Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про схвалення Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Цементи. Загальні технічні умови"

Название (рус.) Об одобрении Изменения N 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Цемент. Общие технические условия"
Кем принят Інші
Тип документа Решение
Рег. номер 20
Дата принятия 20.04.2004
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

Про схвалення Зміни № 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 “Цементи. Загальні технічні умови”

Рішення НТР від 17 травня 2004 р. № 20

(в робочому порядку)

Розглянувши проект Зміни № 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 „Цемент. Загальні технічні умови”, розроблений державним підприємством „Орган з сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ”, науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити і рекомендувати до затвердження проект Зміни № 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 „Цемент. Загальні технічні умови”.

2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович) підготувати наказ про надання чинності зазначеній Зміні № 2 та сформувати „Справу нормативного документа” в установленому порядку.

Голова НТР

В. Череп

*    * *

Довідка

Необхідність розроблення зміни до національного стандарту „Цементи. Загальні технічні умови” викликана двома, не врахованими раніше, обставинами:

перша при поставці цементу споживачу в супровідних документах про якість продукції зазначають лише вид і кількість добавок, які є основними компонентами в цих цементах. Малі ж добавки технологічні, які інтенсифікують помел цементу, та добавки, які регулюють властивості цементу, (пластифікатори, інтенсифікатори тверднення тощо), як правило, не зазначають. Проте при одночасному використанні різних спеціальних добавок як в бетонах, так і в будівельних розчинах можливі небажані результати;

друга фірми (відвантажувальні центри цементу) відповідно до „Правил обовязкової сертифікації будівельних матеріалів та конструкцій” зобовязані сертифікувати пакований ними цемент, який вони одержують насипом і який вже має сертифікат відповідності, виданий заводу-виробнику. При цьому ні на тарі, ні в супровідних документах фірми не зазначають дані виробника цементу. Це спричиняє в подальшому змішування цементів різних заводів-виробників, порушення терміну зберігання цементу та усуває виробника від відповідальності за вироблену продукцію, що негативно впливає на забезпечення якості та надійності споруджуваних будівельних обєктів.

Запропонований проект зміни передбачає:

по-перше в документі про якість цементу зазначати вид і кількість всіх добавок, які застосовувались під час виготовлення даної марки цементу, що застереже споживачів від негативних наслідків при виготовленні будівельних розчинів і підвищить якість будівельних робіт;

по-друге при маркуванні тари та в супровідних документах на відвантажуваний цемент зазначати і дані заводу-виробника продукції, що забезпечить солідарну відповідальність виробника і відвантажувача цементу за його якість перед споживачем, що теж вплине на підвищення якості будівельних робіт.

Проект Зміни № 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 „Цемент. Загальні технічні умови”, розроблений державним підприємством „Орган з сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ”, розглянуто на засіданні секції „Науково-технічної політики у будівництві” НТР Держбуду України (протокол № 3 від 24.03.04).

Начальник Управління науково-технічної

політики та інформаційних технологій

у будівництві

Д. БарзиловичСпонсоры раздела: