Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ Б В.2.7-177:2009. Будівельні матеріали. Перехідники "поліетилен-сталь" для газопроводів із поліетиленових труб. Технічні умови

Название (рус.) ДСТУ Б В.2.7-177:2009. Строительные материалы. Переходники "полиэтилен-сталь" для газопроводов из полиэтиленовых труб. Технические условия
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 01.01.2009
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

ПЕРЕХІДНИКИ «ПОЛІЕТИЛЕН-СТАЛЬ»

ДЛЯ ГАЗОПРОВОДІВ ІЗ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ТРУБ

Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-177:2009

Київ

Мінрегіонбуд України 

2009


ПЕРЕДМОВА

1   РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство "ЦентрСЕПРОтепломережа"

РОЗРОБНИКИ: Б. Морозов, В. Семенець, О.Семенець (керівник розробки)

ВНЕСЕНО:

Управління технічного регулювання в будівництві Мінрегіонбуду України

2   ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 22.01.2009 р. № 16,

чинний з 2009-08-01

3   УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

с.

[0.1] Будівельні матеріали

[1] Технічні умови

[1.0.1] Мінрегіонбуд України

[1.0.1.1] Технічні умови

[2] 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

[3] 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

[4] 3 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ

[5] 4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

[6] 5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

[7] 6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

[8] 7 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

[9] 8 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

[10] 9 ВКАЗІВКИ З МОНТАЖУ

[11] 10 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

[12] 11 ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ

[13]
ДОДАТОК А

[14] ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗРАЗКІВ

[15] ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ (ЗРАЗКІВ-ЕТАЛОНІВ)

[16]
ДОДАТОК Б

[17] ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕХОДІВ ПЕ/СТАЛЬ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ВВОДІВ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ГАЗОПРОВОДІВ ДО БУДИНКУ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕХІДНИКИ "ПОЛІЕТИЛЕН-СТАЛЬ"

ДЛЯ ГАЗОПРОВОДІВ ІЗ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ТРУБ

Технічні умови

ПЕРЕХОДНИКИ "ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ"

ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Технические условия

"POLYETHYLENE-STEEL" ADAPTORS FOR POLYETHYLENE PIPELINES

FOR TRANSPORTATION OF GASEOUS FUELS

Specifications

___________________________________________________________________________________________

Чинний від 2009-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на перехідники "поліетилен-сталь" (далі за текстом переходи ПЕ/сталь) для будівництва розподільних систем постачання горючих газів із максимальним робочим тиском не більше до 1,0 МПа (10 кгс/см2), які використовуються як сировина та паливо для промислового та комунально-побутового призначення згідно з ГОСТ 5542.

Переходи ПЕ/сталь згідно з цим стандартом виготовлені шляхом утворення в заводських умовах нероз'ємного механічного компресійного з'єднання мірних відрізків труб кільцевого перерізу згідно з ДСТУ Б В.2.7-73 з поліетилену типу ПЕ 80 або типу ПЕ 100 зі стандартним розмірним відношенням SDR 11 із мірними відрізками труб безшовних кільцевого перерізу зі сталі згідно з додатком И ДБН В.2.5-20.

Вимоги до якості переходів ПЕ/сталь, що забезпечують їх безпечність для життя, здоров'я, майна населення, та охорони навколишнього середовища наведено у розділах 3, 4, 5 та 11 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ 2277-93 Станції компресорні пересувні спеціального призначення. Типи і основні параметри

ДСТУ 2867-94 Методи оцінювання виробничого шумонавантаження. Загальні вимоги

ДСТУ 3811-98 Компресори поршневі загального призначення. Загальні технічні умови

ДСТУ 4179-2003 Рулетки металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ ГОСТ 6507:2009 Микрометры. Технические условия (Мікрометри. Технічні умови)

ДСТУ Б А 3.1-6-96 Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво

ДСТУ Б В.2.7-73-98 Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючого випромінювання природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіоактивні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання

ДБН В.2.5-28-2006 Природне та штучне освітлення

ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, складування та збереження матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві

ДБН В.1.1.7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.4-1.02-97 СРББ. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-2001 Правила побудови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ГОСТ 9.302-88 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля (Покриття металеві та неметалеві неорганічні. Методи контролю)

ГОСТ 12.1.003-83 Шум. Общие требования безопасности (Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. Номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту. Номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення та занулення)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухобезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.030-83 ССБТ Переработка пластических масс. Требования безопасности (Переробка пластичних мас. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание. (Пожежна техніка для захисту об'єктів. Основні види. Розміщення та обслуговування)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия (ССБП. Респіратори ШБ-1 "Пелюсток". Технічні умови)

ГОСТ 12.4.137-2001 ССБТ. Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной смеси. Технические условия (ССБП. Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичної та вибухонебезпечної суміші)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 713-88 Прессы винтовые. Параметры и размеры. Нормы точности (Преси гвинтові. Параметри та розміри. Норми точності)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю)

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия (Ящики дощані нерозбірні для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (Труби сталеві водогазопровідні. Технічні умови)

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия (Гази горючі природні для промислового та комунально-побутового призначення. Технічні умови)

ГОСТ 7338-90 Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия (Пластини гумові та гумотканинні. Технічні умови)

ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент (Труби сталеві гарячедеформовані. Сортамент)

ГОСТ 8733-87 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования (Труби сталеві безшовні холоднодеформовані та теплодеформовані. Технічні вимоги)

ГОСТ 8734-74 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент (Труби сталеві безшовні холоднодеформовані. Сортамент)

ГОСТ 9396-88 Ящики деревянные многооборотные. Общие технические условия (Ящики дерев'яні багатооборотні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия (Електроди покриті металеві для ручного дугового зварювання сталей та наплавки. Класифікація і загальні технічні умови)

ГОСТ 11262-80* Пластмассы. Метод испытания на растяжение (Пластмаси. Метод випробування на розтяг)

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия (Товщиноміри та стінкоміри індикаторні з ціною поділки 0,01 і 0,1 мм. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 18573-86 Ящики деревянные для продукции химической промышленности. Технические условия (Ящики дерев'яні для продукції хімічної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 24157-80 Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении (Труби з пластмас. Метод визначення стійкості при постійному внутрішньому тиску)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положення (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования (Машини для випробування матеріалів на розтяг, стиск та вигин. Загальні технічні умови)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водогін і каналізація будинків)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціонування)

СНиП ІІІ-4-80 Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки в будівництві)

ДСП 201-97 Государственные санитарные правила охраны атмосферной среды населенных пунктов (от загрязнения химическими и биологическими веществами) (Державні санітарні правила охорони атмосферного середовища населених пунктів (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми захисту поверхневих вод від забруднення)

МУ 4436-87 Гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок (Гравіметричне визначення пилу у повітрі робочої зони та в системах вентиляційних установок)

СП 1042-73 Санитарные правила по организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию (Санітарні правила з організації технологічних процесів та гігієнічних вимог до виробничого обладнання)

3 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ

3.1 Основні розміри переходів ПЕ/сталь (рисунок 1)та їх граничні відхили повинні відповідати таблиці 1, а також нормативній та конструкторській документації виробника, що затверджена у встановленому порядку згідно з вимогами чинних стандартів ЄСКД.

Таблиця 1                         У міліметрах

Номінальний діаметр переходу

ПЕ/сталь dn

DB зовнішній діаметр втулки компресійної, не більше

Довжина компресійного з'єднання LK, не менше

L1 вільна довжина патрубка зі сталевої труби, не менше

L2 вільна довжина патрубка з труби поліетиленової, не менше

L загальна

довжина переходу, не менше

а)1)

б)2)

а)1)

б)2)

а)1)

б)2)

25

36

-

40

150

41

250

-

32

41

50

45

70

44

260

285

40

51

60

80

49

265

300

50

61

75

100

55

270

325

63

72

85

117

63

280

350

75

86

105

120

70

285

360

90

101

130

120

79

295

370

110

116

150

150

82

300

405

125

136

170

150

200

87

350

455

140

161

195

170

92

355

480

160

181

220

60

200

98

375

515

180

201

250

300

105

385

625

200

211

270

300

112

390

630

225

241

310

300

120

400

640

250

271

320

350

129

410

700

280

301

355

100

350

300

139

560

810

315

351

395

350

150

570

820

355

371

435

375

164

585

860

400

411

490

400

179

600

900

1) Розміри наведені для переходу ПЕ/сталь у виконанні а) з втулкою компресійною зі сталі.

2) Розміри наведені для переходу ПЕ/сталь у виконанні б) з втулкою компресійною з труби поліетиленової згідно з ДСТУ Б В. 2. 7-73. 


а) перехід ПЕ/сталь із завальцьованим або приварним профільним кінцем;

б) перехід ПЕ/сталь із профільним кінцем без вальцювання;

1 патрубок зі сталевої труби згідно з додатком И ДБН В.2.5-20 із профільним кінцем;

2 втулка компресійна: а) зі сталі згідно з додатком И ДБН В.2.5-20; б) з труби поліетиленової згідно з ДСТУ Б В.2.7-73;

3 патрубок із труби поліетиленової згідно з ДСТУ Б В.2.7-73;

dn номінальний діаметр переходу ПЕ/сталь, що відповідає номінальному зовнішньому діаметру патрубка з труби поліетиленової згідно з ДСТУ Б В.2.7-73;

еп номінальна товщина стінки патрубка з труби поліетиленової згідно з ДСТУ Б В.2.7-73;

Dст зовнішній діаметр труби сталевої згідно з додатком И ДБН В.2.5-20;

ест товщина стінки труби сталевої згідно з додатком И ДБН В.2.5-20;

DB зовнішній діаметр втулки компресійної;

LB довжина втулки компресійної;

LK- довжина зони компресійного з'єднання;

L1 вільна довжина патрубка зі сталевої труби;

L2 вільна довжина патрубка з поліетиленової труби;

L загальна довжина переходу

Рисунок 1 Основні види переходів ПЕ/сталь


3.2
 Довжина патрубків переходу ПЕ/сталь повинна забезпечувати можливість установлення допоміжного обладнання при проведенні монтажних та зварювальних робіт та виключення впливу температури зварювання на якість компресійного з'єднання переходу ПЕ/сталь.

3.3 Допускається виробництво переходів ПЕ/сталь інших видів, з іншими основним розмірами та граничними відхилами розмірів згідно з конструкторською документацією виробника, що затверджена у встановленому порядку, за умов відповідності переходів ПЕ/сталь вимогам 3.2 та всім вимогам розділу 4.

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Переходи ПЕ/сталь повинні відповідати вимогам цього стандарту та конструкторської документації виробника, що затверджена у встановленому порядку.

4.2 Поліетиленова частина переходу ПЕ/сталь повинна виготовлятись із мірних відрізків труб із поліетилену ПЕ 80 та ПЕ 100 зі стандартним розмірним відношенням SDR11 та відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-73.

Металеві частини переходів ПЕ/сталь повинні виготовлятись із труб сталевих, безшовних згідно з ГОСТ 3262, ГОСТ 8732, ГОСТ 8733, ГОСТ 8734 або інших, що відповідають вимогам додатка И ДБН В.2.5-20.

4.3 Зовнішній вигляд

4.3.1 При розгляді без приладів, що збільшують, внутрішні й зовнішні поверхні переходів ПЕ/сталь деталей повинні бути гладкими і чистими, не мати тріщин, здуттів, раковин чи інших ушкоджень, що погіршують їх експлуатаційні властивості, та залишків мастила на поверхнях для зварювання.

4.3.2 Складові елементи деталі не повинні мати ознак ушкоджень, подряпин, щербин, міхурів, задирок, сторонніх включень, тріщин або ознак корозії. На металевій частині переходу ПЕ/сталь допускаються сліди від затискачів пристроїв, які використовували під час їх складання, що не погіршують експлуатаційні характеристики деталей та не змінюють їх геометричних розмірів.

4.3.3 Колір частин переходів ПЕ/сталь поліетиленових із поліетилену типу ПЕ 80 чорний з жовтими смугами або жовтий. Колір частин переходів ПЕ/сталь поліетиленових із поліетилену типу ПЕ 100 чорний з помаранчевими смугами або помаранчевий.

Відтінки кольорів не регламентуються.

4.3.4 Металеві частини переходів ПЕ/сталь повинні мати на зовнішній поверхні та торцях антикорозійне покриття згідно з нормативною документацією, що затверджена у встановленому порядку та 4.5. Колір антикорозійного покриття металевих частин переходів ПЕ/сталь не регламентується.

4.3.4 Зовнішній вигляд внутрішньої та зовнішньої поверхонь переходів ПЕ/сталь та їх торців повинен відповідати контрольним зразкам-еталонам згідно з додатком А. На зовнішній поверхні переходів ПЕ/сталь повинно бути нанесене маркування згідно з цим стандартом. Розмір шрифту маркування згідно з ДСТУ Б В.2.7-73.

4.4 Переходи ПЕ/сталь повинні відповідати характеристикам, наведеним у таблиці 2.

4.5 Металева частина переходу ПЕ/сталь повинна мати антикорозійне покриття (гальванічне або з використанням фарби згідно з ДБН В.2.5-20) завтовшки від 60 мкм до 80 мкм, яке наносять після проведення механічної обробки, зварювальних робіт та зачищення зварювального шва (якщо перехід виготовляється з прямою сталевою трубою покриття наноситься після формування борозенок) до з'єднання з поліетиленовою частиною. Приварювання кінцевика до сталевої труби здійснюють згідно з ДБН В.2.5-20.

4.6 Маркування

4.6.1 Маркування наносять на металеву або поліетиленову частину переходу ПЕ/сталь металевим тавром або іншим способом, що не погіршує якості переходу ПЕ/сталь. Глибина маркування не повинна перевищувати 0,1 мм на поліетиленовій частині. Маркування повинно бути стійким протягом усього терміну експлуатації, розбірливим і контрастним до кольору частини, на яку наноситься маркування. Висота шрифту повинна бути не менше ніж 3 мм.

4.6.2 Маркування переходу ПЕ/сталь повинно включати:

- найменування підприємства-виробника або його товарний знак;

- скорочене літерне позначення застосованих матеріалів (Ст сталь, ПЕ 80 або ПЕ 100 поліетилен);

- слова "ГАЗ";

- значення максимального робочого тиску газопроводу, для використання у якому виготовлено перехід ПЕ/сталь, МПа;

- стандартне розмірне співвідношення SDR згідно з ДСТУ Б В.2.7-73 (для труб діаметром більше 32 мм);

- відношення  номінального зовнішнього діаметра  поліетиленової труби до  зовнішнього діаметра труби сталевої, мм;

- дату виготовлення переходу ПЕ/сталь (число, місяць, дві останні цифри року) та номер зміни;

- позначення цього стандарту.

Таблиця 2

Найменування показника

Значення показника

Метод контролювання

1 Стійкість переходу ПЕ/сталь при постійному внутрішньому тиску при 20°С, не менше, год 

100

Без ознак руйнування та втрати герметичності

Згідно з 7.5

при початковому напруженні в стінці патрубка труби з поліетилену:

ПЕ 100

ПЕ 80

12,4 МПа

10,0 МПа

2 Стійкість переходу ПЕ/сталь при постійному внутрішньому тиску при 80 °С, не менше, год 

165

Без ознак руйнування та втрати герметичності

Згідно з 7.5

при початковому напруженні в стінці поліетиленової труби:

ПЕ 100

ПЕ 80

5,5 МПа

4,6 МПа

3 Стійкість переходу ПЕ/сталь при постійному внутрішньому тиску при 80 °С, не менше, год 

1000

Без ознак руйнування та втрати герметичності

Згідно з 7.5

при початковому напруженні в стінці поліетиленової труби:

ПЕ 100

ПЕ 80

5,0 МПа

4,0 МПа

4 Герметичність переходу ПЕ/сталь 

3 хв при внутрішньому тиску (1 ,5 ± 0,1 ) МПа1)

Згідно з 7.6

5 Герметичність переходу ПЕ/сталь 

60 хв при внутрішньому тиску (1 ,5 ± 0,1 ) МПа1)

Згідно з 7.7

6 Стійкість переходу ПЕ/сталь до дії постійного повздовжнього розтягу, год, не менше2) 

1

Без візуальних ознак повздовжньої (в оригіналі повздожньої) деформації чи відокремлення деталі від труби та без втрати герметичності зєднань (в оригіналі зєднань) після зняття навантаження3)

Згідно з 7.8

1) При виробництві переходів ПЕ/сталь для використання у газопроводах із максимальним робочим тиском менше 1,0 МПа герметичність визначається при випробувальному тиску, що дорівнює 1,5 (Рмакс), де Рмакс значення максимального робочого тиску газопроводу.

Наприклад: для переходу ПЕ/сталь, що призначений для будівництва газопроводу високого тиску з Рмакс не більше 0,6 МПа, значення випробувального тиску повинно дорівнювати (0,75 ± 0,1) МПа. 

2) Значення сили поздовжнього розтягу, у Н, визначається за формулою

F=1,5 MRS ?(dn-em)em,                  (1)

де MRS мінімальна тривала міцність матеріалу патрубка з труби згідно з ДСТУ Б В.2.7-73, МПа;

dn номінальний зовнішній діаметр патрубка з труби згідно з ДСТУ Б В.2.7-73, мм;

еm середня товщина стінки патрубка з труби згідно з ДСТУ Б В.2.7-73, мм. 

3) Після зняття навантаження поздовжнього розтягу зразок переходу ПЕ/сталь повинен відповідати вимогам щодо герметичності згідно з рядком 5 таблиці 2. 

4.6.3 Приклади умовного позначення переходів ПЕ/сталь:

- перехід для з'єднання сталевої труби зовнішнім діаметром 27 мм із поліетиленовою трубою з ПЕ 80 номінальним зовнішнім діаметром 20 мм для будівництва газопроводу високого тиску з максимальним робочим тиском не більше 0,6 МПа:

ПЕ 80/Ст "ГАЗ" 0,6 МПа 20/27ДСТУ Б В.2.7-177:2009;

- перехід для з'єднання сталевої труби зовнішнім діаметром 89 мм із поліетиленовою трубою з ПЕ 100 номінальним зовнішнім діаметром 90 мм, SDR 11 для будівництва газопроводу високого тиску з максимальним робочим тиском не більше 1,0 МПа:

ПЕ 100/Ст "ГАЗ" 1,0 МПа SDR 11- 90/89 Д С ТУ Б В. 2.7-177:2009.

4.6.4 Транспортне маркування повинно виконуватись відповідно до вимог ГОСТ 14192.

4.7 Пакування

4.7.1 Переходи ПЕ/сталь укладають у такі види тари:

- ящики дерев'яні за ГОСТ 2991, ГОСТ 18573;

- ящики фанерні за ГОСТ 9396.

Допускається пакування переходів ПЕ/сталь в іншу тару, яка не допускає їх пошкодження під час транспортування і зберігання та узгоджена із споживачем.

4.7.2 В одну тару впаковують переходи ПЕ/сталь однієї партії. Допускається, з метою заповнення пакувальної одиниці, за погодженням із споживачем провадити пакування в одну тару декількох партій переходів ПЕ/сталь. Вага тари з упакованими переходами не повинна перевищувати 20 кг.

4.8 Комплектність

До комплекту поставки кожної партії переходів ПЕ/сталь входять переходи ПЕ/сталь та документ про якість згідно з цим стандартом.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

5.1 Переходи ПЕ/сталь відносяться до 4-го класу небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007. Вони нетоксичні, вибухобезпечні. За нормальної температури переходи ПЕ/сталь не виділяють в навколишнє середовище токсичних речовин та не мають при безпосередньому контакті шкідливого впливу на організм людини. Переходи ПЕ/сталь для терморезисторного зварювання повинні відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.21.

5.2 Переходи ПЕ/сталь відносяться до групи "горючі" згідно з ГОСТ 12.1.044, температура займання аерозолів поліетилену не менше 365 °С, самозаймання не менше 415 °С.

5.3 Безпека технологічного процесу виробництва переходів ПЕ/сталь повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.3.030.

5.4 Приміщення для виготовлення переходів ПЕ/сталь повинні бути забезпечені загально-обмінною припливно-витяжною вентиляцією згідно з ГОСТ 12.4.021 та СНиП 2.04.05, освітленням згідно з ДБН  В.2.5-28, водопровід і каналізація повинні відповідати вимогам СНиП  2.04.01. Приміщення, у яких виконують роботи з виготовлення переходів ПЕ/сталь, мають відповідати вимогам пожежної безпеки відповідно до ГОСТ 12.1.004, ДБН В.1.1-7, НАПБ А.01.001.

5.5 Розміщення та обслуговування пожежної техніки на підприємствах повинні відповідати ГОСТ 12.4.009.

Визначати категорії приміщень виробничих, складських будинків (споруд) та зовнішніх установок за пожежною та вибухопожежною небезпекою слід згідно з НАПБ Б.03.002, клас зон 2 згідно з НПАОП 40.1-1.32.

При виконанні цих робіт необхідно дотримуватись вимог СП 1042.

Гасіння переходів ПЕ/сталь, що горять, виконують двоокисом вуглецю, повітряно-механічною піною, розпиленою водою зі змочувачами.

5.6 Матеріали, що використовуються при виробництві переходів ПЕ/сталь, повинні відповідати вимогам чинних в Україні нормативних документів і мати висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України, який дозволяє їх застосування.

5.7 Сумарна питома активність природних радіонуклідів у застосованих матеріалах у відповідності з вимогами ДБН В.1.4-1.01 не повинна перевищувати 370 Бк/кг. Контроль згідно з ДБН В.1.4-1.02.

5.8 Умови приймання і зберігання складових матеріалів переходів ПЕ/сталь не повинні забруднювати воду, фунт і повітря.

5.9 Під час виконання робіт із навантаження, розвантаження і складування матеріалів слід дотримуватись вимог ГОСТ 12.3.009 та ГОСТ 12.3.020, СНиП ІІІ-4, ДБН Г.1-4.

5.10 Приміщення, у яких ведуться роботи з виготовлення переходів ПЕ/сталь, слід обладнати припливно-витяжною вентиляцією згідно з ГОСТ 12.4.021 та СНиП 2.04.05, освітленням за ДБН В.2.5-28, опаленням за СНиП 2.04.01, питною водою згідно з ГОСТ 2874.

Вміст пилу оксиду заліза у повітрі робочої зони, який виділяється під час вальцювання сталевої труби, згідно з вимогами ГОСТ 12.1.005 не повинен перевищувати 6 мг/м3. Контроль згідно з МУ 4436.

5.11 Викид пилу до атмосфери не повинен перевищувати допустимих значень, установлених ДСП 201 та ГОСТ 17.2.3.02. Контроль згідно з ГОСТ 17.2.3.01.

5.12 Експлуатація електроприладів і електроустановок повинна відбуватись відповідно до вимог ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030 та НПАОП 40.1-1.32.

5.13 Рівень шуму в робочій зоні не повинен перевищувати допустимих значень, встановлених ГОСТ 12.1.003 та ДСН 3.3.6.037. Контроль згідно з ГОСТ 12.1.050 та ДСТУ 2867 із застосуванням приладу ВШВ-ООЗМ2 згідно з ТУ 25-77-05.004.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: