Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Рішення 27 січня 2006 р. N 1. Про основні завдання Міністерства будівництва, apхітектури та житлово-кoмунального господарства України на 2006 piк

Название (рус.) Решение 27 января 2006 г. N 1. Об основных заданиях Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины на 2006 год
Кем принят Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства україни
Тип документа Решение
Дата принятия 27.01.2006
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

Про основні завдання Міністерства будівництва, архітектури

та житлово-комунального господарства України на 2006 рік

Рішення колегії від 27 січня 2006 р. № 1

Заслухавши і обговоривши доповідь Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України із зазначеного питання за участю представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, керівників будівельних та житлово-комунальних підприємств, а також підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Міністерства, колегія Мінбуду України відзначає, що у процесі реалізації державної політики у сферах будівництва, містобудування, архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та міського електричного транспорту ще не подолано низку ключових проблем, які стримують структурні та ринкові перетворення у цих секторах національної економіки.

Рівень залучення інвестицій у будівництво, житлово-комунальне господарство та міський електричний транспорт не задовольняє потреб сьогодення. Державні капітальні вкладення, що спрямовуються у ці сфери, а також кошти цільових бюджетних трансфертів та резервного фонду державного бюджету України використовуються неефективно.

Темпи житлового будівництва недостатні для розвязання житлової проблеми в країні. Новозбудоване житло для переважної більшості населення є недоступним через його високу вартість. Не розвинені механізми іпотечного кредитування будівництва житла, не сформовано житловий фонд соціального призначення. Таким чином, існує гостра необхідність зміни житлової політики держави.

Незадовільно розвязуються проблеми, повязані з подоланням негативних проявів техногенного характеру, таких як підтоплення територій та зсуви.

Потребують перегляду та суттєвого спрощення відповідно до сучасних вимог містобудівної політики погоджувальні та дозвільні процедури на будівництво обєктів.

Не запроваджено відповідно до вимог чинного законодавства ліцензування господарської діяльності з виробництва та постачання теплової енергії, потребує удосконалення порядок видачі ліцензій на проектування та будівництво.

Не досягнуто бажаного рівня якості житлово-комунальних послуг та будівництва обєктів житлово-цивільного призначення. Має місце надання послуг з відхиленнями від стандартів та застосування несертифікованих будівельних конструкцій, виробів і технологій.

Існує нагальна необхідність активізації законопроектної роботи, нормативно-правого забезпечення містобудівної діяльності та діяльності у сфері житлово-комунального господарства.

Повільними темпами відбувається реалізація житлово-комунальної реформи. Результати першого етапу (20042005 роки) виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки є незадовільними.

Держава не в повному обсязі виконала передбачені Загальнодержавною програмою зобовязання щодо надання фінансової підтримки територіальним громадам на технічне переоснащення обєктів житлово-комунального господарства. Замість запланованих Програмою 475 млн. гривень у державному бюджеті на 2005 рік передбачалось та профінансовано лише 50 млн. гривень на розвиток та реконструкцію систем водопостачання та водовідведення. Не збільшили обсягів інвестування житлово-комунального господарства органи місцевого самоврядування.

Не створено стимулюючої до раціонального використання матеріальних та енергетичних ресурсів системи державного регулювання діяльності субєктів господарювання на ринках житлово-комунальних послуг, що перебувають у стані природної монополії. Майже не використовується концесія делегована форма управління обєктами житлово-комунального господарства. Лише окремі міста активно працюють у напрямі демонополізації та створення конкурентного середовища на ринку послуг з утримання житлових будинків. Не розвивається ринок послуг з управління багатоквартирними будинками через відсутність сертифікованих управителів. Темпи створення обєднань співвласників багатоквартирних будинків є недостатніми.

Збереглася тенденція до погіршення технічного стану житлового фонду, обєктів благоустрою, водо-, теплопостачання та водовідведення, міського електротранспорту.

Фінансово-економічний стан субєктів господарювання, що виробляють та надають житлово-комунальні послуги, залишається нестабільним, не подолано хронічної збитковості, триває нарощування обсягів кредиторської заборгованості.

З метою забезпечення ефективної діяльності у 2006 році Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо формування та реалізації державної політики у сферах будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства та міського електричного транспорту, а також виконання завдань, що випливають з передвиборчої програми Президента України "Десять кроків назустріч людям" та Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям", схваленої Верховною Радою України 4 лютого 2005 року, колегія Мінбуду України вирішила:

1. Вважати пріоритетними такі напрями діяльності Міністерства у 2006 році:

спрощення та удосконалення існуючих погоджувальних та дозвільних процедур на будівництво обєктів;

реалізація ефективної енергозберігаючої політики у будівництві та житлово-комунальному господарстві;

створення умов для забезпечення житлом громадян;

реалізація державної політики реформування житлово-комунального господарства відповідно до Закону України ”Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки”;

забезпечення збереження памяток архітектури і містобудування та історичної забудови населених пунктів.

2. З метою забезпечення виконання пріоритетних напрямів діяльності Міністерства схвалити Основні завдання та організаційно-технічні заходи Мінбуду України на 2006 рік (додаток 1).

3. Затвердити Перелік законодавчих та нормативно-методичних актів, що розроблятимуться Мінбудом України у 2006 році (додаток 2).

4. Затвердити План проведення Мінбудом України семінарів, виставок, конференцій, конгресів у 2006 році (додаток 3).

5. Схвалити Перелік семінарів, конференцій, конгресів, виставкових заходів, що проводитимуться у 2006 році за підтримки Мінбуду України (додаток 4).

6. Заступникам Міністра згідно з розподілом обовязків, керівникам структурних підрозділів Міністерства, керівникам відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій забезпечити виконання цього рішення і Основних завдань та організаційно-технічних заходів Мінбуду України на 2006 рік, приділивши особливу увагу визначеним пріоритетним напрямам діяльності Міністерства.

7. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування упродовж 2006 року вжити заходів щодо:

- врахування Основних завдань та організаційно-технічних заходів Мінбуду України на 2006 рік під час розроблення відповідних програм соціально-економічного розвитку;

- виконання завдань регіональних та місцевих програм реформування і розвитку житлово-комунального господарства;

- розроблення (оновлення) та затвердження регіональних схем планування територій, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

- розроблення регіональних програм житлового будівництва на 2006 рік, які повинні передбачати збільшення його обсягів порівняно з 2005 роком не менше, ніж на 30%;

- розроблення та затвердження проектів розміщення житлового будівництва до 2010 року;

- збільшення обсягів реконструкції фізично та морально застарілої житлової забудови, модернізації житлових будинків перших масових серій на основі застосування прогресивних технологій і новітніх матеріалів, що дозволить поліпшити умови проживання населення, зменшити споживання теплової енергії під час експлуатації житлового фонду;

- реалізації регіональних програм, спрямованих на модернізацію та виведення з експлуатації аварійно небезпечних будинків і споруд;

- забезпечення цільового та ефективного використання коштів, що виділяються з державного бюджету на збереження історичної забудови, обєктів історично-культурної спадщини та реставрацію памяток архітектури, розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на придбання вагонів для комунального електротранспорту, а також на ліквідацію надзвичайних ситуацій, упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві, виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат теплової енергії у процесі її виробництва, передачі та споживання;

- проведення енергетичного обстеження обєктів житлово-комунального господарства, розроблення та реалізації інвестиційно-інноваційних проектів із застосуванням прогресивних енергоефективних технологій, обладнання та матеріалів, спрямованих на зменшення технологічних витрат та втрат ресурсів, передусім природного газу та теплової енергії;

- забезпечення економії природного газу на підприємствах комунальної теплоенергетики упродовж І півріччя 2006 року не менше, ніж на 10%, а до кінця року на 1520%;

- впровадження установок комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, теплоакумулюючого електроопалення житлових будинків та обєктів соціальної сфери, котелень, які використовують різні види палива, у т.ч. поновлювані джерела;

- запровадження двоставкових тарифів на послуги централізованого опалення та сезонних на централізоване постачання гарячої води;

- створення житлового фонду соціального призначення;

- забезпечення повної оплати поточного споживання бюджетними установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, комунальних послуг, а будівельними та житлово-комунальними підприємствами природного газу та електроенергії;

- залучення бюджетних коштів, коштів населення та підприємств (на лізинговій основі) для фінансування завдань Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії;

- проведення в лютому 2006 року позачергового огляду житлових будинків з метою визначення обсягів робіт з їх утеплення, забезпечення обовязкового виконання низькозатратних заходів, а також розроблення та реалізації проектів термомодернізації житлових будинків;

- активізації роботи з розвитку конкурентного середовища у сфері утримання житлового фонду, сприяння створенню об`єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- обовязкового передбачення у місцевих бюджетах відповідно до законодавства коштів на компенсацію збитків підприємствам житлово-комунального господарства у разі, коли затверджені тарифи не відшкодовують у повному обсязі економічно обґрунтованих витрат субєктів господарювання, що виробляють/надають ці послуги;

- поліпшення якості технічного обслуговування і ремонту обєктів міського електротранспорту, підвищення рівня безпеки пасажирських перевезень, недопущення до експлуатації трамвайних вагонів і тролейбусів, які не пройшли державного технічного огляду;

- ліквідації заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств житлово-комунального господарства та будівельного комплексу;

- створення сприятливого психологічного клімату для реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, проведення постійних консультацій з громадськістю, забезпечення громадської підтримки ринкових перетворень у цій сфері.

8. Керівникам підприємств, установ та організацій, що віднесені до сфери управління Мінбуду України, протягом 2006 року вжити заходів щодо:

- формування річного портфеля замовлень та забезпечення приросту обсягів робіт, підвищення ефективності виробництва, поліпшення фінансового становища, зокрема збільшення не менше ніж на 5% прибутку (збитковим підприємствам упродовж першого півріччя вийти із зони збитковості), проведення своєчасних розрахунків із бюджетами та Пенсійним фондом, недопущення заборгованості із заробітної плати, ліквідації простроченої дебіторської заборгованості;

- цільового та ефективного використання державних коштів, недопущення фінансових порушень, посилення контролю за збереженням державного майна, попередження негативних явищ, пов'язаних із проявами корупційних та неправомірних діянь, посилення ролі бухгалтерського обліку як одного з механізмів контролю.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обовязків.

         

Голова колегії  

П. Качур

______________

Додатки до рішення колегії будуть опубліковані в наступних номерах Інформаційного бюлетеняСпонсоры раздела: