Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ВБН В.2.3-218-533:2007. Споруди транспорту. Шви деформаційні щебенево-мастикові для штучних споруд на автомобільних дорогах

Название (рус.) ВБН В.2.3-218-533:2007. Сооружения транспорта. Швы деформационные щебенно-мастиковые для искусственных сооружений на автомобильных дорогах
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ВБН (Відомчі Будівельні Норми)
Дата принятия 01.01.2008
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

caparol
 Емкости

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

ШВИ ДЕФОРМАЦІЙНІ

ЩЕБЕНЕВО-МАСТИКОВІ

ДЛЯ ШТУЧНИХ СПОРУД НА

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ

ВБН В.2.3-218-533:2007

Київ

Державна служба автомобільних доріг України

(УКРАВТОДОР)

2007


ПЕРЕДМОВА

1

РОЗРОБЛЕНО

РОЗРОБНИКИ

Національний транспортний університет

К. Артеменко; В. Каськів, канд. техн. наук;

В. Савенко, д-р техн. наук (керівник розробки);

І. Федорашко 

2 ВНЕСЕНО 

Управління науково-технічної політики;

Департамент автомобільних доріг Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) 

3 ПОГОДЖЕНО 

Міністерство охорони здоров'я України

Висновок від 29.09.2006 року № 05.03.02-07/46524 

Мінбуд України

Лист від 03.03. 2007 року № 11/9-251 

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА

НАДАНО ЧИННОСТІ 

Державна служба автомобільних доріг України

(Укравтодор)

Наказ від 22.03 2007 року № 113

Чинні з 01.04.2007 р. 

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

 

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту. Шви деформаційні щебенево-мастикові для штучних споруд на автомобільних дорогах 

ВБН В.2.3-218-533:2007 Вводяться вперше 

Чинні від 2007- -

Ці Норми поширюються на виконання та приймання робіт з улаштування деформаційних швів із щебенево-мастикової суміші (далі - швів) при горизонтальних розрахункових переміщеннях кінцевих ділянок розрізних та температурно-нерозрізних прогонових будов від 10 мм до 30 мм (сумарна довжина переміщень прогонів становить від 20 мм до 60 мм), на мостах, шляхопроводах, естакадах (далі - мостах), розташованих на автомобільних дорогах загального користування.

Ці Норми призначені для використання проектними, а також будівельними й експлуатаційними організаціями, які виконують роботи з будівництва та експлуатаційного утримання мостів на автомобільних дорогах загального користування.

Перелік нормативних документів, на які є посилання у цих Нормах наведений у додатку А.

Терміни та визначення понять наведені у додатку Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Конструкцію шва використовують у штучних спорудах, розташованих на прямих і кривих ділянках пересічень (кут до 60°), у всіх дорожньо-кліматичних зонах України.

1.2 На кривих пересіченнях, ширина деформаційного шва повинна бути такою, щоб довжина сліду проїзду по шву була не більше ніж 750 мм.

1.3 Роботи з влаштування шва потрібно виконувати у суху погоду при середньодобовій температурі повітря не нижче ніж плюс 10 °С.

1.4 Деформаційні шви даного типу влаштовують на всю ширину штучної споруди. Роботи з влаштування шва можна виконувати без організації об'їзду, попередньо погодивши схему руху транспортних засобів та розстановку знаків дорожніх. Ширина смуги для руху транспортних засобів повинна бути не менше ніж 3,0 м.

1.5 Рух транспортних засобів можна відкривати після 8-12 год з моменту закінчення робіт із влаштування шва.

2 ВИМОГИ ДО ШВІВ

2.1 Шви влаштовують на штучних спорудах із сумішей щебенево-мастикових гарячих на всю ширину прогонової будови з поперечним похилом від 15 ‰ до 20 ‰ згідно з ДБН В.2.3-14.

2.2 Конструкція шва розрахована для перекриття проміжків при горизонтальних розрахункових переміщеннях кінцевих ділянок прогонових будов від 10 мм до 30 мм. За розрахункові переміщення приймають суму температурних переміщень (від розрахункового від'ємного до розрахункового позитивного), переміщення від тривалих деформацій (деформації повзучості, усадки) і переміщення від тимчасового навантаження. Схему конструкції шва наведено у додатку В.

2.3 Основні параметри (характеристики) шва наведені у таблиці 2.1.

2.4 При горизонтальних розрахункових переміщеннях кінцевих ділянок прогонових будов менше ніж 10 мм доцільно застосовувати шви більш простої конструкції.

2.5 При розрахунковому переміщенні кінців балок більше ніж 30 мм потрібно використовувати деформаційний шов з іншими параметрами або іншого типу.


Таблиця
2.1 - Основні параметри (характеристики) шва

У міліметрах

Параметри (характеристики) шва 

Величина розрахункового переміщення кінців балок у шві 

10-20 

20-25 

25-30 

до 30 

Ширина шва 

400±20 

500±20 

600±20 

700±20 

Глибина шва (штраби) 

70-80 

80-120 

120, не менше 

120, не менше 

Проміжок, який перекриває шов (устя шва) 

30±5 

40±5 

50±5 

50±5 

Сталева пластина для перекриття проміжку 

довжина 1 000

товщина 4-6

ширина 200 

Прокладка з алюмінієвої фольги 

ширина 250 

Примітка. Ширину шва 700 мм застосовують у випадках ремонту щебенево-мастикових швів або при перевлаштуванні швів іншого типу при значних руйнуваннях кромок існуючих швів. 

2.6 Поліуретановий фіксатор відіграє технологічну роль під час влаштування гідроізоляційної петлі. Діаметр фіксатора підбирається відповідно до ширини устя шва. При значних переміщеннях прогонових будов допускається випадання фіксатора.

3 ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ

3.1 Для заповнення шва використовують: мастику бітумну еластомірну (полімерну) згідно з ДСТУ Б В.2.7-79; щебінь згідно з ДСТУ Б В.2.7-30, ДСТУ Б В.2.7-34, ДСТУ Б В.2.7-74, ДСТУ Б В.2.7-75; фіксатор поліуретановий згідно з ГОСТ 10174; гідроізоляцію згідно з ДСТУ Б В.2.7-83; ґрунтовку на основі поліуретану та антиадгезив силіконовий згідно із сертифікатом або декларацією на відповідність виробника; фольгу алюмінієву згідно з ГОСТ 618; деталь закладну металеву (металевий компенсатор) згідно з ГОСТ 103.

У процесі влаштування шва, як технологічний матеріал, використовують смугу адгезивну (самоклеючу) згідно із сертифікатом або декларацією на відповідність виробника.

3.2 Вимоги до мастики наведені у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Вимоги до мастики

Найменування показників

Нормативні значення

Зовнішній вигляд 

Однорідна поверхня. Відсутні неоднорідні включення 

Температура розм'якшеності за кільцем і кулею, °С 

83, не менше 

Глибина проникності голки (пенетрація) за температури 25 °С, 0,1 мм 

70, не менше 

Розтяжність (дуктильність), см

за температури 25 °С

за температури 0 °С 

50, не менше

7, не менше 

Температура, яка характеризує гнучкість мастики, °С 

мінус 35, не вище 

Температура липкості, °С 

плюс 50, не нижче 

Відносне подовження в момент розриву за температури 20 °С, % 

75, не менше 

Щільність за температури 25 °С, г/см3 

1,0-1,2 

Водопоглинання, % 

0,4, не більше 

Витривалість, кількість циклів 

30 000, не менше 

Водостійкість після витримування у воді 48 год 

Відсутність пузирів, здуття, відшарувань 

Зчеплюваність із поверхнею граніту (адгезія - метод кип'ятіння), бали 

5,0, не менше 

Зчеплюваність із поверхнею цементобетонного зразка (адгезія - метод кип'ятіння), бали 

5,0, не менше 

Випробування у камері штучного клімату (візуальний метод) 

Без зовнішніх змін 

3.3 Вимоги до щебеню

Потрібно використовувати щебінь кубовидний однофракційний митий, який отримують при подрібненні вивержених або метаморфічних гірських порід із границею міцності на стиск не менше ніж 100 МПа.

Розмір зерен щебеню від 6 мм до 8 мм включ, і від 11 мм до 16 мм включ. Допускається використовувати щебінь з розміром зерен від 5 (3) мм до 10 мм включ. та від 10 мм до 20 мм включ.

Перед використанням щебінь потрібно обробити бітумом дорожнім згідно з ДСТУ 4044, ГОСТ 11955 або мастикою еластомірною згідно з ДСТУ Б В.2.7-79, з розрахунку 40-50 кг на 1 м3 щебеню. Допускається використання щебеню обробленого бітумом в установці на заводі, за умови розігріву його перед використанням до температури 160-170 °С.

3.4 Вимоги до ґрунтовки на основі бітуму

Для робіт використовують готову ґрунтовку або її готують на місці виконання робіт із бітумів дорожніх рідких або будівельних згідно з ДСТУ 4148 як розчин у дизельному пальному (бензині) згідно з ДСТУ 3868. Для цього, з метою обезводнення, нагрівають бітум до температури плюс 120 °С, дають охолонути до температури плюс 70-90 °С і обережно вливають у ємність із дизельним паливом (бензином, керосином), далі перемішують до однорідної консистенції.

3.5 Вимоги до закладної пластини

Конструкція закладної деталі наведена у додатку Г.

Для фіксації пластини у конструкції шва потрібно, по центру за допомогою шва згідно з ГОСТ 14098, приварити фіксатори із арматури класу А 240 С і вище згідно з ДСТУ 3760 діаметром 12 мм і довжиною 50 мм. При розмірах пластини 1 000 мм  200 мм рекомендується використовувати 5 фіксаторів з кроком 300 мм. Перший фіксатор приварюють на відстані 50 мм від кромки пластини.

4 ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАШТУВАННЯ ШВІВ

4.1 Технологія влаштування деформаційного шва при новому будівництві

4.1.1 Розмічування ліній нарізання на проїзній частині споруди згідно з проектною документацією або відповідно до вимог таблиці 2.1.

4.1.2 Нарізання горизонтальних швів за допомогою спеціальної машини.

4.1.3 Усунення матеріалів покриття з воронки та устя шва за допомогою відбійних молотків.

4.1.4 Очищення шва та його кромок (100 мм з кожного боку) щітками вручну або механічною щіткою.

4.1.5 Знепилювання поверхонь шва та його кромок стиснутим повітрям.

4.1.6 Просушування поверхонь та кромок шва газополуменевим пальником.

4.1.7 Встановлення поліуретанового фіксатора.

4.1.8 Нанесення на торцеві поверхні балок за допомогою щіток ґрунтовки на основі бітуму з витратою 250-300 г/м2.

4.1.9 Наплавлення за допомогою газополуменевого пальника гідроізоляційного матеріалу з влаштуванням в зоні шва компенсаційної петлі.

4.1.10 Нанесення на устя і широку частину шва ґрунтовки на основі поліуретану із загальною витратою 200-250 г/м2.

4.1.11 Розігрів мастики в котлі з перемішуванням до температури 170-185 °С.

4.1.12 Заповнення устя шва мастикою.

4.1.13 Обгортання металевого компенсатора алюмінієвою фольгою, та обробка її антиадгезивною сполукою (силіконовою змазкою) з витратою 50-100 г/м2.

4.1.14 Нанесення на торцеві поверхні балок мастики товщиною 2-4 мм за допомогою установки для герметизації швів.

4.1.15 Встановлення металевих компенсаторів в притик, фіксаторами вниз.

4.1.16 Обробка поверхні компенсатора мастикою шаром 1,5 мм.

4.1.17 Приготування щебеню чорного фракції 11-16 мм у змішувачі. Щебінь розігрівають до температури 150-180 °С через отвір завантаження за допомогою пальників газових і додають мастику еластомірну або бітум розігрітий з витратою 40-50 кг на 1 м3 щебеню. Бітум розігрівають в окремому котлі до температури 120 °С.

4.1.18 Засипання шва приготовленим щебенем розміром від 11 мм до 16 мм нагрітого до температури 150-180 °С шаром 20-40 мм та його розрівнювання скребком.

4.1.19 Заливання шару щебеню за допомогою установки для герметизації швів мастикою еластомірною нагрітою до температури 170-185 °С.

4.1.20 Укладання та розрівнювання наступного шару щебеню чорного фракції 11-16 мм товщиною 20-40 мм.

4.1.21 Ущільнення щебеню чорного віброплитою.

4.1.22 Повторення процесу укладання до рівня на 5-10 мм нижче поверхні покриття проїзної частини моста.

4.1.23 Приклеювання адгезивної (самоклеючої) смуги на краї шва.

4.1.24 Нанесення на кромки шва ґрунтовки на основі поліуретану із загальною витратою 200-250 г/м2.

4.1.25 Приготування щебеню чорного фракції 6-8 мм.

4.1.26 Укладання та рівномірний розподіл шару щебеню чорного фракції 6-8 мм нагрітого до температури 150-180 °С.

4.1.27 Ущільнення щебеню чорного віброплитою.

4.1.28 Заливання щебеню за допомогою установки для герметизації швів мастикою еластомірною нагрітою до температури 170-185 °С.

4.1.29 Після завершення заливання шва мастикою необхідно дати шву охолонути протягом 30 хв.

4.1.30 Видалення адгезивної (самоклеючої) смуги і зайвого щебеню по краям шва.

4.1.31 Влаштування щебеневої присипки шва розігрітим до температури 170-185 °С щебенем чорним фракції 6-8 мм, його розподіл та ущільнення віброплитою.

4.2 Технологія влаштування шва при перевлаштуванні швів іншого типу та ремонті швів щебенево-мастикових

4.2.1 Розмічування ліній нарізання на проїзній частині споруди згідно з проектною документацією або відповідно до вимог таблиці 2.1.

4.2.2 Нарізання швів горизонтальних за допомогою спеціальної машини.

4.2.3 Усунення матеріалів покриття з воронки та устя шва за допомогою відбійних молотків.

4.2.4 Демонтаж конструктивних елементів існуючого шва до рівня вирівнюючого монолітного шару. При необхідності виконують бетонні роботи з відновлення поверхні монолітної плити на торцях балок з дотриманням технологічних процесів.

4.2.5 Повторюють всі операції починаючи з 4.1.4 по 4.1.31 цих Норм.

5 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1 Перед початком робіт виконують контроль якості кам'яних, гідроізоляційних та в'яжучих матеріалів.

5.2 У процесі виконання робіт контролюється правильність виконання технологічних операцій. Під час виконання робіт контролюють:

точність розмітки швів;

стан підготовлених поверхонь шва (рівність стінок, відсутність матеріалів руйнування тощо);

рівномірність і однорідність нанесення матеріалу ґрунтовки і мастики;

якість наплавлення гідроізоляції;

температуру нагрівання мастики і щебеневого матеріалу;

ступінь заповнення матеріалом шва;

якість ущільнення щебеневого матеріалу;

рівність поверхні шва.

6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

6.1 Вимоги безпеки

6.1.1 При приготуванні і використанні сумішей необхідно дотримуватись вимог безпеки згідно з РСТ УССР 1997, РСТ УССР 1998, ДНАОП-5.1.14-1.01.

6.1.2 Суміші і матеріали, які застосовуються для їх приготування, відповідають четвертому класу небезпечності за ступенем впливу на організм людини згідно з ГОСТ 12.1.005 і відносяться до речовин малонебезпечних згідно з ГОСТ 12.1.007. При попаданні на шкіру суміш викликає слабоподразнюючу дію. Канцерогенної та алергенної дії не мають.

6.1.3 При приготуванні та вкладанні суміші вміст шкідливих речовин (насичені, ненасичені та ароматичні вуглеводні) у повітрі робочої зони не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій, які регламентовані ГОСТ 12.1.005, контроль згідно з МУ 2568 та МУ 3119. Концентрація пилу не повинна перевищувати 6 мг/м3. Контроль показника проводити згідно з МУ 4436.

6.1.4 Визначення концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі (насичені, ненасичені та ароматичні вуглеводні) проводиться згідно з РД 52.04.186. Гранично допустимі рівні в атмосферному повітрі регламентують згідно з ДСП 201 і ГОСТ 17.2.3.02.

6.1.5 Вихідні матеріали для суміші за показником сумарної питомої активності радіонуклідів повинні відповідати вимогам І-ІII класів відповідно до вимог ДБН В.1.4-0.01 та ДБН В.1.41.01 і мати сертифікат якості (відповідності) на радіаційну активність підприємства-виробника згідно з ДБН В.1.4-0.02. Контроль активності природних радіонуклідів здійснюється згідно з ДБН В.1.4-2.01.

6.1.6 Рівень шуму в робочій зоні повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037 і ГОСТ 12.1.003. Його контроль здійснюють згідно з ГОСТ 12.1.050. Працюючі з рівнем шуму, який перевищує допустимий, повинні забезпечуватись засобами індивідуального захисту згідно з ГОСТ 12.4.051.

6.1.7 Еквівалентні рівні загальної вібрації на робочих місцях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.039. Контроль еквівалентних коригованих рівнів вібрації здійснюється відповідно до вимог ДСН 3.3.6.039.

6.1.8 При приготуванні і використанні сумішей щебенево-мастикових необхідно дотримуватись вимог пожежної безпеки згідно з ДСТУ 3273, НАПБ А.01.001, НАПБ В.01-048, ГОСТ 12.1.004.

6.1.9 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні здійснюватись згідно з ДНАОП5.1.141.01 і ГОСТ 12.3.009.

6.1.10 Робітники, які займаються приготуванням і вкладанням сумішей повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26.

6.1.11 При виконанні робіт необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, а саме: приймати їжу лише у спеціальних приміщеннях, користуватися санітарно-побутовими приміщеннями, приймати душ по закінченні зміни.

6.1.12 Забруднені мастикою руки необхідно протерти технічною ватою, змоченою керосином або дизпаливом, а потім вимити теплою водою з милом.

6.1.13 До самостійної роботи можуть допускатися особи не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, інструктаж із вимог безпеки праці і навчання за спеціальністю.

6.1.14 Попередні і періодичні огляди персоналу, зайнятого на виробництві і вкладанні сумішей, повинні проводитись згідно з ДНАОП 0.03-4.02.

6.1.15 До початку виконання робіт з влаштування швів необхідно розробити організацію робіт, а для заміни конструкції деформаційних швів на існуючих мостах передбачити комплекс заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху згідно з ІНУВ.3.2-218-051.

6.2 Охорона довкілля

6.2.1 При зберіганні і транспортуванні компонентів сумішей необхідно дотримуватись вимог охорони довкілля згідно з ДСТУ 3868, ДСТУ 4044, ДСТУ 4148, ДСТУ Б В.2.7-32, ДСТУ Б В.2.7-75, ДСТУ Б В.2.7-79.

6.2.2 Накопичення, транспортування, знешкодження і поховання некондиції та інших відходів, які утворюються в процесі роботи, повинно здійснюватись на загальних підставах згідно з ДСанПіН 2.2.7.029.


ДОДАТОК А

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ У ЦИХ НОРМАХ

ДБН В.1.4-0.01-97 

СРББ. Основні положення 

ДБН В.1.4-0.02-97 

СРББ. Типові документи 

ДБН В.1.4-1.01-97 

СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні 

ДБН В.1.4-2.01-97 

СРББ. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва 

ДБН В.2.3-4-2000 

Споруди транспорту. Автомобільні дороги 

ДБН В.2.3-14-2006 

Мости і труби. Правила проектування 

ДСТУ 2735-94 

Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху 

ДСТУ 3273-95 

Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги 

ДСТУ 3760-98 

Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови 

ДСТУ 3868-99 

Паливо дизельне. Технічні умови 

ДСТУ 4044-2001 

Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови 

ДСТУ 4148-2003 

Бітуми нафтові будівельні. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-30-95 

Будівельні матеріали. Матеріали нерудні для щебеневих гравійних основ та покриттів автомобільних шляхів. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-34-2001 

Будівельні матеріали. Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-74-98 

Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація 

ДСТУ Б В.2.7-75-98 

Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-79-98 

Будівельні матеріали. Мастики гідроізоляційні бутилкаучукові та бітумнобутилкаучукові. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94) 

Будівельні матеріали. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань 

РСТ УССР 1997-90 

Роботи по приготуванню асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки 

РСТ УССР 1998-90 

Роботи по приготуванню дорожніх емульсій та паст. Вимоги безпеки 

ДНАОП 0.00-4.26-96 

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (Наказ Держнаглядохоронпраці України №170 від 29.10.96р.) 

ДНАОП 0.00-4.02-94 

Положення про медичний огляд працівників певних категорій 

ДНАОП 5.1.14-1.01-96 

Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об'єктах дорожнього господарства. 

ДСанПіН 2.2.7.029-99 

Державні санітарні норми і правила. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення 

ДСН 3.3.6.037-99 

Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку 

ДСН 3.3.6.039-99 

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації 

ДСП 201-97 

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами) 

НАПБ А.01.001-2004 

Правила пожежної безпеки в Україні 

НАПБ В.01-048-95/510 

Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій дорожнього господарства 

ГОСТ 12.1.003-83 

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги) 

ГОСТ 12.1.005-88 

ССБТ. Общие санитарно-технические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-технічні вимоги до повітря робочої зони) 

ГОСТ 12.1.007-76 

ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки) 

ГОСТ 12.1.050-86 

ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях) 

ГОСТ 12.3.009-76 

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки) 

ГОСТ 12.4.051-87 

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги і методи випробувань) 

ГОСТ 17.2.3.02-78 

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами) 

ГОСТ 103-76

Полоса стальная горячекатаная. Сортамент (Смуга стальна гарячого прокату. Сортамент) 

ГОСТ 618-73 

Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия (Фольга алюмінієва для технічних цілей. Технічні умови) 

ГОСТ 10174-90 

Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия (Прокладки для ущільнення пінополіурітанові для вікон і дверей. Технічні умови) 

ГОСТ 11955-82 

Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия (Бітуми нафтові дорожні рідкі. Технічні умови) 

ГОСТ 14098-91 

Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры (З'єднання зварні арматури і закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкції і розміри) 

РД 52.04.186-89 

Руководство по контролю загрязнения атмосферы (Керівництво з контролю забруднення атмосфери) 

ІНУВ.3.2-218-051-95 

Інструкція по забезпеченню безпеки дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах 

МУ 2568-82 

Методические указания по измерению концентрации первичных алифатических аминов фотометрическим методом (Методичні вказівки по вимірюванню концентрації первинних аліфатичних амінів фотометричним методом) 

МУ 3119-84 

Методические указания по газохроматографическому определению предельных, непредельных и ароматических углеводородов в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки по газохроматографічному визначенню насичених, ненасичених і ароматичних вуглеводнів у повітрі робочої зони) 

МУ 4436-87 

Методические указания по измерению концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (Методичні вказівки по вимірюванню концентрацій аерозолів переважно фіброгенної дії) 


ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Шов деформаційний щебенево-мастиковий - це заповнений деформаційний шов, який влаштовують із суміші щебенево-мастикової гарячої.


ДОДАТОК В

(довідковий)

КОНСТРУКЦІЯ ДЕФОРМАЦІЙНОГО ШВА

Рисунок В.1 - Конструкція деформаційного шва


ДОДАТОК Г

(довідковий)

КОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДНОЇ ДЕТАЛІ

Назва марки 

МКШ-1

Кількість марок на шви 

1

позиції

Переріз, мм

Довжина,

мм

Кількість, шт

Маса, кг

Примітки 

на марку

марок

на шви

однієї позиції

на марку

на шви

Ширина

Товщина

1

4200 ГОСТ103-76

1000

1

1

1

6,28

6,28

6,28

2

12А300С ДСТУ3760-98

60

10

10

0,053

0,53

0,53

Разом, кг 

6,81

Зварних швів, кг (із розрахунку 1,2 % від маси конструкцій) 

0,08

Всього маса марок, кг 

6,89

Рисунок Г.1 - Конструкція закладної деталі (металевого компенсатора)


ЗМІСТ

[0.1] Споруди транспорту

[0.2] ШВИ ДЕФОРМАЦІЙНІ

[1] ДЛЯ ШТУЧНИХ СПОРУД НА

[1.0.1] АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ

[1.0.2] ВБН В.2.3-218-533:2007

[1.0.2.1] Державна служба автомобільних доріг України

[2] 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

[3] 2 ВИМОГИ ДО ШВІВ

[4] 3 ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ

[5] 4 ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАШТУВАННЯ ШВІВ

[6] 5 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ

[7] 6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

[8]
ДОДАТОК А

[9] (довідковий)

[10] ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

[11] НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ У ЦИХ НОРМАХ

[12]
ДОДАТОК Б

[13] (обов'язковий)

[14] ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

[15] ДОДАТОК В

[16] (довідковий)

[17] КОНСТРУКЦІЯ ДЕФОРМАЦІЙНОГО ШВА

[18] ДОДАТОК Г

[19] (довідковий)

[20] КОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДНОЇ ДЕТАЛІ


Код УКНД 57.75.13

Ключові слова: автомобільна дорога, міст, шляхопровід, шов деформаційний, штучні споруди, щебенево-мастикова суміш.Спонсоры раздела: