Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ВБН В.2.3-218-532:2007. Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів на автомобільних дорогах державного значення

Название (рус.) ВБН В.2.3-218-532:2007. Сооружения транспорта. Устраивание тонкослойных покрытий на автомобильных дорогах государственного значения
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ВБН (Відомчі Будівельні Норми)
Дата принятия 01.01.2007
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

caparol
 Емкости

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

ВЛАШТУВАННЯ ТОНКОШАРОВИХ

ПОКРИТТІВ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ

ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

ВБН В.2.3-218-532:2007

Київ

Державна служба автомобільних доріг України

(УКРАВТОДОР)

2007


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО

РОЗРОБНИКИ 

Національний транспортний університет

В. Каськів, О. Островерхий, канд. техн. наук;

В. Савенко, д-р техн. наук (керівник розробки) 

2 ВНЕСЕНО 

Управління науково-технічної політики;

Департамент автомобільних доріг Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) 

3 ПОГОДЖЕНО 

Міністерство охорони здоров'я України

Висновок від 29.09.2006 року № 05.03.02-07/46526 

Мінбуд України

Лист від 03.03. 2007 року 11/9-250 

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА

НАДАНО ЧИННОСТІ 

Державна служба автомобільних доріг України

(Укравтодор)

Наказ від 22.03 2007 року 118

Чинні з 01.04.2007 р 

5 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 


ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту. Влаштування

тонкошарових покриттів на автомобільних

дорогах державного значення 

ВБН В.2.3-218-532:2007

Вводяться вперше

Чинні від 2007-...-

Ці Норми поширюються на виконання та приймання робіт з влаштування тонкошарових покриттів (далі  ТШП) із сумішей асфальтобетонних гарячих, щебенево-мастикових і холодних литих на автомобільних дорогах державного значення.

Ці Норми призначені для використання будівельними та експлуатаційними організаціями, які виконують роботи з влаштування тонкошарових покриттів на автомобільних дорогах загального користування.

Перелік нормативних документів, на які є посилання у цих Нормах наведено у додатку А.

Терміни, визначення понять, познаки та скорочення наведені у додатку Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1 Тонкошарові покриття призначені для подовження міжремонтного строку експлуатації дорожніх одягів згідно з ВБН Г.1-218-050; для забезпечення комфортного безпечного руху транспортних засобів по дорозі; для покращення рівності та зчеплення. ТШП поліпшують санітарно-гігієнічні та екологічні вимоги: безшумність, зручність механічного прибирання, відведення поверхневих вод тощо.

 1.2 Тонкошарові покриття при їх проектуванні застосовують згідно з ДБН В.2.3-4; ВБН В.2.3-218-175; ВБН В.2.3-218-186, враховуючи рівність шару дорожнього одягу, на який укладається ТШП, та нормативні значення зчіпних властивостей поверхні покриттів автомобільних доріг згідно з ДСТУ 3587.

2 КЛАСИФІКАЦІЯ І ВИМОГИ ДО ТОНКОШАРОВИХ ПОКРИТТІВ

 2.1 За товщиною тонкошарові покриття поділяють на:

- тонкі  понад 35 мм до 50 мм включ.;

- особливо тонкі  понад 20 мм до 35 мм включ.;

- надтонкі, мм  20, не більше.

 2.2 За температурою приготування та влаштування:

- тонкошарові покриття із сумішей асфальтобетонних гарячих щільних для верхніх шарів, типу Б за гранулометрією згідно з ДСТУ Б В.2.7-119 та сумішей асфальтобетонних щебенево-мастикових згідно з ДСТУ Б В.2.7-127;

- тонкошарові покриття із сумішей асфальтобетонних холодних литих згідно з ВБН В.2.3-218-175.

2.3 Рівність на поверхні ТШП та коефіцієнт зчеплення з колесом автомобіля повинен відповідати вимогам ДСТУ 3587.

2.4 Поверхня улаштованого покриття повинна мати поздовжній похил відповідно з поздовжнім профілем дороги згідно з ДБН В.2.3-4 і поперечний  існуючий.

3 УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТОНКОШАРОВИХ ПОКРИТТІВ

3.1 Технологія влаштування ТШП залежно від виду робіт і матеріалу існуючого покриття наведена у таблиці 3.1.

 3.2 ТШП призначають згідно з вимогами таблиці 3.2.

Вибір технології влаштування ТШП залежить від: проектного розрахункового дорожнього одягу для нового будівництва (реконструкції) автомобільної дороги або від її категорії згідно з ДБН В.2.3-4; матеріалу існуючого покриття; сумарної нерівності поверхні існуючого покриття автомобільної дороги згідно з ДСТУ Б В.2.3-3.

Таблиця 3.1

Тип ТШП

Товщина

шару, мм

Технологія влаштування ТШП

Ремонт

Нове будівництво

(реконструкція)

Асфальтобетон,

поверхнева обробка

Цементобетон

Асфальтобетон

Тонке 

35-50

АБ, ЩМА

ЩМА

ЩМА

Особливо тонке 

20-35

ЩМА

Надтонке 

20, не більше

ХЛАБ

ХЛАБ


Таблиця
3.2

Сумарна нерівність існуючого покриття, см/км

Категорія

дороги

Технологія влаштування ТШП при матеріалі існуючого покриття

асфальтобетон,

поверхнева обробка

цементобетон

менше 90 

І-ІІІ 

ХЛАБ, ЩМА, АБ 

ХЛАБ, ЩМА 

90-110 

І-ІІІ 

ЩМА, АБ 

ЩМА 

110-120 

ІІ-ІІІ

ЩМА, АБ 

ЩМА 

120-180 

III 

АБ 

ЩМА 

3.3 У випадках, коли влаштування ТШП можливе за декількома технологіями потрібно виконати техніко-економічні розрахунки, на підставі яких визначають найбільш раціональну.

3.4 Вимоги до основи (існуючого покриття)

3.4.1 Основа, по якій влаштовують тонкошарове покриття, повинна мати коефіцієнт міцності згідно з ВБН В.2.3-218-186, але не менше 0,9.

3.4.2 Придатними для влаштування захисних шарів із асфальтобетону холодного литого є основи, в яких максимальний просвіт під рейкою не перевищує 40 мм (при вимірюваннях в поперечному напрямку руху згідно з ДСТУ Б В.2.3-3).

3.4.3 При сумарній нерівності більше 90 см/км (при вимірюваннях згідно з ДСТУ Б В.2.3-3) основа повинна бути попередньо вирівняна методом холодного фрезерування або шаром із суміші асфальтобетонної гарячої.

4 ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ

4.1 Для влаштування тонкошарових покриттів з асфальтобетону гарячого використовують суміші асфальтобетонні дрібнозернисті згідно з ДСТУ Б В.2.7-119 і щебенево-мастикові згідно з ДСТУ Б В.2.7-127.

4.2 Для влаштування тонкошарових покриттів з асфальтобетону холодного литого використовують суміші асфальтобетонні холодні литі згідно з ТУ У В.2.7-45.2-00018112-208.

4.3 Для приготування сумішей слід застосовувати такі сировинні компоненти: в'язкі нафтові дорожні бітуми згідно з ДСТУ 4044; повільнорозпадні катіонні бітумні емульсії згідно з ТУ У В.2.7-24.1-03450778- 092; поверхнево-активні речовини типу хлористих або оцтовокислих солей моноамінів, поліамінів, амідоамінів, четвертинних солей амонію за технічними умовами заводів-виробників; цементи загальнобудівельного призначення згідно з ДСТУ Б В.2.7-46 або мінеральні тонкодисперсні наповнювачі (молотий вапняк, доломіт, базальт, зола) згідно з ГОСТ 16557; щебінь, щебенево-піщані суміші і висівки згідно з ДСТУ Б В.2.7-30, ДСТУ Б В.2.7-34, ДСТУ Б В.2.7-74, ДСТУ Б В.2.7-75, ДСТУ Б.В.2.7-32, ДСТУ Б.В.2.7-33, ДСТУ Б.В.2.7-76, які отримують при подрібненні переважно вивержених або метаморфічних гірських порід із границею міцності на стиск не менше 100 МПа; мінеральний порошок згідно з ДСТУ Б В.2.7-121; питну воду згідно з ГОСТ 2874 або технічну воду згідно з ГОСТ 6709, ГОСТ 23732. У випадку незадовільного зчеплення бітуму з поверхнею кислих кам'яних матеріалів, яке не дозволяє забезпечити необхідне значення коефіцієнта водостійкості, потрібно використовувати катіонні поверхнево-активні речовини, активацію поверхні кам'яних матеріалів або інші технологічні способи.

5 ВЛАШТУВАННЯ ТОНКОШАРОВИХ ПОКРИТТІВ

5.1 Погодні умови. Роботи з влаштування ТШП виконують, якщо температура повітря протягом 48 год була не менше ніж плюс 10 °С та за прогнозом має тенденцію до підвищення. У будь-якому випадку, коли відносна вологість повітря перевищує 80 % або погода є похмурою, необхідно перевірити прогноз погоди і прийняти рішення щодо виконання робіт.

Влаштування ТШП із сумішей асфальтобетонних гарячих та щебенево-мастикових у дощову погоду і по вологому покриттю заборонено.

Влаштування ТШП із суміші асфальтобетонної холодної литої дозволяється при температурі не менше ніж плюс 5 °С, якщо остання має тенденцію до підвищення, та на вологому покритті при відсутності води.

5.2 Підготовчі роботи до влаштування тонкошарового покриття

5.2.1 Ділянку проведення робіт на довжину захватки огороджують у порядку, обумовленому згідно з ІНУВ.3.2-218-051.

5.2.3 Вибоїни або зміни профілю покриття у вигляді просідань, невеликих за площею ділянок із сильною або середньою гребінкою (до 3 % площі на один кілометр) усувають заздалегідь шляхом виконання ремонту сумішшю асфальтобетонною гарячою або емульсійно-мінеральною. Допускається холодне фрезерування покриття у місцях вибоїн і ям. При наявності ділянок із гребінкою або напливами, покриття на них фрезерують і замінюють новим матеріалом.

Усі тріщини і шви у покритті (основі) шириною більше 6 мм повинні бути відремонтовані і герметизовані.

5.2.4 Перед початком влаштування тонкошарового покриття дорожнє покриття потрібно очистити від пилу та бруду механічними щітками, а за необхідності промити водою.

5.2.5 Перед влаштуванням ТШП по цементобетонному покриттю за 0,5- 1,0 місяці виконують роботи з ремонту швів і тріщин із заміною зруйнованих бетонних плит та швів розширення.

З метою запобігання руйнування ТШП, після виконання ремонтних робіт, потрібно влаштувати прошарок за мембранною технологією.

5.2.6 При виконанні робіт по асфальтобетонному покриттю з викришуванням та по цементобетонному покриттю, за 30-60 хв до початку влаштування тонкошарового покриття необхідно зробити підгрунтовку швидкорозпадною бітумною емульсією згідно з ТУ У В.2.7-24.1-03450778-092 з нормою витрати 0,40,6 л/м 2.

5.2.7 Перед влаштуванням ТШП із суміші асфальтобетонної холодної литої, у випадку коли підґрунтовку не виконують, а температура поверхні існуючого покриття вище плюс 30 °С, потрібно обов'язково зволожити покриття водою з нормою витрати 0,2-0,3 л/м2.

5.2.8 Вирівнювання основи перед влаштування ТШП із суміші асфальтобетонної холодної литої

5.2.8.1 Вирівнювання існуючого покриття виконують з метою заповнення колії глибиною до 40 мм, вирівнювання й заповнення тріщин, дрібних вибоїн і незначних нерівностей. Технологію вирівнювання призначають згідно з вимогами таблиці 5.1.

5.2.8.2 Вирівнюючий (перший) шар влаштовують на основах із сумарною нерівністю поверхні не більше 90 см/км способом „шпатлювання" холодною литою асфальтобетонною сумішшю типів 0/7, 0/10, 0/15 мм згідно з ТУ У В.2.7-45.2-00018112-208.

Якщо сумарна нерівність більше 90 см/км, то вирівнювання виконують сумішами асфальтобетонними гарячими згідно з ДСТУ Б В.2.7-119 за технологією, наведеною у 5.2.9 цих Норм. Рішення щодо необхідності виконання такого вирівнювання необхідно приймати на підставі техніко-економічних обґрунтувань.

Таблиця 5.1

Тип існуючого покриття

з дефектами

Тип суміші,

мм

Кількість проходів при укладанні вирівнюючого шару

Орієнтовна витрата суміші асфальтобетонної

холодної литої, т / 1000 м2

Асфальтобетон, поверхнева обробка

Сумарна нерівність 40-90 см/км

0/7, 0/10

1

8-10

Колія глибиною, мм

10-15

0/7

2

15-25

0/10, 0/15

1

15-25

0/7, 0/10, 0/15

2

25-35

25-35

0/10, 0/15

2

35-45

35-40

0/10,0/15

2

40-55

Цементобетон

0/7, 0/10, 0/15

1

10-12

5.2.8.3 Колію заповнюють проходами шириною 2,4 м по кожному її заглибленню. З метою мінімізації витрати матеріалу при заповненні колії лінія проходу крайньої від оператора лижі повинна бути розмічена крейдою. Витрату матеріалу призначають згідно з рекомендаціями таблиці 5.1. Зайвий матеріал, який виступає над поверхнею колії більше ніж на 3 мм після 24 год ущільнення колесами автотранспорту усувають холодним фрезеруванням. Шов між сусідніми проходами повинен бути 25-150 мм.

5.2.9 Вирівнювання основи перед влаштування тонкошарового покриття із сумішей асфальтобетонних гарячих або щебенево-мастикових

5.2.9.1 Поверхню існуючого покриття вирівнюють сумішами асфальтобетонними гарячими згідно з ДСТУ Б В.2.7-119.

5.2.9.2 Планове положення місць вирівнювання встановлюють на основі даних про нівелювання існуючого покриття з пікетажною прив'язкою. Вирівнюючий шар укладають шарами, товщина яких складає

1,5-3,0 розміри найбільших зерен суміші асфальтобетонної. Кількість таких шарів залежить від глибини впадини нерівності.

5.2.9.3 Укладання вирівнюючого шару(ів) необхідно виконувати асфальтоукладальниками та ущільнювати котками за традиційною технологією. У місцях, де товщина такого шару менше 2 розмірів максимальної фракції суміші асфальтобетонної, асфальтоукладальник повинен працювати з відключеними віброплитами та/або вібробрусами, а котки  без вібраторів.

5.2.9.4 Орієнтовна витрата суміші асфальтобетонної гарячої на вирівнювання 1000 м2 основи повинна відповідати вимогам таблиці 5.2.

Таблиця 5.2

Сумарна нерівність існуючого

покриття, см/км

Орієнтовна витрата суміші

асфальтобетонної гарячої, т / 1000 м2

менше 90

менше 21,7

90-150

21,7-36,2

150-200

36,2-48,3

200-250

48,3-60,4

250-300

60,4-72,5


5.3
Влаштування ТШП із сумішей асфальтобетонних гарячих або щебенево-мастикових

5.3.1 Для приготування сумішей потрібно використовувати асфальтозмішувальні установки періодичної дії з продуктивністю не менше 80 т/год.

5.3.2 Укладання ТШП здійснюють спеціально обладнаними для розподілу емульсії асфальтоукладальниками або комбінацією механізмів, яка складається із спеціального автогудронатора з миттєвою зупинкою і стартом видачі емульсії та автоматичним контролем витрати й асфальтоукладальником.

Персональний склад бригади і технологію виконання робіт встановлюють у проекті виконання робіт.

5.3.3 Шар приклеювання та герметизації наносять шляхом розподілу полімермодифікованої катіонної бітумної емульсії під тиском з неперервним вимірюванням витрати. При цьому температура емульсії повинна складати 60  80 °С, а витрата  (0,9±0,2) л/м2 покриття.

5.3.4 Укладання ТШП із сумішей асфальтобетонних гарячих або щебенево-мастикових допускається за відсутності дощу на суху або вологу (але не мокру) поверхню, якщо температура цієї поверхні не нижче ніж плюс 10 °С.

5.3.5 Суміш асфальтобетонна, яка безперервно поступає в асфальтоукладач повинна мати температуру в межах від 140 °С до 170 °С, а у перших двох автомобілях  від 165 °С до 175 °С з метою розігріву робочих вузлів машини.

5.3.6 Рух транзитного і будівельного автотранспорту по укладеному шару можна відкривати на відстані не менше ніж 100 м позаду останнього працюючого котка.

5.3.7 При укладанні ТШП товщиною менше 3 см середній темп укладання повинен складати 10 м/хв.

5.3.8 Засоби і заходи ефективного ущільнення тонких шарів із сумішей асфальтобетонних визначають згідно з вимогами таблиці 5.3.

Таблиця 5.3

Товщина гарячого асфальтобетонного шару в покритті, мм

Орієнтовний максимально допустимий час укладання й ущільнення шару суміші за умови його остигання від 140 °С при швидкості вітру 4-5 м/с, хв, і температурі повітря

+12...+14°С

+23....+25 °С

20-30 

25-30 

35-40 

30-50 

50-55 

60-70 

Ущільнення укладеного ТШП товщиною менше ніж 3 см здійснюють двома жорсткобарабанними котками масою 8-13 т. Закінчується ущільнення після 3-4 проходів котка по одному сліду та при зниженні температури суміші, яку укладають до плюс 80 °С.

5.3.9 У випадку влаштування ТШП із суміші асфальтобетонної щебенево-мастикової по цементобетонному покриттю, у влаштованому покритті потрібно виконати роботи з нарізання швів, сполучених із швами у цементобетонні, на глибину, яка дорівнює 1/2 товщини шару, з його заповненням мастикою.

5.4 Влаштування ТШП із суміші асфальтобетонної холодної литої виконують згідно з ВБН В.2.3218175.

Орієнтовна витрата суміші наведена у таблиці 5.4.

Таблиця 5.4

Тип існуючого

покриття

Орієнтовна витрата холодної литої асфальтобетонної суміші, т /1000 м2, для типів суміші, мм

0/5

0/7

0/10

Асфальтобетон,

поверхнева обробка

-

8-10

10-12

Цементобетон 

6-8

Примітка. Витрати, які наведені у 4.5.8 ВБН В.2.3-218-175 включають витрати на вирівнювання та влаштування тонкошарового покриття. 

5.5 Догляд за покриттям

5.5.1 До складу цих робіт входять:

а) догляд за укладеним шаром із регулюванням та обмеженням швидкості руху транспортного потоку до 40 км/год;

б) зняття технічних засобів організації дорожнього руху.

5.5.2 Якщо роботи виконують на ділянці з інтенсивністю руху транспорту менше 500 авт./д або на закритих для руху ділянках, необхідно виконати попереднє ущільнення укладеного шару котком на пневматичних шинах масою 9-11т.

5.5.3 Перед відкриттям руху знімають дорожні знаки, які забороняють рух і встановлюють знаки, що обмежують швидкість та регулюють рух транспорту по смугах.

6 КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

6.1 Всі сировинні компоненти та суміші на їх основі для влаштування ТШП, які передбачаються цими Нормами, випробовують відповідно з діючими на них в Україні стандартами і технічними умовами, затвердженими в установленому порядку.

6.2 При влаштуванні ТШП із сумішей асфальтобетонних холодних литих контролюють якість і кількість витрати суміші за витратою сировинних компонентів, своєчасність відкриття руху після укладання суміші згідно з ВБН В.2.3-218-175.

При оцінці однорідності поверхні після влаштування ТШП місця дефектів визначають візуально. До дефектів відносять прогалини шару (за винятком смуг завширшки до 10 см біля крайок проїзної частини при неукріплених узбіччях і до 5 см  при укріплених), місця виступу в'яжучого на поверхні покриття тощо. Визначені місця заміряють і визначають площу кожного з них. Загальна площа дефектів не повинна перевищувати 0,3 % від усієї площі влаштованого покриття.

6.3 При влаштуванні ТШП із сумішей асфальтобетонних гарячих і щебенево-мастикових контролюють температуру суміші при укладанні й ущільненні, ступінь ущільнення (щільність) асфальтобетону згідно з ДСТУ Б В.2.7-119 та ДСТУ Б В.2.7-127, товщину укладеного шару згідно з ДБН В.2.3-4.

6.4 При прийманні ТШП визначають сумарну нерівність поверхні покриття згідно з ДСТУ Б В.2.3-3 та коефіцієнт зчеплення згідно з ДСТУ Б В.2.3-2 і перевіряють їх відповідність ДСТУ 3587.

7 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

7.1 При виконанні робіт повинні бути дотримані вимоги безпеки праці з врахуванням особливостей роботи з приготування в'яжучого на емульсійній базі, а також на лінійних роботах з влаштування покриттів.

7.2 Концентрації шкідливих речовин, які мігрують під час виготовлення вихідних матеріалів і влаштування ТШП не повинна перевищувати, залежно від класу небезпеки, гранично-допустимі рівні згідно з ГОСТ 12.1.005.

7.3 Рівень шумового навантаження на працюючих при влаштуванні ТШП повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037 та ГОСТ 12.1.003. Контроль еквівалентних рівнів шуму здійснюють згідно з ГОСТ 12.1.050. Працюючі з рівнем шуму, який перевищує допустимий (90 дБ), повинні забезпечуватись засобами індивідуального захисту згідно з ГОСТ 12.4.051.

7.4 Еквівалентні рівні загальної вібрації на робочих місцях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.039. Контроль еквівалентних корегованих рівнів вібрації здійснюють згідно з ДСН 3.3.6.039.

7.5 У місцях виготовлення й укладання сумішей необхідно дотримуватись вимог правил пожежної безпеки згідно з ГОСТ 12.1.004.

7.6 Суміші та їх компоненти пожежо- і вибухобезпечні матеріали, не мають температури спалаху та самозаймання. При температурі 96 °С бітумна емульсія закипає.

7.7 Машина, яка виконує функції змішувача-укладальника, повинна бути забезпечена первинними засобами пожежогасіння згідно з ГОСТ 12.1.004.

7.8 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні здійснюватись згідно з ДНАОП 5.1.14-1.01 і ГОСТ 12.3.009.

7.9 При роботі з емульсіями та бітумами необхідно дотримуватись правил безпеки праці згідно з ДНАОП 5.1.14-1.01.

7.10 Робітники, які займаються приготуванням і вкладанням сумішей повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 00-4.26 та типовими галузевими нормами, затвердженими в установленому порядку.

7.11 У випадку попадання компонентів емульсії або самої суміші на шкіру і в очі робітників необхідно:

а) шкіра  зняти забруднений одяг, змити компоненти або суміш зі шкіри холодною водою, залишки бітуму зняти керосином або дизпаливом, промити водою з милом, висушити і змазати кремом на жирній основі;

б) очі  негайно промити великою кількістю води, закапати протизапальний засіб типу альбуциду, при необхідності вдатися до медичної допомоги.

7.12 На кожний етап робіт із влаштування ТШП повинні бути складені інструкції і правила виконання робіт, а також вимоги безпеки праці. Робітники повинні пройти спеціальне навчання й інструктаж, а також медичний огляд. До складу медичної комісії, що проводить регулярні огляди, повинні входити отоларинголог і дерматолог.

7.13 До початку виконання робіт з влаштування тонкошарових покриттів необхідно:

а) розробити схему організації робіт у місці їх виконання та передбачити весь комплекс заходів, пов'язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху, а також обладнати місця відповідними технічними засобами організації дорожнього руху з використанням типових схем згідно з ІНУВ.3.2-218-051;

б) на ділянках виконання робіт з влаштування тонкошарового покриття встановлюють у першу чергу найбільш віддалені тимчасові дорожні знаки, потім в безпосередній близькості, за необхідності обладнують об'їзди і пішохідні містки, а потім встановлюють поперечні та поздовжні огородження згідно з ДСТУ 2735, а при наявності об'їзду  відповідні технічні засоби дорожнього руху. Перед ділянкою на період виконання робіт необхідно встановити транспарант, який інформує про місце і характер робіт (наприклад "Ремонт дороги" або "Реконструкція дороги"). Транспаранти слід розміщувати за межами узбіччя дороги разом з першим тимчасовим дорожнім знаком "Дорожні роботи".

7.14 Під час роботи дорожніх машин забороняється знаходитися стороннім особам у зоні дії машини, а також на її площадці керування, рамі, робочих органах, кожухах тощо.

7.15 При роботі в нічний час самохідні і причіпні агрегати повинні бути обладнані:

а) лобовим і загальним освітленням, що забезпечує достатню видимість шляху, по якому переміщається машина або агрегат, видимість фронту робіт і прилягаючих до нього ділянок на відстані не менше ніж 10 м;

б) освітленням робочих органів і механізмів керування;

в) заднім сигнальним світлом та аварійним освітленням.

8 ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

8.1 Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони при приготуванні та використанні матеріалів для влаштування тонкошарових покриттів необхідно здійснювати згідно з ГОСТ 12.1.005 та відповідними документами санітарно-епідемічного нагляду, наведених у таблиці 8.1.

Таблиця 8.1

Назва шкідливих

речовин

Скорочене позначення

документу

Періодичність контролю

згідно з ГОСТ 12.1.005

Пил 

МУ 4436-87

1 раз на квартал

Насичені, ненасичені та ароматичні вуглеводні 

МУ 3119-84

1 раз на місяць

8.2 Визначення концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі (насичені, ненасичені та ароматичні вуглеводні) проводять згідно з РД 52.04.186. Гранично-допустимі рівні в атмосферному повітрі регламентують згідно з ДСП 201 і ГОСТ 17.2.3.02.

8.3 Вихідні матеріали для влаштування ТШП за показником сумарної питомої активності радіонуклідів повинні відповідати вимогам 1-2 класів згідно з ДБН В.1.4-0.01 та ДБН В.1.4-1.01 і мати сертифікат якості (відповідності) на радіаційну активність підприємства-виробника згідно з ДБН В.1.4-0.02.

8.4 Контроль сумарної питомої активності природних радіонуклідів виконують згідно з ДБН В.1.42.01.

8.5 Накопичення, транспортування, знешкодження і поховання некондиції та інших відходів, які утворюються в процесі приготування і використання сумішей, повинно здійснюватись на загальних підставах згідно з ДСанПіН 2.2.7.029.

8.6 Одразу після виконання робіт змішувальний і розподільний органи слід очистити від залишків суміші та промити на узбіччі дороги. Відходи від промивання не є небезпечними, тому їх можна залишати на узбіччі дороги і використовувати для його укріплення. Залишати сторонні предмети після очищення в змішувачі категорично заборонено. На приоб'єктному майданчику необхідно звільнити бункери машини, залишки емульсії, води та регулятора розпаду злити в ті самі ємності, звідки їх заливали.


ДОДАТОК А

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ У ЦИХ НОРМАХ

ДБН В.1.4-0.01-97 

СРББ. Основні положення 

ДБН В.1.4-0.02-97 

СРББ. Типові документи 

ДБН В.1.4-1.01-97 

СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні. 

ДБН В.1.4-2.01-97 

СРББ. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва. 

ДБН В.2.3-4-2000 

Споруди транспорту. Автомобільні дороги 

ДСТУ 2735-94 

Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху 

ДСТУ 3587-97 

Безпека дорожнього руху автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану 

ДСТУ 4044-2001 

Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови. 

ДСТУ Б В.2.3-3-2000

(ГОСТ 30412-96) 

Споруди транспорту. Дороги автомобільні та аеродроми. Методи вимірювань нерівностей основ і покриттів. 

ДСТУ Б В.2.7-30-95 

Будівельні матеріали. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-32-95 

Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-33-95 

Будівельні матеріали. Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-34-95 

Будівельні матеріали. Щебінь для будівельних робіт із уміщуючих гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-46-96 

Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-74-98 

Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт.

Класифікація 

ДСТУ Б.В.2.7-75-98 

Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-76-98 

Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-89-99

(ГОСТ 12801-98) 

Будівельні матеріали. Матеріали на основі органічних в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань. 

ДСТУ Б В.2.7-119-2003 

Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-121-2003 

Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-127:2006 

Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови 

ДНАОП 00-4.26-96 

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (Наказ Держнаглядохоронпраці України №170 від 29.10.96р.) 

ДНАОП 5.1.14-1.01-96 

Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об'єктах дорожнього господарства 

ДСанПіН 2.2.7.029-99 

Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення 

ДСН 3.3.6.037-99 

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку 

ДСН 3.3.6.039-99 

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації 

ДСП 201-97 

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами) 

ВБН В.2.3-218-175-2002 

Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних та холодних асфальтобетонних сумішей 

ВБН В.2.3-218-186-2004 

Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу 

ВБН Г.1-218-050-2001 

Споруди транспорту. Міжремонтні строки експлуатації дорожніх одягів та покриттів на автомобільних дорогах загального користування 

ТУ У В.2.7-24.1-03450778-092-2002 

Емульсії бітумні дорожні 

ТУ У В.2.7-45.2-00018112-208-2002 

Суміші литі емульсійно-мінеральні та холодні асфальтобетонні 

ГОСТ 12.1.003-83 

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки) 

ГОСТ 12.1.004-91 

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги) 

ГОСТ 12.1.005-88 

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-технічні вимоги до повітря робочої зони) 

ГОСТ 12.1.050-86 

ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях) 

ГОСТ 12.3.009-76 

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки) 

ГОСТ 12.4.051-87 

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги і методи випробувань) 

ГОСТ 17.2.3.02-78 

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами) 

ГОСТ 2874-82 

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю) 

ГОСТ 6709-72 

Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови) 

ГОСТ 23732-79 

Вода для бетонов и растворов. Технические условия (Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови) 

РД 52.04.186-89 

Руководство по контролю загрязнения атмосферы (Керівництво з контролю забруднення атмосфери) 

ІНУВ.3.2-218-051-95 

Інструкція по забезпеченню безпеки дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах 

МУ 2568-82 

Методические указания по измерению концентрации первичных алифатических аминов фотометрическим методом (Методичні вказівки по вимірюванню концентрації первинних аліфатичних амінів фотометричним методом) 

МУ 3119-84 

Методические указания по газохроматографическому определению предельных, непредельных и ароматических углеводородов в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки по газохроматографічному визначенню насичених, ненасичених і ароматичних вуглеводнів у повітрі робочої зони) 

МУ 4436-87 

Методические указания по измерению концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (Методичні вказівки по вимірюванню концентрацій аерозолів переважно фіброгенної дії) 


ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Тонкошарове покриття  це верхній шар дорожнього одягу, який може складатися з одного (при новому будівництві та реконструкції) або двох шарів: нижнього, призначеного для заповнення колії та вирівнювання шару, і верхнього  для забезпечення зчеплення з колесами автомобілів (шар зносу), виключення можливості застою води на поверхні покриття (дренуючий шар) або навпаки  забезпечення суцільності для недопущення проникнення поверхневої води у розміщені під ним шари дорожнього одягу і земляне полотно, зменшення рівня шуму підчас руху транспортних засобів, поліпшення зовнішнього вигляду проїзної частини за рахунок створення однорідної текстури й кольору поверхні.

АБ  тонкошарове покриття із асфальтобетону гарячого дрібнозернистого щільного типів А та Б, з непереривчастою або переривчастою гранулометрією марки І згідно з ДСТУ Б В.2.7-119.

ЩМА  тонкошарове покриття із асфальтобетону щебенево-мастикового згідно з ДСТУ Б В.2.7-127.

ХЛАБ  тонкошарове покриття із сумішей асфальтобетонних холодних литих згідно з ТУ У В.2.745.2-00018112-208.


ЗМІСТ

[1] Споруди транспорту

[1.0.1] ВБН В.2.3-218-532:2007

[1.1] Київ

[2] 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

[3] 2 КЛАСИФІКАЦІЯ І ВИМОГИ ДО ТОНКОШАРОВИХ ПОКРИТТІВ

[4] 3 УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТОНКОШАРОВИХ ПОКРИТТІВ

[5] 4 ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ

[6] 5 ВЛАШТУВАННЯ ТОНКОШАРОВИХ ПОКРИТТІВ

[7] 6 КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

[8] 7 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

[9] 8 ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

[10]
ДОДАТОК А

[11] (довідковий)

[12] ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

[13] НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ У ЦИХ НОРМАХ

[14]
ДОДАТОК Б

[15] (обов'язковий)

[16] ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ


Код УКНД 26.82.13

Ключові слова: автомобільна дорога, тонкошарове покриття, асфальтобетонна суміш, емульсійно-мінеральна суміш, щебенево-мастикова суміш.Спонсоры раздела: