Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДБН Д.1.1-1-2000. Зміна до "Правил визначення вартості будівництва"

Название (рус.) ДБН Д.1.1-1-2000. Изменение к "Правилам определения стоимости строительства"
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Дата принятия 01.01.2008
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

Про затвердження Зміни № 4 до ДБН Д.1.1-1-2000

Наказ від 20 березня 2008 р. № 135

З метою удосконалення кошторисно-нормативної бази України та на виконання рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 19.03.08 № 32 «Про затвердження Зміни  № 4 до ДБН Д.1.1-1-2000» наказую:

Затвердити Зміну № 4 до ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва».

Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.) забезпечити доведення інформації про затвердження зазначеної Зміни до відома заінтересованих організацій.     

Доручити видання та розповсюдження Зміни № 4 за умови використання коштів, отриманих від її реалізації, на виконання робіт із стандартизації, розвитку науково-технічної бази (ст. 19 Закону України “Про стандартизацію”) Науково-виробничій фірмі “Інпроект”.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра  А.В. Беркуту.

Міністр

В. Куйбіда

* * *

Зміна № 4 до «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000

Затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 20.03. 2008 р. № 135   та введено в дію 20.03.2008 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Абзац четвертий пункту 3.1.19 «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000 щодо врахування коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва викласти в такій редакції:

«Розмір цих коштів залежить від стадії проектування, виду будівництва та складності будови і визначається відсотком від підсумку глав 1-12 ЗКР по графах 4,5,6,7,8».

Абзац третій пункту 3.1.20 «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000 щодо врахування коштів на покриття додаткових витрат, повязаних з інфляційними процесами, викласти в такій редакції:

«Розрахований таким чином розмір коштів за узгодженням із замовником включається до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва із зазначенням в графах 4,5,6,8.».

Додатки А, Б, И та 18 «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000 викласти в редакції, що додається.

Начальник Управління ціноутворення,

експертизи та контролю вартості у будівництві

П.Губень

Додаток А

Обовязковий

Форма № 1

_____________________________________________________________

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок в сумі __________________ тис.грн.

В тому числі зворотних сум ______________________________ тис.грн.

_____________________________________________________________

(посилання на документ про затвердження)

« ___ » _______________ 200__ р.

ЗВЕДЕНИЙ  КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК

                     ВАРТОСТІ  БУДІВНИЦТВА  № ___

 _____________________________________________________________

(найменування будови)

 Складений в поточних цінах станом на « ___ » ____________ 200__ р.

п/п

Номери

Кошто-рисів і кошто-рисних
розра-хунків

Найменування 

глав, обєктів,   робіт і витрат  

Кошторисна вартість, тис.грн.

Інші  витрати, тис.грн.

Загальна кошто-
рисна
вартість, тис.грн.      

будівельних робіт  

монтажних робіт

Устат-куван-ня, меблів та інвентарю

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом по главах 112

+

+

+

+

+

Кошторисний прибуток (П)

+

+

+

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій (АВ)

+

+

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

+

+

+

+

+

Кошти на покриття додаткових витрат, повязаних з інфляційними процесами (І)

+

+

+

-

+

Разом (гл.112 + П + АВ + Р + І)

+

+

+

+

+

Податки, збори, обовязкові платежі, встановлені  чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)

+

+

Разом

+

+

+

+

+

Податок на додану вартість

+

+

Всього по зведеному кошторисному розрахунку

+

+

+

+

+

Зворотні суми

+

   

   Директор (або головний інженер)

   проектної організації __________________________________________

                                 [підпис (ініціали, прізвище)]

   Головний інженер проекту ______________________________________

                         [підпис (ініціали, прізвище)]

   Начальник __________________ відділу __________________________

    (найменування)                               [підпис (ініціали, прізвище)]

   Узгоджено:

   Замовник ______________________________________________________

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

   ______________________________

    Примітки:

Приблизну номенклатуру зведеного кошторисного розрахунку вартості

    будівництва та порядок його заповнення наведено в додатку Б.

2.Загальна кошторисна вартість, вказана в графі 8, складається з кошторисної вартості                                              будівельних і монтажних робіт, устаткування, меблів, інвентарю та інших витрат (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)

Додаток Б

Обов'язковий  

Приблизна номенклатура

зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва

п/п

Номери кошторисів та кошторисних розрахунків

Найменування глав, обєктів, робіт та витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.

Інші витрати,

тис.

грн.

Загальна кошто-
рисна
вартість, тис.грн.

будівельних робіт

монтажних робіт

устаткування, меблів та інвентарю

1

2

3

4

5

6

7

8

      ..........................................................................................................................

      ..........................................................................................................................

      ..........................................................................................................................

                                                                                              Закінчення додатку Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом по главах 112

+

+

+

+

+

Кошторисний прибуток (П)

+

+

+

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій (АВ)

+

+

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

+

+

+

+

+

Кошти на покриття додаткових витрат, повязаних з інфляційними процесами (І)

+

+

+

-

+

Разом (гл.112+П+АВ+Р+І)

+

+

+

+

+

Податки, збори, обовязкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)

+

+

Разом

+

+

+

+

+

Податок на додану вартість

+

+

Всього по зведеному кошторисному розрахунку

+

+

+

+

+

Зворотні суми

+

    _______________________________

    Примітка: За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості

    будівництва крім  зворотних сум наводяться вартісні показники

    (за їх наявності на конкретному будівництві), наведені в пунктах

2.8.18.1 2.8.18.5 Розділу 2 цих норм.


Додаток И

Обов'язковий

Форма № 6

_________________________________________

(найменування будови)

ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ

Найменування обєктів (будівель і споруд) та

витрат, що включені до

пускового комплексу

Загальна кошторисна вартість обєктів та
витрат по проекту,

тис.грн.

Кошторисна вартість обєктів та витрат, що включені до пускового комплексу, тис.грн.

Всього

в тому числі           

Всього

в тому числі

кошторисна    вартість

інші ви-трати

кошторисна   вартість

інші ви-трати

буді-
вельно-монтаж-них
робіт

устаткування

буді-
вельно-монтаж-них
робіт

устаткування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Обєкти пускового комплексу (глави 2 7):

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

…..…..…..…..…..…

…..

…….

…….

……

…..

Разом

+

+

+

+

+

+

+

+

Кошти, передбачені в главах 1, 8 12 зведеного кошторисного роз-рахунку

+

+

+

+

+

+

+

+

Разом по главах 1 12

+

+

+

+

+

+

+

+

Кошторисний прибуток (П)

+

+

+

+

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій (АВ)

+

+

+

+

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

+

+

+

+

+

+

+

+

Кошти на покриття додаткових витрат, повязаних з інфляційними процесами (І)

+

+

+

-

+

+

+

-

Разом (гл.112+П+АВ+Р+І)

+

+

+

+

+

+

+

+

Податки, збори, обовязкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)

+

+

+

+

Разом

+

+

+

+

+

+

+

+

Податок на додану вартість

+

+

+

+

Всього по пусковому комплексу

+

+

+

+

+

+

+

+

Зворотні суми

+

+

      Головний інженер проекту генеральної проектної

      організації____________________________________________                                                                             [підпис (ініціали, прізвище)]


Додаток 18

Довідковий

(макет)     

Замовник ____________________________________________________

                    (назва організації)

Підрядник____________________________________________________

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво ________________________________________________

                                                                 (найменування будови, її черги, пускового комплексу, об'єкта)

_____________________________________________________________

що здійснюється в 200___  році

Вид договірної ціни ______________________

Визначена згідно з ДБН Д.1.1-1-2000

Складена в поточних цінах станом на  «___» ____________ 200__ р.

п/п

Обгрунтування

Найменування                      витрат

Вартість, тис. грн.

всього

у тому числі:

Будівель-них  робіт

Монтаж-них робіт

інших

витрат

1

2

3

4

5

6

7

1

Прямі витрати

+

+

+

   в т.ч.

Розр. №1

Заробітна плата

+

+

+

Розр. №2

Вартість матеріальних ресурсів

+

+

+

Розр. №3

Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів

+

+

+

2

Розр. №4

Загальновиробничі витрати

+

+

+

3

Розр. №5

Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд

+

+

+

в т.ч.

зворотні суми

+

+

+

4

Розр. №6

Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)

+

+

+

5

Розр. №7

Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)

+

+

+

6

Розр. №8

Інші супутні витрати

+

+

+

+

Разом

+

+

+

+

7

Прибуток

+

+

+

8

Розр. №9

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажної організації

+

+

9

Розр. №10

Кошти на покриття ризику*

+

+

+

+

Разом (пп. 1 9)

+

+

+

+

10

Розр. №11

Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)

+

+

Разом договірна ціна

+

+

+

+

11

Податок на додану вартість

+

+

Всього договірна ціна

+

+

+

+

в т. ч.

Розр. №12

зворотні суми

+

Керівник підприємства                                              Керівник генеральної

(організації) замовника                                          підрядної організації

_____________________                                          ___________________

 (підпис, ініціали, прізвище,                                                           (підпис, ініціали, прізвище,

           печатка)          печатка)

_____________________

* Кошти на покриття ризику враховуються в договірній ціні за порядком, наведеним

у п.3.2.13 цього ДБН.Спонсоры раздела:
  • строительство Одесса