Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Рішення 16 лютого 2006 р. N 39. Про Заходи щодо peaлізації Концепції розвитку морського берега Криму на 2006 -2016 роки

Название (рус.) Решение 16 февраля 2006 г. N 39. О Мероприятиях по реализации Концепции развития морского берега Крыма на 2006 -2016 годы
Кем принят Інші
Тип документа Решение
Дата принятия 16.02.2006
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

Про Заходи щодо  реалізації Концепції розвитку морського берега Криму

на 2006 2016 роки

Рішення спільного засідання колегій Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України  і Міністерства будівельної політики, архітектури та житлово-комунального господарства Автономної  Республіки Крим  від 16  лютого 2006 р. № 39

Розглянувши проект Заходів щодо реалізації Концепції розвитку морського берега Криму на 2006 2016 роки, розроблений на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2005 № 789, з метою визначення напрямків діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для забезпечення розвитку Криму як загальнодержавного та міжнародного курортно-рекреаційного і туристичного центру, збереження та раціонального використання унікальних природних та інших ресурсів морського берега Криму, колегії Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України і Міністерства будівельної політики, архітектури та житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим вирішили:

1. Схвалити Заходи щодо реалізації Концепції розвитку морського берега Криму на 2006 2016 роки і рекомендувати до затвердження Радою міністрів Автономної Республіки Крим після погодження в установленому порядку.

2. Заступникам Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, заступникам міністра будівельної політики, архітектури та житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України і Міністерства будівельної політики, архітектури та житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим за належністю питань:

 •  забезпечити методичну підтримку виконання Заходів,  а також надавати консультативно-методичну допомогу місцевим радам та їх виконавчим комітетам;
 •  взяти участь у розробленні та погодженні для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо вдосконалення правового врегулювання питань забудови та іншого використання земель водного фонду, прибережної захисної смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів;
 •  забезпечити після прийняття відповідних законодавчих актів внесення змін до нормативної документації у сфері містобудування.
 1.  Структурним підрозділам Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України:

3.1. Управлінню містобудування та архітектури  (О.Вашкулат) організувати в установленому порядку проведення державної експертизи Схеми планування території Автономної Республіки Крим.

3.2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд (О.Авдієнко), Управлінню економіки та організації будівництва (Т.Шарапова) із залученням базових організацій надавати науково-методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади з питань житлово-цивільного будівництва, запровадження у будівельну практику нових архітектурних і будівельних систем, новітніх технологій, сучасних будівельних виробів, матеріалів та енергозберігаючого інженерного обладнання.

3.3. Управлінню реставрації та реконструкції історичної забудови  (Т.Майстерчук) забезпечити у 2006 році фінансування реставраційно-ремонтних робіт на памятках архітектури Автономної Республіки Крим обсягом 650,0 тис. грн. та передбачати фінансування на наступні роки, виходячи з обсягів видатків, передбачених Мінбуду України на реставрацію памяток архітектури у Державному бюджеті України на відповідний рік.

3.4. Відділу промислової забудови та інженерного захисту територій  (А.Шпакевич) забезпечити перегляд  законодавчої та нормативно-правової бази з інженерного захисту територій, у тому числі в частині заборони оренди морських гідротехнічних берегоукріплювальних обєктів.

 1.  Структурним підрозділам Міністерства будівельної політики, архітектури та житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим:

4.1. Управлінню  містобудування, архітектури та охорони памяток   (В.Долгонос):

 •  забезпечити завершення робіт з розроблення Схеми планування території Автономної Республіки Крим та організувати її погодження та затвердження у встановленому порядку;
 •  організувати роботу з розроблення Комплексної схеми планування курортно-оздоровчих і рекреаційних територій узбережжя Чорного та Азовського морів  Автономної Республіки Крим;
 •  спільно з районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування розробити і подати на затвердження Програму оновлення містобудівної документації для населених пунктів, розташованих на території  Автономної Республіки Крим;
 •  

 •  розробити і подати на  затвердження регіональну програму збереження та використання обєктів культурної спадщини;
 •  взяти участь у підготовці Реєстру інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток морського берега Автономної Республіки Крим в рамках схваленої Концепції;
 •  запровадити моніторинг та контроль виконання Заходів щодо реалізації Концепції, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2005 № 789

4.2. Управлінню державного архітектурно-будівельного контролю і ліцензування  (В.Ніколов) та Службі “Укрінвестекспертиза” в Автономній Республіці Крим (В.Йосипенко) забезпечити належний контроль за дотриманням нормативних вимог щодо сейсмостійкості будівель і споруд, їх надійності, стійкості та безпеки експлуатації, а також безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до обєктів соціальної сфери при забудові населених пунктів та дообладнанні існуючого фонду.

4.3. Управлінню благоустрою, будівництва та комунального обслуговування населення (Н.Борисенко) розробити перелік першочергових заходів з інженерного захисту Криму від зсувних і абразійних процесів з визначенням переліку обєктів, які не включені до проекту Закону України “Про затвердження Загальнодержавної програми укріплення берегів поверхневих водних обєктів і узбережжя морів та їх інженерного захисту”.  

4.4. Управлінню реформування житлово-комунального господарства і житлової політики (С.Дикий) та Управлінню економічного аналізу, ціноутворення та інвестиційної політики (Г.Карасьов) розробити пропозиції розвитку будівництва соціального житла для забезпечення громадян, виходячи з потреб та особливостей регіону, відповідно до напрямку державної житлової політики, визначеного Законом України “Про житловий фонд соціального призначення”.

Міністр будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства  України             

                                                              П. Качур

В.о. Міністра будівельної політики, архітектури та житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим

                          Е. Салієв

Погоджено

рішенням спільного засідання колегій Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Міністерства будівельної політики, архітектури та житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим   

від 16 лютого 2006 р. № _39_

Заходи

щодо реалізації Концепції розвитку морського берега Криму на 2006 2016 роки

Перелік заходів

Відповідальні виконавці

Термін вико-нання

Орієнтовний обсяг фінансування,

тис. грн.

Всього

у тому числі за рахунок:

держ-

бюджету

бюджету  АРК

місцевих бюджетів та інших джерел

1.

Завершення розроблення, погодження та затвердження Схеми планування території Автономної Республіки Крим

Міністерство будівельної політики, архітектури і житлово-комунального господарства АР Крим,

Інститут „Діпромісто”

кінець

2006

420

?

420

?

2.

Розроблення Комплексної схеми планування курортно-оздоровчих і рекреаційних територій узбережжя Чорного та Азовського морів  Автономної Республіки Крим

Міністерство будівельної політики, архітектури і житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим

2006-2007

800

?

800

?

3.

Розроблення, погодження та затвердження Схем планування територій адміністративних районів Автономної Республіки Крим

Відповідні районні державні адміністрації

2006-2011

6500

?

?

6500

4.

Розроблення та затвердження Програми оновлення містобудівної документації для населених пунктів, розташованих на території  Автономної Республіки Крим

Міністерство будівельної політики, архітектури і житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим

ІІІ-й квартал

2006

?

?

?

?

5.

Оновлення генеральних планів та іншої містобудівної документації для населених пунктів відповідно до Програми, в першу чергу розроблення нових генеральних планів міст Керч, Феодосія, селищ Коктебель, Чорноморське.

Відповідні місцеві ради та їх виконавчі комітети

Відповідно   до  Програми

Відповідно до

кошто-

рисів

?

?

Відповідно до кошторисів

6.

Розроблення та затвердження місцевих правил забудови населених пунктів відповідно до статті 22 Закону України „Про планування і забудову територій”

Відповідні місцеві ради та їх виконавчі комітети,

Міністерство будівельної політики, архітектури і житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим

Мінбуд України

2006-2012

Відповідно до

кошто-

рисів

?

?

Відповідно до кошторисів

7.

Розроблення спеціальної науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, зон охорони памяток містобудування та архітектури, а також  меж території памяток.

Міністерство будівельної політики, архітектури і житлово-комунального господарства АР Крим, відповідні місцеві ради та їх виконавчі комітети

2006-2007

230

?

?

230

8.

Розроблення і затвердження Концепції і відповідно до неї Комплексної програми збереження та використання памяток архітектури і містобудування морського берега Криму на 2007-2016 роки

Міністерство будівельної політики, архітектури і житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, відповідні органи місцевого самоврядування,

Мінбуд України

2006-2007

9.

Проведення паспортизації та інвентаризації обєктів культурної спадщини (архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних).

Міністерство будівельної політики, архітектури і житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, відповідні органи місцевого самоврядування,

Мінбуд України

20062016

3710,0

965,0

?

2745,0

10

Внесення змін до нормативної документації у сфері містобудування після прийняття законодавчих актів щодо вдосконалення правового регулювання питань забудови та іншого використання земель водного фонду, прибережної захисної смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів.

Мінбуд України

Міністерство будівельної політики, архітектури і житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим

Після внесе-ння змін до законо-давчих актів

?

?

?

?

11

Здійснення аналізу проектів та пропозицій, розглянутих протягом 2004-2005 років Республіканською містобудівною радою для включення до Реєстру інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток морського берега Криму в рамках схваленої Концепції розвитку морського берега Криму

Міністерство будівельної політики, архітектури і житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим

2006

?

?

?

?

12

Розроблення республіканських норм містобудування „Планування і забудова прибережних територій Автономної Республіки Крим”

Міністерство будівельної політики, архітектури і житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим

Мінбуд України

2006-2007

300

?

300

?

13

Оцінка стану сейсмічної стійкості будівель і споруд різного призначення на прибережних територіях

Міністерство будівельної політики, архітектури і житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим

2006-2012

4500

?

?

4500

14

Організація та участь у розробленні Національною академією наук України та Мінприроди України карт сейсмічного мікрорайонування рекреаційних територій узбережжя

Мінбуд України

НДІБК

Міністерство будівельної політики, архітектури і житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим

2010

-

-

?

?

15

Погодження і затвердження державних будівельних норм ДБН “Будівництво в сейсмічних районах України” з урахуванням сучасних вимог до проектування і будівництва сейсмостійких будівель

Мінбуд України

НДІБК

ІІ-й квартал

2006

?

?

?

?

16

Забезпечення обстеження технічного стану обєктів незавершеного будів-ництва (при проведенні приватизації) щодо відповідності сучасному рівню містобудівних та архітектурних вимог до забудови курортної зони Криму та надійності і безпеки експлуатації їх  у сейсмічних зонах

Міністерство будівельної політики, архітектури і житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим

постійно

?

?

?

17

Розроблення регіональної програми розвитку соціального житла, виходячи з потреб та особливостей регіону, відповідно до напрямку державної житлової політики, визначеного Законом України “Про житловий фонд соціального призначення”

Міністерство будівельної політики, архітектури і житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим

2006

100

?

100

?

18

Проведення практичних семінарів з розгляду положень ДБН В.2.2-15-2005 “Житлові будинки. Основні положення” та ДБН “Обладнання будинків житлового і громадського призначення системами сонячного теплопостачання. Проектування, монтаж, експлуатація” для забезпечення їх ефективного впровадження в проектну та будівельну практику

Мінбуд України,

ВАТ КиївЗНДІЕП,

КримНДІпроект

2006

-

-

?

?

19

Забезпечення  контролю за дотриманням нормативних вимог щодо проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих будинків і споруд, зокрема з питань їх надійності, стійкості та сейсмобезпеки, а також створення умов безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до обєктів соціальної інфраструктури

Міністерство будівельної політики, архітектури і житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим,

Мінбуд України,

КримНДІпроект,

НДІБК,

ВАТ КиївЗНДІЕП

постійно

?

?

?

?

20

Ліквідація та попередження аварійного стану морських берегоукріплювальних гідротехнічних споруд

 

Міністерство будівельної політики, архітектури та житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим ,

ДП ”Кримське протизсувне управління”

2006-2008

20000

20000

-

-

21

Інженерний захист узбережжя Криму від зсувних та абразійних процесів

Міністерство будівельної політики, архітектури та житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим,

ДП ”Кримське протизсувне управління”

2006-2008

40000

40000

-

-

22

Перегляд  законодавчої та нормативно-правової бази з інженерного захисту територій, у тому числі в частині заборони оренди морських гідротехнічних берегоукріплювальних обєктів

Мінбуд України,

Міністерство будівельної політики, архітектури та житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим

2006-2007

60

30

30

-

23

Розробити перелік першочергових заходів з інженерного захисту Криму від зсувних і абразійних процесів з визначенням переліку обєктів, які не включені до проекту Закону України “Про затвердження Загальнодержавної програми укріплення берегів поверхневих водних обєктів і узбережжя морів та їх інженерного захисту”

Міністерство будівельної політики, архітектури та житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим

2006Спонсоры раздела: