Email
Пароль
?
Войти Регистрация


(ДНАОП 0.00-1.08-94; НПАОП 0.00-1.08-94). Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (зі змінами та доповненнями)

Название (рус.) (ДНАОП 0.00-1.08-94; НПАОП 0.00-1.08-94). Правила строения и безопасной эксплуатации паровых и водогреющих котлов (с изменениями и дополнениями)
Кем принят Інші
Тип документа ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Дата принятия 26.05.1994
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

Міністерство праці та соціальної політики

Комітет по нагляду за охороною праці України

Державний нормативний акт

про охорону праці

ПРАВИЛА будови
і безпечної експлуатації
парових та водогрійних котлів

(зі змінами та доповненнями)

Київ 1998


ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ  ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Затверджено

Наказ

Держнаглядохоронпраці

26.05.94 № 51

ДНАОП 0.00-1.08-94

ПРАВИЛА будови
і безпечної експлуатації
парових та водогрійних котлів

(зі змінами та доповненнями)

Обовязкові для всіх міністерств, відомств, обєднань, організацій,

підприємств (незалежно від їх відомчої належності

і форми власності), юридичних і фізичних осіб

Київ 1998


Розроблені:

Комітетом по нагляду за охороною праці України.

Внесені: 

Управлінням по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду.

Введені:

З набуттям чинності даних Правил втрачають силу на території України «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 18 жовтня 1988 року.

Згідно з рішенням наради від 28.11.91 представників технічних наглядів країн СНД і угоди від 19.05.92 про співпрацю і взаємодію між органами державного нагляду країн СНД про необхідність збереження єдності вимог до будови і виготовлення парових та водогрійних котлів, розділи 16 даних Правил аналогічні таким самим розділам «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», затверджених Держгіртехнаглядом Росії 28 травня 1993 року.

Редакційна комісія:

Г.О. Мокроусов (голова), О.Д. Ковальчук (заст. голови), Є.В. Лесняк, В.С. Котельников, М.А. Хапонен, Г.В. Мухопад, М.С. Лисяний, С.С. Ройтенберг, А.Л. Кобус, Ю.Г. Щоголєв, В.С. Букін, О.М. Чурилов, М.О. Нетребський

Відповідальні виконавці:

Г.О. Мокроусов, О.Д. Ковальчук, М.С. Лисяний, Ю.Г. Щоголєв, М.І. Петришак, Н.В. Бордуляк


З М І С Т

[1] 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

[1.1] 1.1. Галузь застосування Правил і їх призначення

[1.2] 1.2. Нормативні посилання

[1.3] 1.3. Терміни і визначення

[1.4] 1.4. Відповідальність за порушення Правил

[1.5] 1.5. Котли і напівфабрикати, придбання яких здійснюється за кордоном

[1.6] 1.6. Порядок розслідування аварій та нещасних випадків

[2] 2. ПРОЕКТУВАННЯ

[2.1] 2.1. Розроблення проектів і їх затвердження

[2.2] 2.2. Зміна проектів котлів

[3] 3. КОНСТРУКЦІЯ

[3.1] 3.1. Загальні положення

[3.2] 3.2. Положення рівня води

[3.3] 3.3. Лази, лючки, кришки і топочні дверцята

[3.4] 3.4. Запобіжні пристрої топок і газоходів

[3.5] 3.5. Чавунні економайзери

[3.6] 3.6. Днища і трубні решітки

[3.7] 3.7. Зварні зєднання, розміщення зварних швів і отворів

[3.8] 3.8. Криволінійні елементи

[3.9] 3.9. Вальцьовані зєднання

[3.10] 3.10. Система продувки, випорожнення і дренажу

[4] 4. МАТЕРІАЛИ І НАПІВФАБРИКАТИ

[4.1] 4.1. Загальні положення

[4.2] 4.2. Сталеві напівфабрикати. Загальні вимоги

[4.3] 4.3. Листова сталь

[4.4] 4.4. Сталеві труби

[4.5] 4.5. Сталеві поковки, штамповки і прокат

[4.6] 4.6. Сталеві виливки

[4.7] 4.7. Кріплення

[4.8] 4.8. Чавунні виливки

[4.9] 4.9. Кольорові метали і сплави

[4.10] 4.10. Вимоги до сталей нових марок

[5] 5. ВИГОТОВЛЕННЯ, МОНТАЖ, НАЛАГОДЖЕННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РЕМОНТ

[5.1] 5.1. Загальні положення

[5.2] 5.2. Різання та деформування напівфабрикатів

[5.3] 5.3. Зварювання. Загальні положення

[5.4] Зварювальні матеріали

[5.5] Підготовка і складання деталей для зварювання

[5.6] Атестація технології зварювання

[5.7] Технологія зварювання

[5.8] 5.4. Термічна обробка

[5.9] 5.5. Контроль. Загальні положення

[5.10] 5.6. Візуальний і вимірювальний контроль

[5.11] 5.7. Радіографічний і ультразвуковий контроль

[5.12] 5.8. Капілярний і магнітопорошковий контроль

[5.13] 5.9. Контроль стилоскопіюванням

[5.14] 5.10. Вимірювання твердості

[5.15] 5.11. Контроль прогоном металевої кулі

[5.16] 5.12. Механічні випробування, металографічні дослідження і випробування на

[5.17] міжкристалітну корозію

[5.18] 5.13. Норми оцінки якості

[5.19] 5.14. Гідравлічні випробування

[5.20] 5.15. Виправлення дефектів у зварних зєднаннях

[5.21] 5.16. Паспорт і маркування

[6] 6. АРМАТУРА, ПРИЛАДИ І ЖИВИЛЬНІ ПРИСТРОЇ

[6.1] 6.1. Загальні положення

[6.2] 6.2. Запобіжні пристрої

[6.3] 6.3. Покажчики рівня води

[6.4] 6.4. Манометри

[6.5] 6.5. Прилади для вимірювання температури

[6.6] 6.6. Запірна і регулююча арматура

[6.7] 6.7. Прилади безпеки

[6.8] 6.8. Живильні пристрої

[7] 7. ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ КОТЛІВ

[7.1] 7.1. Загальні положення

[7.2] 7.2. Освітлення

[7.3] 7.3. Розміщення котлів і допоміжного устаткування

[7.4] 7.4. Площадки і сходи

[7.5] 7.5. Паливоподача і шлакозоловидалення

[8] 8. ВОДНО-ХІМІЧНИЙ РЕЖИМ КОТЛІВ

[8.1] 8.1. Загальні вимоги

[8.2] 8.2. Вимоги до якості живильної води

[8.3] 8.3. Вимоги до якості котлової води

[9] 9. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ

[9.1] 9.1. Організація безпечної експлуатації

[9.2] 9.2. Обслуговування

[9.3] 9.3. Перевірка контрольно-вимірювальних приладів, автоматичних захистів,

[9.4] арматури і живильних пристроїв

[9.5] 9.4. Аварійна зупинка котла

[9.6] 9.5. Організація ремонту

[10] 10. РЕЄСТРАЦІЯ, ТЕХНІЧНЕ ОПОСВІДЧЕННЯ І ДОЗВІЛ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ

[10.1] 10.1. Реєстрація

[10.2] 10.2. Технічне опосвідчення

[10.3] 10.3. Дозвіл на експлуатацію нововстановлених котлів

[11] 11. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО КОТЛІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИМИ ОРГАНІЧНИМИ ТЕПЛОНОСІЯМИ

[11.1] 11.1. Загальні положення

[11.2] 11.2. Конструкція

[11.3] 11.3. Арматура

[11.4] 11.4. Покажчики рівня рідини

[11.5] 11.5. Манометри

[11.6] 11.6. Прилади для вимірювання температури

[11.7] 11.7. Запобіжні пристрої

[11.8] 11.8. Розширювальні посудини

[11.9] 11.9. Автоматичний захист

[11.10] 11.10. Насоси

[11.11] 11.11. Встановлення і експлуатація

[12] 12. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО СОДОРЕГЕНЕРАЦІЙНИХ КОТЛІВ

[12.1] 12.1. Загальні положення

[12.2] 12.2. Конструкція, оснащення і контроль

[12.3] 12.3. Встановлення і експлуатація

[13] 13. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ДАНИХ ПРАВИЛ

[14] 14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

[15] Додаток 1 (довідковий)

[15.0.1] Спеціалізовані (головні) організації

[16] Додаток 2

[17]
Додаток 3

[18] Додаток 4 (обовязковий)

[19] Додаток 5

[20]
Додаток 6

[21]
Додаток 7 (довідковий)

[22]
Додаток 8

[23]
Додаток 9


ДНАОП 0.00-1.08-94*

ПРАВИЛА БУДОВИ
І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАРОВИХ
ТА ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ

Дата набуття чинності 01.03.95

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузь застосування Правил і їх призначення

1.1.1. Дані Правила встановлюють вимоги до проектування, будови, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту і експлуатації парових котлів, автономних пароперегрівачів і економайзерів з робочим тиском (тут і далі за текстом надлишковим) більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і автономних економайзерів з температурою води вище 115°С.

Вимоги до монтажу і ремонту аналогічні вимогам до виготовлення.

1.1.2. Дані Правила поширюються на:

а) парові котли, в тому числі котли-бойлери, а також автономні пароперегрівачі і економайзери;

б) водогрійні і пароводогрійні котли;

в) енерготехнологічні котли: парові і водогрійні, в тому числі содорегенераційні котли (СРК);

г) котли-утилізатори: парові і водогрійні;

д) котли пересувних і транспортабельних установок і енергопоїздів;

е) котли парові і рідинні, які працюють з високотемпературними органічними теплоносіями (ВОТ);

ж) трубопроводи пари і гарячої води в межах котла.

1.1.3. Дані Правила не поширюються на:

а) котли, автономні пароперегрівачі і економайзери, які встановлюються на морських і річкових суднах, на інших плавучих засобах (окрім драг) та обєктах підводного використання;

б) котли і пароперегрівачі паровозів і опалювальні котли залізничного рухомого транспорту;

в) котли з електричним обігрівом;

г) котли з обємом парового і водяного простору 0,01 м3 (10 л) і менше, в яких добуток робочого тиску в МПа (кгс/см2) на обєм в м3 (л) не перевищує 0,02 (200);

д) теплоенергетичне устаткування, виготовлене відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій;

е) пароперегрівачі трубних печей підприємств хімічної, нафтогазопереробної і нафтохімічної промисловості.

1.1.4*. Відповідність котлів або їх елементів (складальних одиниць) вимогам цих Правил повинна бути підтверджена виготовлювачем (постачальником) сертифікатом відповідності, виданим органом з сертифікації, акредитованим Держстандартом України. Копія сертифіката відповідності додається до паспорта котла.

1.1.5*. Відхилення від цих Правил можуть бути допущені тільки у виняткових випадках з дозволу Держнаглядохоронпраці України. Для отримання дозволу необхідно подати Держнаглядохоронпраці України відповідне обгрунтування, а при необхідності висновок експертно-технічного центру (далі ЕТЦ) або головної (додаток 1) чи спеціалізованої організації, що має дозвіл Держнаглядохоронпраці України, отриманий в установленому порядку. Копія дозволу на відхилення від цих Правил додається до паспорта котла.

1.2. Нормативні посилання

В даних Правилах використовуються діючі в Україні такі нормативні документи по котлобудуванню та безпеці праці при експлуатації котлів:

п/п

Позначення

Назва НД

Номер статті
або таблиці Правил

1

2

3

4

1.2.1

ГОСТ 2.101-68

ЕСКД. Виды изделий.

1.3.47

1.2.2

ГОСТ 2.601-68

ЕСКД. Эксплуатационные документы.

3.3.1; 5.14.3; 5.14.4; 5.16.1; 5.16.2

_________________________________

* Зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці 11.07.97 № 182.

1

2

3

4

1.2.3

ГОСТ 12.0.004-90

ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

9.1.1; 9.2.1; 9.2.5

1.2.4

ГОСТ 12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования

безопасности.

7.1.1

1.2.5

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

7.1.1

1.2.6

ГОСТ 12.2.003-91

Оборудование производственное.

Общие требования.

3.1.1; 3.1.2

1.2.7

ГОСТ 12.2.064-81

ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности.

6.1.1; 6.7

1.2.8

ГОСТ 12.4.026-76

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки

безопасности.

1.2.9

ГОСТ 15.001-88

Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения.

2.1.2

1.2.10

ГОСТ 15.005-86

Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации.

2.1.2

1.2.11

ГОСТ 356-80

Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды.

4.6.4; 4.8.4; 4.9.2

1.2.12

ГОСТ 380-80

Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.

4.3.1; додаток 4

табл. 1, 3, 4, 6

1.2.13

ГОСТ 550-75

Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Технические условия.

4.4; додаток 4

табл. 2

1.2.14

ГОСТ 977-88

Отливки стальные. Общие технические условия.

4.6; додаток 4

табл. 5

1.2.15

ГОСТ 1050-88

Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия.

4.3.1; 4.3.2; додаток 4 табл. 1, 2, 3, 4, 6

1.2.16

ГОСТ 1215-79

Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия.

4.8.6; додаток 4 табл. 7

1.2.17

ГОСТ 1412-85

Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки.

4.8; додаток 4 табл. 7

1.2.18

ГОСТ 1577-81

Прокат листовой и широкополосный универсальный из конструкционной качественной стали. Технические условия.

4.5; додаток 4 табл. 1

1.2.19

ГОСТ 1759.0-87

Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия.

4.7; додаток 4 табл. 6

1.2.20

ГОСТ 1759.4-87

Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний.

4.7; додаток 4 табл. 6

1.2.21

ГОСТ 1759.5-87

Гайки. Механические свойства и методы испытаний.

4.7; додаток 4 табл. 6

1.2.22

ГОСТ 2246-70

Проволока стальная сварочная.

Технические условия.

5.3.9

1.2.23

ГОСТ 2601-84

Сварка металлов. Термины и определения основных понятий.

9.2

1.2.24

ГОСТ 3242-79

Соединения сварные. Методы контроля качества.

5.1.4

1.2.25

ГОСТ 3619-89

Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры.

5.16.4

1.2.26

ГОСТ 4543-71

Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия.

4.5; додаток 4

табл. 4, 6

1

2

3

4

1.2.27

ГОСТ 5520-79

Сталь листовая углеродистая низколегированная и легированная для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия.

4.3; додаток 4

табл. 1

1.2.28

ГОСТ 5632-72

Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки.

4.3; додаток 4

табл. 1, 2, 6

1.2.29

ГОСТ 5949-75

Сталь сортовая и калиброванная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические требования.

4.3; додаток 4

табл. 6

1.2.30

ГОСТ 6032-89

Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость против межкристаллитной коррозии.

5.12.1

1.2.31

ГОСТ 6996-66

Сварные соединения. Методы определения механических свойств.

5.12.1; 7.1;

додаток 9

1.2.32

ГОСТ 7293-85

Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки.

4.8.6; додаток 4

табл. 7

1.2.33

ГОСТ 7350-77

Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия.

4.3; додаток 4 табл. 1

1.2.34

ГОСТ 7512-82

Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод.

5.5.2; 5.7.2

1.2.35

ГОСТ 8479-70

Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия.

4.5; додаток 4 табл. 4

1.2.36

ГОСТ 8731-87

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия.

4.4; 4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.37

ГОСТ 8733-87

Трубы стальные бесшовные холодно- и теплодеформированные. Технические условия.

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.38

ГОСТ 9466-75

Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия.

5.3.9

1.2.39

ГОСТ 9941-81

Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.40

ГОСТ 10702-78

Прокат из качественной конструкционной углеродистой и легированной стали для холодного выдавливания и высадки. Технические условия.

4.5; додаток 4 табл. 6

1.2.41

ГОСТ 10705-80

Трубы стальные электросварные. Технические условия.

4.7; додаток 4 табл. 3

1.2.42

ГОСТ 10706-76

Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования.

4.7; додаток 4 табл. 3

1.2.43

ГОСТ 14162-79

Трубки стальные малых размеров (капиллярные). Технические условия.

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.44

ГОСТ 14637-89

Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия.

4.5; додаток 4 табл. 1

1.2.45

ГОСТ 14782-86

Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

5.7.2; 5.7.3; 5.7.4; 5.7.8; 5.7.9; 5.7.12

1.2.46

ГОСТ 15895-77

Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения.

1.3.49

1.2.47

ГОСТ 18442-80

Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.

5.8.2

1.2.48

ГОСТ 18968-73

Прутки и полосы из коррозионно-стойкой и жаропрочной стали для лопаток паровых турбин. Технические условия.

4.5; додаток 4 табл. 6

1

2

3

4

1.2.49

ГОСТ 19281-89

Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия.

4.5; додаток 4

табл. 1, 3, 6

1.2.50

ГОСТ 20072-74

Сталь теплоустойчивая. Технические условия.

4.3; додаток 4

табл. 1, 2, 4, 6

1.2.52

ГОСТ 20700-75

Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650 °С. Технические условия.

4.7; додаток 4 табл. 6

1.2.53

ГОСТ 21105-87

Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод.

5.8.2

1.2.54

ГОСТ 21563-82

Котлы водогрейные стационарные. Основные параметры и технические требования.

5.16.5

1.2.55

ГОСТ 23304-78

Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений атомных энергетических установок. Технические требования. Приемка. Методы испытаний. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

4.7; додаток 4 табл. 6

1.2.56

ГОСТ 24297-87

Входной контроль продукции. Основные положения.

4.1.6

1.2.57

ГОСТ 24570-81

Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования.

6.2.7

1.2.58

ГОСТ 25365-82

Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции.

3.1.6

1.2.59

ГОСТ 26271-84

Проволока порошковая для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия.

5.3.9

1.2.60

ГОСТ 27303-87

Котлы паровые и водогрейные.

Правила приемки после монтажа.

10.3.1

1.2.61

ОСТ 26-2043-91

Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений. Технические требования.

4.7; додаток 4 табл. 6

1.2.62

ОСТ 34-38-453-79 Минэнерго

Котлы паровые стационарные.

Ремонтопригодность. Общие требования.

3.1.1

1.2.63

ОСТ 108.030.113-87

Поковки из углеродистой и легированной стали для оборудования и трубопроводов тепловых и атомных станций. Технические условия.

4.5; додаток 4

табл. 2, 4

1.2.64

ОСТ 108.030.118-78

Листы из стали марки 16ГНМА для барабанов котлов высокого давления. Технические условия.

4.5; додаток 4 табл. 1

1.2.65

ОСТ 108.961.03-79

Отливки из углеродистой и легированной стали для фасонных элементов паровых котлов и трубопроводов с гарантированными характеристиками прочности при высоких температурах. Технические условия.

4.6; додаток 4 табл. 5

1.2.66

ТУ 3-923-75

Труби котельні безшовні, механічно оброблені із конструкційної марки сталі.

4.3; додаток 4 табл. 2

1.2.67

ТУ 14-1-642-73

Сталь товстолистова теплостійка марок 12МХ; 12ХМ

4.3; додаток 4 табл. 1

1.2.68

ТУ 14-1-1584-75

Сталь товстолистова легована теплостійка марки 12Х1МФ.

4.3; додаток 4 табл. 1

1.2.69

ТУ 14-1-1921-76

Сталь низьколегована листова, що призначена для прямошовних магістральних газонафтопровідних труб марок 12Г2С, 17ГС, 17Г1С, 16Г2СФ товщиною 7,012,0 мм.

4.3; додаток 4 табл. 3

1

2

3

4

1.2.70

ТУ 14-1-1950-89

Сталь листова низьколегована для прямошовних труб діаметром 1020 і 1220 мм для магістральних газопроводів.

4.3; додаток 4 табл. 3

1.2.71

ТУ 14-1-4636-89

Прокат рулонний гарячекатаний низьколегований і вуглецевий.

4.5; додаток 4 табл. 3

1.2.72

ТУ 14-3-190-82

Труби стальні безшовні для котельних установок і трубопроводів.

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.73

ТУ 14-3-341-75

Труби плавникові холоднокатані із сталі марок 12Х1МФ і 20 для парових котлів.

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.74

ТУ 14-3-420-75

Труби стальні безшовні гарячекатані товстолистові для парових котлів і трубопроводів.

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.75

ТУ 14-3-460-75

Труби стальні безшовні для парових котлів і трубопроводів.

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.76

ТУ 14-3-610-77

Труби безшовні із легованої сталі для суднобудування.

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.77

ТУ 14-3-620-77

Труби стальні електрозварні діаметром 530, 720, 820, 1020 і 1220 мм для трубопроводів високого тиску.

4.7; додаток 4 табл. 3

1.2.78

ТУ 14-3-796-79

Труби безшовні холоднодеформовані для парових котлів і трубопроводів із корозійно-стійкої марки сталі.

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.79

ТУ 14-3-808-78

Труби електрозварні спіралешовні із вуглецевої сталі 20 для трубопроводів атомних електростанцій.

4.7

1.2.80

ТУ 14-3-858-79

Труби стальні безшовні холоднодеформовані.

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.81

ТУ 14-3-954-80

Труби стальні електрозварні спіралешовні діаметром 580-1420 мм для трубопроводів теплових мереж.

4.7; додаток 4 табл. 3

1.2.82

ТУ 14-3-1698-90

Труби стальні електрозварні прямошовні діаметром 1020, 1220 мм для газонафтопродуктів.

4.7; додаток 4 табл. 3

1.2.83

ТУ 108.11.617-84

Заготовки із сталі 14ГНМА-Ш, 14ГНМА-ВД, що зварюється

4.3; додаток 4 табл. 1

1.2.84

ТУ 108.11.888-87 (замість

ТУ 108.11.348 и

ТУ 24-3-15-163)

Листи із сталі марки 15Х1М1Ф.

4.3; додаток 4 табл. 1

1.2.85

ТУ 108.11.902-87 (замість

ТУ 24-3-15-870)

Заготовки листові із сталі марки 20.

4.3

1.2.86

ТУ 108.1025-81

Листи із сталі марок 22К, 22К-ВД, 22К-Ш.

4.3

1.2.87

ТУ 108.1267-84

Заготовки труб із сталі марок 15Х1М1Ф і 15ГС.

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.88

ТУ 108.1268-84

Листи із сталі марки 15ГС.

4.3; додаток 4 табл. 1

1.2.89

СНиП ІІ-4-79

Естественное и искусственное освещение.

7.2.1

1.2.90

СНиП ІІ-35-76

Котельные установки.

7.1.1

1.2.91

СНиП ІІ-58-75

Электростанции тепловые.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: