zwcad arcon


ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Трубопроводи попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж. Труби, фасонні вироби та арматура. Технічні умови

 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация

Название (рус.) ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Трубопроводы предварительно теплоізольовані спіненим полиуретаном для сетей горячего водоснабжения и тепловых сетей. Трубы, фасонні изделия и арматура. Технические условия
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд.

Зовнішні мережі та споруди

ТРУБОПРОВОДИ

ПОПЕРЕДНЬО ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНІ

СПІНЕНИМ ПОЛІУРЕТАНОМ

ДЛЯ МЕРЕЖ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

Труби, фасонні вироби та арматура

Технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-31:2007

Київ

МІНБУД УКРАЇНИ 2007


ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "ЦентрСЕПРОтепломережа"

РОЗРОБНИКИ: В. Мартинов, Б. Морозов, В. Семенець, О. Семенець (керівник розробки) за участі: ВАТ "УкрНДІінжпроект", Корпорація "Енергоресурс-Інвест",

ВАТ "Завод сантехнічних заготовок",

Асоціація виробників та будівельників полімерних трубопроводів

ВНЕСЕНО: Державне підприємство "ЦентрСЕПРОтепломережа"

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 5 лютого 2007 р. № 36.

Стандарт в частині основних параметрів, розмірів, технічних вимог та методів контролювання відповідає:

EN 253 ru - 2003 Е Preinsulated bonded pipe systems for underground hot water networks - Pipe
assembly of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
(Попередньо ізольовані системи збірних труб для підземних мереж гарячої води - Труби, що
складаються зі сталевих основних труб,  поліуретанової термоізоляції і зовнішньої оболонки з
поліетилену високої густини);

EN 488 ru - 1994 Е Preinsulated bonded pipe systems for underground hot water networks - Fitting
assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outher casing of polyethylene
(Попередньо ізольовані системи збірних труб для підземних мереж гарячої води - Збірна арматура зі
сталевих основних труб, поліуретанової термоізоляції і зовнішньої оболонки з поліетилену високої
густини).

Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ)

Стандарт у частині методів контролювання, типів і конструкції фасонних виробів відповідає Міждержавному стандарту ГОСТ 30732-2001  Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Технические условия (Труби і фасонні вироби сталеві з тепловою ізоляцією з пінополіуретану в поліетиленовій оболонці. Технічні умови).

Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ)

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

 с.

Вступ IV

 1.  Сфера застосування 1
 2.  Нормативні посилання 2
 3.  Терміни та визначення понять 7
 4.  Познаки та скорочення 8
 5.  Класифікація елементів трубопроводів ПТПУ 9
 6.  Основні параметри і розміри 12
 7.  Технічні вимоги 18
 8.  Вимоги безпеки та охорони довкілля 27
 9.  Правила приймання 29
 10.  Методи контролювання 36
 11.  Транспортування та зберігання 45
 12.  Гарантії виробника 45

Додаток А

Тип, конструкція і розміри фасонних виробів видів СТ/ПЕ та СТ/НМ 46

Додаток Б

Тип, конструкція і розміри арматури видів СТ/ПЕ та СТ/НМ 64

Додаток В

Розрахункова вага 1 м труб видів СТ/ПЕ та СТ/НМ 69

Додаток Г

Тип, конструкція та розміри фасонних виробів видів ПП/ПЕ та ПП/НМ 70

Додаток Д

Тип, конструкція та основні розміри труб виду 2РЕ-Х/ПЕ 80

Додаток Е

Порядок оформлення та затвердження контрольних зразків зовнішнього вигляду 82

Додаток Ж

Бібліографія 83


ВСТУП

Цей стандарт розроблено з метою упорядкування постачання споживачу та використання трубопроводів попередньо теплоізольованих спіненим поліуретаном для будівництва зовнішніх підземних та надземних мереж гарячого водопостачання та теплових мереж.

При розробці цього стандарту були використані каталоги продукції, що були представлені розробнику національними виробниками: корпорацією "Енергоресурс-Інвест" та ВАТ "Завод сантехнічних заготовок".

У цьому стандарті основні параметри (діаметри, товщини та граничні відхили провідних труб, оболонок та труб виду СТ/ПЕ у зборі, стан поверхні сталевих труб та оболонок з поліетилену, основні вимоги (фізико-механічні властивості оболонки з поліетилену, фізико-механічні властивості та структура ізоляції із жорсткого пінополіуретану, вимоги до труб СТ/ПЕ у зборі) та методи контролювання основних параметрів (стійкість ізоляції до стиску при 10 % деформації в радіальному напрямку, водовбирання ізоляції, міцність на зсув в осьовому напрямку труб у зборі, міцність на зсув в тангенційному напрямку труб у зборі, радіальна повзучість, ефективна теплопровідність) відповідають наведеним у EN 253 ru - 2003 Е Preinsulated bonded pipe systems for underground hot water networks - Pipe assembly of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing оf polyethylene (Попередньо ізольовані системи збірних труб для підземних мереж гарячої води - Труби, що складаються зі сталевих основних труб, поліуретанової термоізоляції і зовнішньої оболонки з поліетилену високої густини).

Типи, конструкція фасонних виробів виду СТ/ПЕ та методи їх контролювання відповідають EN 488 ru - 1994 Е Preinsulated bonded pipe systems for underground hot water networks - Fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outher casing of polyethylene (Попередньо ізольовані системи збірних труб для підземних мереж гарячої води - Збірна арматура зі сталевих основних труб, поліуретанової термоізоляції і зовнішньої оболонки з поліетилену високої густини) та Міждержавному стандарту ГОСТ 30732-2001 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Технические условия (Труби і фасонні вироби сталеві з тепловою ізоляцією з пінополіуретану в поліетиленовій оболонці. Технічні умови).

Номенклатура продукції згідно з національним стандартом розширена за рахунок труб та фасонних виробів сталевих з ізоляцією із жорсткого поліуретану в оболонці з металу, стійкого до дії атмосферної корозії, труб та фасонних виробів з поліпропілену з тепловою ізоляцією з жорсткого пінополіуретану в поліетиленовій оболонці та оболонці з металу, стійкого до дії атмосферної корозії, та труб зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією з жорсткого пінополіуретану в поліетиленовій оболонці, які широко використовуються при будівництві теплових мереж та мереж гарячого водопостачання України.

Методи контролювання труб з поліпропілену та труб зі структурованого поліпропілену з тепловою ізоляцією з жорсткого пінополіуретану та захисною оболонкою з поліетилену (металу, стійкого до дії атмосферної корозії) викладено з урахуванням положень проекту європейського стандарту CEN/TC107/WG10 N 125 D District heating - Preinsulated flexible pipe systems: requirements and test (Централізоване теплопостачання - Попередньо ізольовані системи гнучких труб: вимоги і випробування).


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд.

Зовнішні мережі та споруди

ТРУБОПРОВОДИ ПОПЕРЕДНЬО ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНІ СПІНЕНИМ ПОЛІУРЕТАНОМ

ДЛЯ МЕРЕЖ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

Труби, фасонні вироби та арматура

Технічні умови

Инженерное оборудование зданий и сооружений. Наружные сети и сооружения

ТРУБОПРОВОДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ ВСПЕНЕННЫМ ПОЛИУРЕТАНОМ ДЛЯ СЕТЕЙ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Трубы, фасонные изделия и арматура. Технические условия

Engineering equipment of buildings and constructions.

External networks and constructions

PIPELINES PREHEAT-INSULATED BY FOAM POLYURETHANE FOR HOT WATER SUPPLY

AND HEATING SYSTEMS

Pipes, shaped products and armature.

Specifications

Чинний від 2007-08-01

1    СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до трубопроводів попередньо теплоізольованих спіненим полі-уретаном для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж (далі - трубопроводи ПТПУ) та елементів трубопроводів ПТПУ.

Цей стандарт поширюється на трубопроводи ПТПУ для підземного і надземного прокладання, при будівництві, реконструкції і ремонті зовнішніх мереж гарячого водопостачання та теплових мереж шляхом з'єднання елементів трубопроводів ПТПУ заводського виготовлення:

труб кільцевого перерізу зі сталі або зі структурованого поліетилену РЕ-Х, або з поліпропілену
ПП-80 тип
3 (далі - провідні труби) із захисною оболонкою кільцевого перерізу з поліетилену або
металу, стійкого до атмосферної корозії (далі -
 оболонка), об'єднаних в одне ціле тепловою ізоляцією
зі спіненого жорсткого поліуретану (далі
- ізоляція), яка вноситься інжекцією двокомпонентної
поліуретанової композиції в замкнутий простір між провідними трубою і оболонкою (далі
- труби);

фасонних виробів, що складаються з відрізків провідної труби (далі - провідні елементи) і
захисної оболонки, об'єднаних в одне ціле ізоляцією (далі
- вироби);

арматури, що складається з виконавчого механізму в сталевому корпусі, провідних елементів,
зварених зі сталевим корпусом, і оболонки, які об'єднані в одне ціле ізоляцією (далі
- арматура).

Трубопроводи ПТПУ з провідною трубою зі сталі та оболонкою з поліетилену застосовують в підземних теплових мережах опалення, які транспортують воду і водяний пар з максимальним робочим тиском не більше 1,6 МПа, з температурою не більше 140 °С при постійному режимі експлуатації і температурою не більше 150 °С при пікових підвищеннях температури протягом не більш 240 год на рік (далі - трубопроводи виду СТ/ПЕ, труби виду СТ/ПЕ, вироби виду СТ/ПЕ, арматура виду СТ/ПЕ).

Видання офіційне


Трубопроводи ПТПУ зі сталевою провідною трубою і захисною оболонкою з металу, стійкого до атмосферної корозії, застосовують в надземних мережах опалення згідно 5.6 ДНАОП 0.01-1.01, що транспортують воду і водяний пар з максимальним робочим тиском не більше 1,6 МПа з температурою не більше 140 °С при постійному режимі експлуатації і температурою не більше 150 °С при пікових підвищеннях температури протягом не більше 240 год на рік (далі - трубопроводи виду СТ/НМ, труби виду СТ/НМ, вироби виду СТ/НМ, арматура виду СТ/НМ).

Трубопроводи ПТПУ з провідною трубою з РЕ-Х і оболонкою з поліетилену застосовують в підземних мережах гарячого водопостачання і підземних розподільних мережах водяного опалення, що транспортують воду з максимальним робочим тиском не більше 1,0 МПа, температурою не більше 80 °С при постійному режимі експлуатації і з температурою не більше 100°С при пікових підвищеннях температури протягом не більше 100 год на рік (далі - трубопроводи виду РЕ-Х/ПЕ, труби виду РЕ-Х/ПЕ, вироби виду         РЕ-Х/ПЕ, арматура виду РЕ-Х/ПЕ).

Трубопроводи ПТПУ з провідною трубою з ПП-80 тип 3 і оболонкою з поліетилену застосовують в підземних мережах гарячого водопостачання, які транспортують воду з максимальним робочим тиском не більше 1,0 МПа, температурою не більше 70 °С при постійному режимі експлуатації і з температурою не більше 95 °С при пікових підвищеннях температури протягом не більше 100 год на рік (далі - трубопроводи виду ПП/ПЕ, труби виду ПП/ПЕ, вироби виду ПП/ПЕ, арматура виду ПП/ПЕ).

Трубопроводи ПТПУ з провідною трубою з ПП-80 тип 3 і оболонкою з металу, стійкого до атмосферної корозії, застосовують в надземних мережах гарячого водопостачання згідно 5.6 ДНАОП 0.01-1.01, які транспортують воду з максимальним робочим тиском не більше 1,0 МПа, температурою не більше 70 °С при постійному режимі експлуатації і з температурою не більше 95 °С при пікових підвищеннях температури протягом не більше 100 год на рік (далі - трубопроводи виду ПП/НМ, труби виду ПП/НМ, вироби виду ПП/НМ, арматура виду ПП/НМ).

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

Продукція згідно з цим стандартом підлягає підтвердженню відповідності шляхом декларування відповідності.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.3.1-6-96 

ДСТУ Б В.2.5-17-2001

ДСТУ Б В.2.5-18-2001

ДСТУ Б В.2.5-21-2002

ДСТУ Б.В.2.7-38-95

(ГОСТ 17177-94)

ДСТУ Б В.2.7-73-98

ДСТУ Б В.2.7-93-2000

ДСТУ Б В.2.7-105-2000

(ГОСТ 7076-99) 

ДСТУ 3021-95

ДСТУ 4179-2003 Управління, організація і технологія. Матеріали і вироби будівельні.

Порядок розроблення і постановки на виробництво

Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі і споруди.

Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного, гарячого  водопостачання та опалення. Технічні умови

Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі і споруди.

Деталі з'єднувальні з поліпропілену для зварювання нагрітим інструментом врозтруб при будівництві мереж холодного та гарячого водопостачання.

Технічні умови

Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі і споруди.

Труби зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою для мереж холодного, гарячого водопостачання та водяного опалення. Технічні умови

Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні.

Методи випробувань

Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі горючих газів.

Технічні умови

Будівельні матеріали. Труби для мереж холодного та гарячого

водопостачання із поліпропілену. Технічні умови

Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі

Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)


ДСТУ ГОСТ 17375:2003 (ИСО 3419-81)

ДСТУ ГОСТ 17376:2003 (ИСО 3419-81)

ДСТУ ГОСТ 17378:2003 (ИСО 3419-81)

ДСТУ ГОСТ 17380:2003 (ИСО 3419-81)

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС.

ГОСТ 12.0.004-90

ГОСТ 12.1.003-83

ГОСТ 12.1.005-88

ГОСТ 12.1.012-90

ГОСТ 12.1.018-93

ГОСТ 12.1.019-79

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)

ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.061-81

ГОСТ 12.3.002-75

ГОСТ 12.3.009-76

ГОСТ 12.3.030-83

ГОСТ 12.4.011-89

ГОСТ 12.4.021-75

ГОСТ 12.4.028-76

ГОСТ 12.4.029-76

ГОСТ 12.4.072-79

 Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Відводи крутовигнуті типу 3D(R ? 1,5DN).

Конструкція (ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81), IDT)

Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Трійники. Конструкція (ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81), IDT)

Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Переходи. Конструкція (ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81), IDТ)

Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Загальні технічні умови (ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81), IDT)

Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием (Покриття лакофарбові. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням)

ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения (Організація навчання з безпеки праці. Загальні положення)

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (Шум. Загальні вимоги безпеки)

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. (Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту.)

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Пожежовибухобезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць)

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности (Переробка пластичних мас. Вимоги безпеки)

ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия (Респіратори ШБ-1 "Лепесток". Технічні умови)

ССБТ. Фартуки специальные. Технические условия (Фартухи спеціальні. Технічні умови)

ССБТ. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия

(Чоботи спеціальні гумові формові, що захищають від води, нафтових масел і механічних впливів. Технічні умови)


ГОСТ 12.4.121-83

ГОСТ 17.2.3.02-78

ГОСТ 166-89 ГОСТ 356-80

ГОСТ 427-75 ГОСТ 550-75

ГОСТ 2226-88 ГОСТ 2991-85

ГОСТ 3262-75 ГОСТ 4333-87

ГОСТ 4651-82 ГОСТ 5582-75

ГОСТ 5632-72

ГОСТ 6507-90 ГОСТ 8731 -74

ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 9142-90 ГОСТ 9396-88 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 11262-80

 

ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия (Протигази промислові фільтрувальні. Технічні умови)

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

(Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные

и рабочие. Ряды

(Арматура і деталі трубопроводів. Тиски умовні, пробні і робочі. Ряди)

Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Технические условия

(Труби сталеві безшовні для нафтопереробної і нафтохімічної промисловості. Технічні умови)

Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови)

Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг.

Общие технические условия (Ящики дощаті нерозбірні для вантажів

масою до 500 кг. Загальні технічні умови)

Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (Труби сталеві водогазопровідні. Технічні умови)

Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки

и воспламенения в открытом тигле (Нафтопродукти. Методи визначення

температур спалаху і запалення у відкритому тиглі)

Пластмассы. Метод испытания на сжатие (Пластмаси. Метод випробувань на стиск)

Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия (Прокат тонколистовий коррозійно-стійкий, жаростійкий і жароміцний. Технічні умови)

Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки (Сталі високолеговані і сплави корозійностійкі, жаростійкі та жароміцні. Марки)

Микрометры. Технические условия (Мікрометри. Технічні умови)

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования (Труби сталеві безшовні гарячодеформовані. Технічні вимоги)

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент (Труби сталеві безшовні гарячодеформовані. Сортамент)

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Технические     требования (Труби сталеві безшовні холоднодеформовані. Технічні вимоги)

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент (Труби сталеві безшовні холоднодеформовані. Сортамент)

Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия (Ящики з гофрованого картону. Загальні технічні умови)

Ящики деревянные многооборотные. Общие технические условия (Ящики дощаті багатооборотні. Загальні технічні умови)

Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент (Труби сталеві електрозварні прямошовні. Сортамент)

Трубы стальные электросварные. Технические условия (Труби сталеві електрозварні. Технічні умови)

Пластмассы. Метод испытания на растяжение (Пластмаси. Метод випробувань на розтяг)


ГОСТ 11358-89

ГОСТ 11645-73

ГОСТ 12301-81

ГОСТ 12423-66

ГОСТ 14192-96

ГОСТ 14918-80

ГОСТ 15150-69

ГОСТ 16338-85

ГОСТ 17811-78

ГОСТ 18573-86

ГОСТ 19433-88

ГОСТ 20010-93

ГОСТ 20295-85

ГОСТ 21140-88

ГОСТ 21631-76

ГОСТ 21650-76

ГОСТ 22056-76

ГОСТ 22235-76

ГОСТ 24104-88

 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия (Товщиноміри та стінкоміри індикаторні з ціною        поділки 0,01 і 0,1 мм. Технічі умови)

Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов (Пластмаси. Метод визначення показника текучості розплаву термопластів)

Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов.

Общие технические условия (Коробки з картону, паперу і комбінованих

матеріалів. Загальні технічні умови)

Пластмассы. Условия кондиционирования и испытаний образцов (проб)

(Пластмаси. Умови кондиціонування і випробувань зразків (проб))

Маркировка грузов (Маркірування вантажів)

Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (Сталь тонколистова оцинкована з безупинних ліній. Технічні умови)

Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

(Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

Е Полиэтилен низкого давления. Технические условия

Поліетилен низького тиску. Технічні умови)

Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия (Мішки поліетиленові для хімічної продукції. Технічні умови)

Ящики деревянные для продукции химической промышленности. Технические условия (Ящики дерев'яні для продукції хімічної промисловості. Технічні умови)

Грузы опасные. Классификация и маркировка

(Вантажі небезпечні. Класифікація і маркування)

Перчатки резиновые технические. Технические условия (Рукавички гумові технічні. Технічні умови)

Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия (Труби сталеві зварні для магістральних    газонафтопроводів. Технічні умови)

Тара. Система размеров (Тара. Система розмірів)

Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия (Листи з алюмінію і алюмінієвих сплавів. Технічні умови)

Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби скріплення тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

Трубки электроизоляционные из фторопласта 4Д и 4ДМ. Технические условия (Трубки електроізоляційні з фторопласту 4Д и 4ДМ. Технічні умови)

Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ

(Вагони вантажні магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні вимоги із забезпечення неушкодженості при виробництві вантажно-розвантажувальних і маневрових робіт)

Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення і зразкові.

Загальні технічні умови)


ГОСТ 24157-80

ГОСТ 24597-81 ГОСТ 25336-82

ГОСТ 27078-86 ГОСТ 27574-87

ГОСТ 27575-87

ГОСТ 28810-90 (ИСО 1827-76)

ДБН Б.В.2.5-22-2002

СНиП II-4-79 СНиП 2.04.01-85

СНиП 2.04.05-91

СНиП 2.04.07-86 СНиП 2.09.04-87

ДСН 3.3.6.037-99 ДСН 3.3.6.039-99 ДСН 3.3.6.042-99 ДСанПІН 2.2.7.029-99

СанПин 4690-88 СанПин 4630-88

ДНАОП 0.01-1.01-95 ДНАОП 0.00-1-11-98 ДНАОП 0.00-1.21-98 ПБ 03-75-94

ОСТ 108.031.08-85 ОСТ 108.031.10-85

 

Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении (Труби з пластмас. Метод визначення стійкості при постійному внутрішньому тиску)

Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно-штучних вантажів. Основні параметри і розміри)

Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устаткування лабораторні скляні.  Типи, основні параметри і розміри)

Трубы из термопластов. Методы определения изменения длины труб после прогрева (Труби з термопластів. Методи визначення зміни довжини труб після прогрівання)

Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия

(Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

Резина. Определение модуля сдвига. Метод сдвига четырехэлементного образца (Гума. Визначення модуля зсуву. Метод зсуву чотирьохелементного зразка)

Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі гарячого водопостачання та водяного опалення з використанням труб зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою.

Естественное и искусственное освещение (Природне і штучне освітлення)

Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будинків)

Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціонування)

Тепловые сети (Теплові мережі)

Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будинки) Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримання територій населених місць)

Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

Правила пожежної безпеки в Україні

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара            и горячей воды (Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води)

Котлы стационарные и трубопроводы пара и горячей воды.

Нормы расчета на прочность (Котли стаціонарні і трубопроводи пари

і гарячої води. Норми розрахунку на міцність)


З   ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, установлені згідно з розділом 1 цього стандарту: труби, вироби, арматура, ізоляція, трубопроводи ПТПУ, трубопроводи виду СТ/ПЕ, СТ/НМ, РЕ-Х/ПЕ, ПП/ПЕ, ПП/НМ.

Нижче подано терміни, додатково вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 Провідна труба

Складовий елемент труб ПТПУ кільцевого перерізу, виготовлений у заводських умовах, без застосування складальних операцій, по якому здійснюється рух теплоносія з параметрами згідно з розділом 1 цього стандарту без зміни напрямку та організації руху теплоносія.

3.2 Провідні елементи виробів

Складові елементи виробів ПТПУ для з'єднання провідних труб між собою та (або) зміни напрямку та організації руху теплоносія з параметрами згідно з розділом 1 цього стандарту, виготовлені в заводських умовах, із застосуванням складальних операцій або без них шляхом вигину відрізків провідної труби.

3.3 Провідні елементи арматури

Складові елементи арматури ПТПУ, призначені для з'єднання корпусу виконавчого механізму арматури з провідними трубами, виготовлені з провідних труб у заводських умовах із застосуванням складальних операцій.

3.4 Виконавчий механізм арматури

Складовий елемент арматури ПТПУ, призначений для зміни організації та регулювання руху теплоносія з параметрами згідно з розділом 1 цього стандарту в трубопроводі ПТПУ, виготовлений у заводських умовах і встановлений у корпусі, який з'єднано із провідними елементами арматури.

3.5 Оболонка

Складовий елемент труб, виробів та арматури трубопроводу ПТПУ, виготовлений у заводських умовах, який безпосередньо контактує із зовнішнім середовищем, захищає ізоляцію труб, виробів та арматури від проникнення вологи та зменшує термічні подовження провідної труби за рахунок сили тертя, що виникає між оболонкою та грунтом, при безканальному прокладанні трубопроводу.

3.6 Оболонка з ПЕ

Труба кільцевого перерізу з поліетилену марок ПЕ 63, ПЕ 80 і ПЕ 100 з розмірами за цим стандартом, і яка має параметри, зазначені в цьому стандарті.

3.7 Оболонка гофрована

Труба з поліетилену марок ПЕ 63, ПЕ 80 і ПЕ 100 гофрована, отримана за технологічним регламентом, затвердженим у встановленому порядку, і яка має параметри, зазначені у цьому стандарті.

3.8 Гофри

П-подібні кільцеві заглиблення на поверхні оболонки гофрованої згідно з ДСТУ Б В.2.5-21 з розмірами за цим стандартом.

3.9 Оболонка з металу, стійкого до впливу атмосферної корозії

Труби з тонкостінного листового металу, стійкого до впливу атмосферної корозії, або з відповідним антикорозійним покриттям з розмірами за цим стандартом.

3.10 Безканальне прокладання трубопроводу

Прокладання трубопроводу ПТПУ безпосередньо в грунт.

3.11 Технологічна лінія

Технологічне обладнання для виготовлення труб, виробів і арматури ПТПУ шляхом об'єднання тепловою ізоляцією зі спіненого жорсткого поліуретану провідних труб (провідних елементів виробів та арматури) і оболонок в одне ціле.


3.12 Система сигналізації ушкоджень

Автоматична система дистанційного попередження про наявність ушкодження провідної труби та (або) оболонки та визначення місця аварії трубопроводу ПТПУ, що діє на засадах зменшення електричного опору ізоляції між провідниками системи сигналізації на ушкодженому відрізку трубопроводу ПТПУ.

3.13 Провідники системи сигналізації ушкоджень

Два або чотири сигнальних дроти, розташовані паралельно поздовжній осі у шарі ізоляції трубопроводів ПТПУ, і які є невід'ємною частиною труб, виробів та арматури з провідними трубами зі сталі.

3.14 Антидифузійний бар'єрний шар

Тонка плівка полімерного матеріалу, яка розміщена на провідних трубах з РЕ-Х для водяного опалення з метою зниження дифузії кисню крізь стінку труб і відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.5-17.

3.15 Центратор

Деталь, що служить для коаксіальної фіксації взаємного положення провідної труби (провідного елемента виробів/арматури) і оболонки.

3.16 Ізоляція

З'єднувальний компонент труб, виробів і арматури зі спіненого твердого поліуретану з теплоізоляційними і фізико-механічними властивостями за цим стандартом.

4    ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

dЗ - зовнішній діаметр сталевої провідної труби, мм, за цим стандартом.

dу - умовний прохід (внутрішнього діаметра) сталевої провідної труби, мм, що визначається згідно з ГОСТ 3262, ГОСТ 8731, ГОСТ 8732, ГОСТ 8733, ГОСТ 8734, ГОСТ 20295, ДСТУ ГОСТ 17375, ДСТУ ГОСТ 17376, ДСТУ ГОСТ 17378, ДСТУ ГОСТ 17380 і цим стандартом.

еminст - розмір мінімальної товщини стінки провідної труби зі сталі, мм, що визначається згідно з цим стандартом.

dnРЕ-Х - розмір номінального зовнішнього діаметра провідної труби з РЕ-Х, мм, що визначається згідно з ДСТУ Б В.2.5-17.

еnРЕ-Х - номінальна товщина стінки провідної труби з РЕ-Х, мм, що визначається згідно з                ДСТУ Б В.2.5-17.

dnПП - розмір номінального зовнішнього діаметра провідної труби з ПП-80 тип 3, мм, що визначається згідно з ДСТУ Б В.2.7-93.

еnПП - номінальна товщина стінки провідної труби з ПП-80 тип 3, мм, що визначається згідно з ДСТУ Б В.2.7-93.

Dпе - розмір номінального зовнішнього діаметра оболонки гладкої поліетиленової, мм, що відповідає мінімальному значенню середнього зовнішнього діаметра оболонки гладкої поліетиленової Dmпе і визначається за цим стандартом.

DmПЕ - частка від ділення значення зовнішнього периметра труби, виміряного у міліметрах у будь-якому поперечному перерізі, на значення  ? = 3,142, округлене у більший бік до 0,1 мм.

ЕПЕ - номінальна товщина стінки оболонки гладкої поліетиленової, мм, що відповідає мінімальній товщині стінки оболонки гладкої поліетиленової ЕminПЕ у будь-якій її точці.

ЕminПЕ - мінімальна товщина стінки оболонки гладкої поліетиленової, мм, що визначається за цим стандартом.

DHM - розмір номінального зовнішнього діаметра оболонки з металу, стійкого до дії атмосферної корозії, мм, що відповідає максимальному значенню середнього зовнішнього діаметра оболонки з металу, стійкого до дії атмосферної корозії, і визначається за цим стандартом.

ЕHM - чисельне позначення номінальної товщини стінки оболонки, стійкої до дії атмосферної корозії, мм, що відповідає номінальній товщині листового металу, з якого вона виготовлена: сталі корозійностійкої згідно з ГОСТ 5582, ГОСТ 5632, сталі тонколистової оцинкованої згідно з ГОСТ 14918 або алюмінієвого листа згідно з ГОСТ 21631.


D - середній зовнішній діаметр трубопроводу ПТПУ та його елементів (труб та прямих відрізків виробів і арматури), мм, що визначається як частка від ділення значення зовнішнього периметра трубопроводу ПТПУ та його елементів (труб та прямих відрізків виробів і арматури) після заповнення ізоляцією простору між провідною трубою й оболонкою, виміряного у міліметрах у будь-якому поперечному перерізі, на значення  ? = 3,142, округлене у більший бік до 0,1 мм і визначеного зі співвідношення:

Dn ? D ? (Dem + 0,02 Dem),     (4.1)

де коефіцієнт 0,02 визначає допустиме збільшення діаметра оболонки після заповнення ізоляцією;

Dem - середній зовнішній діаметр оболонки до заповнення ізоляцією, мм, що визначається як частка від ділення значення зовнішнього периметра оболонки, виміряного в міліметрах у будь-якому поперечному перерізі, на значення ? = 3,142, округлене в більший бік до 0,1 мм.

SDR - стандартне розмірне відношення номінального зовнішнього діаметра до номінальної товщини стінки провідних труб із ПП-80 тип 3 і РЕ-Х, що визначається за ДСТУ Б В.2.5-17 та ДСТУ Б В.2.7-93 за формулою

SDR=dn / en .    (4.2)

SDR1 - позначення стандартного розмірного відношення для провідної труби з меншим номінальним зовнішнім діаметром dn1 у виробах ПТПУ видів трійник та перехід.

DnГ - номінальний зовнішній діаметр вершин гофрів оболонки гофрованої, мм, який дорівнює за величиною мінімальному значенню частки від ділення значення зовнішнього периметра вершин гофрів, виміряного у міліметрах у будь-якому поперечному перерізі вершин гофрів, на значення ? = 3,142 і округлене у більший бік до 0,1 мм.

Dn - номінальний зовнішній діаметр западин гофрів оболонки гофрованої, мм, який дорівнює за величиною мінімальному значенню частки від ділення значення зовнішнього периметра западин гофрів, виміряного у міліметрах у будь-якому поперечному перерізі западин гофрів, на значення ? = 3,142 і округлене у більший бік до 0,1 мм.

ЕпГ - номінальна товщина стінки оболонки гофрованої, мм, що відповідає мінімальній товщині стінки в будь-якій точці оболонки гофрованої.

Т - крок гофрів оболонки гофрованої, мм.

ПЕ - композиції поліетилену з мінімальними тривалими міцностями MRS 6,3 МПа (ПЕ 63),                    MRS 8,0 МПа (ПЕ 80) та MRS 10,0 МПа (ПЕ 100), що випускаються серійно і призначені для виробництва труб.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: