87 

16 

140 

38 

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: