ДБН В.2.3-4:2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина я. Проектування Частина ІІ. Будівництво

 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация
zwcad arcon
Название (рус.) ДБН В.2.3-4:2007. Сооружения транспорта. Автомобильные дороги. Часть І. Проектирование Часть ІІ. Строительство
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ

Частина І. Проектування

Частина II. Будівництво

ДБН В.2.3-4:2007

Київ

Мінрегіонбуд України

2007


ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: 

Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна (ДерждорНДІ), Державне підприємство Український державний інститут з проектування об'єктів дорожнього господарства (Укрдіпродор), Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), Державний науково-технічний центр інспекції якості та сертифікації дорожньої продукції (Дор'якість) 

РОЗРОБНИКИ: 

Керівник розробки I частини "Проектування" В. Щербаченко; керівник розробки II частини "Будівництво" канд. техн. наук В. Вирожемський.

Виконавці: д-р техн. наук В. Жданюк;

кандидати техн. наук Ф. Гончаренко, С. Головко, В. Даценко, В. Зінченко, П. Коваль, І. Кіяшко, М. Міщенко, В. Титар, Л. Федоренко, С. Харченко;

інженери Т. Бондар. А. Булатов, В. Гірман, Л. Гохман, І. Гречухова, С. Кіщинський, К. Краюшкіна, В. Котул, Н. Ростовська, Р. Русин, М. Резнік, М. Яковенко 

ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: 

Відділ промислової забудови та проблем ЧАЕС Мінрегіонбуду України, Державна Служба автомобільних доріг України (Укравтодор) 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (Мінрегіонбуд) від 31.10.2007 р. № 292 

НА ЗАМІНУ ДБН В.2.3-4-2000


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

Автомобільні дороги

Частина I. Проектування

Частина II. Будівництво 

ДБН В.2.3-4:2007

Вводяться на заміну ДБН В.2.3-4-2000 

Чинні від 2008-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми встановлюють вимоги на проектування та будівництво нових і реконструкцію існуючих автомобільних доріг загального користування (далі  автомобільні дороги).

Норми не поширюються на відомчі (технологічні) автомобільні дороги, вулиці і дороги міст та інших населених пунктів, автомобільні дороги на приватних територіях.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДБН 360-92** 

Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень 

ДБН А.2.2-1-2003 

Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд 

ДБН А.2.2-3-2004 

Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва 

ДБН А.3.1-5-96 

Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва 

ДБН В. 1.1-3-97 

Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення 

ДБН В.1.1-12:2006 

Захист від небезпечних геологічних процесів шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво у шкідливих районах України 

ДБН В.2.2-17:2006 

Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення 

ДБН В.2.3-5-2001 

Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів 

ДБН В.2.3-14-2006 

Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування 

ДБН В.2.3-16-2007 

Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг 

ДБН В.2.5-20-2001 

Інженерне обладнання будинків і споруд. Газопостачання 

ДБН В.2.5-28-2006 

Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення 

ДСТУ 2587-94 

Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування 

ДСТУ 2734-94 

Огородження дорожні тросового типу. Загальні технічні умови 

ДСТУ 2735-94 

Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху 

ДСТУ 2935-94 

Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення 

ДСТУ 3587-97 

Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану 

ДСТУ 4036-2000 

Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні вимоги 

ДСТУ 4092-2002 

Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки 

ДСТУ 4100-2002 

Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування 

ДСТУ 4123-2002 

Безпека дорожнього руху. Елементи примусового зниження швидкості на вулицях і дорогах. Загальні вимоги. Правила застосування 

ДСТУ Б А. 2.4-4-99 

СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації 

ДСТУ Б А. 2.4-13-97 

СПДБ. Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань 

ДСТУ Б В.2.1-2-96

(ГОСТ 25100-95) 

Основи та фундаменти будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація 

ДСТУ Б В.2.3-2-97 (ГОСТ 30413-96) 

Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Методи визначення коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з дорожнім покриттям 

ДСТУ Б В.2.3-9-2004 

Споруди транспорту. Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.3-10-2004 

Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.3-11-2004 

Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.3-12-2004 

Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.3-17:2007 

Споруди транспорту. Автомобільні дороги платні. Вимоги до проектування 

ДСТУ Б В.2.7-29-95 

Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі природні, з відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація 

ДСТУ Б В.2.7-30-95 

Будівельні матеріали. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-32-95 

Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-33-2001 

Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-34-2001 

Будівельні матеріали. Щебінь з гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і рудників України. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-35-95 

Будівельні матеріали. Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-39-95 

Будівельні матеріали. Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів 

ДСТУ Б В.2.7-43-96 

Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-46-96 

Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) 

Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги 

ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) 

Будівельні матеріали. Бетони. Базовий метод визначення морозостійкості. Загальні вимоги 

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) 

Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань 

ДСТУ Б В.2.7-74-98 

Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, з відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація 

ДСТУ Б В.2.7-75-98 

Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) 

Будівельні матеріали. Матеріали на основі в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань 

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 

Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи випробувань 

ДСТУ Б В.2.7-121-2003 

Будівельні матеріали. Споруди транспорту. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-119-2003 

Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-127-2006 

Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастиковий. Технічні умови 

СНиП II-44-78 

Тоннели железнодорожные и автодорожные (Тунелі залізничні та автодорожні) 

СНиП 1.02.07-87 

Инженерные изыскания для строительства (Інженерні вишукування для будівництва) 

СНиП 2.01.15-90 

Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования (Інженерний захист територій будинків та споруд від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування) 

СНиП 2.04.02-84 

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди) 

СНиП 2.04.03-85 

Канализация. Наружные сети и сооружения (Каналізація. Зовнішні мережі та споруди) 

СНиП 2.04.07-86 

Тепловые сети (Теплові мережі) 

СНиП 2.05.06-85 

Магистральные путепроводы (Магістральні шляхопроводи) 

СНиП 2.06-15-85 

Инженерная защита территорий от затопления и подтопления (Інженерний захист територій від затопления та підтоплення) 

СНиП 3.03.01-87 

Несущие и ограждающие конструкции (Несучі та огороджувальні конструкції) 

ГОСТ 3344-83 

Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия (Щебінь і пісок шлакові для дорожнього будівництва. Технічні умови) 

ГОСТ 5180-84 

Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик (Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних характеристик) 

ГОСТ 6665-91 

Камни бетонные, железобетонные бортовые. Технические условия (Камені бетонні, залізобетонні бортові. Технічні умови) 

ГОСТ 6666-81 

Камни бортовые из горных пород. Технические условия (Камені бортові із гірських порід. Технічні умови) 

ГОСТ 8735-88 

Песок для строительных работ. Методы испытаний (Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань) 

ГОСТ 10180-90 

Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам (Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками) 

ГОСТ 11955-82 

Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия (Бітуми нафтові дорожні рідкі. Технічні умови) 

ГОСТ 12536-79 

Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава. Ґрунти (Методи лабораторного визначення зернового (гранулометричного) складу 

ГОСТ 18105-86 

Бетоны. Правила контроля прочности (Бетони. Правила контролю міцності) 

ГОСТ 18659-81 

Эмульсии битумные дорожные. Технические условия (Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови) 

ГОСТ 22245-90 

Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия (Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови) 

ГОСТ 22733-77 

Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности (Ґрунти. Методи лабораторного визначення максимальної щільності) 

ГОСТ 23558-94 

Материалы щебеночные, гравийные и песчаные, обработанные неорганическими вяжущими. Технические условия (Матеріали щебеневі, гравійні і піщані, оброблені неорганічними в'яжучими. Технічні умови) 

ГОСТ 24451-80 

Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования (Тунелі автодорожні. Габарити наближення будівель та устаткування) 

ГОСТ 25458-82 

Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия (Опори дерев'яні дорожніх знаків. Технічні умови) 

ГОСТ 25459-82 

Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия (Опори залізобетонні дорожніх знаків. Технічні умови) 

ГОСТ 25584-90 

Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации (Ґрунти. Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації) 

ГОСТ 26193-84 

Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия (Матеріали з відсіву від подрібнювання вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови) 

ГОСТ 26804-86 

Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия (Огородження дорожні металеві бар'єрного типу. Технічні умови) 

ГОСТ 17.5.3.06-85 

Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ (Охорона природи. Землі. Вимоги до визначення норм зняття родючого шару ґрунту при виконанні земляних робіт) 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У Законі України від 08.09.2005 № 2862-IV "Про автомобільні дороги" наведено визначення таких термінів: автомобільна дорога, архітектурне облаштування, вулиця, дорожнє покриття, земляне полотно, інженерне облаштування, об'єкти дорожнього сервісу, орган управління, проїзна частина, смуга відведення, смуга руху, споруди дорожнього водовідводу, технічні засоби, штучні споруди.

Нижче подано значення вжитих у цьому документі термінів, які відсутні в Законі України "Про автомобільні дороги".

3.1 автомагістраль

Автомобільна дорога, яка має чотири і більше смуг руху, огорожі на узбіччях і розділювальній смузі, перетинає в різних рівнях інші дороги, залізничні і трамвайні колії, пішохідні і велосипедні доріжки, шляхи проходу тварин та обгороджена сіткою.

3.2 відстань видимості предмета

Відстань, що забезпечує видимість з місця водія на висоті 1,2 м будь-якого предмета заввишки 0,20 м, який знаходиться на середині смуги руху.

3.3 віраж

Односхилий поперечний профіль проїзної частини, що влаштовується в межах кривої в плані з похилом до її центра.


3.4
габарити транспортного засобу

Найбільші зовнішні розміри транспортного засобу за шириною, висотою і довжиною.

3.5 ґрунт укріплений

Ґрунт, оброблений різними в'яжучими речовинами або покращений добавками з метою підвищення його міцності і стійкості.

3.6 динамічне навантаження

Навантаження на проїзну частину дороги від транспортного засобу, який рухається.

3.7 додаткові шари основи

Шари між основою та робочим шаром ґрунту на ділянках з несприятливими погодно-кліматичними і ґрунтово-гідрологічними умовами.

3.8 дорожній одяг

Одно- або багатошарова конструкція проїзної частини автомобільної дороги, яка сприймає навантаження від транспортних засобів і передає його на ґрунт земляного полотна.

3.9 транспортний засіб

Механічний транспортний засіб, призначений для перевезення на автомобільних дорогах вантажів, пасажирів та устаткування, розташованого на ньому.

3.10 жорсткий дорожній одяг

Дорожньо-будівельна конструкція, що містить шари, спроможні працювати на розтягування, жорсткість і міцність яких практично не залежать від температури, вологості, тривалості дії навантаження і які зберігають суцільність протягом нормативного терміну служби.

3.11 зона транспортної розв'язки в різних рівнях

Територія в межах смуги відводу доріг, які перетинаються, та з'їздів розв'язки, що обмежується початком і кінцем перехідно-швидкісних смуг на основній та другорядній дорозі.

3.12 зупинкова смуга

Укріплена частина узбіччя, що призначена для тимчасової зупинки транспортних засобів.

3.13 мостові споруди

Мости, шляхопроводи, віадуки, естакади, акведуки.

3.14 навколишнє природне середовище

Середовище, в якому функціонує автомобільна дорога, включаючи повітря, воду, ґрунт, природні ресурси, флору, фауну, людей, а також взаємозв'язки між ними.

3.15 нежорсткий дорожній одяг

Дорожньо-будівельна конструкція, що містить шари, міцність яких залежить від температури, вологості та терміну дії навантаження.

3.16 основа

Частина дорожнього одягу, що спільно з покриттям перерозподіляє і знижує тиск на додаткові шари та ґрунт земляного полотна.

3.17 перехідна крива

Крива змінного радіуса, яка влаштовується на початку та в кінці колової кривої у плані.

3.18 перехідно-швидкісна смуга

Смуга руху, що призначена для розгону або гальмування дорожніх транспортних засобів при виїзді із загального транспортного потоку або в'їзді до нього.

3.19 покриття

Верхня частина дорожнього одягу, що безпосередньо сприймає на себе дію коліс транспортних засобів та атмосферних факторів.

3.20 поверхнева обробка

Захисний шар, який влаштовується на поверхні проїзної частини для підвищення шорсткості та зносостійкості покриття.

3.21 проїзна частина

Основний елемент дороги, призначений для безпосереднього руху транспортних засобів. В залежності від інтенсивності руху транспортних засобів проїзна частина може бути одно-, дво-, три- або багатосмуговою.

3.22 проміле

Одна тисячна частина числа, десята частина відсотка, що позначається знаком ‰ .

3.23 розрахункова швидкість руху

Гранична безпечна швидкість руху легкового одиночного автомобіля, що допускається для дороги певної категорії, за умов забезпечення його стійкості на сухому або зволоженому чистому покритті та достатньої відстані видимості.

3.24 серпантин

Вид кривої у плані, яка описується із зовнішньої сторони гострого кута, між двома напрямками дороги.

3.25 статичне навантаження

Навантаження від нерухомого транспортного засобу.

3.26 узбіччя

Смуга земляного полотна, розташована між крайкою проїзної частини та брівкою земляного полотна з кожного боку дороги, яка може використовуватись для вимушеної зупинки транспортних засобів та проїзду спеціального транспорту при виникненні надзвичайних ситуацій на автомобільній дорозі.

ЧАСТИНА І. ПРОЕКТУВАННЯ

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Класифікація автомобільних доріг

 1.  Автомобільні дороги загального користування згідно з Законом України "Про автомобільні дороги" поділяються на дороги державного та місцевого значення.
 2.  Автомобільні дороги державного значення підрозділяються на міжнародні, національні та регіональні.
 3.  Автомобільні дороги місцевого значення підрозділяються на територіальні, обласні та районні.
 4.  Технічна класифікація автомобільних доріг за категоріями залежно від розрахункової середньорічної добової перспективної інтенсивності руху наведена у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1  Технічна класифікація автомобільних доріг

у авт/добу

Категорія дороги

Розрахункова перспективна інтенсивність руху

у транспортних одиницях

у приведених до легкового автомобіля

I 

понад 10 000 

понад 14 000 

І-б 

понад 10 000 

понад 14 000 

II 

від 3 000 до 10 000 

від 5 000 до 14 000 

III 

від 1 000 до 3 000 

від 2 500 до 5 000 

IV 

від 150 до 1 000 

від 300 до 2 500 

V 

до 150 

до 300 

Примітка 1. I-а  автомагістраль.

Примітка 2. Категорію дороги можна визначати за розрахунковою інтенсивністю руху у транспортних одиницях, якщо кількість легкових автомобілів становить менше 30 відсотків від загального транспортного потоку. 

4.1.5 При реконструкції автомобільних доріг за наявності відомостей про погодинну інтенсивність руху, отриману за допомогою автоматичних лічильників, для визначення категорії дороги можна приймати перспективну середньорічну погодинну інтенсивність руху найбільш напруженого місяця згідно з таблицею 4.2.

Таблиця 4.2  Перспективна годинна інтенсивність руху

у авт/год

Категорія дороги 

Погодинна інтенсивність руху 

I-а, І-б 

понад 1600 

II 

від 1200 до 1600 

III 

від 600 до 1200 

 1.  При визначенні категорії дороги на перспективний період необхідно приймати 20 років, починаючи з року завершення розробки проекту.
 2.  Інтенсивність руху необхідно визначати сумарно в обох напрямках за результатами економічних вишукувань. Якщо середньомісячна добова інтенсивність руху найбільш напруженого місяця перевищує середньорічну добову більше ніж у 2 рази, то для визначення категорії дороги середньорічну добову інтенсивність руху слід збільшувати в 1,5 раза.
 3.  Коефіцієнти приведення інтенсивності руху різних транспортних засобів до легкового автомобіля потрібно приймати згідно з таблицею 4.3.

Таблиця 4.3  Коефіцієнти приведення транспортних засобів до легкового автомобіля

Ч. ч.

Тип транспортного засобу

Коефіцієнт приведення

1

Мотоцикл без коляски та мопед 

0,5

2

Мотоцикл з коляскою 

0,75

3

Легковий автомобіль 

1,0

4

Вантажний автомобіль вантажопідйомністю, т: 

до 1 

1,0

від 1 до 2 

1,5

від 2 до 6 

2,0

від 6 до 8 

2,5

від 8 до 14 

3,0

понад 14 

3,5

5

Автопоїзд вантажопідйомністю, т: 

до 12 

3,5

від 12 до 20 

4,0

від 20 до 30 

5,0

понад 30 

6,0

6

Колісний трактор з причепами вантажопідйомністю, т: 

до 10 

3,5

понад 10 

5,0

7

Автобус 

3,0

8

Автобус зчеплений (здвоєний) 

5,0

Примітка 1. При проміжних значеннях вантажопідйомності транспортних засобів коефіцієнти приведення визначають інтерполяцією.

Примітка 2. Коефіцієнти приведення для спеціальних автомобілів приймають як для базових автомобілів відповідної вантажопідйомності. 

4.2 Розрахункова швидкість руху

4.2.1 Розрахункову швидкість руху при проектуванні автомобільних доріг слід приймати на основі визначеної категорії та конкретних умов прокладення залежно від рельєфу місцевості згідно з таблицею 4.4.

Таблиця 4.4  Розрахункова швидкість руху

у км/год

Ч. ч.

Категорія дороги

Розрахункова швидкість

Основна

Допустима на місцевості

рівнинна місцевість

горбистій

гірській

1

I

150

120

100

2

І-б

140

110

80

3

II

120

100

60

4

III

100

80

50

5

IV

90

60

30

6

V

90

40

30

Примітка 1. До горбистої місцевості належить рельєф, часто порізаний глибокими долинами з різницею позначок дна долин і вододілів понад 50 м на відстані не більше 0,5 км, з бічними глибокими ярами і нестійкими схилами, долинами передгірських рік з бічними притоками.

Примітка 2. До гірської місцевості належать ділянки перевалів (плюс один кілометр в кожний бік від перевалу) через гірські хребти і ділянки гірських ущелин із складними, сильно порізаними або нестійкими схилами, ділянки розповсюдження пластичних зсувів ґрунтів та осипів, долини гірських рік з бічними притоками

 1.  При проходженні автомобільних доріг по цінних лісових масивах, на підходах до технічно складних та надскладних інженерних споруд, а також у випадку прокладання дороги по цінних продуктивних землях за відповідним техніко-економічним обґрунтуванням допускається призначати розрахункові швидкості, наведені в таблиці 4.4, як для ділянок горбистої місцевості.
 2.  При розробці проектної документації реконструкції автомобільних доріг за нормами І-б, II, III категорій дозволяється при відповідному техніко-економічному обґрунтуванні зберігати елементи плану та поздовжнього профілю на окремих ділянках існуючих доріг, якщо вони забезпечують рух транспорту з розрахунковими швидкостями, згідно з таблицею 4.4 для доріг на категорію нижче.
 3.  Розрахункові швидкості, наведені в таблиці 4.4 для ділянок горбистої та гірської місцевості, можна приймати тільки при відповідному техніко-економічному обґрунтуванні для кожної конкретної ділянки дороги.

4.3 Габарити автотранспортних засобів і навантаження

4.3.1 Автомобільні дороги необхідно проектувати для руху транспортних засобів з такими габаритами:

за довжиною одиночного автомобіля 12 м;

за довжиною автопоїзда  22 м;

за шириною автомобіля  2,65 м;

за висотою автопоїзда від поверхні дороги  4 м.

 1.  Для розрахунку міцності дорожнього одягу необхідно приймати такі навантаження на одну найбільш завантажену вісь транспортного засобу: для доріг державного значення  115 кН, для доріг місцевого значення  100 кН, для доріг місцевого значення з полегшеним типом дорожнього одягу  60 кН.
 2.  При розрахунках стійкості насипів земляного полотна та підпірних стінок, що розташовані з підгірного боку насипу, треба враховувати максимально допустиму повну вагу автотранспортного засобу 44 т при відстані між його крайніми осями не менше ніж 10 м.

4.4 Обґрунтування проектних рішень

4.4.1 Розташування автомобільної дороги повинно базуватися на відповідній містобудівній документації:

генеральній схемі планування території України;

схемі планування території Автономної Республіки Крим;

схемі планування територій областей, районів, їх окремих територій, які мають регіональне значення;

 генеральних планах або схемах планування територій населених пунктів та сільських рад;

детальних планах територій.

 1.  Технічні рішення при проектуванні автомобільних доріг повинні забезпечувати високу транспортно-експлуатаційну якість дороги, ефективну охорону навколишнього природного середовища, безпеку дорожнього руху за мінімальних матеріальних та фінансових витрат.
 2.  Для прийняття оптимальних проектних рішень щодо розташування дороги необхідно розробляти варіанти траси дороги з порівнянням за такими техніко-економічними показниками:

показники плану траси дороги: протяжність, коефіцієнт розвитку траси, кількість кутів поворотів, найбільша величина кута повороту, найменший радіус кривої;

показники профілю: протяжність ділянок з поздовжніми похилами понад 40 , протяжність ділянок з похилами, що дорівнюють або перевищують гранично допустимі, мінімальним радіусом вертикальних кривих;

кількість труб та їх загальна довжина;

кількість мостових споруд та їх загальна довжина;

кількість перетинів залізниць в одному рівні;

протяжність ділянок, які проходять у межах населених пунктів;

наявність ділянок дороги, які вимагають індивідуального проектування земляного полотна (складні інженерно-геологічні умови);

загальний обсяг земляних робіт, у тому числі на 1 км;

кошторисна вартість земляних робіт з урахуванням витрат на укріплення земляного полотна (видалення слабкої основи, дренажні споруди, укріплення укосів із застосуванням геосинтетичних матеріалів та прошарків, підпірні стінки тощо);

площа вилучення земельних угідь;

вартість втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, сельбищних або промислових територій;

вартість 1 м2 дорожнього одягу;

показники коефіцієнтів безпеки та аварійності;

час проїзду автомобіля в прямому та зворотному напрямках;

забезпечення будівництва місцевими будівельними матеріалами;

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела:
 • дизайн интерьеров
 • Кирпич фасонный качественный