Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДБН Д.2.7-2000. Доповнення до Ресурсним кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів

Название (рус.) ДБН Д.2.7-2000. Дополнение к Рэсурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Рег. номер 1
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word





 



Дополнения к Рэсурсным сметным нормам эксплуатации
строительных машин и механизмов (ДБН Д.2.7-2000),

Частина ІІ

Витрати ресурсів на експлуатацію 1 маш.-год.

Шифр машин

та механізмів

Найменування машин

та механізмів

Наименование машин

и механизмов

Серед-

ній

розряд ланки робіт-ників,

Ви-

трати

труда маши-

ністів,

Енергоносії

Мас-тильні мате-

ріали,

Гідравлічна рідина,

Витрати труда робітників,

зайнятих на:

Бен-

зин,

Ди-зельне

паливо,

Елек-троен-ергія,

Стис-нене повіт-ря,

ремонті та технічному обслугову-

ванні,

перебазуванні,

розряд

люд,-

кг

кг

кВт/

м3

кг

кг

люд.-

люд.-

год.

год.

год.

год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

270-245

Паяльник електричний

Паяльник электрический

-

-

-

-

1,5

-

-

-

(0,01)

-

270-246

Паяльна лампа

Паяльная лампа

-

-

1,6

-

-

-

-

-

(0,01)

-



Спонсоры раздела:
  • проектирование в Одессе