Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про проект ДСТУ "Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум"я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку"

Название (рус.) О проекте ДСТУ "Материалы строительны. Метод испытаний на распространение пламени по вертикальным поверхностям в горизонтальном направлении"
Кем принят Інші
Тип документа Решение
Рег. номер 24
Дата принятия 12.05.2004
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

Про проект ДСТУ “Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полумя по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку”

Рішення НТР від 12 травня 2004 р. № 24

(у робочому порядку)

Розглянувши проект Державного стандарту України (ДСТУ) „Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полумя по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку”, розроблений Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МНС України, науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити проект ДСТУ „Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полумя по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку”.

2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення (О.Авдієнко) та Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович) у місячний термін підготувати наказ про надання чинності зазначеному ДСТУ та сформувати „Справу нормативного документа” в установленому порядку.

Голова НТР

В. Череп

*     *    *

Довідка

Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МВС України відповідно до Плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт УкрНДІПБ МНС України на 2003 рік розроблено проект Державного стандарту України (ДСТУ) „Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полумя по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку”. Розроблення ДСТУ здійснюється на виконання завдань Державної програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року.

Мета розроблення врахування особливостей проведення випробувань на поширення полумя по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку і забезпечення приведення положень стандарту у відповідність з європейськими нормами з урахуванням практичного досвіду випробувань за ДСТУ „Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги”.

Проект ДСТУ виконано у повному обсязі відповідно до Технічного завдання, узгодженого з Держбудом.

Будівельні матеріали класифікуються за горючістю, поширенням полумя, займистістю, димоутворювальною здатністю та токсичністю продуктів горіння. Зазначені показники визначаються відповідно до існуючих методик. У теперішній час методики визначення поширення полумя по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку відсутні.

Введення в дію цього стандарту дозволить впровадити метод випробувань на поширення полумя по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку, що буде сприяти підвищенню достовірності та відтворюваності результатів випробувань будівельних матеріалів на вогнестійкість на основі класифікації вертикально орієнтованих оздоблювальних і облицювальних будівельних матеріалів за поширенням полумя у горизонтальному напрямку. Особливо це актуально при застосуванні нових огороджувальних конструкцій та фасадних систем у житлово-цивільному будівництві та реконструкції існуючих будинків.

На проект ДСТУ „Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полумя по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку” отримані необхідні відгуки і погодження відповідно до Технічного завдання. Проект розглянуто на секції „Архітектура і будівництво житлово-цивільних будинків і споруд” науково-технічної ради Держбуду України 2 березня 2004 р., протокол № 2 та рекомендовано для розгляду на НТР Держбуду України.

Начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення

О. АвдієнкоСпонсоры раздела: